فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود مقاله صنعت جوشكاري ، پيشرفت تكنولوژي و شرايط جديد كار

دانلود مقاله صنعت جوشكاري ، پيشرفت تكنولوژي و شرايط جديد كار

با ورود سيستمهاي اتوماتيك و روباتيك در صنعت ، طبيعي است كه ويژگيهاي كليه پرسنل تحت تاثير قرار خواهد گرفت . با ماشيني شدن ، استفاده از كارهاي يدي به مرور زمان به فراموشي سپرده مي شوند. با اين وجود گروهي معتقدند كه منابع انساني همچنان اهميت خود را حفظ كرده و حتي به آن بهاي بيشتري نيز خواهد داده شد. جهت شفاف ساختن اين مطالب كارگاهي تحت عنوان Worklife 2000 برگزار گرديد كه در اين كارگاه جوشكاري به عنوان يكي از زير شاخه هاي توليد و همچنين به دليل رو به نقصان گذاشتن جوشكاران مورد بررسي قرار گرفت. در اين كارگاه مطالبي چون تاثير روبات بر صنعت جوش ، عواملي كه در محيط كار بر سلامتي جوشكار تاثير مي گذارند و مهارتهايي كه پرسنل مي بايستي در كارگاههاي جوشكاري كسب نمايند ، مورقعيت فعلي و آتي جوشكاري و وضعيت آتي صنعت جوشكاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
همچنين تاثير تغييرات تكنولوژي بر رفتار اپراتورها ، جوشكاري و سلامتي ، مديريت منابع انساني و توصيه هاي مهم براي صنايع توليدي چون بكارگيري روباتها و ساير ماشينها توسط اپراتورهايي كه دانش كافي در رابطه با روشهاي پايه دارند ، ارائه كار جذاب ، محيط كاري خوب و فرصت هاي شغلي خوب و حقوق مناسب توسط صنايع و امثالهم نيز ذكر شده است.
صنايع توليدي در اقصي نقاط دنيا مرتبا با تقاضاي روز افزون براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر مواجه مي باشند. ابزارهاي پيشرفته با تكنولوژي جديد جهت طراحي و برنامه ريزي توليد چون طراحي با كمك رايانه، توليد با كمك رايانه،  مهندسي با كمك رايانه به صنعت معرفي مي شوند.
با ورود سيستمهاي اتوماتيك و روباتيك ، طبيعي است كه ويژگيهاي كاري كليه پرسنل تحت تاثير قرار خواهد گرفت. اين طــور به نظر مي رسد كه در اثر به كارگيـري استـــراتژي جديد صنعتي ( ماشيني شدن ) ، استفاده از نيرو و كارهاي يدي به مـــــرور زمان به فراموشي سپرده مي شود. با اين وجود گروهي معتقدند كه منابع انساني همچنان اهميت خود را حفظ كرده و حتي به آن بهاي بيشتري نيز داده خواهد شد.
جهت شفاف ساختن مطالب مورد بحث ، كارگاهي تحت عنوان work life 2000 برگزار گرديد. در اين كارگاه ، جوشكاري به عنوان يكي از زير شاخه هاي توليد كه تغييرات تكنولوژيكي در آن به وضوح آشكار بوده و خصوصا صنايع كشورهاي اروپايي به دليل رو به نقصان گذاشتن جوشكاران ماهر توجه خاصي نسبت به آن دارند، مورد بررسي قرار گرفت. در دنيا پيشرفت تكنولوژيكي تدريجي در صنايع جوش قابل مشاهده است. روش ها و مواد جديد مرتبا معرفــي مي گردند. به موازات پيشرفت هاي ذكر شده ، واضح و مبرهن است كه منابع انساني نيز ركن مهمي است كه نبايد به فراموشي سپرده شود. در بسياري از كشورها ، صنعت جوشكاري با معضل بزرگي مواجه شده و آن عبارت از حفظ نيروي جوشكار ماهر و عدم استقبال جوانان از اين فن مي باشد. از آنجايي كه جهت احراز صلاحيت لازم براي عنوان جوشكار ماهر ، سالها آموزش و تمرين لازم بوده و از سوي ديگر محيط كار جوشكاري پر خطر بوده و تميز نمي باشد ، لذا خصوصا جوانان چندان تمايلي جهت پذيرش جوشكاري به عنوان شغل آينده خود ندارند. اين امر به خصوص در كشورهايي كه آمار بيكاري بالا مي باشد بسيار نمايان مي باشد. واضح است كه صنعت جوشكاري مي بايستي به فكر چاره بوده و راه حلي جهت اين معضل بينديشد.

در كارگاه مربوطه مطالب ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت :

-    تاثير اتوماسيون و روبات بر صنعت جوش

-    انواع عاملي كه در محيط كار بر سلامتي جوشكار تاثير مي گذارند.

-    مهارتهايي كه پرسنل مي بايستي در كارگاههاي جوشكاري سال 2000  كسب نمايند.

-    موقعيت  فعلي و آتي جوشكاري با توجه به اينكه جوانان رغبت چنداني به پذيرفتن اين فن به عنوان شغل آتي ندارند.

-    چگونه جوشكاران مي توانند به عنوان عضوي فعال و مولد تا سن بازنشستگي در اين حرفه به خدمت ادامه دهند.

-    با توجه به عدم تمايل افراد به كار در صنايع توليدي ، وضعيت احتمالي آينده چگونه خواهد بود.

-    با توجه به روابط بازار كار ، آيا نياز به ساختار جديدي مي باشد.

بطور كلي بحث بر روي تاثير تغييرات تكنولوژيكي بر شخصيت كاري و مهارتهاي مـورد نياز ، موارد پزشكي و مديريت منابع انساني متمركز شده بود.

تاثير تغييرات تكنولوژيكي بر رفتار اپراتورها

تجزيه و تحليل در زمينه معرفي تكنولوژي هاي جديد ، بر پايه كارهاي تحقيقاتي چندين موسسه جوشكاري در نقاط مختلف دنيا انجام پذيرفت. اين پروژه توسط آقاي Boekholt ، مشاور ارشد يك شركت بين المللي جوشكاري انجام گرفت.

تغييرات تكنولوژيكي ذكر شــده شامل مكانيزه شــدن و استفاده از روبات در صنايع جوشكاري مي گردد.

در زمينه مكانيزه نمودن جوشكاري ، به اهداف مهمي در جهت استفاده از سيستمهاي مكانيكي با هزينه كم يعني استفاده از ماشين هاي كوچك و يا كله گي هايي كه تــرچ جوشكاري بر روي آنها نصب بوده نايل گرديدند.

  مزاياي اين سيستم ساده به قرار زير است :

-    حداقل هزينه سرمايه گذاري

-    بالا بردن بازدهي جوشكاري

-    تجهيزات قابل حمل بوده و انعطاف بالايي دارند

-    كيفيت يكنواخت و خوب جوشكاري

روباتها مي توانند توسط افرادي كه جهت كار با آنها آموزش ديده اند به كار گرفته شوند. احتياجي نيست كه اين اشخاص در رابطه با روشهاي جوشكاري و يا رفع عيب اطلاعاتي داشته باشند و بطور كلي از سازماندهي توليد جدا مي باشند. بنظر مي رسد كه اين سيستم بسيار نسبت به اختلالات حساس باشــد . روش ديگر ، استفاده از سيستم روبات به عنوان بخشي از پروسـه مي باشد. گروهي از جوشكاران ماهر نه تنها دانش كار را مي آموزند بكله برنامه ريزي و سرويس روبات را نيز فرا خواهند گرفت.

اين سیستم احتياج به سرمايه گذاري اوليه بيشتري دارد ولي در مقابل قابليت بالايي براي مشكلات عملي و همچنين انطباق با تغييرات خصوصا" توليدات جديد دارد.

مطالب فوق الذكر حاكي از آن است كه در آينده احتياج به اپراتورهاي صلاحيت دار جهت كار با روباتها افزوني خواهد يافت و اين اپراتورها مي بايستي دانش كافي در زمينه روشهاي جوشكاري داشته باشند. بنابر اين استخدام هاي آتي بر پايه به كارگيري جوشكاران دستي ماهر باشد.

اين نكته را نبايستي فراموش نمود كه درصد بالاي از توليدات جوشكاري به صورت دستي و با روشهاي نيمه اتوماتيك ميـگ / مـگ ، تيـگ و جوشكاري قوســي با الكترود روش دار انجام مي پذيرد . همچنين روشهاي ديگري نيز براي مقاصد خاصي به كار مي روند . در واقـع اكثر پروژه هاي جوشكاري توسط جوشكاران ماهري كه از روش هاي دستي چون ميگ / مگ براي جوشكاري لوله استفاده مي كنند ، انجام مي پذيرد.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,300 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_703644_9355.zip11.2k

آخرین محصولات فروشگاه