فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود مقاله تکنولوژی چدن

دانلود مقاله تکنولوژی چدن

گروه 1 شامل دو دسته است: 1- آلياژ تصفيه شده Rehend  2-  1200، A 1050

آلياژ تصفيه شده (H99, 1198) كه درجه خلوص آنها 90/99 و 99.999% مي‌باشد.

بسته به خلوصشان در ساخت خازن (چگالنده) الكتريكي (باصطلاح فلز اچ شده)، وسايل روستايي‌ها، و براي كاربرهاي دكوري در ساختن بسته‌هاي لوكس (عطريات و آرايشي) فلز معمولاً آبكاري مي‌شود.

آلياژ 1050A داراي خلوص بالاتر از 5/99% مي‌باشد و يكي از گروهاي پرمصرف مي‌باشد.

داراي تلفيق سازش خوبي يعني مقاومت مكانيكي Rm، ظرفيت بر روي تغيير شكل پلاستيك و خاص دكوري مي‌باشد داراي رنج كاربري وسيعي از قبيل: بسته‌بندي، ساختن، ورق‌كاري، لوله براي مبادلهاي حرارتي هدايت كننده‌هاي الكتريكي و غيره مي‌باشد.

آلياژ 1200 داراي خلوص بين وو و 5/99% مي‌باشد و در جائيكه شكل‌پذيري پلاستيكي كافي مدنظر باشد جايگزيني 1050A مي‌شود بسته‌بندي، ظروف آشپزخانه.

گروه 3

آلياژ صنعتي گروه 3 (شكل 1-4) شامل 10105 منگنز مي‌باشد اين آلياژي بطور بارز خواص مكانيكي AL را افزايش مي‌دهد و حداقل استحاكم كششي به ميزان 40-50Mpa بطور تضميني مي‌افزايد در حاليكه شكل‌پذيري به حالت خوب خود باقي مي‌ماند آلياژ 3003 بارزترين آلياژ اين گروه باشد افزودن تا cu20/0% افزايش بيشتري در مقاومت مكانيكي را فراهم مي‌نمايد. و افزايش تا cu 7/0% امكان دست‌يابي به ساختار ريز دانه را فراهم مي‌نمايد.

همانند تمامي آلياژ‌ها اين گروه داراي بيشترين ظرفيت تغيير شكل پلاستيكي در وضعيت مي‌باشد كاربرد اصلي 3003 در ساختمان (آبكاري تابلو- ورق روكش سقف)، ساخت، ورق‌كاري (طبي‌سازي) لوله‌هاي مبدل حرارتي وسايل آشپزخانه و غيره مي‌باشد.

3103 متفاوت از 3003 مي‌باشد كه در آن مس بدون اضافه نمي‌شود.

304 تقريباً 1% منيزيم بدان اضافه شده، در حاليكه تمام خواص 3003 را دارد اندكي خواص مكانيكي بهتري ارائه مي‌نمايد. بطور عمده براي ساخت ظروف غذايي، ظروف آشپزخانه و....

آلياژ 3005 و 3105 دو آلياژي مي‌باشد كه خواص مكانيكي آنها تأمين گرديد كه 4 و 3003 افت پيدا مي‌كند كه در زمينه ساختمان ساخت (توليد)، ورقكاري- روكش حرارتي و...

گروه 5

خواص مكانيكي اين آلياژها با افزايش منيزيم افزايش مي‌يابد (شكل 2-4)

آلياژهاي كار شده به ندرت شامل 5% منيزيم مي‌باشند زيرا با بهترين از اين سطح پايداري آلياژ كاهش پيدا مي‌كنند خصوصاً اگر تحت تاثير حرارت باشد.

نگهداشتن دراز مدت در دماي بالا منجر به رسوب تركيبات بين فلزي  در مرز دانه‌ها مي‌شود كه تأثيرات احتمالي آن در بخش 4/6 B بيان شده است.

اگر بسته به كاربرد نياز به عمليات حرارتي باشد. عمليات حرارتي پايدارسازي مي‌تواند بر روي آلياژي كه حاوي mg3% يا بيشتر باشد انجام پذيرد (H321, H116).

اغلب آلياژهاي گروهاي 5 شامل افزودني‌هاي ديگر از قبيل Ti, cr, mg كه افزايش بيشتري در استحكام كششي و يا خواص قطعي از قبيل مقاومت به خوردگي، ؟؟؟/ و ديگر را فراهم مي‌نمايد.

اين آلياژها:

  • بسيار مناسب به جهت جو همكاري مي‌باشند به استثناء آن آلياژهاي كه شامل %22-8/1 منيزيم باشد.
  • استحكام كششي اتصال بوش تقريباً برابر با فلز پايه در شرايط آئين شده مي‌باشد.
  • داراي خواص خوب در دماهاي پايين مي‌باشد.
  • داراي مقاومت به خوردگي خوب چه در حالت جوش و چه در حالتي معكوس مي‌باشد.

آلياژ 5005 شامل حدود mg %6/0 مي‌باشد و زمانيكه اندكي بهبود در خواص مكانيكي مورد نياز باشد جايگزين گروه 1200 و A 1050 مي‌شود.

آلياژ 5657 متفاوت از 5005 زمانيكه از فلز پايه 1085 استفاده مي‌كنيم مي‌باشد. بدين معنا كه معروف به كيفيت bright- trime بر روي بسته‌بندي زينتي و به منظور دكوراسيوني كه مدنظر مي‌باشد است.

آلياژ 5154، 5454، 5754 تركيبي از منيزيم از %4 تا 5/2 با اضافه كردن اندكي mn يا cr مي‌باشد كه بطور وسيعي در بخش ساختمان سيم 5154A غالباً بعنوان منع پروچ مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

آلياژ 5086، 5083 حاوي %5 تا 5/3 منيزيم با Mn و cr اضافه شده بالاترين خواص مكانيكي براي تمامي محصولات ناتمام گروه‌هاي 5 كه شامل دماهاي پايئني مي‌باشد را ارائه مي‌نمايد.

مناسب براي جوشكاري و داراي مقاومت به خوردگي عالي خصوصاً در محيطهاي  دريايي مي‌باشند. و رشد بسياري در صنايع دريايي و صنايع توليدي دارو

آلياژ 5182 با mg5%-A اما با Fe و Si كمتر تلفيق خوبي بين مقاومت مكانيكي و شكل‌پذيري در شرايط اين را فراهم مي‌نمايد و بعنوان ؟؟؟؟ كننده در ماشين‌هاي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

آلياژ 5019 با Mg %5 به جهتي محدود ويژه از قبيل- سيم پن، بست، گيره، و مصارفي كه با موارد خوراكي در ارتباط مي‌باشد.

گروه 2

افزودني اصلي به اين گروه cu و مقادير كمي Mg و Si مي‌باشد ملاك انتخاب بحراني براي اين آلياژها معمولاً

  • استحكام مكانيكي در شرايط Ti
  • نرخ انتشار و كم‌ترك در شرايط
  • مقاومت حرارتي و بدون

آلياژهاي اين گروه يا در شرايط T4 يا T6 يا T8 مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

آلياژ A2017 (سابقاً به دور ؟؟؟ ناميده مي‌شد) استحكام كششي متوسطي با قابليت ماشين‌كاري خوب فراهم مي‌نمايد و بطور گسترده كاربردهاي مكانيكي (بعنوان اكسترونون با قره ضخيم) مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

آلياژA  202 با مقدار درصدر Mg بالاتر نسبت به A2017 با خواص مكانيكي خوبي تا ضمن شكست خوب و مقاومت به اشاعه ترك خوب گسترش پيدا نموده است و بطور عمده در ساخت هواپيما بعنوان ورق در اندازه‌هاي ورقهاي نازك و ضخيم (شرايط T351) و بعنوان اكسژترن مورد استفاده قرار بگيرد.

  • آلياژ 2014 با مقدار Si بالاتر (5-102y) خصوصاً داراي خواص مكانيكي بالا در شرايط T6 مي‌باشند.
  • اين آلياژ براي ساخت هواپيما و صنايع مكانيكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
  • آلياژ 3214 متفاوت از 2014 كه دوري آهن كمتر مي‌باشد كه شكست آن بهبود مي‌يابد و مقاوم به اشباع ترك در ورقهاي ؟؟؟ براي ساخت هواپيما مي‌شود.

در محصولات ضخيم آلياژ 2024 در شرايط T8 يك سطح خوبي از استحكام مكانيكي و مقاومت به خوردگي بين دانه‌اي رضايت‌بخشي در محصولاتي با ضخامت كمتر از mm10 را فراهم مي‌نمايد.

كرنش سختي پايين كويچ و ؟؟؟ مصنوعي منجر به افزايش استحكام مكانيكي (در شرايط T8) مي‌شود

كاربرد اصلي اين آلياژ در هوانوردي و تسهيلات نظامي مي‌باشد.

افزودنيهاي اضافي آهن، Ni، Mn و V خواص مكانيكي در So بين 300-100 را افزايش مي‌دهد.

اينها آلياژ 2219، A2618 مي‌باشند كه در شرايط T6 پايداري خوب و مقاومت به خزشي تا 150-100 را فراهم مي‌نمايند. آلياژ 2219 داراي بالاترين مقدار مس (cu%6) بعلاوه mm مي‌باشند.

كرنش سختي بعد از كوئيچ، خواص مكانيكي اين آلياژ را در شرايط T8, T6, T3 مي‌باشد و داراي چندين خواص جانبي مي‌باشند از قبيل

مقاومت به خزش و استحكام كششي تسليمي در محدوده   300-200

خواص مكانيكي در دماهاي؟؟

جوشپذيري قوي Tic, Mc

مقاومت به تنش خوردگي در شرايط T6

مورد استفاده قرار مي‌گيرد براي ساخت مخازن ؟؟؟ براي لانچر هوايي موشك،

سرانجام، اضافه كرد سرب، يا ؟؟؟ استعداد (پتانسيل) خوبي براي ماشين‌كاري به خاطر خرد كردن براده‌هاي تراشكاري ارائه مي‌نمايد. كه اين 

شامل 18 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_700808_4466.zip15.4k

آخرین محصولات فروشگاه