دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود تحقیق مواد نوري

دانلود تحقیق مواد نوري

در بسياري موقعيتها تقسيم كردن يك سيگنال نوري به مؤلفه هاي قطيدة  Orthogonally   آن لازم است . اين كار معمولاً با منشورهاي قطبندة  Beam Splitter انجام مي شود.

اين علائم مي تواند از طريق يكسري از راهها توليد شود اما دوراه بسيار رايج است .

منشور  Glan-Thompson

دو منشور ساخته شده از مادة   Usually Calate ) bire fringent) در طول وترهايشان به يكديگر متصل مي شوند . ضخامت لاية چسب و شاخص آن دقيقاً كنترل مي شود .

معمولاً برخورد يك اشعه به سطح خارجي يك منشور بسته به قطبش دو اشعة مجزا ( يك اشعه معمولي و يك اشعه غير معمولي ( ويژه ) تقسيم مي شود . اشعة غير معمولي ( ويژه ) بدون شكست مستقيماً عبور مي كند اما اشعه معمولي در جهت ( زاويه )  Brewster شكسته مي شود . اين موضوع علاوه بر اين در  ( 5.4.4.1) مواد bire fringent بحث مي شود.

ابزار ( دستگاه ) معمولاً در شكل يك چهارضلعي ساخته مي شود اين موشوع رسيدن به فلز را در برخورد اشعه به سطح منشور ( براي سيستم بازتاب ) ممكن مي سازد . و هنوز هم با سطح قطري در زاويه مناسب تر مواجه مي شود . در ابزارهاي واقعي سطوح ورودي و خروجي حتماً بازتاب مي شوند .

مكعب قطبش  Beam Splitter

اين ابزارها همان نقش منشور  Glan – Thompson را بازي مي كنند به جز آنكه به جاي استفادة از يك كريستال bire fringent آنها از يك تركيب لايه ها از مواد دي الكتريكي در يك فصل مشتريك قطري بين دو منشور استفاده مي كنند .

 ( 5.4.4.1 ) مواد bire fringent

bire fringent يك خاصيت در بعضي از مواد است به طوريكه نور از قطبشهاي مختلف يك فهرست متفاوت انكساري با آن ماده مي چيند .يك اشعه غير قطبيده يا باريكه اي از نور ازامواج عمودي واقعي قطبيده تشكيل مي شود كه اين دو اشعه مجزا در داخل مادة bire fringent تقسيم مي شود عملكرد ( طرزكار ) جداكنندهها و منتشر كندهها ( پخش كننده ها ) برانار bire fringent استوار مي باشد ( يا در حداقل قطبش ) . مواد بسياري وجود دارند كه خواص bire fringent رانشان مي دهند .  Calcite  () و  rutile   ( ) معولاً به خاطرخواص bire fringent شان استفاده مي شوند . كوارتز نيز اين خواص را دارد مي تواند درموقعيتهاي زيادي ايجاد مشكل كند . يك مادة bire fringent يك ساختار كريستالي دارد. در داخل اين ساختار يك محور نوري وجود دارد . ( در بعضي ازمواد بيشتر از يكي ) هنگامي كه يك اشعه تحت يك زاويه به محور نوري كربستال وارد مي شود آن اشعه به دو اشعه تقسيم مي شود. يك اشعه ( معمولي ) قطبش عمودي دارد اشعة ديگر ( اشعه غير معمولي ) نسبت به اشعه معمولي قطبش  Orthogonal دارد . براي اشعة معمولي ماده يك فهرست انكساي ثابت را نماش مي دهد ( در مورد  Calcite  66/1 ) براي اشعه غير معمولي بسته به زوايه برخورد بخشي از اشعه اصلي ماده يك فهرست انكساري متغيير را نمايش مي دهد . ( بين  1.49 تا 1.66 ) يك اثر ( ) بسيار مفيدي در اينجا اين است كه ما مي توانيم يك زوايه برخوردي را آنچنان كه يك اشعه با فصل مشترك هوا-ماده مواجه مي شود بيابيم . اشعة معمولي شكسته مي شود اما اشعهغير معمولي بازتاب مي شود. زواية برخوردي در موردي كه اين اتفاق مي افتد  Brewster ناميده مي شود . اين يك راه خوب براي جدايي يك اشعة غير قطبيده به دو اشعه قطبيدة  Orthogonal است

بسياري از مواد معمولي اثر فوق را نمايش ميدهند هنگامي كه نور قوي خورشيد روي آنها مي افتد نور يك قطبش آن جذب و نور قطبش  Orthogonal بازتاب مي شود .

براي مثال برگ سبز يك درخت در نور مستقيم خورشيد به نظر مي رسد علت اين موضوع بارتاب قطبش قوي از سطح مي باشد . اگر شما در حال گرفتن عكس از يك صفحة درخشندة نوراني باشيد شما مي توانيد از يك فيلتر قطبنده استفاده كنيد . اگر فيلتر را به زواية صحيح بچرخانيد بازتاب قطبيده ( از سطح ) بلوكه خواهد شد . ولي تنها قسمتي از نور تابيده شده دقيقاً از ير سطح بلوكه خواهد شد . بنابراين رنگها تشديد مي شوند .

شما مي توانيد اثر يكسان استفادة قطبي كردن ( قطبش ) عينك خورشيدي را ببينيد . شكستهاي مختلف بدست آورده شده وابسته به رابطة‌ ارتباط زاوية برخورد به محور نوري كريستال مي باشد . توجه به آنكه براي اشعه هاي موازي با محور نوري يا 90 درجه نسبت به آن اگر آن اشعه عمود به كريستال است هر دو قطبش از ميان فصل مشترك متأثر شده عبور داده مي شوند اگر اشعه عمود به كريستال نباشد آن به دو اشعة مجزاي قطبش معولي و غير معمولي پاشيده مي شود.

براي يك اشعه رسيده و در يك زواية به محور فوري ولي عمود بر فصل مشترك كريستال ـ هوا اشعة معمولي شكسته نمي شود اما اشعة غير معمولي شكسته مي شود.

 Isolators 5.4.5 ( جداكننده ها )‌.

يك جداكننده يك ابزاري است ك اجازه مي دهد تا نور در طول يك رشته در يك جهت عبور كند اما نه در جهت مخالف . در عمل آن كاملاً شبيه يك ديود در جهان الكتريكي است . جداكننده ها در سيستمهاي نوري در بسياري نقشها ( وظايف ) لازم مي شوند . معمولي ترين آن جلوگيري از بازتابهاي   Coming back clown يك فيبر از دوباره وارد شده و تجزيه ( فروپاشي )‌عمليات يك ليزر است .

شامل 28 صفحه فایل word قابل ویرایشپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_704557_4076.zip19.5k