دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود جزوه اتوكد

دانلود جزوه اتوكد

انواع مختصات :

مختصات كارتزين (متعادل) : اين نوع دستگاه مختصات مثل دستگاه مختصاتي است كه در رياضي پايه در آن آشنا شديم . اين مختصات در اتوكد به اين صورت است كه نقطة صفر در گوشه پايين سمت چپ مانيتور قرار دارد و مخصات به سمت راست و به سمت بالا مثبت فرض مي شود ، عدد اول در اتوكد محور مختصات X را نمايش مي دهد و عدد دوم محل محور مختصات Y را نمايش مي دهد . اين مختصات نسبي متعدل است : X,Y .

گاهي لازم است مختصات يك نقطه را نسبت به مختصات ما قبل و يا هر نقطة ديگري پيدا نماييم در اين صورت به صورت مجازي دستگاه مختصات كارتزين روي يك نقطة قرارگرفته و نسبت به آن دستگاه مجازي مختصات سنجيده مي شود . در اين حالت نسبت به سمت راست و نسبت به بالاي نقطه مورد نظر مختصات مثبت و نسبت به سمت چپ و پايين نقطه مورد نظر مختصات منفي مي باشد .

مختصات قطبي (پلار)  m< :

مي توان غير از نمايش يك نقطه روي صفحه با مختصات متعادل آنرا به صورت يك فاصله از مركز مختصات مورد نظر و زاوية آن نسبت به افق نيز نمايش داد . در اين حالت فاصله از مركز مختصات مورد نظر عدد اول مي باشد روي شكل m كه هميشه مقدار آن مثبت مي باشد جهت چرخش زاوية مثبت به افق در جهت پاد ساعتگرد مثبت ( جهت دايرة مثلثاتي) و جهت گردش در جهت ساعت را با منفي نمايش مي دهيم .

مختصات نسبي قطبي (X,Y) :

مانند مختصات نسبي متعادل مي توان با انتقال مجازي دستگاه مختصات قطبي به نقطه مورد نظر باز هم مختصات قطبي را بسمت آورد جهت حركت محورهاي مختصات نيز مانند قبل مي باشد .

مجموعه و دستورات اتوكد 

نكته: اگر  بين دو عدد اول و دوم  ويرگول بگذاريم متعامد است y  و x  و اگر › را بگذاريم   › m  در سيستم قطبي كار مي كند و اگر جلوي آنها علامت  @  بزاريم دو محيط نسبي كار مي كنيم.       

line: دستور يك خط را  از  نقطه اي كه كاربر مشخص مي كند ترسيم مي كند و تا  زما ني كه دستورات ادامه داشته باشد مرتبأ خط ترميم مي شود و از نقطه آخر به نقطه بعدي كشيده مي شود .

به دو صورت اين  فرمان  قابل  اجرا مي باشد  يا انتخاب  Acoh  مورد نظر از نوار كفاري cut يا اينكه دستورline  و يا مخفف حرف L در خط فرمان تايپ مي شود.

نكته: توجه كنيدكليد فاصله يا اينتر در برنامه  cut عملكرد يكي دارند و شروع فرمان با آنها  مي شود.

پس از اجراي  فرمان  پيغامي به  صورت speceife first point  كه اگر بخواهيم از دستگاه مختصات متعامداستفاده كنيم اول مختصات x  و سپس علامت (و) و سپس مختصات y را وارد مي كنيم اين نقطه ،

نقطه اوليه مي باشد و كليد اينتر را مي زنيم و پيغام بعدي ظاهر مي شود و به اين ترتيب مختصات نقطه بعدي را وارد مي كنيم .

نكته: چنانچه بخواهيم از مختصات نسبي متعامد استفاده كنيم ابتدا علامت  @  و پس مختصات x و  yرا به شكل قبل وارد مي كنيم منتها اين بار سيستم به نسبت آخرين نقطه  و به مختصات نقطه جديد خط ترميم مي كند .

نكته: براي استفاده از مختصات قطبي ابتدا اندازه بردار مورد نظر را بر داشته سپس علامت بزرگتر (›) را  گذارده سپس از آن مقدار زاويه را به درجه وارد مي كنيم ادامهخط مورد نظر به اين صورت ترميم خواهد شد.

نكته: به اين دليل علامت  @  نماينگر نسبي بودن مختصات است پس  براي استفاده از مختصات نسبي قطبي نيز از علامت  @  در ابتداي عبارت استفاده مي كنيم.

نكته: چنانچه در پايان عمليات line احتياج باشد انتهاي خط به ابتداي خط مورد نظر وصل شود مي توان تايپ حرف (c) ابتدا و انتهاي خط را به يكديگر وصل كرد. 

نكته: با تايپ حروف (u) (undo) مي توان در اين فرمان به عقب برگشت اين بر گشت مراحل مي تواند تا نقطه ابتدا يي فرمان ادامه داشته باشد.  زمانيكه كار با فرمان line  به پايان  رسيد  مي توان با فشار دكمه ESC با با زدن كليك راست و انتخاب      اينتر از منوي ظاهر شده به فرمان پايان داد.

نكته: در زير خط فرمان سه عدد داراي چهار رقم اعشار وجود دارد . عدد اول مختصات كار تزين X را نسبت به نقطه صفر صفحه نمايش مي دهد و دو عدد ديگر به ترتيب Z وY مي باشد. با كليك سمت راست حين انجام فرمان روي صفحه منوي ظاهر مي شود كه در مورد تمامي موارد قبلا صحبت شده در گزينه Pan  و zoon در ادامه توضيح داده خواهد شد.

(Xline (canstruc tion line: اين دستور مانند دستور line از سه طريق قابل دسترسي است تايپ دستورxline در خط فرمان رفتن به منوي drow و انتخاب آن و يا از منوي كناري آيكن مربوطه را انتخاب كرد پس  از اجراي  فرمان به صورت عادي نقطه ايي را  در  ابتدا انتخاب نمود  سپس نقطه دوم  را انتخاب

مي كنيم در امتداد پاره خط مورد نظر خط تا بي نهايت ادامه خواهد داشت.

نكته :  از اين  دستور به صورت  زير  نيز مي توان  استفاده كرد  پس در اجراي فرمان داريم (specify apointor:hor.ver.anj.office) در اين صورت با تايپ حرف (h) شما مي توانيد در طول افق ترسيم

نماييد . با تايپ حرف (v) خط هاي عمودي را ترسيم نماييد .

اگر از حرف (a) استفاده نماببد ابتدا زاويه مورد نظر خط نسبت به افق را وارد نماييد پس از آن در امتداد زاويه  مورد نظر خطي ممتد رسم خواهد شد. گزينه Bisect مربوطه به سه بعدي است.

با انتخاب گزينه offset مي توان خطوطي موازي با خط فاصي كه ترسيم شده كشيده براي اين كار ابتدا  فاصله مورد نظر را وارد نموده وسپس خط مورد نظر را انتخاب نموده پس از آن موس را به سمتي از خط برده كه مي خواهيم موازي ترسيم شود يا يك كليك خط مورد نظر ترسيم مي شود .

نكته : با انتخاب هر كدام از كزينه ها فرمان پايان يافته و بايد از اول فرمان اجرا شود براي اجراي مجدد فرمان       اينتر را فشار داد .در اتوكد با انجام اين عمل فرمان قبلي هر كجا كه باشد اجرا مي شود .

 نكته : در منو هايي كه جلوي خط فرمان ظاهر مي شود با انتخاب حروفي كه از طرف اتوكد بزرگ نوشته شده مي توان كل منو را تايپ كرد و فقط حروف بزرگ را تايپ نمود به همين دليل مي توان به جاي تايپ Hor در منويXline  فقط حرف H را تايپ كرد.

دستور Offsit : با استفاده از اين دستور مي توان موضوعات موازي و تكراري را در فاصله و جهت معيني از موضوع مورد نظر ترسيم كرد. براي اجراي آن روي علامت     كليك كنيد در ابتدا فاصله بين دو موضوع موازي را انتخاب سپس موضوع مورد نظر انتخاب با انتخاب سمتي كه مي خواهيد نسبت به موضوع مورد نظر كپي شود موضوع مورد نظر كپي خواهد شد.

نكته : توجه كنيد تنها يك ابجيت Obgeyt را مي توان انتخاب كرد.

مي توان به جاي  ورود دستي ، فاصله مورد نظر را با انتخاب يك فول فرضي به اتوكد نمايش دهيد.

نكته :

با كليك روي دكمه هاي   در منوي array پنجره ناپديد شده و شما مي توانيد مقدار مورد نظر را روي صفحه وارد نماييد .

نكته :

با كليك روي دكمه   جهت چينش در مستطيل فرضي را وارد نمود .

نكته :

با كليك روي دكمه هاي OK , Cancel مي توانيد بدون داشتن Preview فرمان را تأييد كنيد و يا از آن خارج شويد .

ب ) Polar Array  (دايره اي ):

در اين حالت شما مي توانيد يك object را به صورت دايره اي حول يك مركز مشخص كپي نموده و با روشهاي مختلف بچينيد براي استفاده از اين حالت مشخصات مركز چرخش را به صورت دستي يا با استفاده از ماوس در گزينه Center Point وارد نماييد با استفاده از Select object موضوع را مشخص نماييد الباقي كار مانند روش الف پيش خواهد رفت براساس اينكه از آيتم Method كدام روش را انتخاب كنيد يكي از گزينه ها زير خاموش خواهد ماند و دو گزينه ديگر روشن است در حقيقت با استفاده از موضوع method هركدام از اين گزينه ها به شرح زير است :

Total number of items-1 در اين بخش تعداد موضوعاتي كه مي خواهد كپي شود انتخاب مي شود .

 Angle to fill -2 مقدار زاويه اي كه بايد بين 0و360 درجه باشد انتخاب ميشود و محدوده اي را نمايش مي دهد كه در آن مي تواند چينش موضوعا ت انتخاب شود .

3- Angle between items نشان مي دهد كه اجزاء با چه زاويه مركزي نسبت به يكديگر با چيده شود .

چنانچه گزينه Rotate  items  ascopied  تيك خورده باشد به اين معني كه اجزاء نسبت به نوع چينش و متناسب با آن گردش خواهند داشت و بدون تيك بدين معني است كه شكل حالت اوليه خودش را نگه مي دارد .

با كليك روي گزينه More مي توان نقطه Bench mark هر object را جهت چرخش آدرس دهي نمود .

براي خط Xline

را تايپ كرده و براي خط افقي n راتايپ كرده و براي كشيدن خط عمودي V را تايپ مي كنيم .

Offcet

با استفاده از اين دستور مي توان موضوعات موازي و تكراري را در فاصله و جهت موازي موضوع مورد نظر ببريم براي اجراء  روي آن كليك كرده يا دستور Iffcet يا مخفف آن را در خط فرمان تايپ كرده در ابتدا فاصله بين دو موضوع موازي را انتخاب كرده سپس موضوع را انتخاب با انتخاب سمتي كه مي خواهيم نسبت به موضوع اول كپي مي شود موضوع مورد نظر را كپي مي كنيم .

نكته1) توجه كنيد كه تنها يك Obgect را در هر دفعه مي توان انتخاب كرد .

نكته2) مي توانيد به جاي ورود دستي فاصله مورد نظر را با انتخاب يك طول فرضي با اتوكد نشان داد .

نكته3) بعد از انتخاب فاصله فرمان Offcet به شما امكان مي دهد Ibgect بعدي را انتخاب كنيد . ولي فاصله بين آنها ثابت است و همان مقدار كه در ابتدا انتخاب شد انتخاب مي كند .

نكته4) بعد از امتداد اجراي فرمان فاصله انتخاب شده در كد باقي خواهد ماند مي توان بعد از اجراي چند فرمان ديگر بازهم فاصله قبلي استفاده شود .

Erase

اين دستور براي پاك كردن Ibgect اضافي كه روي صفحه داريم بكار مي رود براي استفاده از آن علامت مداد پاك كن از منوي كناري را انتخاب مي كنيم و با استفاده از دستور Erase كه ساده شده آن حرف E مي باشد بعد از اجراي آن Obgect انتخاب شده را پس از اتمام كار انتخاب با زدن كليد Enter كليات صفحه پاك مي شود .

نكته : توجه كنيد كه Obgect انتخاب شده كاملاً نقطه چين لذا مي توان كاملاً به طور دقيق متوجه شد كه چه چيزي از روي صفحه پاك مي شود .

Move

اين دستور براي جابجايي يك Obgect از جايي روي صفحه به جاي ديگر استفاده مي گردد . براي استفاده روي آيكون             يا از تايپ فرمان m در خط فرمان استفاده گردد بعد از اجراي فرمان Obgect مورد نظر را انتخاب كرده Enter را بزنيد حال نقطه ابتدايي و انتهايي را مشخص نماييد شكل شما به محل مورد نظر انتقال مي يابد .

نكته : اين دستور از نظر شكل ورود ابتدا و انتقال نقاط شبيه دستور كپي مي باشد . 

 شامل 43 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jozveh_728365_7195.zip193k

آخرین محصولات فروشگاه