فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود مقاله استاندارد ميز و صندلي كودكستانها

دانلود مقاله استاندارد ميز و صندلي كودكستانها

استاندارد ميز و صندلي كودكستانها كه بوسيله كميسيون فني استاندارد تجهيزات اداري زير نظر كميته ملي استاندارد اسناد و تجهيزات اداري و تحت نظارت شوراي عالي استاندارد در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين گرديده است به استناد ماده يك (( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24 آذرماه 1349)) به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد . 

 براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد . 

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود . 

 در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي‏المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر همآهنگي و همگامي ايجاد شود . 

 بنابراين با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد زير تهيه گرديد :

 IS: 5416 - 1969

  كميسيون استاندارد ميز و صندلي كودكستانها

  1 ـ هدف منظور از تدوين اين استاندارد تعيين مشخصات ميز و صندلي كودكستانها با در نظر گرفتن سن و قد متوسط كودكان و شرايط بهداشتي و راحتي آنان مي‏باشد .    2 ـ دامنه كاربرد

  1 ـ هدف

 منظور از تدوين اين استاندارد تعيين مشخصات ميز و صندلي كودكستانها با در نظر گرفتن سن و قد متوسط كودكان و شرايط بهداشتي و راحتي آنان مي‏باشد .    2 ـ دامنه كاربرد اين استاندارد شكل و اندازه و چگونگي ميز و صندلي كودكستانها را تعيين مي‏نمايد . 

 منظور از تدوين اين استاندارد تعيين مشخصات ميز و صندلي كودكستانها با در نظر گرفتن سن و قد متوسط كودكان و شرايط بهداشتي و راحتي آنان مي‏باشد . 

  2 ـ دامنه كاربرد

 اين استاندارد شكل و اندازه و چگونگي ميز و صندلي كودكستانها را تعيين مي‏نمايد .   يادآوري :  بعد از بررسي‏هاي كافي نظري و عملي در مورد راحت و بهداشتي بودن ميز و نيمكت كودكستانها و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشور رويه ميز كودكستانها بايد منحصرا به شكل سه گوشه سه پهلو برابر ( مثلث متساوي الاضلاع ) و صندلي كودكان به صورت تك نفري و در دو نوع با ابعاد مختلف ( يك نوع براي كودكان سه و چهارساله و ديگري براي كودكان چهار و پنج ساله ) ساخته شود كه بتوان آنها را بهر شكلي كه لازم باشد مثلا به صورت تك تك , نعل اسبي , رديفي , گروهي و به صورت شش ضلعي كنار هم بچيند كه اين مسأله طبق بررسي , از نظر كودكان بسيار جالب مي‏باشد . 

 اين استاندارد شكل و اندازه و چگونگي ميز و صندلي كودكستانها را تعيين مي‏نمايد . 

 يادآوري :

 بعد از بررسي‏هاي كافي نظري و عملي در مورد راحت و بهداشتي بودن ميز و نيمكت كودكستانها و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشور رويه ميز كودكستانها بايد منحصرا به شكل سه گوشه سه پهلو برابر ( مثلث متساوي الاضلاع ) و صندلي كودكان به صورت تك نفري و در دو نوع با ابعاد مختلف ( يك نوع براي كودكان سه و چهارساله و ديگري براي كودكان چهار و پنج ساله ) ساخته شود كه بتوان آنها را بهر شكلي كه لازم باشد مثلا به صورت تك تك , نعل اسبي , رديفي , گروهي و به صورت شش ضلعي كنار هم بچيند كه اين مسأله طبق بررسي , از نظر كودكان بسيار جالب مي‏باشد . 

  3 ـ ويژگيها

 3 ـ 1 ـ ويژگيهاي كلي هر ميز كودكستان بايد داراي سه پايه فلزي پروفيلي باشد كه هر يك از پايه‏ها در رأس محل اتصال اضلاع قيد زير رويه قرار مي‏گيرد .  هر يك از اضلاع قيد فلزي زير رويه ميز بايد 5 سانتي‏متر از لبه چوبي ميز به طرف داخل قرار گيرد براي تكيه گاه پاي كودكان و در عين حال براي استحكام بيشتر پايه‏هاي ميز مثلث كوچك ديگري از نوع فلز پايه ميز ساخته شود كه هر يك از اضلاع آن 45 سانتيمتر باشد .  اين قيد فلزي مثلث كوچك در وسط و زير رويه قرار گرفته و هر يك از رئوس آن توسط قيد به يكي از پايه‏هاي ميز متصل شود . بطور كلي بايد قيدهاي فلزي بزرگ و كوچك در زير رويه ميز طوري قرار گيرند كه اضلاع آنها با اضلاع رويه ميز موازي باشد .  رويه و كنار لبه ميز از فرآورده‏هاي چوبي با روكش فورميكا باشد .  رويه ميز افقي بوده و ضخامت آن با روكش فورميكا جمعأ 20 ميلي متر باشد .  پايه صندلي نيز بايد مانند پايه ميز از پروفيل فلزي باشد و نشيمن و پشتي صندلي از فرآورده‏هاي مناسب چوبي تهيه شود .   يادآوري : در كناره‏هاي ميز و به منظور جلوگيري از شكستگي و بريدگي لبه فورميكا و همچنين پوشاندن سر نوپان1 مناسب از چوب راش به پهناي يك سانتيمتر نصب شود .  پشت صفحات ميز حتمأ يا از فورميكا يا از روكش چوب راش روكش شود . 

 3 ـ 1 ـ ويژگيهاي كلي

 هر ميز كودكستان بايد داراي سه پايه فلزي پروفيلي باشد كه هر يك از پايه‏ها در رأس محل اتصال اضلاع قيد زير رويه قرار مي‏گيرد .  هر يك از اضلاع قيد فلزي زير رويه ميز بايد 5 سانتي‏متر از لبه چوبي ميز به طرف داخل قرار گيرد براي تكيه گاه پاي كودكان و در عين حال براي استحكام بيشتر پايه‏هاي ميز مثلث كوچك ديگري از نوع فلز پايه ميز ساخته شود كه هر يك از اضلاع آن 45 سانتيمتر باشد .  اين قيد فلزي مثلث كوچك در وسط و زير رويه قرار گرفته و هر يك از رئوس آن توسط قيد به يكي از پايه‏هاي ميز متصل شود . بطور كلي بايد قيدهاي فلزي بزرگ و كوچك در زير رويه ميز طوري قرار گيرند كه اضلاع آنها با اضلاع رويه ميز موازي باشد .  رويه و كنار لبه ميز از فرآورده‏هاي چوبي با روكش فورميكا باشد .  رويه ميز افقي بوده و ضخامت آن با روكش فورميكا جمعأ 20 ميلي متر باشد .  پايه صندلي نيز بايد مانند پايه ميز از پروفيل فلزي باشد و نشيمن و پشتي صندلي از فرآورده‏هاي مناسب چوبي تهيه شود . 

 يادآوري : در كناره‏هاي ميز و به منظور جلوگيري از شكستگي و بريدگي لبه فورميكا و همچنين پوشاندن سر نوپان1 مناسب از چوب راش به پهناي يك سانتيمتر نصب شود .  پشت صفحات ميز حتمأ يا از فورميكا يا از روكش چوب راش روكش شود . 

 يادآوري 2: با بررسي راحتي نوآموزان و از نظر صرفه‏جوئي در استفاده از چوبهائي با ابعاد كوچك , كف صندلي‏ها از چهار قطعه هر يك به پهناي مساوي و يا فاصله 3 ميلي متر از هم ساخته شود بطوريكه لبه بالائي قطعه جلوئي داراي انحنا بوده و دو قطعه وسطي مختصري پائين‏تر از دو قطعه جلو و عقب قرار گيرد .  ضمنأ هر يك قطعه بوسيله چهار پيچ ( دو پيچ در هر طرف از طرف زير روي كف صندلي نصب شود ) . 

 3 ـ 2 ـ ويژگيهاي مواد ساخت

 3 ـ 2 ـ 1 ـ ويژگيهاي فرآورده‏هاي چوبي

 3 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ تخته خرده چوبها :

 قسمت چوبي رويه ميز كودكستانها معمولا از تخته خرده چوبها ساخته مي‏شود كه روي آن روكش فورميكا مي‏چسبانند , تخته خرده چوبهاي بكار برده شده بايد داراي وزن مخصوص در حدود 0/60 گرم در سانتيمتر مكعب يا بيشتر از آن باشد .  رطوبت تخته خرده چوبهاي بكار برده شده نبايد كمتر از 8 درصد و بيشتر از 12 درصد باشد . 

 3 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ چسبها ـ چسبهائي كه براي ساخت قسمتهاي چوبي ميز و صندلي كودكستانها مورد استفاده قرار مي‏گيرند , بايد مطابق استانداردهاي مربوط بين‏المللي باشد .

 هنگام كاربرد اين چسبها بخصوص در روكش كردن فورميكا بايد توجه داشت كه معايبي مانند آماس , كنده شدن , فرورفتگي و غيره , ناشي از كاربرد نادرست چسب به وجود نيايد .

 3 ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ فورميكا :

 فورميكاي بكار برده شده جهت روكش قسمتهاي چوبي ميز كودكستانها بايد صاف و مطابق استانداردهاي مربوط بين‏المللي تهيه شده باشد . 

 3 ـ 2 ـ 2 ـ معايب

 3 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ حشره‏خوارگي

 از چوبهائيكه داراي آثار آشكار و پنهان حشره‏خوارگي است نبايد براي ساخت قسمتهاي چوبي ميز و صندلي كودكستانها استفاده شود . 

 3 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ پوسيدگي

 از چوبهائيكه داراي آثار پوسيدگي , قارچ زدگي , حمله باكتريها و ياختگي و غيره مي‏باشد , نبايد براي ساخت قسمتهاي چوبي ميز و صندلي كودكستانها استفاده شود . 

 كاربرد چوب پوسيده در هر مرحله‏اي از پوسيدگي باشد , براي ساخت ميز و صندلي كودكستانها مجاز نيست . 

 3 ـ 2 ـ 3 ـ ويژگيهاي قطعات فلزي :

 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ پايه ‏ها

 پايه‏ هاي ميز و صندلي كودكستانها بايد از آهن پروفيل چهارگوش و به ضخامت حداقل يك ميلي متر و به ابعاد 20*20 ميليمتر ساخته شده و داراي پوشش ضد زنگ باشد 

 شامل 18 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_741359_9869.zip502.8k

دانلود تحقیق نکات علمی در مورد کودک , لطیفه کودک , سخنان بزرگان در مورد کودک

دانلود تحقیق نکات علمی در مورد کودک , لطیفه کودک , سخنان بزرگان در مورد کودک پژوهش و مشاوره در رابطه با مشکلات فرزندان امری است بسیار مهم در امر تعلیم و تربیت . مشاهدات ما نشان می دهد که ان دسته از کودکان که خوب تربیت شده اند و استقلال و شخصیت و اعتماد به نفس دارند و به خصوص هنگام زندگی با پدر و مادر لوس و متکی بار نیامده اند ،‌و تمرین تنها ماندن ، تنها کار کردن ، و تنها زندگی کردن را دارند ، و در فضاهای بدون حضور پدر و مادر نیز قادر به زندگی کردن هستند می توانند بح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله آئين كار اصول شناخت , مكان‏يابي و طراحي فضاهاي باز براي بازي كودكان 1 تا 6 ساله

دانلود مقاله آئين كار اصول شناخت , مكان‏يابي و طراحي فضاهاي باز براي بازي كودكان 1 تا 6 ساله  آئين كار اصول شناخت , مكان‏يابي و طراحي فضاهاي باز براي بازي كودكان 1 تا 6 ساله كه بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در سي و هشتمين كميته ملي آئين كار ساختمان مورخ 73/9/21 مورد تائيد قرار گرفته , اينكه باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن‏ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .  براي حفظ همگامي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه