فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود گزارش کارآموزی تراشکاری

دانلود گزارش کارآموزی تراشکاری

قسمتي كه دوره ي كار آموزي را در آنجا سپري كردم به ساخت فيكسچرها و گيجهاي كنترلي و همچنين عمليات اصلاحي و كليه ي قطعاتي كه مورد نياز قسمتهاي مخلف شركت باشد را طبق نقشه يا الگوي اوليه مي سازيم. كه در اين قسمت كار با انواع دستگاههاي مختلف را انجام داده ام كه از جمله كار با دستگاه تراش، فرز NC ، فرز معمولي كه داراي نمايش اعداد است،جوشكاري- برشكاري- عمليات حرارتي با شعله، دستگاه سنگ تخت و محور، دستگاه جوش برق با الكترود روپوش دار.

وسايل مورد  نيازي كه براي كنترل اندازه ي قطعات مورد استفاده قرار  مي گيرند  شامل:‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍

كوليس و ميكرومتر با دقتها و دامنه هاي اندازه گيري مختلف، كوليس پايه دار و  ساعت‌‌‌‌‌ اندازه گيري و ...

كوليسها:

1-كوليس معمولي: وسيله اي است كه براي اندازه گيري استفاده مي شود و دقت آن  نسبت به متر و كيلومتر سنج و...  بيشتر است. اساس كاركوليس بر اساس اختلاف اندازه است. دقت كوليس با استفاده از فرمول زير بدست مي آيد

C: دقت كوليس

A: دقت خط كش                                                                                                             C=A/B                 

B: تعداد تقسيمات ورنيه

ابتدا قطعه كاررا كه در دست گرفتيم با استفاده از فك متحرك(كه ورنيه به آن وصل است) تغيير مكان داده و تا با لبه ي  ديگر  قطعه كار تماس پيدا  كند سپس با  پيچ كه به ورنيه متصل است فك متحرك را محكم مي كنيم و به حالت عمودي به كوليس نگاه مي كنيم كه اول اندازه تقسيمات روي خط كش را مي خوانيم و اگر صفر ورنيه منطبق بر تقسيمات خط كش باشد فقط اندازه ي خط كش رامي خوانيم ولي اگرصفر ورنيه منطبق نباشد ابتدا تقسيمات خط كش را مي خوانيم و سپس نگاه مي كينم تقسيمي از ورنيه كه مقابل تقسيم خط كش است را در دقت خط كش ضرب مي كنيم و اين  اندازه ي بدست آ مده با تقسيم خط كش جمع مي شود.

ميكرومتر يا ريزسنج: اساس كارميكرومتربراساس پيچ ومهره است.كه تشكيل شده است از يك سندان ثابت و يك سندان متحرك و يك كمان و يك عايقي درروي كمان و پوسته ي ثابت (خط كش) و  پوسته  ي  متحرك(ورنيه) ويك دسته ي جغجغه. ميكرومتر نيز در دو نوع اينچي و  متريك مي باشد.

طرزكار ميكرومتر: قطعه را به لبه ي سندان ثابت مي چسبانيم و با سندان متحرك به قطعه كار نزديك مي شويم  و در فاصله ي خيلي نزديك به قطعه كار از قسمت انتهايي(جغجغه) به قطعه كار نزديك مي شويم و لبه ي كوليس به قطعه كار كه  رسيد جغجغه هرزگرد  مي شود وثابت مي ماند كه دراين صورت ابتدا بايد اندازه ي روي  پوسته را بخوانيم و سپس با توجه به مدرجهاي روي  پوسته متحرك اعداد اعشاري را بخوانيم.

C: دقت ميكرومتر

P: گام  يپچ                                                                                                                                               

t: تعداد تقسيمات  پوسته متحرك

ساعت اندازه گيري: دقت ساعت نسبت به كوليس و ميكرومتر بيشتر است و دقت از  0.1 تا 0.001 ميلي متر دارد.

مزيت ساعت اندازه گيري: راحت خوانده مي شود  دماي دست هيچ تأ ثيري ندارد  خطاي خواندن كمتر مي شود

معايب: گران قيمت است   در  برابر  ضربه مقاوم نيست  معمولا  براي كنترل استفاده مي شود  نه اندازه گيري

مثال: طريقه ي محاسبه ي زاويه ي يك قطعه ي استوانه اي تو پر شيب دار(مخروط) با استفاده از ساعت اندازه گيري و دستگاه تراش = قطعه ي مورد نظررا كه كاملا  پرداخت است به دستگاه تراش مي بنديم  و سپس ساعت اندازه گيري با  پايه ي مغناطيس در يك جاي تخت مثل سو رت قرار مي دهيم وميله ي لمس كننده دربالاترين قسمت قطعه كار قرار داده وبا دست سه نظام دستگاه را به طرف راست و چپ  مي جرخانيم اگرعقربه حركت كرد با زدن ضربه هاي خيلي  آرام به قطعه كار مي زنيم تا اينكه عقربه ساعت انحرافش تقريبا به صفر برسد  بعد از اينكه لنگي قطعه كار را گرفتيم ميله ي تماس با قطعه كار  را به نوك قطعه كار مي آوريم و عقربه ي ساعت را صفرمي كنيم و سپس با جرخ دستي سوپرت طولي  در طول قطعه كار  به اندازه ي  b=10mm حركت مي كنيم و مي بينيم كه عقربه ي ساعت به اندازه ي  a=0.25mm جابجا مي شود كه با توجه به رابطه           /2= a/b α tan  زاويه بدست مي آيد.

a: حركت عقربه ساعت

tan α/2=0.025/10=0.025 

b: حركت سوپرت طولي دستگاه تراش

مشخصات مته مار يچي: بوسيله مته مار يچي سوراخهاي استوانه اي شكل ايجاد مي گردد. كه با اين مته ها سوراخكاري تا دقت 0.2 تا 0.1  ميلي متر  انجام داد. مته ابزار برنده اي است كه دو تيغه برنده دارد. مته درهنگام كار يك حركت برشي دايره شكل(چرخشي) و هم زمان با همان حركت  يك حركت پيپشروي در جهت محور مته انجام مي دهد و به اين ترتيب هر دو لبه ي برنده براده برداري مي كنند.

محاسن مته ي مار يپچ: زاويه ي براده ي مناسب كار كه نياز به تيز كردن در ساختمان مته را ندارد.

  • در موقع سنگ زني به منظورتيزكردن اندازه و قطرشان تغيير نمي كند.
  • ماده ي خنك كننده براحتي بطرف راس مته هدايت مي شود.
  • براده ها براحتي از سوراخ خارج مي شوند.
  • براثروجود فاز مته اصطكاك شديدي حاصل نمي شود و قدرت برش و سرعت و دقت زيادي دارند.

جنس مته: اغلب ازجنس فولادهاي  آلياژي(SS-HSS) و بدون آلياژي(WS) ساخته مي شوند. دربعضي موارد براي براده برداري از قطعات سخت تر لبه ي برنده آنها را از فلزات سخت( الماسه HM) انتخاب كرده و به سر مته اي كه از فولاد معمولي ساخته شده است جوش مي دهند.  بهتر است فلزاتي مانند چدن سخت،  فولاد سخت منگنزدار و مواد مصنوعي و مواد  پرسي و لاستيك سخت را با اين مته ها سوراخكاري كرد.

قسمتهاي مختلف مته: مته ها از دو قسمت دنباله و بدنه ساخته شده اند.

دنباله ي مته: به فرمهاي استوانه اي-مخروطي يا هرمي مي سازند. معمولا مته هاي كه قطرآنهاتا 13mm باشند داراي دنباله ي استوانه اي و دنباله ي مته هاي بزرگتر از 13mm را مخروطي انتخاب مي كنند و براي جلوگيري از چرخش مته در داخل كلاهك يا گلويي ماشين مته  انتهاي آن را به فرم زبانه مي سازند.

بدنه ي مته:

1- شيارمته: مته هاي فرم ميله اي دارندكه دو شيار مار يپچي در دو طرف آن جهت ايجاد زاويه براده و هدايت براده به بيرون و تشكيل دو ضلع برنده قوي و متقارن و هدايت مواد خنك كننده به طرف لبه هاي برنده از طريق فرزكاري ايجاد شده است.

 2-جان مته: فاصله ي بين دو شيار مته جان مته ناميده مي شود.كه به منظور ايجاد استحكام بيشتر در امتداد  طول مته از طرف سربرنده بطرف انتهاي مته مقدار اندازه ي آن زيادتر مي شود.

3- فازمته: عبارت است از دو  برجستگي باريك در لبه ي كناري شيارهاي مارپچي كه  پهناي آنها نسبت به بزرگي مته مقدار 0.1 تا  0.6 ميليمترفرق مي كند.

4- زاويه آزاد مته: براي ايجاد و فرم گوه اي اضلاع برنده ي مته ها چون مقدار زاويه ي براده بوسيله ي شيار مته ايجاد مي شود.

5- زاويه ي رأس مته: اين زاويه كه بين دو لبه ي  برنده قرار دارد در عمل همزمان با  زاويه ي آزاد بوسيله ي سنگ زدن ايجاد شده و مقدار آن با  توجه به جنس قطعه كاراز 50 تا  140درجه انتخاب مي شود.

تيزكردن مته: مته را تا جايي كه ممكن است بايد با ماشين مته تيزكن يا  با تجهيزات سنگزني مخصوص تيزكرد. چنانچه تيزكردن مته با دست صورت گيرد براي كنترل زوايا  از شابلون مته استفاده مي كنيم .

اشتباهاتي كه هنگام تيزكردن مته ايجاد مي شود :

  1. زاويه ي نوك خيلي بزرگ يا خيلي كوچك است. بزرگ بودن بيش ازاندازه باعث براده برداري با شرايط سخت، پيشروي كٌند و فشار زياد مته مي گردد كوچك بودن زاويه ي رأس باعث ضعيف شدن نوك مته و شكستن آن مي گردد .
  2. طول لبه هاي برنده نامساوي است. نوك مته و محور مته بر روي يكديگر منطبق نيستند دراين حالت فقط يكي از لبه هاي برنده ي اصلي كار مي كند  كه در اثر تحت فشار قرار داشتن زياد لبه ي آن كٌند مي شود و پيشروي مته كم و براحتي مته مي شكند و سوراخ ايجاد شده بزرگتر از قطر اسمي مته مي گردد.
  3. زاويه لبه برنده با يكديگر نامساوي است. با اينكه نوك مته در وسط ايستاده است اما به طرف محور مته متمايل شده است، مته يكنواخت تحت فشار قرار نمي گيرد و فقط يكي ازلبه هاي برنده ي اصلي كار مي كند كه در اثر تحت فشار داشتن زياد لبه ي آن كند مي شود و پيشروي مته كم و براحتي مي شكند.
  4. سطح پشت لبه هاي برنده خيلي زياد است ويا كم، سنگ زده شده است. مته به قطعه كار فشار وارد مي آورد خيلي گرم مي شود وكٌند پيش مي رود. درصورت زياد سنگ زدن  پشت لبه ي برنده  مته قلاب كرده و قطعه كار را مي شكند.

حركت برشي وحركت  پيشروي:

الف – مته با سرعت برشي  V  بر حسب ميليمتردر دقيقه براده برداري مي كند.

در سرعت برشي زياد مته بيش از اندازه فشار تحمل مي كند بطوري كه لبه هاي برنده سرخ شده و به مرور كٌند مي گردد بيشترين سرعت مورد نظر دو نقطه ي خارجي لبه ي برنده، يعني كناره ي لبه ي برنده ي اصلي است. اين سرعت زماني افزايش ميابد كه قطر مته و تعداد دور در دقيقه زياد گردد. بنابراين نتيجه گرفته مي شودكه: سوراخهاي با قطر كم را مي توان با تعداد دور زياد سوراخ كرد ولي سوراخهاي بزرگ بايد با تعداد دوركم سوراخ شوند سرعت برشي مجاز تابع عوامل زير است:

  • خواص شكنندگي قطعه سوراخ شونده: مواد سخت و محكم بايد با سرعت برشي كمترنسبت به مواد نرم(فلزات سبك) سوراخ شوند.

شامل 32 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
kar-amuzy_699266_3990.zip1.1 MB

دانلود مقاله مبانی کاربراتورهای دیزل

دانلود مقاله مبانی کاربراتورهای دیزل تاریخچه در سال 1892 رودولف دیزل در آلمان اختراع موتوری را به مردم معرفی نمود که سوخت آن گرد ذغال سنگ بود و این مزبت را داشت که محیط اطراف را از یکی از فراورده های جانبی و بی مصرف استخراج ذغال سنگ پاک می کرد . شخص دیگری به نام رابرت بوش در امریکا هم در سال 1927 تولید پمپ سوخت پاش ( پمپ انژکتور) را یه تولید انبوه رساند . مبانی کاربراتورهای دیزل موتور دیزل در نظر اول شبیه یک موتور بنزینی است که فق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله تعمیر گیربکس های اتوماتیک

دانلود مقاله تعمیر گیربکس های اتوماتیک در سال 1938 کرایسلر کلاچ هیدرولیکی را تولید نمود که با وجود آن در حالی که جعبه دنده می توانست در وضعیت درگیری باشد موتور با دور آرام به کار خود ادامه می داد . و با این طرح گام موفقیت آمیزی در ابداع جعبه دنده های نیمه اتوماتیک برداشته شد و بدین لحاظ کرایسلر مشهور گردید . جعبه دنده های نیمه اتوماتیکی که طراحی گردید به نام های مختلف در تجارت شناخته شد مانند: و در طراحی های بعد به جای کلاچ هیدرولیکی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود مقاله جعبه دنده های نیمه اتوماتیک , توربو شارژر , کیسه هوا

دانلود مقاله جعبه دنده های نیمه اتوماتیک , توربو شارژر  , کیسه هوا در سال 1938 کرایسلر کلاچ هیدرولیکی را تولید نمود که با وجود آن در حالی که جعبه دنده می توانست در وضعیت درگیری باشد موتور با دور آرام به کار خود ادامه می داد . و با این طرح گام موفقیت آمیزی در ابداع جعبه دنده های نیمه اتوماتیک برداشته شد و بدین لحاظ کرایسلر مشهور گردید . جعبه دنده های نیمه اتوماتیکی که طراحی گردید به نام های مختلف در تجارت شناخته شد مانند: و در طراحی های بعد به جای کلاچ هیدرولیکی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه