فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود مقاله باربری از چاه

دانلود مقاله باربری از چاه

توان و راندمان باربری از چاه:

نسبت بارمرده به بار مفید در باربری با قفس 3/1 تا 7/1 و در باربری با اسکیپ 1/1 تا 4/1 به یک است که ارقام کوچکتر نسبت بهتری در باربری است . مثلا برای باربری 10 تن سنگ معدن در نوع باربری با اسکیپ 22 تن ودر نوع باربری با قفس 24 تن باربری انجام می گیرد . به این وزن که وزن کل (بارمفید و بارمرده ) نام دارد بایستی وزن کابل و اتصالها اضافه شود . کابلهای باربری از چاه در چاههای کم عمق (تا 200 متر)با مقاومت کششی 160 کیلوگرم برمیلیمتر مربع انتخاب می شود و برای هر 200 متر طول اضافی ، 5 کیلوگرم بر میلیمتر مربع به قدرت کشش کابل اضافه می شود . ضریب اطمینان کابلها 7 محاسبه می شود. در منحنیهای شکل 21  اختلاف وزن کل قفس و اسکیپ نشان داده شده است .

محاسبه توان باربری چاه با توجه به تعداد رفت و آمد قفس باربری در ساعت و میزان بارمفید هر کشش صورت می گیرد . تعداد رفت و آمد قفس (یا اسکیپ) به عمق چاه و متوسط سرعت باربری و همچنین زمان لازم برای بارگیری و باراندازی بستگی دارد . عمق چاههای باربری در معادن ایران تا 450 متر است و سرعتهای 1، 2 و 3 و احتمالا 4 متر برثانیه برای باربری انتخاب می شود زیرا این سرعتها تجربه شده است .

میزان بار مفید هر کشش به ظرفیت واگن (یا اسکیپ) مورد باربری و تعداد طبقات قفس و دو طرفه بودن باربری بستگی دارد . هرگاه در ساعت ، 25 کشش باربری صورت گیرد و در هر حرکت 2 تن (دو طبقه یک تنی ) بار مفید جابجا شود توان باربری ساعتی 50 تن خواهد شد . در این حالت تعداد 25 کشش در ساعت و نیز حدود 15 ثانیه برای بارگیری قفس منظور شده است . منحنیهای دیاگرام توان باربری چاه را برای ساعتهای مختلف در شرایط ذکر شده نشان می دهد. شکل 22 رابطه بین عمق چاه ، سرعت باربری و تعداد کشش را نشان می دهد.

تاثیر توقفها

مدت توقف برای بارگیری به قفس در مقابل بارگیری به اسکیپ متفاوت است . بدین معنی که در بارگیری و همچنین باراندازی با قفس این مدت نسبتا زیاد است و حدود 4 ثانیه برای هر تن بار مفید می باشد ، در صورتی که در باربری با اسکیپ زمان لازم 6/0 تا 2/3 ثانیه وقت برای هر تن بار لازم است ، زمان تخلیه نیز به همین منوال است . برای بارگیری یک اسکیپ با ظرفیت 10 تن حدود 20 ثانیه وقت لازم است ، در باربری با قفس راندن واگن روی قفس حدود 12 ثانیه و جابجا کردن طبقات قفس حدود 10 ثانیه وقت لازم دارد . اگر تعداد طبقات زیادتر از 2 باشد به همان اندازه مدت لازم برای جابجا کردن قفس بیشتر می شود . با اضافه شدن مدت توقف از راندمان کل باربری کاسته می شود.

اهمیت سرعت

هرگاه L طول مسیر باربری در چاه و max V حداکثر سرعت باربری b متوسط شتاب یا شتاب منفی (ترمز) در یک باربری باشد اگر مدت زمان متوسط شتاب یا ترمز 1T باشد پس در موقع باربری به مدت 1T2-T با حداکثر سرعت باربری انجام می گیرد . مدت زمان کل باربری است .منحنی نمایش سرعت در زمان این گونه باربریها در شکل 23 مشخص شده است. در قسمت الف از منحنی بلافاصله پس از شتاب و رسیدن سرعت به حداکثر عمل ترمز گیری انجام می شود در حالت ب به مدت 2T=1T2 –T باربری با سرعت max V انجام می گیرد .

انتگرال منحنی و یا سطح زیر آن کارآیی باربری را نشان می دهد . در حالت الف

L=T

و از طرف دیگر

b= 1Vmax= bt

و اگر مقدار  را در فرمول فوق منظور داریم

2= T

و یا

= L

در حالت ب

(1t- T) max = L)

در عمل

M 1200 تا 500 = L

2

 Sec /m 8/0 = b

Sec /m 16= vMax

برای اعماق 2000 متر تا سرعتهای حدود 12 متر برثانیه متداول است. منحنی شکل24نمودار سرعت زمان قفس یک چاه را با عمق 600 متر نشان می دهد . سطح زیر منحنیهای مختلف در شکل فوق به یک اندازه است زیرا مدت باربری در سرعتهای کم بیشتر و در سرعتهای زیاد کمتر است ، زاویه خط سرعت با محور افقی اندازه شتاب و یا شتاب منفی را نشان می دهد . چون مقدار شتاب و شتاب منفی به یک اندازه فرض شده است نمودار فوق به صورت ذوزنقه منظم درآمده است .

وجود دوساق ذوزنقه ثابت می کند که برای تسریع در باربری ازدیاد سرعت را نمی توان به طور دلخواه انجام داد ، زیرا مدت زمانی لازم است تا سرعت حداکثر به دست آید t = ) 3 t + 1t ) - Tمدت زمانی است که در آن سرعت یکنواخت و حداکثر باربری انجام می گیرد . هرچه سرعت نهایی باربری بیشتر باشد برای یک عمق معین باربری مدت زمان سرعت حداکثر کمتر خواهد بود و در مقابل آن مدت شتاب ها3t و1 t افزایش می یابند به دلیل وجود این مدت زمان شتاب ها مدت باربری حداکثر کوتاه می شود . در نمودار شکل 3 - 161 ،10 vبرای سرعت 10 متر برثانیه و20 v برای سرعت 20متر بر ثانیه رسم شده است. توسط این منحنیها مشخص می شود که دو برابر کردن سرعت باربری باعث نصف شدن مدت زمان آن نمی شود بلکه تنها یک ثلث از زمان باربری می کاهد . هر گاه بخواهیم سرعت بابری را از این مقادیر نیز بیشتر کنیم به حدی می رسد که درآن بایستی بلافاصله پس از شتاب ترمز کرد وزمانی برای نگاهداشتن سرعت حداکثر نمی ماند . در نمودار فوق حداکثر سرعت مشخص شده است که برای 600 متر عمق با شتاب معمول حدود 5/24 متر بر مجذور ثانیه است . هر گاه ماشینی را با این سرعت برانیم می توان از نمودار دید که فقط یک ثانیه وقت صرفه جویی می شود و این صرفه جویی ارزش ندارد . سرعتهای بیش از 20 متر بر ثانیه در معادن مجهز و مدرن حداکثر سرعت عملی است زیرا تجاوز از  این سرعت با عث خرابی مهارها و قفس و تجهیزات چاه می شود . از نمودار فوق می توان زمان لازم را برای یک نوبت بارگیری محاسبه کرد.

3t + 2t +1t = T

1t= زمان لازم برای رسیدن به سرعت نهایی

2t = مدت زمان باربری با سرعت یکنواخت

3t = زمان لازم برای ترمز کردن

منحنی شکل 25 توان باربری انواع مختلف وسایل را نشان می دهد .در این شکل منحنی بالایی اسکیپ ، وسطی قفس با دو طبقه و بالاخره منحنی پایینی قفس با یک طبقه باربری است . این راندمانها برای هر ساعت و از اعماق 200 متر به بالا محاسبه شده است. از این منحنی می توان دریافت که راندمان باربری اسکیپ در عمق 400 متر حدود 50% بیش از باربری با قفس یک طبقه است . البته دراعماق بیشتر یکی از مزایای اسکیپ مدت توقف کوتاهتر در مقابل باربری با قفس می باشد بارگیری و باربری کمتر ، جلوه گر می شود .زمان باربری در هر نوبت کار حدود 70 تا60 درصد از 8 ساعت نوبت کار آمارگیری شده است زیرا قطع عملیات باربری توسط حمل و نقل کارگران و وسایل و مصالح و اشکالات و توقفهای حساب نشده

شامل 39 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_700005_5220.zip40.8k

آخرین محصولات فروشگاه