فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود تحقیق نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر

دانلود تحقیق نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر

درجامعه سنتی ایران که قرن ها کشاورزی ، اعم از زراعت و دامداری اصلی ترین پایه اقتصاد کشور و  عمده ترین منبع تامین معاش اکثریت مردم بوده است همیشه موضوع زمین و شیوه بهره برداری از اساسی ترین مسایل روز بشمار رفته است . و برای رفع این معضل نظامهای بهره برداري متفاوتي شكل گرفته است . پس از مرحله سوم اصلاحات ارضي دولت تصميم گرفت به منظور فراهم نمودن موجبات افزايش درآمد سرانه كشاورزان و امكانات همه جانبه براي به كار بردن ماشين آلات كشاورزي در امر توليد محصول هاي كشاورزي و آشنايي زارعين با اصول و شيوه هاي جديد و جلوگيري از خرد شدن اراضي و افزايش سطح زير كشت ، شركت هاي سهامي زراعي را تشكيل دهد . بدین ترتیب از سال 1347 تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در مناطق مختلف کشور صورت گرفت . اولين شركت سهامي زراعي در سطح كشور با عنوان شركت سهامي زراعي آريا مهر در نزديكي شهر باستاني تخت جمشيد از توابع شهرستان مرودشت فارس تشكيل شد و از آن پس تا سال 1357 در مجموع 93 شرکت سهامی زراعی در 851 روستا تشكيل گرديد . در استان خراسان سه شرکت سهامی زراعی بنام هاي قائنات (قائن) ، فرحناز (نیشابور) و تربت جام تشكيل که از این سه شرکت تنها شرکت سهامی زراعی جام تاكنون بدون وقفه به فعاليت خود ادامه داده است. این شرکت باعث تحولی شدید در منطقه شده و موجب فراهم آوردن امکانات زیستي بهتر برای روستاییان منطقه و ايجاد اشتغال و تسهیلات برای سهامداران شده است .و تا حد معقولی توانسته به اهداف خود که در بخش شرکت سهامی بدان اشاره شده است دست یابد .ضمن اینکه این شرکت با مشکل ها و تنگناهایی مواجه است  كه عبارتند از : 1-كمبود  نیروهای متخصص       2-بیسوادی اعضا هيات مدیره 3-فقدان انگیزه مالی برای کارکنان 4- واقع بودن در يك منطقه نسبتا ناامن 5- مشخص نبودن جایگاه شرکت  سهامی زراعی 6- کمبود ابزار و وسایل کشاورزی .

شواهد نشان مي دهد شركت هاي سهامي زراعي از عملكرد بالايي در توليد برخوردار بوده ، لذا برخي از استانهاي كشور در صدد تاسيس و ايجاد شركت هاي سهامي زراعي برآمده اند از اين رو يكي از رويكرد هاي جديد وزارت كشاورزي در مناطق روستايي احياء و توسعه شركتهاي سهامي زراعي است .

واژگان كليدي :

نظام هاي بهره برداري ، شركت سهامي زراعي، توسعه روستايي، يكپارچه سازي اراضي ،مشاركت. تربت جام، نيل شهر.

انسان هميشه براي بهتر زيستن تلاش مي كند . بنابراين همه علوم و پژوهش هاي علمي يك جامعه براي رسيدن به اين امر مهم بنا نهاده شده اند و در اين رهگذر مي بايست از گذشته و تجارب حاصل از آن به نفع حال و آينده بهره گرفت البته تنها تكيه بر گذشته و كاربرد نتايج آن نمي تواند رمز موفقيت بهتر زيستن باشد . به هر حال آرمان توسعه و رفاه اجتماعي به سرنوشت و زندگي همه ما بستگي دارد و هر بررسي و تحقيقي كه واقعيتي از حقايق و مسائل روستايي را آشكار سازد ارزش و پايگاهي ارزشمند خواهد داشت . به طور كلي مطالعات روستايي و برنامه ريزي توسعه روستايي را مي توان سرآغاز تحولي بزرگ در جامعه روستايي دانست .

به منظور هر چه بهتر اجرا نمودن طرحهاي عمران و توسعه روستايي و برخورداري اكثريت افراد جامعه روستايي از آن بايد به اصول زير توجه داشت : 1-متمركز كردن فعاليتهاي روستايي و عمراني و سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف عمران روستايي 2-ايجاد تاسيسات زيربنايي 3-ايجاد فرصت هاي لازم براي پرورش استعدادها (حاتمي نژاد ، 1368 : 26 ) .

1-1-موضوع تحقيق : Subject

اصولا انتخاب و شروع يك موضوع براي تحقيق ، براي هر محقق در جامعه بر مبناي مشكلات و مقتضاي زمان خود و ضرورت احساس آن موضوع ، و انگيزه بالا صورت مي گيرد و ركن اصلي هر تحقيق علمي را اين مرحله شكل مي دهد زيرا محقق تمامي فعاليتهاي تحقيقي خود را بر مبناي آن شكل مي دهد .

توسعه نيافتگي در مناطق مرزي كشور باعث تهديد امنيت اين مناطق مي گردد و اين ناامني مناطق مرزي باعث هجوم عوامل تهديد به داخل كشور شده و باعث ايجاد چالش بزرگي در فرآيند توسعه كشور مي گردد (رضواني ، 1383 : 8 ).

محدوده مورد مطالعه كه در مجاورت مرز شرقي ايران با افغانستان قرار گرفته بدليل برخي از موارد ناامني ،‌شرايط نامناسب جغرافيايي ، و محدوديت منابع طبیعي برخي از روستاها قادر به حفظ جمعيت خود نبوده و مهاجر فرست شده بطوريكه چندين روستا در اين منطقه از جمعيت تخليه شده اند .

نيل شهر مركز بخش بوژگان قطب جمعيتي دهستان مي باشد كه بدليل وجود شركت سهامي زراعي  مهاجر پذير شده و در سالهاي اخير بنا به مصوبه دولت در سال 1384 به شهر ارتقاء يافته است .

نقش تثبيتي نيل شهر در كاهش روند مهاجر فرستي منطقه باعث شده تا موضوع تحقيق در اين رساله ترسيم تصاويري مشخص از اين مساله باشد . كه شركتهاي سهامي زراعي چه نقشي در توسعه منطقه خود داشته اند .

2-1-هدف تحقيق : Objective

شركت هاي سهامي زراعي از بدو تاسيس تا كنون با فراز و نشيب هايي روبرو بوده اند. بطوري كه در زمان انقلاب تعداد زيادي از اين شركت ها منحل گرديدند . اما شركت سهامي زراعي نيل شهر از ابتداي تاسيس تا كنون به فعاليت خود ادامه داده است ، حال هدف از اين تحقيق بررسي علت تاسيس شركت هاي سهامي زراعي و نقش دولت و مردم در شكل گيري آنها و همچنين بررسي روند تغييرات آنها چه قبل و چه بعد از انقلاب و اينكه آيا اين شركت ها و به خصوص شركت سهامي زراعي نيل شهر نقشي در توسعه روستايي منطقه داشته است و آيا به اهداف مورد نظر خود دست پيدا كرده است .

در مورد شركت سهامي زراعي نيل شهر هدف هاي زير مورد توجه بوده است :

مقايسه كارايي اقتصادي شركت از نظر بازده در هكتار نسبت به هزينه توليد ناخالص . و ميزان         بهره وري از آب و غيره .

مقايسه ساير فعاليتهاي شركت سهامي نظير باغداري با نظام بهره برداري دهقاني .

تاثير اقدامات زير بنايي نظير توسعه آب و خاك ، مكانيزاسيون كشاورزي - يكپارچه سازي اراضي در افزايش توليد محصول ها .

بررسي نقش شركت سهامي زراعي در توسعه روستايي نيل آباد .

تاثير شركت سهامي در ايجاد اشتغال از طريق كشاورزي .

بررسي آثار رفاهي و اجتماعي شركت سهامي و تاثير آن در تغيير جغرافيايي اقتصادي و سياسي منطقه  ( وزارت كشاورزي ، 1372: 17) .

3-1-فرضيات تحقيق :Hypotheses  

در فرهنگ دهخدا فرضيه به معني حدس و گمان ذكر شده است و شامل نظري مي باشد كه درباره يك مساله علمي يا تحقيقي با توجه به معلومات و تجارب گذشته ابراز شود وهنوز به اثبات نرسيده باشد         ( بهفروز ،1378: 103 ) .

به عبارت ديگر فرضيه پرسشي جهت يافته است كه انسان در برابر يك امر واقع كه از قبل برگزيده شده مطرح مي سازد (ساروخاني، 1373: 102، 105).

فرضيه يك تصور ، گمان و حدس آگاهانه درباره نتايج احتمالي تحقيق است . فرضيه يك راه حل فرضي و يا نظريه اي است كه بايد ثابت شود و جوابي معقول براي مسئله تحقيق ارائه كند ( بهفروز ،1378: 104).

با توجه به حقايق و واقعيت ها تئوريهاي علمي مورد پيش بيني واقع مي شوند اين تئوريها موجب    مي گردند كه فرضياتي را مطرح و تهيه كنيم تا در محك آزمايش بگذاريم و نسبت به صحت و سقم آنها قضاوت نماييم بديهي است كه درصورت اثبات مطلب اين فرضيه تبديل به مطلب علمي خواهد شد و در غير اين صورت فرضيه را بطور كلي كنار مي گذاريم يا با اصلاحاتي آن را مجددا مورد بررسي قرار        مي دهيم ( نبوي ، 1371: 94 ).

فرضيه نخست : به نظر مي رسد شركت سهامي زراعي نيل شهر در يك پارچه سازي اراضي منطقه نقش موثري داشته است .

فرضيه دوم : به نظر مي رسد شركت سهامي زراعي نيل شهر در ايجاد اشتغال و افزايش درآمد روستائيان از طريق خدمات جانبي كشاورزي نقش موثري داشته است .

فرضيه سوم : به نظر مي رسد شركت سهامي زراعي نيل شهر در ارتقاء سطح خدمات آموزشي ،‌ بهداشتي و درماني منطقه نقش موثري داشته است .

فرضيه چهارم : به نظر مي رسد با افزايش فاصله از شركت سهامي زراعي نيل شهر ميزان توسعه روستايي ( خدمات آموزشي ، بهداشتي و درماني ) كاهش يافته است .

با توجه به شواهد به نظر مي رسد كه شركت سهامي زراعي نيل شهر نه تنها در بالا بردن اشتغال ،‌ سطح سواد و بهداشت عمومي منطقه بطور غير مستقيم موثر بوده بلكه بطور مستقيم در توسعه روستاهاي چهارگانه و مجاور نقش بسزايي داشته است .

4-1-روش تحقيق و شيوه هاي جمع آوري اطلاعات :

Research method and ways of assemblage of information

كليه وسايل و مراحل جمع آوري سيستماتيك اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل منطقي آن ها را براي نيل به يك هدف معين روش تحقيق مي گويند . اين هدف به طور  كلي كشف حقايق است و به همين جهت اصول كلي آن در كليه علوم يكسان است و بسته به اينكه حقيقت مطلوب جزء كدام دسته از علوم باشد روشهاي خاص آن علم كه تناقضي با اصول روش علمي تحقيق نداشته باشد به تفضيل تعيين و ملاك عمل قرار مي گيرد (نبوي ، 1374: 9) .

به سخن ديگر هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ مي كند تا او را هر چه دقيق تر ، آسانتر ، سريع تر و ارزانتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي براي پرسش يا پرسشهاي تحقيق مورد نظر كمك كند (نادري ، سيف نراقي ، 1372: 60) .

بطور كلي مراحل اصلي يك روش تحقيق علمي به قرار زير است .

1-طرح مساله   2-تهيه و تنظيم فرضيه   3-جمع آوري اطلاعات   4-طبقه بندي اطلاعات حاصله   5-مطالعه اطلاعات و تشخيص روابط علت و معلول   6-تعيين اعتبار و نقد فرضيه   7-تهيه گزارش تحقيق (نبوي ، 1374: 9) .

اين تحقيق از نوع كاربردي است و روش آن توصيفي – تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات اسنادي ، كتابخانه اي و ميداني است ، به همين دليل سعي شده از روشهاي زير استفاده گردد .

1-روش كتابخانه اي و استفاده از منابع و مأخذ چاپي و نشريات و آمارنامه ها .

2-مراجعه حضوري به ادارات ، سازمان هاي دولتي و غير دولتي مختلف و استفاده از آمار و اطلاعات            آن ها.

3-انجام كار ميداني و مصاحبه و مشاهده و نظر سنجي در منطقه مورد مطالعه .

4-تجزيه و تحليل داده ها و تهيه گزارش و ارائه پيشنهادهاي لازم در اين زمينه .

جهت تهيه و تنظيم اين رساله و ارزيابي فرضيه ها از كليه روشهاي مذكور استفاده شده است كه در ذيل به توضيح آنها پرداخته مي شود .

1-4-1-شيوه اسنادي يا كتابخانه اي : attributive or library way     

در ابتدا بررسي كتب ، مجلات ، آمار نامه ها با مراجعه به كتابخانه ها و سازمانهاي مربوطه و مطالعه نقشه هاي موضوعي ، اساس كار قرار گرفته است .

همچنين تكنيكهاي تحليل اطلاعات كه شامل : استفاده از نرم افزارهاي EXCEL ، ARCVIEW ، كاربرد روشهاي كمي و كارتوگرافي شامل : تحليل نقشه هاي موجود وتصوير ماهواره اي مي باشد .

2-4-1-شيوه هاي  ميداني : Field method      

براي جمع آوري اطلاعات به روز و جديد ، اطلاعات ميداني شامل : مشاهدات مستقيم ، مصاحبه ، نظر سنجي ، تكميل پرسشنامه ، عكسبرداري و فيلمبرداري انجام شده است .

همچنين مراكز كتابخانه اي كه در طول دوران تحقيق مورد استفاده نگارنده بوده اند به ترتيب اهميت عبارتند از :

كتابخانه هاي جهاد كشاورزي مشهد در شعبات مختلف و شهرستان تربت جام ؛

كتابخانه سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان ؛

كتابخانه دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد ؛

كتابخانه دانشگاه فردوسي ؛

كتابخانه سازمان آب منطقه اي خراسان رضوي ؛

كتابخانه آستان قدس رضوي ؛

كتابخانه سازمان بنياد مسكن ؛

كتابخانه دانشكده جغرافيا ، دانشگاه تهران  ؛

كتابخانه عمومي شهرستان تربت جام .

بهترين تحقيق اين است كه روي همه موارد آزمودني ، تحقيق انجام شود ، اما به علت كمي وقت و صرفه جويي در هزينه ، نمونه گيري انجام مي شود . نمونه ها بايد معرف مجموعه كامل باشند (جهاني ، 1386: سمینار درسی).

آمارگيري به روش طبقه بندي :

گاهي در نمونه گيري ها از تقسيم جامعه به جامعه هاي كوچكتر استفاده مي گردد براي آنكه نمونه انتخاب شده از تمام واحدهاي جامعه تعدادي را شامل باشد . نمونه گيري را بطور مستقل انجام مي دهد به اين معني كه به جاي آنكه واحدهاي نمونه گيري را از عدد كل افراد جامعه و به صورت يكي انتخاب نمايند در داخل هر زير جامعه كه در اين حالت يك طبقه stratum ناميده مي شود . با همان روش آمارگيري تعدادي از واحدها را به عنوان نمونه انتخاب كرده و نمونه كل را از مجموع واحدهاي نمونه اي طبقات  مختلف بدست مي آورند ( مهدوي حاجيلويي ، 1371 : 107).

بطور كلي در دهستان هريرود 12 روستا داراي جمعيت است كه تمامي آن ها دشتي هستند و براي تعيين نمونه آماري در اين تحقيق از روش نمونه گيري طبقه اي استفاده شده است به اين ترتيب كه با توجه به طبقه هاي مشخص شده از هر طبقه يك نمونه بطور تصادفي انتخاب گرديده كه در مجموع چهار نمونه مشخص شده است .

5-1-پيشينه تحقيق Literature

بررسي سوابق و ادبيات تحقيق يكي از مهمترين وظايف محقق است . كسب آگاهي درباره تحقيقات قبلي بررسي ادبيات (پيشينه ) تحقيق خوانده مي شود .

از آنجا كه يك تحقيق ثمر بخش بردانش گذشته استوار است اين مرحله از تكرار آنچه در گذشته انجام شده است جلوگيري مي كند و براي يك تحقيق معتبر فرضيه هايي معين و پيشنهادهايي سودمند را مطرح مي سازد ( شريفي ،   1380 : 33).

 ادبيات مربوطه يعني آشنايي با منابعي كه قبل از تحقيق شما در كل جهان توليد شده است شامل كليه كتابها مقالات و نوشته هايي كه به نوعي با موضوع مورد نظر پرداخته اند  ( جهاني ،  1384 : سمینار درسی) .

در رابطه با موضوع اصلي اين رساله تحقيق زيادي در حوزه جغرافيا انجام نگرفته است ولي در بخش كشاورزي انديشمندان زيادي مطالعه و پژوهش كرده و نظريات توسعه منطقه اي جغرافيا را براي اين شركت بهترين گزينه دانسته اند و نقش بسزايي  براي آن در توسعه همه جانبه قايل شده اند . همچنين وزارت جهاد كشاورزي در پژوهش نقش شركتهاي سهامي زراعي در توسعه روستايي در سال 1372 در جلد سوم نشريه شركتهاي سهامي زراعي انتشارات صندوق مطالعاتي نظامهاي بهره برداري در صفحه 315 به نقش اين شركت در توسعه مناطق پرداخته است . همچنين افراد زيادي چون دكتر مصطفي ازكيا ، دكتر حسين آسايش و دكتر مسعود مهدوي در اين زمينه مقالاتي در فصلنامه تحقيقات جغرافيايي منتشر نموده اند. آقاي دكتر محمد عبداللهي با مشاوران : دكتر مسعود چلبي ، دكتر منوچهر عسكري و دكتر عظيم رهين در كتاب نظامهاي بهره برداري انتشارات وزارت كشاورزي پژوهش بسيار گرانبهايي در زمينه نقش توسعه منطقه اي شركتهاي سهامي زراعي انجام داده و به بيان نكته نظراتي پيرامون توسعه همه جانبه روستاها با استفاده از الگوهاي شركتهاي سهامي زراعي پرداخته اند .

از جمله منابع ديگر موثر درامر پژوهش اين رساله مجلات رشد جغرافيا ، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي و مجلات جهاد كشاورزي است در سالهاي گذشته تحقيقات جغرافيايي ديگري از طریق وزارت جهاد سازندگي انجام شده كه در مجلات جهاد منعكس گرديده است . علاوه بر آن نبايد ازتلاشهاي بخشداري بوژگان در امر ارائه آمار و شركت سهامي زراعي نيل آباد خصوصا در همكاري و مساعدت و تهيه خبرنامه و پايان نامه هاي منتشره در دانشكده جغرافيا در تهران و مشهد خصوصا موارد زیر را از نظر دور داشت :

ارزيابي توان اشتغال زايي مناطق مرزي با تاكيد بر بخش كشاورزي دهستان هريرود و تربت جام صديقه موافق ، پايان نامه كارشناسي ارشد بهمن 1384، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد .

تغيير كاربري اراضي حاشيه شهري تربت جام ، حسن رضا رياحي ، پايان نامه كارشناسي ارشد 1384 ، دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات واحد تهران .

بررسي روند توسعه پايين جام با تاكيد بر بخش كشاورزي ، محمد رضا عطازندي ، پايان نامه كارشناسي ارشد 1379 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد .

مشارکت مردمی در روند توسعه روستایی (نمونه موردی دهستان هریرود ) ، معصومه عسکری ، پايان نامه کارشناسی ارشد ، تابستان 1385 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد .

را از نظر دور داشت .

6-1-محدوده مكاني و مقطع زماني :Time ande placement con fine

مساله مهمي كه در طرح موضوع تحقيق دخيل است تعيين دقيق وسعت ناحيه مورد مطالعه و ماتريس آن است . ماتريس چارچوبي است كه پژوهش در حيطه آن صورت مي گيرد و نوع اطلاعات جمع آوري شده را به تفصيل مشخص مي كند . معمولا هر چه ماتريس كوچكتر باشد اطلاعات دقيق تر است ماتريس زماني نيز چارچوب مشخصي را جهت انجام تحقيق مشخص نمود . در واقع بيانگر نتيجه تحقيق در مقطع زماني خاص است (عسكري ، 1385 : 15) .

دهستان هريرود در بخش بوژگان واقع است . اين بخش به مركزيت نيل شهر يكي از بخش هاي شهرستان تربت جام مي باشد كه در سال 1382 طبق آخرين تقسيمات كشوري از بخش مركزي جدا شده و اين بخش با 647 كيلومتر مربع مساحت در جنوب شرقي تربت جام واقع است كه از شمال به بخش پايين جام و بخش مركزي تربت جام و از جنوب و غرب به بخش مركزي تايباد و از شرق به كشور افغانستان منتهي مي شود و فاصله مركز اين بخش تا شهر تربت جام 24 كيلو متر و تا مركز استان 188 كيلو متر است و همچنين داراي 30 كيلومتر مرز مشترك با افغانستان مي باشد (فرمانداري شهرستان ، واحد آمار ، 1387) .

از نظر زماني اين تحقيق در شش ماهه اول سال 1387 صورت گرفته و مبناي آماري آن از نظر جمعيت بيشتر سال 1385 بوده البته از آمارهاي سالهاي قبل نيز استفاده شده است از نظر مسائل كشاورزي و طبيعي نيز سال زراعي 86-1385 مد نظر قرار گرفته است .

فهرست مطالب:

چكيده........................................................................................................................................... 1

مقدمه ............................................................................................................................................  3

1-1موضوع تحقيق......................................................................................................................... 3

2-1 هدف تحقيق .......................................................................................................................... 4

3-1 فرضيات تحقيق....................................................................................................................... 5

4-1روش تحقيق و شيوه هاي جمع آوري اطلاعات............................................................................ 6

1-4-1 شيوه كتابخانه اي................................................................................................................ 7

2-4-1 شيوه هاي ميداني................................................................................................................ 7

5-1 پيشينه تحقيق........................................................................................................................... 9

6-1 محدوده مكاني و مقطع زماني.................................................................................................... 10

7-1 تنگناها و موانع تحقيق.............................................................................................................. 11

8-1 جمع بندي.............................................................................................................................. 11

9-1 منابع و مآخذ........................................................................................................................... 13 

  فصل دوم: مباني نظري

مقدمه............................................................................................................................................. 15

1-2 مفهوم روستا........................................................................................................................... 15

2-2 تعريف روستا.......................................................................................................................... 16

3-2 تعريف روستا از ديدگاه جغرافيايي............................................................................................ 17

4-2 ويژگيهاي نظام اجتماعي روستاهاي ايران.................................................................................... 17

5-2 اهميت روستا در اقتصاد كشور................................................................................................... 18

6-2 مفاهيم توسعه.......................................................................................................................... 19

7-2 مفهوم توسعه از ديدگاه جغرافيايي............................................................................................. 19

8-2 تعاريف توسعه........................................................................................................................ 20

9-2 ديدگاههاي نظريه پردازان توسعه روستايي.................................................................................. 21

10-2 مفاهيم لغوي و نظري مشاركت و توسعه................................................................................... 23

11-2 تعريف برنامه و برنامه ريزي................................................................................................... 24

12-2 توسعه روستايي..................................................................................................................... 25

13-2 اهداف برنامه ريزي توسعه روستايي......................................................................................... 26

14-2 نظريه مكان كشاورزي فن تونن............................................................................................... 28

15-2 نظريه مكان مركزي والتركريستالر........................................................................................... 29

16-2 نظريه مكان مركزي اگوست لش............................................................................................ 29

17-2 مفهوم قطب رشد................................................................................................................... 30

18-2 اصطلاح تعاون...................................................................................................................... 31

19-2 چگونگي پيدايش اصطلاح عمران........................................................................................... 31

20-2 ديدگاههاي مختلف درباره مفهوم عمران و هدف...................................................................... 32

21-2 عمران روستايي قبل از جنگ دوم جهاني.................................................................................   32

22-2عمران روستايي بعد از جنگ دوم جهاني.................................................................................. 33

23-2 عمران روستايي و اصلاحات ارضي......................................................................................... 33

24-2 عمران و بهسازي روستاها پس از انقلاب اسلامي....................................................................... 34

25-2 جمع بندي........................................................................................................................... 34

26-2 منابع و مآخذ........................................................................................................................ 37 

  فصل سوم: مكان پژوهي                               

مقدمه............................................................................................................................................. 41

1-3 الف) موقعيت جغرافيايي........................................................................................................... 41

1-1-3 معرفي اجمالي شهرستان تربت جام....................................................................................... 41

2-1-3 تقسيمات سياسي شهرستان تربت جام.................................................................................... 42

3-1-3 تاريخچه و علل پيدايش و چگونگي توسعه شهر...................................................................... 47

4-1-3 موقعيت و حدود جغرافيايي نيل آباد ( نيل شهر ) ..................................................................... 48

5-1-3 دهستان هريرود ( نيل شهر )..................................................................................................   49

6-1-3 وجه تسميه......................................................................................................................... 50

2-3 ب) ويژگيهاي طبيعي............................................................................................................... 50

1-2-3 زمين شناسي عمومي منطقه................................................................................................... 50

2-2-3 زمين ساخت....................................................................................................................... 53

3-2-3 ژئومورفولوژي.................................................................................................................... 54

4-2-3 توپوگرافي......................................................................................................................... 55

5-2-3 آب و هوا.......................................................................................................................... 57

6-2-3 مقدار درجه حرارت يا دما.................................................................................................... 58

7-2-3 حداكثر و حداقل مطلق دما................................................................................................... 59

8-2-3 يخبندان............................................................................................................................. 61

9-2-3 تبخير................................................................................................................................ 62

10-2-3 باد ................................................................................................................................. 64

11-2-3 رطوبت نسبي ..................................................................................................................  66

12-2-3 بارندگي.......................................................................................................................... 67

13-2-3 تعيين نوع اقليم دهستان هريرود........................................................................................... 71

1-13-2-3 الف) منحني آمبروترميك............................................................................................. 72

2-13-2-3 ب)منحني هايترگراف.................................................................................................. 74

3-13-2-3 ج) منحني آمبرژه......................................................................................................... 75

4-13-2-3 د ) روش دومارتن........................................................................................................ 76

14-2-3 منابع آب......................................................................................................................... 77

15-2-3 كيفيت منابع آب منطقه ( شركت )...................................................................................... 80

16-2-3  قنات.............................................................................................................................. 85

17-2-3 خاك............................................................................................................................. 86

18-2-3 خاكهاي شركت.............................................................................................................. 88

19-2-3 پوشش گياهي.................................................................................................................. 88

20-2-3 مراتع..............................................................................................................................   91

21-2-3 گياهان زراعي و بومي منطقه.............................................................................................. 91

3-3 ج) ويژگيهاي انساني................................................................................................................ 95

1-3-3 توزيع جمعيت.................................................................................................................... 95

2-3-3 تعداد و بعد خانوار............................................................................................................... 97

3-3-3 تراكم جمعيت.................................................................................................................... 99

4-3-3 تراكم نسبي........................................................................................................................ 99

5-3-3 تركيب جنسي جمعيت......................................................................................................... 100

6-3-3 هرم سني جمعيت ............................................................................................................... 101

7-3-3 سواد................................................................................................................................. 104

8-3-3 فعاليت............................................................................................................................... 106

9-3-3 بار تكفل............................................................................................................................ 106

10-3-3 مهاجرت......................................................................................................................... 107

11-3-3 پيش بيني جمعيت............................................................................................................. 109

4-3 د) ويژگيهاي اقتصادي.............................................................................................................. 109

1-4-3 بخش كشاورزي................................................................................................................. 109

1-1-4-3  سطح زير كشت............................................................................................................ 111

2-1-4-3 گندم................................................................................................   112

3-1-4-3 جو............................................................................................................................... 115

4-1-4-3 وضعيت خربزه در استان و شهرستان تربت جام .................................................................  117

5-1-4-3 چغندر قند..................................................................................................................... 119

6-1-4-3 كلزا.............................................................................................................................. 121

7-1-4-3 زيره سبز....................................................................................................................... 122

8-1-4-3 تقويم زراعي.................................................................................................................. 122

2-4-3 بخش دامداري.................................................................................................................... 126

1-2-4-3 دامداري سنگين.............................................................................................................. 127

2-2-4-3 دامداري سبك............................................................................................................... 128

3-2-4-3 پرورش طيور................................................................................................................. 129

3-4-3 بخش صنعت و معدن........................................................................................................... 132

1-3-4-3 صنايع دستي.................................................................................................................. 132

2-3-4-3 صنايع ماشيني ............................................................................................................... 134

4-4-3 بخش خدمات ................................................................................................................... 134

5-4-3 جمع بندي......................................................................................................................... 139

6-4-3 منابع و مآخذ...................................................................................................................... 141

 فصل چهارم : بررسي ويژگيهاي شركت سهامي زراعي نيل شهر 

مقدمه............................................................................................................................................. 147

1-4 نظامهاي بهره برداري در سطح جهان......................................................................................... 147

1-1-4 جوامع سرمايه داري (جهان اول )........................................................................................... 147

2-1-4 جوامع سوسياليستي (جهان دوم )........................................................................................... 148

3-1-4 جوامع در حال توسعه (جهان سوم )....................................................................................... 149

2-4 نظام بهره برداري..................................................................................................................... 149

3-4 نظام بهره برداري در ايران........................................................................................................ 150

4-4نظام بهره برداري مبتني بر شركت سهامي زراعي.......................................................................... 158

5-4 شركتهاي سهامي زراعي در توسعه كشاورزي ............................................................................. 160

6-4 اهداف تشكيل شركتهاي سهامي زراعي...................................................................................... 161

7-4 شركتهاي سهامي زراعي استان خراسان...................................................................................... 162

8-4 مشكلات و تنگناهاي شركتهاي سهامي زراعي............................................................................ 163

9-4 بحث..................................................................................................................................... 164

10-4 شركت سهامي زراعي نيل شهر............................................................................................... 165

11-4كاركرد شركت سهامي زراعي نيل شهر ................................................................................... 166

12-4 واحدهاي تابعه شركت.......................................................................................................... 169

1-12-4 واحد زراعت.................................................................................................................... 169

2-12-4 واحد مكانيزاسيون............................................................................................................ 173

3-12-4 واحد ماشين هاي سنگين................................................................................................... 173

4-12-4 واحد تعميرگاه................................................................................................................. 173

5-12-4 واحد كوره آجرپزي......................................................................................................... 173

6-12-4 واحد انبار فني.................................................................................................................. 174

7-12-4 واحد نهاده هاي كشاورزي................................................................................................ 174

8-12-4 واحد گاوداري شيري........................................................................................................ 174

9-12-4 واحد گاوداري گوشتي .................................................................................................... 175

10-12-4 واحد مرغداري گوشتي................................................................................................... 176

11-12-4 واحد گوسفند داري ...................................................................................................... 177

12-12-4 واحد پرورش ماهي ....................................................................................................... 178

13-12-4 واحد امور زيربنايي و ساختماني....................................................................................... 178

14-12-4 واحد توزيع مواد نفتي..................................................................................................... 179

15-12-4 واحد حمل و نقل و باربري.............................................................................................. 180

16-12-4 واحد فروش و توزيع كود شيميايي................................................................................... 180

17-12-4 واحد باغباني................................................................................................................. 180

18-12-4 واحد امور مالي و اداري.................................................................................................. 181

19-12-4 واحد باشگاه ورزشي ..................................................................................................... 183

13-4 وضعيت نيروي انساني و اشتغال زايي شركت............................................................................ 183

14-4 امكانات رفاهي و اثرات فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي شركت ................................................. 184

15-4 مسائل و دشواريهاي شركت سهامي زراعي نيل شهر ................................................................. 185

16-4 اهداف پيش بيني شده براي آينده در شركت سهامي زراعي نيل شهر........................................... 186

17-4 تحول.................................................................................................................................. 187

18-4 جمع بندي........................................................................................................................... 187

19-4 منابع و مآخذ........................................................................................................................ 189

 فصل پنجم: جمع بندي ، آزمون فرضيه ها ، نتيجه گيري و ارائه رهيافت ها    

 مقدمه............................................................................................................................................ 191

1-5 بررسي و آزمون نظر سنجي ها.................................................................................................. 191

2-5 آزمون فرضيه ها و نتيجه گيري ................................................................................................. 218

3-5 جمع بندي.............................................................................................................................. 219

4-5 رهيافت ها و ارائه راه حل ها .................................................................................................... 220

منابع و مآخذ کلی........................................................................................................................... 222

 فصل ششم : پيوست ها                                        

پيوست شماره 1 – قانون تشكيل شركت هاي سهامي زارعي..........................................................    233

پيوست شماره 2 ـ اساسنامه شركت هاي سهامي زراعي................................................    240

پيوست شماره 3 ـ امكانات روستا............................................................... 257

پيوست شماره 4 ـ مقايسه عملكرد و درآمد شركت هاي سهامي زراعي خراسان ........................................................   262

پيوست شماره 5 ـ فرمها ........................................................... 267

پيوست شماره 6- اقدامات وزارت تعاون و امور روستاها در استان خراسان........................................................   272

شامل 291 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_692053_2523.zip91.8 MB

آخرین محصولات فروشگاه