فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود جزوه درس سيستم عامل 2

دانلود جزوه درس سيستم عامل 2

سيستم عامل:

كنترل كننده منابع مختلف سيستم كامپيوتر مي باشد و زير بناي طراحي نرم افزارهاي كاربردي و سطح بالا را به وجود مي آورد.

از ديد ما سيستم عامل مدير منابع سيستم مي باشد.

منابع عبارتند از :

1- حافظه اصلي                                                  2-پردازنده ها

3-دستگاه ها                                                       4-اطلاعات

بدون سيستم عامل برنامه ريز يا كاربر بايد كنترل منابع سيستم را خود بر عهده بگيرد و آنها را مستقيمأ كنترل نمايد. براي اجتناب از اين مشكلات طراحان و مهندسان سيستم هاي كامپيوتري به فكر راه حلي كه در نهايت به يك پوسته نرم افزاري بر روي سخت افزار انجاميد افتادند تا كسيكه قسمتهاي مختلف سيستم را مديريت مي كند به صورت يك ماشين مجازي كه بسيار ساده تر از ماشين حقيقي (سخت افزار محض) است. اين پوسته نرم افزاري (سيستم عامل) نام دارد.

لفظ سيستم عامل به مجموعه ماجول هايي گفته مي شود كه در يك سيستم كامپيوتري كنترل منابعي مانند:پردازنده ،حافظه ها ،دستگاه هايI/o و پرونده ها ( File ) را بر عهده دارد.

تفاوت O/s با ساير نرم افزارها:

تفاوت مهمي كه O/s با ساير نرم افزارها دارد دراين است كه O/s در مد محافظت شده يا حالت ناظر پردازنده كار مي كند ولي ساير نرم افزارها در مد كاربر يا مد حقيقي اجرا ميشوند.

براي درك مطالب فوق به نكته زير توجه مي كنيم:

نكته: ويژگي كه در اكثر كامپيوترهاي معاصر يافت مي شود وجود سخت افزار و دستورات خاصي است كه فقط O/s آنها را به كار مي گيرد اين دستورات معمولا در اختيار كاربر قرار داده مي شود كه به آنها دستورات ممتاز گفته مي شود.

نكته: در زير رابطه سيستم عامل با سخت افزار نشان داده شده است.

وظايف اصلي سيستم عامل:

1-مديريت حافظه (Memory Management )                                                                                      

2-مديريت پردازنده ( Process Management)

3-مديريت دستگاه ( Device Management)

4-مديريت اطلاعات (File Management)

چند اصطلاح سخت افزار:

1-حافظه اصلي:

داده ها و برنامه ها را ذخيره مي كند ،نا پايدار است و به آن حافظه حقيقي و يا اوليه گفته مي شود.

2-پردازنده:

عمليات كامپيوتر را كنترل مي كند و اعمال پردازش داده ها را انجام مي دهد.

3-مؤلفه هاي ورودي و خروجي:

داده ها را بين كامپيوتر و محيط خارج آن منتقل مي كند . محيط خارج شامل :انواع دستگاه ها از جمله حافظه ها و … مي باشد .

4-اتصالات داخلي سيستم:

ساختار ها و راه كارهايي كه ارتباط بين پردازنده ها ،حافظه اصلي ومؤلفه هاي ورودي و خروجي را فراهم مي كند.

نحوه ذخيره و بازيابي اطلاعات بر اساس Fat :

براي مقايسه دو ديسكت پس از فرمان ديسك كپي:

Disk comp A:  A:

ديسك هاي سيستمي:

طريقه ساخت ديسك هاي سيستمي به شرح زير است:

1-Format  A: /s

2-Sys  C:  A:

3-Sys  C:  A:

نكته:فايلهايي كه باعث بازگرداني اطلاعات ديسك مي شوند :

1-Image.dat

2-Mirror.fil

دستورات ايجاد فايل هاي حفاظت اطلاعات:

1-Image

2-Mirror

نكته:سويچ /B   باعث مي شود در هنگام Format فضايي براي ريختن فايل هاي سيستم رزرو شود

نكته:سويچ /C  باعث بررسي نواحي خراب ديسك شده و نواقص ترميم شود.

براي اطلاع از پارتيشن موجود روي هاردFdisk /Status        براي از بين بردن ويروسي كه در (Partison Table) وجود دارد. Fdisk.Mbr                           ثبات ها:

نكته:بالاترين سرعت را كش دارد.

     حافظه جانبي _____Ram _____ ثبات _____ كش                                                                   

 نكته:براي بالا بردن حافظه Ram از ثبات ها استفاده مي شود.

ثبات كنترل وضعيت:

براي اجراي فرامين سطح بالا توسط سيستم عامل استفاده مي شود و براي كنترل محتواي پردازنده نيز استفاده مي شود.

نكته:كار پردازنده اجراي دستورالعمل است.

نكته:فرايند پردازش يك دستورالعمل را سيكل اجرايي دستورالعمل مي نامند.

ثبات هاي پردازنده:    

در داخل پردازنده مجموعه اي از ثبات ها وجود دارد كه اين ثباته ها سطحي از حافظه كه سريع تر و كوچكتر از حافظه اصلي است را فراهم مي كند. ثبات هاي داخل پردازنده وظايف زير را انجام مي _ دهند:

1-ثبات هاي قابل رؤيت براي كاربر        2-ثبات هاي كنترل وضعيت

1: ثباتي است كه برنامه ساز به وسيله دستورالعملهاي ماشين مي تواند به آنها مراجعه نمايد.اين ثباتها به برنامه ساز ماسين يا اسمبلي اجازه مي دهند كه با استفاده بهينه از آنها مراجعه به حافظه اصلي را به حد اقل مي رسانند.

از جمله ثبات هاي قابل روئيت براي كاربر ثبات هاي :آدرس ،داده و اشاره گر كشته مي باشد.

2: نوع ديگري از ثبات هاي پردازنده كه براي كنترل عمل پردازنده به كار مي روند كه از اين ثبات ها براي كنترل عمل پردازش و همچنين رويه هاي ممتاز سيستم عامل براي اجرا و كنترل برنامه ها استفاده مي كنند. ثبات هاي زير از اين نوع مي باشند.

1-ثبات هاي شمارنده برنامه (Pc )

2-ثبات دستورالعمل (Ir )

1: Pc شامل آدرس دستورالعملي است كه بايد واكشي شود.

2: Ir حاوي آخرين دستورالعملي است كه واكشي شده است.

واحد كنترل:

تغريبأ هر دستگاهي كه قابل تصور باشد ممكن است به عنوان دستگاه I/o به كار رود.بسياري از دستگاه ها به مدار كنترلي نياز دارند كه قابل به كار گيري براي دستگاه هاي ديگر نيز باشد.اين سخت افزار مشترك به دلايل اقتصادي به صورت يك دستگاه مجزا به نام واحد كنترل ساخته مي شود.

اجراي دستورالعمل:

عمل اصلي كامپيوتر اجراي برنامه است. برنامه أي كه قرار است اجرا شود شامل مجموعه أي از دستورالعمل ها مي باشدكه در حافظه سيستم ذخيره شده است.پردازنده كار واقعي را با اجراي دستورالعمل هاي مشخص شده در برنامه انجا مي دهد در ساده ترين حالت پردازش را در دو گام مي توان نوشت:

1-پردازنده يك دستورالعمل را از حافظه مي خواند ( واكش مي كند )

2- پردازنده دستورالعمل واكش شده را اجرا مي كند.

اجراي برنامه شامل تكرار فرايند واكشي و اجراي دستورالعمل هاست.اجراي دستورالعمل ممكن است شامل چندين عمل باشد و بستگي به طبيعت دستورالعمل دارد.

فرايندي كه براي اجراي دستورالعمل لازم است ،چرخه دستورالعمل نام دارد. با استفاده از شرح دو مرحله اي كه در بالا ذكر شد چرخه دستورالعمل در شكل زير نمايش داده شدهاست.اين دو گام تحت چرخه واكنش و چرخه اجرا عنوان مي شود    

فهرست مطالب:

سيستم عامل

منابع

تفاوتos    با ساير نرم افزارها

وظايف سيستم عامل

اصطلاحات سخت افزاري

اتصالات داخلي سيستم

نحوه ذخيره و بازيابي اطلاعات بر اساسFat

ديسك سيستم و حفاظت اطلاعات

فايلهاي اصلي سيستم عامل

نحوه سيستمي كردن ديسك

ثبات ها

واحد كنترل

اجراي دستورالعمل

دستاورد هاي ايجاد و توسعه سيستم عامل

فايل هاي دسته اي

 همگام سازي

مديريت حافظه

نخ

فرايند

تنظيمات پيشرفته Ms-dos

تفاوت Dos با ويندوز

سيستم هاي بزرگ

زمان بندي كار

زمان بندي پردازنده

سيستم هاي روميزي

سيستم هاي چند پردازنده اي

متداول ترين سيتم هاي چند پردازنده اي

معناي Smp

تفاوت چند پردازه اي متقارن و نا متقارن

سيستم هاي توضيعي

انواع سيستم هاي توضيعي

كليد هاي ميان بر ويندوز

بالا بردن سرعت ويندوز

سيستم هاي خوشه اي

سيستم هاي بي درنگ

انواع سيستم هاي بي درنگ

عملكرد سيستم كامپيوتر

ساختار سيستم عامل

مفسر زمان فرمان

فراخواني سيستم

تعريف دمون

برنامه هاي سيستم

طراحي و پياده سازي سيستم

چند اصطلاح

تعريف job

تعريف task

تعريف single task

تعريف multy tasking

تعريف thin slice

حفاظت از فايل ها ( file protection  )

 شامل 24 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jozveh_726027_5025.zip207.5k

آخرین محصولات فروشگاه