فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود مقاله مکانیسم شکست برای پی های سطحی تحت بار زلزله

دانلود مقاله مکانیسم شکست برای پی  های سطحی تحت بار زلزله

این موضوع در بسیاری از نقاط شناخته شد که ظرفیت پي سطحی کاهش مي يابد زمانیکه پي تحت بار ارتعاشي قرار گيرد  و فشارهای افقی در طول یک زلزله اتفاق بیفتد. نتایج تحلیلی معمولاً به یک فرض نیاز دارد زمانیکه شکست جنبش شناسی در زمین به وجود می آید و آن به درستی شناخته شود. این مقاله یک سری از آزمایشات را روی یک صفحه جدید در ميز لرزان  در دستگاه دانشگاه کمبریج به منظور اندازه گیری جابجایی های یک پي سطحی انجام داد که به واسطه ی فشار زلزله ای و نیز توسعه ی مکانیسم شکست درون زمین بود. مکانیسم شکست استفاده از تکنیک Velocimetry تصویر ذره را مورد مطالعه قرار داد که سرعت زیاد عکاسی و ویدئو گرافی ترکیب شده بود.

در این مقاله مکانیسم شکست در این آزمایشات که اهمیت دارد، مورد توجه قرار گرفت و این مقاله در مورد تکرار پذیری و جایگزینی (و فشار اضافی دیگر) به نسبت بحث
می کند.

پي های سطحی یا کم عمق به طور زیاد در تعدادی از مناطق مستعد زلزله برای کوچک شدن با اندازه متوسط استفاده می شوند. این موضوع به طور زیاد شناخته شد که ظرفیت فشار یک پي سطحی زمانیکه پي در معرض بار ارتعاشي و فشار های افقی در طول یک زلزله قرار گیرد کاهش می یابد.

دلایلی برای این موضوع در دوره هایی از تغییر مکانیسم شکست مستلزم این است که به طور تحلیلی توسط روش های مختلف در اینگونه مقالات مانند (شماره 1 تا 5) مطالعه شود که این ناشناخته است. اگر چه به عنوان آنچه مکانیسم شکست زلزله ای پایین تر از یک پي به طور واقعی به نظر می رسد، آن سخت درست می شود که اطمینان در مکانیسم شکست فرض شود مخصوصاً اینکه یک مشکل برای تحلیل های جنبش شناسی در حد بالا است.

این مقاله یک سری ازآزمایشاتی که روی ميز لرزان 1g در دانشگاه کمبریج به منظور اندازه گیری جابجايي می باشد و هر دو جابجایی ها از یک پي سطحی یا کم عمق به منظور فشار زلزله ای و نیز توسعه مکانیسم شکست درون زمین می باشد. مکانیسم شکست استفاده از تکنیک تصویر ذره را مورد مطالعه قرار داد که به طور زیاد در
زمینه  مکانیک های سیال، جابجایی ها را اندازه می گیرد. یک سری از تصاویر از قسمت عبور نمونه وارد شده بود که در آن از یک دوربین دیجیتال با سرعت بالاتراز 1000 عكس در ثانیه استفاده شده بود.

هر تصویر به قطعات و پیوند بهتری برای هر یک از قطعات در تصویر های بعدی تقسیم شده بود که از نمونه هایی بود که به منظور ایجاد زمینه های جابجایی پیدا شده بود.

در این مقاله،مکانیسم های شکست که به نتایج نطری پیدا شده از حد پایین و حد بالا تحلیل ها و اثراتی مانند حجم پارامترهای زلزله مقایسه شدند، مورد توجه قرار گرفت، تکرار پذیری و جابجايي (و فشار اضافه دیگر) در اینجا بحث خواهد شد.

2- نتایج تحلیل :

نتایج تحلیلی، مشکل ظرفیت فشار زلزله ای را در ادبیات نشان می دهد، نتایج را توسط تحلیل های موازنه محدود [1,2] ارائه می دهد که تحلیل جنبش شناسی در حد بالا [3,4] و تحلیل در حد پایین روش صفات خاص فشار [5] را نشان می دهد. همه تحلیل ها در مورد سرعت ها و فشارهای زلزله به عنوان Pseudo static بحث می کند و در مورد خاصیت خميري زمین که توسط شتاب ها به طور افقی (Kbg) و به طور عمودی (Kvg) نیز بحث می کند، جایی که g وزن زمین است.

برای اهداف این کار، فقط جزء ترکیب کننده افقی زلزله مورد بررسی قرار می گیرد. (i.e.Kvs) در هر دو (1و2) مشکل توسط فرضی که از یک سطح شکست Prandtl بی تناسب یا نامتقارن شکل گرفته، ترکیب شده بود. به طوریکه در جدول نشان داده بود. هدف این تحلیل ها زمانی ایده آل است که یک Coulomb دو قسمت از فروریزی مکانیسم گوه را نگه دارد.

در حالیکه در مکانیسم مشابه بدون این فرض ساده تحلیل شده بود. در هر دو موارد، نیروهای روسازی شامل فشار عمودی به واسطه وزن ساختار و فشار افقی به
واسطه ی خاصیت خمیری ساختارخاك در طول زلزله می باشد.

شکست های پي توسط گردش درمورد یک گوشه از دامنه (پي) گوشه ی دست راست در جدول دیده نمی شود. (جدول 1) که به عنوان حجم شتاب افقی افزایش
می یابد، مکانیسم شکست کم تر می شود و ظرفیت فشار هم کم می شود.

در حالیکه این روشهای موازنه محدود برای تلاشهای اولیه، مفید بودند، آنها دلایل حد پایین و بالا را که ممکن بود رسیدگی شود تا بیشتر مفید باشد را بکار گرفتند. به طوریکه آنها به ظرفیت فشار که محدود شده بود را مجاز کردند.

به طوریکه Optimization مکانیسم های شکست و زمینه های فشار و مرزها را به هم ترکیب می کند. یک اندازه گیری درست از ظرفیت فشار درون فرض های اظهار شده از نمونه را ارئه می داد.

تحلیل جنبش شناسی (مرز) یا حد بالا در (جدول3) نشان می دهد که بر اساس یک مکانیسم بی تناسب شبیه به آنهایی که در جدول (1و2) استفاده می شده می باشد. به طوریکه در قبل، اثرات زلزله ای در این مورد شامل یک نیروی افقی اضافی می شد که پي ها به واسطه ی خاصیت حیر ساختار تقاضا شده بود.

اگرچه به طوریکه مرکز گروه برای اکثریت ساختارهایی که به مراتب بالای پي ی خاک Interface و با اینکه از تقاضا برای فشارهای خاصیت حیر (جدول 1) افقی بود، لحظات مهم نیز روی پي در نتیجه ی فشار خاصیت حیر (جدول 1) اتفاق می افتاد به طوریکه لحظات به این دلیل است که پي در مورد یک نکته در گوشه نمی چرخد که به بزرگی در لحظه ی خواسته شده مربوط می شود که به ترقی در طول قسمتی از پي حمل خواهد شد. یک تحلیل جنبش شناسی با حد بالا شامل اثرات لحظه هایی است که در جدول ها نشان داده می شود جایی که مکانیسم شکست بر 2 mec دلالت می کنند که شناخته شده و شامل توسعه توسط استفاده از پارامتر است که در شکل 2 نشان داده شده است.

در حالیکه تحلیل هایی یا حد بالای شهودی نسبتاً درست برای انجام دادن هستند، آنها توسط تعریف خیلی غیر محافظه کارانه شان و یک روش خیلی مناسب برای در نظر گرفتن روش حد پایین هستند که به طور معمولی خیلی محافظه کارتر از 2 روش شکل پذیری است. متاسفانه چند نتیجه تحلیلی برای مشکل مشخصه ها ویژه ی فشار وجود دارد.

