فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود پاورپوینت فراکتال

دانلود پاورپوینت فراکتال

 تعریف فراکتال:

هندسه ی اقلیدسی - احجام کامل کره ها و هرم ها و مکعب ها واستوانه ها- بهترین راه نشان دادن عناصر طبیعی نیستند . ابرها و کوه ها و خط ساحلی و تنه ی درختان همه با احجام اقلیدسی در تضاد هستند و نه صاف بلکه ناهموار هستند و این بی نظمی را در مقیاس های کوچک نیز به ارمغان می آورند که یکی از مهمترین خصوصیات فراکتال ها همین است .

  تصویر کلم بروکلی

این بدین معناست که هندسه ی فراکتال بر خلاف هندسه ی اقلیدسی روش بهتری را برای توضیح و ایجاد پدیده هایی همانند طبیعت است .زبانی که این هندسه به وسیله ی آن بیان می شود

الگوریتم نام دارد که با اشیا مرکب می توانند به فرمولها و قوانین ساده تری ترجمه و خلاصه شوند.

 فرکتال از کلمه ی لاتین فراکتوس به معنی سنگی نامنظم شکسته و خرد شده است، گرفته شده است . اولین بار فرکتال را دکتر ماندلبروت۱ طی نظریه ای که برای مسائل جهان هستی ارائه کرد و در این نظریه عنوان کرد که جهان هستی بعدی مابین 23/1-34/11 دارد و تمامی پدیده های طبیعی به نوعی فرکتالهایی می باشند در جهان هستی که برای ما ناشناخته اند.   فراکتال ها انواع عناصری هستند که فرم فضایی آنها صاف نیست .بنابراین "نامرتب " نامیده شده اند و این نامنظمی آنها به طور هندسی در راستای مقیاسهای گوناگون در داخل هرم تکرار می شوند .

هرچیزطبیعی در اطراف ما در اصل نوعی فراکتال است . به این سبب که خطوط صاف و پلانها فقط در دنیای ایده آل ریاضی وجود دارد .در کنار این تئوری هر سیستم که بتواند به صورت هندسی متصور و تحلیل شود می تواند یک فرکتال باشد .جهان در فرم فیزیکی ( مادی ) کلی خود پر هرج و مرج ،ناممتدو نامنظم است اما در پس این اولین ذهنیت و گمان یک نوع دستوری نهفته است که منظم و دارای ترکیبی واضح است . بهترین راه برای تعریف یک فرکتال توجه به صفتها و نشانه های آن است یک فرکتال " نامنظم " است . این بدان معنی است که در آن هیچ قسمتی صاف نیست . فرکتال " خود مشابه " است و این بدین معنی است که " اجزا " شبیه کل هستند .

 فراکتال ها به وسیله ی " تکرار " توسعه می یابند که به این معنی است که تغییرشکل مکرراً ایجاد شده و وابسته به موقعیت شروع است . خصوصیت دیگر آن این است که فراکتال " مرکب " است . اما با این حال می توان آن را به وسیله ی الگوریتم های ساده نشان داد و همچنین بدون معنی نیز نیست که در پس عناصر نامرتب طبیعی یک رشته قوانین موجود است .

تعریف فراکتال

هندسه ی اقلیدسی - احجام کامل کره ها و هرم ها و مکعب ها واستوانه ها- بهترین راه نشان دادن عناصر طبیعی نیستند . ابرها و کوه ها و خط ساحلی و تنه ی درختان همه با احجام اقلیدسی در تضاد هستند و نه صاف بلکه ناهموار هستند و این بی نظمی را در مقیاس های کوچک نیز به ارمغان می آورند که یکی از مهمترین خصوصیات فراکتال ها همین است

   تصویر کلم بروکلی  

این بدین معناست که هندسه ی فراکتال بر خلاف هندسه ی اقلیدسی روش بهتری را برای توضیح و ایجاد پدیده هایی همانند طبیعت است .زبانی که این هندسه به وسیله ی آن بیان می شود الگوریتم نام دارد که با اشیا مرکب می توانند به فرمولها و قوانین ساده تری ترجمه و خلاصه شوند  

فرکتال از کلمه ی لاتین فراکتوس به معنی سنگی نامنظم شکسته و خرد شده است، گرفته شده است . اولین بار فرکتال را دکتر ماندلبروت۱ طی نظریه ای که برای مسائل

جهان هستی ارائه کرد و در این نظریه عنوان کرد که جهان هستی بعدی مابین 23/1-34/11 دارد و تمامی پدیده های طبیعی به نوعی فرکتالهایی می باشند در جهان هستی که برای ما ناشناخته اند

   فراکتال ها انواع عناصری هستند که فرم فضایی آنها صاف نیست .بنابراین "نامرتب " نامیده شده اند و این نامنظمی آنها به طور هندسی در راستای مقیاسهای گوناگون در داخل هرم تکرار می شوند .هر چیز طبیعی در اطراف ما در اصل نوعی فراکتال است . به این سبب که خطوط صاف و پلانها فقط در دنیای ایده آل ریاضی وجود دارد .در کنار این تئوری هر سیستم که بتواند به صورت هندسی متصور و تحلیل شود می تواند یک فرکتال باشد .جهان در فرم فیزیکی ( مادی ) کلی خود پر هرج و مرج ،ناممتدو نامنظم است اما در پس این اولین ذهنیت و گمان یک نوع دستوری نهفته است که منظم و دارای ترکیبی واضح است . بهترین راه برای تعریف یک فرکتال توجه به صفتها و نشانه های آن است یک

فرکتال " نامنظم " است . این بدان معنی است که در آن هیچ قسمتی صاف نیست . فرکتال " خود مشابه " است و این بدین معنی است که " اجزا " شبیه کل هستند   

 فراکتال ها به وسیله ی " تکرار " توسعه می یابند که به این معنی است که تغییرشکل مکرراً ایجاد شده و وابسته به موقعیت شروع است . خصوصیت دیگر آن این است که فراکتال " مرکب " است . اما با این حال می توان آن را به وسیله ی الگوریتم های ساده نشان داد و همچنین بدون معنی نیز نیست که در پس عناصر نامرتب طبیعی یک رشته قوانین موجود است

 فرم فركتال

زماني كه به اطراف خود نگاه مي كنيم مي توان از كوچكترين عناصر طبيعي تا بزرگترين اشياي خلقت ، مثالي را كه داراي فرمي فركتال هستند را مطرح كرد به طوري كه مشخصه هاي هندسي فركتال را دارا مي باشند

براي وارد شدن به اين بازه عظيم زمان زيادي را مي خواهد كه نمي توان آن را در يك مقاله محدود مطرح كرد

لذا بنا بر اين شد كه فرم هاي شاخص در هندسه فركتال را انتخاب و مطرح كنم .فرم هايي كه به صورت هاي مختلف وجود دارند ، بعضي به صورت طبيعي و برخي ديگر ساخته شده از اشكال غير طبيعي هستند

همچنين سعي شده براي ارائه بهتر مطالب از تصاوير و نرم افزار (FRACTAL EXPLORER ) استفاده و به نوعي از هم تفكيك شوند

در اين بخش با سيستم و فرم هاي زير آشنا خواهيم شد

 -سيستم ساختاري تكرار

خود متشابهي Self Similarity -

فركتال هاي طبيعي -

فرمهاي مندلبرت -

-منظرههاي فركتال

فركتال در طبيعت -

فركتال و هنر -

لازم به ذكر است كه اكثر فرم هايي كه در زير ارائه خواهد شد آناليز هندسی آن نيز مطرح است. كه در اينجا به آن اشاره نمي شود

تكرار يكي از راه هاي ايجاد فرم در معماري است اما در فركتال اين فرم بايستي داراي مشخصات هندسي كه در قسمت هندسه فركتال مطرح شد را دارا باشد

به طور كلي اين تكرار مي تواند از كنار هم قرار گرفتن يك شيء بدست آید و يا اينكه يك موضوع نسبت به موضوع ديگر و به طور متوالي كوچك شود

با نمونه هاي زير اين موضوع بيشتر باز خواهد شد

- خود متشابهي يا Self_Similarity

اگر بخواهيم در يك جمله خود متشابهي را تعريف كنيم اينگونه بيان مي كنيم : شيء كه از يك كپي كوچكتراز خودش را مي سازد به طوري كه اين شيء داراي تشابه با شكل اصلي است ، اما از لحاظ سايز متفاوت مي باشد

اگر مقاله قبلي را مطالعه كرده باشيد اين موضوع را دقيق درك مي كنيد . همين مثلثي كه اجزاي ريز تر از خودش را تشكيل مي دهد ، نوعي خود متشابهي است

- فركتال هاي طبيعي

اين فرم ها كه به صورت طبيعي وجود دارند داراي ساختاري خود متشابه هستند حتي در مقياس ميكروسكپي يك دانه برف داراي فرمي خود متشابه است.

- فرم هاي مندلبورت : (Mandelbrot Set )

اين فرم ها داراي پيچيدگي خاصي هستند . زماني كه يك فرم حالتي پيچيده پيدا مي كند و يا به عبارت ديگر به عناصر خرد تشكيل دهنده كل مي رسد ، فرم هايي بسيار پيچيده اما در عين حال منظمي را به ما ميدهد كه در اشكال

زير و نمونه هاي پيش فرض و آماده در فركتال اكسپلورر گذاشته شده است

- فركتال در مناظر طبيعي

اين فرم ها همانطور كه از اسم آنها پيداست داراي فرمي طبيعي هستند ( عدم دستبرد دست بشر ) . شايد بسيار در عكاسي معماري ( براي عكس از يك سوژه ) به يك منظره برخورد كرده باشيد كه در دوردست تپه ها و كوه ها ديده مي شوند ، بد نيست بدانيد كه خود اين منظره داراي فرمي فركتال است و با هندسه فركتال قابل

- فركتال در طبيعت

اين بححث نيز بسيار گسترده است و عكس هاي زير خود گوياي اين موضوع است . البته حتماً اين موضوع را در مجال ديگري به طور مفصل مطرح خواهم كرد  

حتي زمين لرزه اي كه اكنون قابل پيش بيني نيست ، در موقع اتفاق به صورت فركتال عمل مي كند ! ( در ترك روي گسل ها)

- فركتال و هنر

شامل 65 اسلاید powerpoint


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
powerpoint_706233_6533.zip672.3k

دانلود مقاله مکانیسم شکست برای پی های سطحی تحت بار زلزله

دانلود مقاله مکانیسم شکست برای پی  های سطحی تحت بار زلزله این موضوع در بسیاری از نقاط شناخته شد که ظرفیت پي سطحی کاهش مي يابد زمانیکه پي تحت بار ارتعاشي قرار گيرد  و فشارهای افقی در طول یک زلزله اتفاق بیفتد. نتایج تحلیلی معمولاً به یک فرض نیاز دارد زمانیکه شکست جنبش شناسی در زمین به وجود می آید و آن به درستی شناخته شود. این مقاله یک سری از آزمایشات را روی یک صفحه جدید در ميز لرزان  در دستگاه دانشگاه کمبریج به منظور اندازه گیری جابجایی های یک پي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود تحقیق نظریه ای در توسعه فرکتال بر معماری ونظریه آشفتگی و شهر

دانلود تحقیق نظریه ای در توسعه فرکتال بر معماری ونظریه آشفتگی و شهر بيش از دو دهه است كه رابطه اي پيچيده و متناقض بين معماري و علوم پيچيده وجود داشته است . گر چه­از آن زمان اصل اين­رابطه تغيير يافته ، اما نقطه اتصالي به نام هندسه فركتال بين آنها وجود دارد . هم معماران و هم رياضي دانان ، هر كدام حول اين موضوع كه چه چيزي ممكن است يا ممكن نيست هندسه فركتال را به وجود آورده و تعاريفي ارايه داده اند كه به طرز ناباورانه­اي شباهت هاي كمي بين تعاريف آنها از مع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,200 تومان

دانلود تحقیق ساماندهی بدنه (نماها)

دانلود تحقیق ساماندهی بدنه (نماها) عنوان:ساماندهی منظر شهری در محلات امروزی با تاکید بر بدنه سازی نما ها مسكن به عنوان يكي از نيازهاي نخستين بشر، ابتدايي ترين سوالي بوده كه انسان سعي در يافتن پاسخي مناسب و معقول براي آن بوده است، اما هميشه در برنامه ريزي هاي ملي به مسكن نه به عنوان محلي براي آسايش ساكنان در ابعاد عيني و ذهني، بلكه به عنوان يك مشكل اقتصادي و فقط از اين بعد بر خورد شده است . بوجود آوردن مسکن در پی آن تشکیل نما های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه