فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود مقاله انواع دقت

دانلود مقاله انواع دقت

دقت يك موضوع اصلي مورد علاقه براي روان شناسان و محققان رفتار حركتي است . صد  سال پيش ويليام جونز 1890 يكي از اولين و مشهور ترين روان شناسان تجربي مي نويسد:

هر كسی ميداند كه دقت چيست. اين تعيين موقعيت به وسيله تفكر به روشي روشن و واضح در اهداف ممكن پشت سر هم يا تربيت تفكر مي باشد. تمركز كردن و چيزي را كانون توجه قراردادن از روي آگاهي به عنوان اصول اصلي هستند.

اين از بعضي چيزها به منظور اين كه به طور مؤثر با ديگران همراه باشيم به وجود مي آيد.

انواع دقت :

اما آيا هر كسی ميداند توجه و دقت چيست؟همانطوركه نورمن (1976) و موري(1970)اشاره كرده اند. تعاريف متفاوتي از دقت وجود دارد و مردم از اين اصطلاح در روشهاي گوناگوني استفاده ميكنند .به هر حال خصوصياتي از اين پديده وجود دارد كه داراي اهميت مي باشند.

يكي از اين ها مفهوم دقت است كه محدود مي باشد: ما ميتوانيم فقط به يك چيز در يك زمان توجه نماييم يا در يك زمان يك چيز را مورد تفكر قرار دهيم . در اصطلاح رفتار حركتي ما قوياً محدود به تعدادي از چيزها هستيم كه در يك زمان ارائه شده ميتوانيم انجام دهيم. اگر چه بعضي ظرفيت ها مي توانند بر اين پيشي بگيرد.اگر فعاليت زيادي صورت گيرد.

خصوصيت مهم ديگر اين است كه دقت حالت انتخابي دارد:ما ميتوانيم بر روي يك چيزيا چيز ديگري تمركز كنيم اين مفاهيم متفاوت كه براي توضيح دقت استفاده ميشوند در بخش بعد به طور خلاصه مورد بررسي قرار ميگيرد.

دقت و آگاهي

در تحقيق اوليه در تاريخ عمالكرد انسان همانگونه كه به وسيله اظهارات جيمز (1890) بيان شده است رفت با مفهوم آگاهي در ارتباط است كه به عنوان چيزي كه ما از آن در زمان داده آگاهي داريم تعريف ميشود.

باا اين وجود اصطلاح آگاهي به طور اخص . رفتار ناآگاهانه از توجه در طول دوره ريشه رفتار گرايي در آغاز قرن بيستم كاسته شده است.

اندازه گيري آگاهي مسئله ساز است چون در زمان تنها راه براي درك چيزي كه موضوع آگاهي ميباشد اين است كه خواسته شود تا در ذهن خود تحقيق كنند و اين براي رفتارگرايان حالت ذهني دارد تا اطلاعات را محاسبه كرده و به شكل تئوري در مي آورند . در سالهاي اخير مفهوم آگاهي در ميان روانشناسان و عصب شناسان احيا شده است.(كوهن اسكولر 1997 پسند و پترسون 199) روشهاي اندازه گيري مغزي به دانشمندان اجازه داده تا الگوهاي مفاليت مغزي را مشاهده كنند و انواع عيني از اطلاعات را در مقايسه با آنچه قبلا در اختيار داشته اند نشان دهند.

(پالمرز 1995) آگاهي همچنين به مفهوم پردازش كنترل شده در مقابل خودكار ارتباط برقرار ميكند .(در ادامه اين بخش بحث ميشود) عملكرد با حافظه را به طور مستقيم وغير مستقيم آزمايش مي كند. (رودريگرومك در موت 1993)و استفاده از اندازه گيري را به طور مجزا (ياكوبي يا لوسينال و جنيينگز 1997) يك تاثير مستقل از آگاهي و عدم آگاهي را در رفتار پيشنهاد ميدهند . براي مثال: پردازش خودكار (ناآگاهانه)در افراد بزرگسال به منظور ميرسد كه بهتر محافظت ميكند در حالي كه پردازش كنترل شده (آگاهانه) با كاهش سن حساس ميشود . خطاهاي عملكرد از قبيل لغزشهاي عملي به عنوان موقعيتهايي هستند كه عملكرد ناآگاهانه يا خودكار به طور موفقيت آميزي ايجاد نشده يا با حالت آگاهانه وپردازش كنترل شده همراه نشده است.

دقت به عنوان تلاش و انگيزش

روش ديگر براي عملكردي كردن مفهوم دقت بر اساس اين ايده است كه مردم دقت را با توجه وظايفي از قبيل دريافت دسته چك يا شناي رقابتي اجرا نمايند انها تلاش ذهني را توسعه داده اند كه در اندازه گيريهاي فيزيولوژيكي متفاوتي نمايان مي شود براي مثا ل كان من 1973و بتي(1978) از عامل شاگردان براي اندازه گيري شده به وسيله ي تكنيك هاي خاص به عنوان يك اندازه گيري غير مستقيم دقت استفاده مي كند

وقتي كه از موضوعات خواسته مي شود تا وظايف ذهني متفاوت را اجرا كند عامل شاگردان هنگامي كه موضوع تحت فشار براي ايجاد يك پاسخ مي باشد افزايش مي يابد و اندازه ي وظايف مشكل بيشتر است به طور مشابه اين مفيد است تا دقت را به عنوان انعكاسي به وسيله ي اندازه گيري فيزيولوژيكي متفاوت در نظر بگيريم در اينجا موضوع فعا ل مي باشد كانمن(1973) از اندازه گيري فيزيولوژيكي مقاومت پوست استفاده كرد و ضربان قلب به صورت غير مستقيم دقت را با توجه به وظايف متفاوت اندازه گيري مي كند

دقت به عنوان يك ظرفيت يا منبع

مفاهيم اخير بيان مي كند كه دقت شامل يك محدوديت در ظرفيت يا منابع در دسترس براي كسب اطلاعات از محيط مي باشد دقت مورد نياز همراه با بعضي از اين ظرفيت محدود بايد با عملكرد يا كنترل همراه شود چون مقدار اين ظرفيت محدود به نظر مي رسد فعاليت هاي ديگري(B) مورد نياز اين ظرفيت با دخالت نمايد(A) دخالت بايد با روش هاي زيادي صورت گيرد: Bمي تواند از سرعت عملكرد و يا كيفيت ان اسيب ببيند در حالي كه A در ان بي تاثير است (B) B مي تواند تحت تاثير قرار نگيرد در حالي كه A اسيب مي بيند(c) هم   A و B با هم اسيب مي بينند (d) B مي تواند محافظت شود از رخ دادن با هم در حالي كه A پيشرفت مي كند اين الگوهاي تداخل مي تواند به ما چيزي درباره ي طبيعت محدوديت ها در ظرفيت بگويد

تداخل به عنوان اندازه گيري دقت

بنابراين يك تغيير در موقعيت وجود دارد كه دقت به اگاهي مربوط مي باشد كه دقت نوعي محدود براي پردازش اطلاعات مي باشد با اين وجود تعاريف كاربردي تغيير مي كند بنابراين دقت به عنوان اصطلاحي از تداخل بين دو وظيفه اجرا شده به صورت پشت سر هم تعريف مي شود  بنا براين اگر دو وظيفه بتواند به صورت پشت سرهم و شخصي صورت گيرد يكي از انها نياز به دقت ندارد و يا قسمتي از ظرفيت محدود ما خواهيم فتكه يكي از انها خودكار است و نيازي به دقت ندارد از طرفي ديگر اگر يكي از وظايف به صورتع كمتر اجرا شود هنگامي كه با وظيفه ثانويه تركيب شود پس هر دو وظيفه به ظرفيت محدود نياز دارد  در اين مثا ل هر دو وظيفه تقاضاي دقت دارند همچنين در طول زمان اين معيار تداخل يك اصل انتقادي براي دقت مورد نياز مي شود اگر چه اين ازمون براي دقت در زمان هاي اخير محبوبيت كسب كرده است يك امر جديد نيست در قرن گذشته ولش(1898) وظايف پشت سر هم را براي نياز به دقت مورد ازمايش قرار داده است

تداخل ساختاري و تداخل ظرفيتي

وظايف مي توانند به اثر دلايل متفاوت با هم تداخل پيدا كنند تنها بعضي از انها قابل پيش بيني است و به علت محدوديت ها در ظرفيت هاي مركزي مي باشد براي حل هين مساله محققان دو نوع تداخل را تعريف كرده اند  تداخل ساختاري كه نتيجه دو ساختار فيزيكي است براي مثا ل دست در يك زمان مي تواند در يك مكان باشد و تداخل بين دست خط و برداشتن گوشي تلفن با هم دست مي تواند باشد اين نوعي از محدوديت است و نه به علت محدوديت در ظرفيت همچنين چشم ها مي توانند فقط بر روي يك چيز در يك زمان تمركز نكند و بنا براين دو علامت ديداري پشت سر هم در دو موقعيت مي تواند از اصل سرعت تحت تاثير قرار بگيرد و اين به دليل محدوديت ساختاري است

از طرف ديگر هنگامي كه كسي مي تواند امكانات را تداخل بين انها وجود دارد نظم دهد تداخل ظرفيت رخ مي دهد و اين به علت محدوديت در ظرفيت مركزي است و به معني دقت است براي مثا ل شواهدي وجود دارد كه هر دو نوع تداخل هنگامي كه كسي از يك تلفن در

شامل 12 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_740732_2451.zip12.4k

دانلود مقاله بلوغ جنسی (Puberty)

دانلود مقاله بلوغ جنسی (Puberty) بلوغ مرحله ای از رشد انسان است که باعث گذار از کودکی و رسیدن به بزرگسالی می شود. فردی که دوران بلوغ را پشت سر گذاشته باشد بالغ نامیده می شود و از نظر جنسی، توانایی تولید مثل دارد. بلوغ بیشتر اشاره به تغییرات جسمانی جسمانی در بدن مرد و زن دارد. این دگرگونی با نام بلوغ جسمانی شناخته می شود. علاوه بر آن بلوغ روانی نیز اشاره به رشد روانی و شخصیتی فرد دارد. بلوغ جسمانی معمولا در دوران نوجوانی اتفاق می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

دانلود مقاله بهبود سرعت یادگیری شبکه های عصبی

دانلود مقاله بهبود سرعت یادگیری شبکه های عصبی شبکه های عصبی چند لایه پیش خور1 به طور وسیعی د ر زمینه های متنوعی از قبیل طبقه بندی الگوها، پردازش تصاویر، تقریب توابع و ... مورد استفاده قرار گرفته است. الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا2، یکی از رایج ترین الگوریتم ها جهت آموزش شبکه های عصبی چند لایه پیش خور می باشد. این الگوریتم، تقریبی از الگوریتم بیشترین تنزل3 می باشد و در چارچوب یادگیری عملکردی 4 قرار می گیرد. عمومیت یافتن الگوریتمBP ، بخاطر س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود مقاله اختلال ODD چیست

دانلود مقاله اختلال ODD چیست ODD چیست ؟ ODD یک اختلال روانپزشکی است که با دو دسته از مشکلات متفاوت شناخته می شود . این افراد پرخاشگر هستند و عمدا تمایل دارند که دیگرا ن را  آزار داده و تحریک نمایند . دقیقا به همین دلیل است افراد دنبال درمان می گردند  . هنگامی که ODD با ADHD افسردگی ،teures ، اختلالات اضطرابی یا دیگر اختلالات عصبی و روانی همراه می گردد ، زندگی با این کودک بسیار مشکل تر می شود . به عنوان مثال ADHA همر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

آخرین محصولات فروشگاه