نتیجه در شکل 5 نشان داده شده که فقط فشار خاصیت حیر افقی را مورد بررسی قرار می دهد درحالیکه آن مفید است با تحلیل حد بالا که در شکل 3 دیده می شود، مقایسه شود و آن ممکن است سرانجام خیلی مفید در روش حد بالا در شکل 4 نباشد که شامل اثرات لحظه ی لرزش می باشد، اگر اینها مهم هستند. در اضافه مکانیسم در شکل 5 فرض می شود که این مثلث، وزن زمین پایین (دامنه) را حبس کرده است.

به طوریکه در شکل 3 نشان داده می شود در حالیکه نتیجه ی زمینه ی فشار هنوز موازنه (تعادل) را جبران می کند. این یک اثر کاهش برجسته روی زمین ترکیب کننده خود وزن را ظرفیت فشار دارد. (E N)

شكل 4- فاكتورهاي ظرفيت انتقال NYE و NqE از محلولهاي حد پايين و بالا

شکل 4 تغییر در فاکتورهای ظرفیت فشار EN و NqE برای روشهای حد پایین و حد بالا در جدول (3تا5) را نشان میدهد.

Subscript 'E' فاکتور های ظرفیت فشار را تحت فشار زلزله نشان می دهد، این اختلاف زیاد در EN برای مکانیسم های حد پایین و حد بالا در جدول (3تا5) است. به ترتیب، در نتیجه فقدان یک مثلث، وزن در جدول 5 آمده است. تحلیل مورد ایستایی شناسی (Kn=0) را توسط مشخصه های ویژه فشار در (جدول 6) را که گنجایش مانند یک وزن در تحلیل از جدول 5 پیشنهاد می کند که یک خط منحنی بسته در حد بالا را نشان می دهد.

NqE برای این دو تحلیل به خوبی پذیرفته شده است. گنجایش لحظه ی فشار اگرچه دلیل یک قطره برجسته در هر دو فاکتور توسط مقایسه میان تحلیل های حد بالا در جدول (3و4) برای هر دو نمونه NqE و EN نشان داده شد.

3-نمونه تجربی:

اخیراً یک ميز  لرزان 1g را در دانشگاه کمبریج استفاده شده بود دایر شد که زلزله ها را به یک قطعه نمونه پي روی شن خشک به کار برند. نظم معمول جدول لرزشی و نمونه ی خاک در شکل 5 نشان داده می شود ميز  لرزان که توسط مقدار جنبش گوشه ای از یک موتور در یک چرخ پرواز ذخیره می شود به حرکت افقی از میان یک پیچ و خم (هندل) به یک حرکت درونی سینوسی در یک تکرار پذیری واحد می دهد. این اصل یکسان است به طوریکه روی جدول لرزش گریز از مرکز دردانشگاه کمبریج استفاده شد، جزئیات بیشتری است که می تواند در جدول 7 پیدا شود.

تکرار پذیری زلزله (fd) می تواند بين 4.7HZتغيير كند توسعه تغییر شتاب موتور که توسط طول دسته هندل است اختلاف پیدا کند. که یک ردیف ممکن ازاوج شتاب افقی (0.09g) در بالا ترین تکرار می دهد. نمونه ی ظرف برای جدول لرزش به اندازه ای است که یک نقشه ناحیه از mm 300×750 و عمق mm 500 دارد که در شکل 5 نشان داده می شود.

با یک Perspex که پنجره در طول یک طرف بلند به مطالعه ی جابجایی های ساختار و زمین زیر پي مجوز می دهد، بنابراین مکانیسم شکست میتواند مورد توجه قرار گیرد. کسر B لایه های شن سیلیکا توسط Pluriation خشک در ظرف به یک فضاهای اعتباری به نسبت 0.6 (مربوط به غلظت) و یک عمق mm 300 آماده شده بود.

این لازم بود که محاسبه ی کسر B استفاده شود به طوریکه کسرهای بهترین پیدا شده بودند تا ترکیب سطح ناکافی را به ما بدهند که آن اجازه داده بود که زمین توسط تحلیل های تصویري دریافته شود خواص و مشخصه های شن در جدول شماره 1 به طور خلاصه آمده است.

یک نمونه باریک پي و ساختاری که ایجاد شده بود شامل یک توده از قالب های برنج با وزن mm100، عرض mm 50 و عمق mm 300 بودند که به موجب آن بین پشت دیواره ی ظرف خاک و دریچه ی دید و ديواره چپ می شود. استفاده از Perspex در دیچه ی دید به فشارهای مرز اصطحکاکی می انجامد که یک فشارحداقل را نگه
 می دارد. به طوریکه سطح فشار که شرایط را در شیوه ی دید نزدیک می کند. این نیز در شکل 5 دیده می شود.

هدف از آزمایشات در اینجا توضیح داده شد تا جابجایی های خاک پایین قطعه ی باریک پي در شکست مشاهده شود. (تنها یک پلاستیک مکانیسم شکست را شکل می دهد) و شرایط به وجود آمده برای شکست، پي های واقعی را معین می کند که به منظور بدست آوردن شکست شروع شده بود.

معمولاً فاکتور ایمنی، ایستای عمودی ابتدایی پایین تر از نمونه برای پي واقعی است. جایی این مطلوب است که از شکست جلوگیری کند. فشار بار توسط نمونه ی پي به کار گرفته شد که برای اینکه Pa 42/8 باشد در نظر گرفته شد و فاکتور ایمنی ساکن (ایستا) در جدول 2 نشان داده می شود.

ظرفیت فشار محدود برای محاسبه استفاده شد که فاکتورهای ایمنی ساکن (ایستا) استفاده از معادله ی ظرفیت فشار Terzaghi و ارزیابی های EN و NqE را در شکل 4 در Kh=0 مشخص کردند. ترکیب پي برای ارتفاع مرکز وزن ساختمان و فشار بار تغییر پیدا کرد اگرچه این کار اینجا توضيح داده نشد.

آزمایشات پي روی سطح منتقل شده بود که اثرات خود ورن خاک را رسیدگی
می کرد و با پي برای آزمایش اثرات اضافی فشار یا بار اضافی قرار داده شد. به طوریکه فقط نمونه های شن خشک آزمایش شده بودند، جزء ترکیب کننده چسبنده ی ظرفیت

شامل 30 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_706230_9425.zip875.6k

دانلود تحقیق نظریه ای در توسعه فرکتال بر معماری ونظریه آشفتگی و شهر

دانلود تحقیق نظریه ای در توسعه فرکتال بر معماری ونظریه آشفتگی و شهر بيش از دو دهه است كه رابطه اي پيچيده و متناقض بين معماري و علوم پيچيده وجود داشته است . گر چه­از آن زمان اصل اين­رابطه تغيير يافته ، اما نقطه اتصالي به نام هندسه فركتال بين آنها وجود دارد . هم معماران و هم رياضي دانان ، هر كدام حول اين موضوع كه چه چيزي ممكن است يا ممكن نيست هندسه فركتال را به وجود آورده و تعاريفي ارايه داده اند كه به طرز ناباورانه­اي شباهت هاي كمي بين تعاريف آنها از مع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,200 تومان

دانلود تحقیق ساماندهی بدنه (نماها)

دانلود تحقیق ساماندهی بدنه (نماها) عنوان:ساماندهی منظر شهری در محلات امروزی با تاکید بر بدنه سازی نما ها مسكن به عنوان يكي از نيازهاي نخستين بشر، ابتدايي ترين سوالي بوده كه انسان سعي در يافتن پاسخي مناسب و معقول براي آن بوده است، اما هميشه در برنامه ريزي هاي ملي به مسكن نه به عنوان محلي براي آسايش ساكنان در ابعاد عيني و ذهني، بلكه به عنوان يك مشكل اقتصادي و فقط از اين بعد بر خورد شده است . بوجود آوردن مسکن در پی آن تشکیل نما های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه