فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود تحقیق مطالعه روزن‌ داران رسوبات هولوسن سواحل جنوبي جزيره كيش

دانلود تحقیق مطالعه روزن‌ داران رسوبات هولوسن سواحل جنوبي جزيره كيش

جزيره كيش از جزاير جنوب كشور ايران محسوب مي‌شود از لحاظ شكل هندسي اين جزيره تقريباً بيضي شكل بوده د و بخشي اززون زاگرس چين خورده است. مهمترين بخش­هاي رسوبي اين جزيره شامل رسوبات ماسه­اي ساحلي، ماسه­اي ساحلي متراکم شده، رسي - ماسه­اي  سخت شده، رسي قرمز رنگ و رسوبات رسي ماسه دار مي­باشند.

از لحاظ آب و هوايي جزيره کيش داراي آب و هواي گرم و مرطوب است. سواحل شمال‌غربي، غرب و جنوبي جزيره صخره‌اي و به خاطر وزش بادهاي دريايي مواج مي‌باشند.

در تحقيق حاضر مطالعات ميکروفونيستيک و رسوب شناختي سواحل جنوبي جزيره کيش در 6 ايستگاه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.

در مطالعات و بررسي‌هاي مربوط به روزن‌داران موجود در سطح جزيره 8 جنس و 11 گونه شناسايي شدند روزن‌داران موجود در عمق 6 جنس و ٥ گونه شناسايي شدند. بيشترين فراواني مربوطه به روزن‌داران با پوسته آهك هيالين مي‌باشد.

اصلي‌ترين مجموعه‌شناسايي شده در اين نواحي مورد مطالعه:

Ammonia   beccarii  linne Association

است که گونه­هاي  همراه اين مجموعه عبارتند از:

Amphistegina  lobifera  ,  Elphidium  craticulatum   , Quinqueloculina  lamarkina   , Triloculina    trigonata  ,         Peneropelis           pertusus     

از نظر رسوب شناختي ايستگاه‌هايي كه حاوي روزن‌داران زيادي بودند غالباً از مواد آلي غني هستند.

مهمترين عامل فيزيكوشيميايي مؤثر بر توسعه روزن‌داران ميزان اكسيژن محلول در آب است كه فراواني و تنوع آن‌ها را كنترل مي‌كند.

با بررسي‌هاي انجام شده مي‌توان چنين گفت كه جامعه ميكروفوناي جزيره كيش،بيشتر در بسترهاي دانه ريز (سيلتي ـ گلي) و جامعه ماكروفونا در رسوبات دانه‌درشت‌ متمرکزند. از آنجايي كه مرجان‌هاي جزيره كيش تأثير بسزايي برروي عوامل بوم‌شناختي، رسوب‌شناختي، كاني شناسي دارد پس بايد در مورد مرجان‌هاي جزيره كيش نيز اشاره‌اي داشته باشيم اما اساس مطالعات پايان نامه بر مبناي شناخت ميكروفوناي منطقه نظير روزن‌داران مي‌باشد

خليج فارس درياي حاشيه­اي و نيمه بسته وهلالي شكل است با عمق متوسط (حدود 35 متر) كه اين عمق به تدريج به سمت تنگه هرمز افزايش چشمگيري مي­يابد. بطوري كه متوسط عمق آن در مناطق شمالي و جنوبي كمتر از 15 مترو درناحيه تنگه هرمز حدود 100 متر است. از طرف مشرق با درياي عمان و اقيانوس هند مرتبط است آب و هواي آن خشك و نيمه استوايي ودماي آن در فصل زمستان داراي آب وهواي معتدل و در فصل تابستان بسيارگرم و شرجي است.

اين خليج نيلگون به دليل وجود ذخاير گسترده­ انرژي درخود ازاهميت جهاني برخورداراست و در عرصه­ي مناسبات بين­المللي چشم تمام جهانيان را به خود خيره كرده است.

ايران پهناورترين كشور حاشيه خليج فارس محسوب مي­شود و شناخت جزاير ايراني آن با توجه به اهميت اين منطقه حائز اهميت است.

منطقه خليج فارس داراي حدود ١٣٠ جزيره است كه از جمله آنها مي­توان به جزاير قشم، كيش، هرمز، ابوموسي، خارك، تنب كوچك، تنب بزرگ، سيري، لاوان، فارور ، هندورابي و...نام برد.              (صهبا، 1386)

جزيره كيش به منظور مطالعات زمين شناسي دراين رساله مورد توجه قرار گرفته تا روزن‌داران اين منطقه شناسايي و معرفي گردد بررسي و مطالعه روزن داران دراين جزيره نقش مهمي را در تعيين ميزان آلودگي، تفسير محيط رسوبي و پالئواكولوژي جزيره ايفا مي­كند

١ـ١ـ١ـ تاريخچه پيدايش خليج فارس 

در حدود ١٤٠ ميليون سال قبل در آغاز دوران دوم زمين شناسي، شكاف بين اروپا و آمريكا وسيعتر شده و شكاف هند ـ استراليا ، آفريقاي جنوبي و هندوستان را دور زده و زمينه­ي تشكيل اقيانوس هند را فراهم ساخته است.

در آغاز دوران سوم يعني حدود 45 ميليون سال پيش، حوضه­ي اقيانوس­ اطلس پديدار شده آمريكاي جنوبي از آفريقا جدا گشته واستراليا از قاره قطب جنوب فاصله گرفته و به سمت شرق حركت كرده، درنتيجه اقيانوس هند تشكيل شده و شكاف بين آسيا وآفريقا مقدمه پيدايش درياي عمان را فراهم ساخته است ( معيني، ١٣٧٧).

حدود ٣٥ ميليون سال قبل، شكاف عمان گسترش بيشتري يافته و شبه جزيره هند ابتدا به سمت شرق سپس به سمت شمال حركت كرده و دنباله­ي شكاف عمان به شكل خليج باريكي پيدايش خليج فارس را فراهم كرده است. به تدريج كوه­هاي فلات ايران ارتفاع يافته و درپاي كوه­هاي جنوبي پيشروي شاخه­اي از خليج عمان جلگه­هاي پست دامنه كوه را فراگرفته وخليج فارس ظاهر شده است.

١ـ١ـ٢ـ ريخت ­شناسي خليج فارس

خليج فارس درياي حاشيه­اي و نيمه­ بسته­اي است كه در اثر تأثير متقابل صفحه اروپا ـ آسيا در طول دوران­هاي زمين شناسي ايجاد شده است بطور كامل روي فلات قاره قرار دارد و سراشيبي آن در خليج عمان است.

خليج فارس ٢٠٠ تا ٣٠٠ كيلومتر پهنا و سطحي درحدود 226000 كيلومتر مربع را زير پوشش دارد واز جنوب بين سرزمين­هاي عربي از شمال بين رشته­ كوههاي البرز ايران قرار دارد (خسرو تهراني ، ١٣77) .

بستر اين خليج را تپه­هاي ماسه­اي، شني و برآمدگي­هاي سنگي و مرجاني پر كرده است. از نظر ريخت شناسي خليج فارس متقارن نبوده و شيب شمالي آن (ساحل ايراني) تندتر از شيب جنوبي (ساحل عربي) آن است. شيب جنوبي آن درحدود ٣٥ سانتي­متر در هركيلومتر و تغييرات شيب شمالي آن حدود 175 سانتي­متر در هر كيلومتراست.

با توجه به اين كه مواد حمل شده توسط باد در خليج فارس بصورت توده­هاي گرد و غبار و ماسه است گاهي اين موادبه موازات ساحل با رسوبات دريايي مخلوط و رسوبات دو گانه دريايي ـ بادي را دراين منطقه بوجود مي­آورد.

سطح جزاير خليج فارس از رسوبات تخريبي ومارن تشكيل شده كه كما بيش صدف دارند خاك آنها شور و يا گچ دار است و به همين دليل رشد گياهان محدود به انواع خاص است(آقا نباتي ، ١٣٨٣).

آب خليج فارس بسيار شورتر از درياي مازندران است كه اين به دليل تبخيرشديد آن است در سواحل جنوبي خليج فارس شوري آب بيشتراز سواحل شمالي آن است بطوري كه در مرداب­هاي كرانه­ي جنوبي آن مانند خليج سالوا ( salva) ميزان نمك محلول درآب به حدود ٧٠ گرم در ليتر مي­رسد.

جزاير ايراني خليج فارس يا بصورت رشته­هاي طويلي به موازات ساحل قرار دارنده يا مدورند. از گروه اول، جزاير قشم و كيش را مي­توان نام برد كه دنباله­ي برجستگي­هاي زاگرس هستند و از نظر زمين شناسي مشخصات زاگرس چين خورده را دارند. گروه دوم مانند جزاير ابوموسي، هرمز، تنب بزرگ، تنب كوچك كه بوجود آمدن آنها حاصل بالا آمدن نمكهاي زيرين ( اينفراكامبرين ) و تشكيل گنبد نمكي است كه سبب بيرون زدگي سنگهاي آنها شده است. سطح جزاير خليج فارس اساساً از ماسه سنگ و كنگلومرا و مارن تشكيل شده است خاك آنها غالباً شور و گچ­دار است و به همين  علت رشد نباتات به انواع خاصي محدود است (درويش زاده، ١٣٨٠).

١ـ٢ـ١ـ پيشينه­ تاريخي جزيره كيش

كيش نامي باستاني و بسياركهن است اگرچه در زبان فارسي داراي معاني متعددي مي­باشد (تيرو تركش وغيره) ولي هيچكدام از اين مفاهيم درمورد مفهوم واژه­اي جزيره كيش صادق نيست. در كتب لغت هم معني خاصي براي آن ارائه نشده است.

كيش رامعادل فارسي قيس دانسته­اند قيس يك نام عربي است و باتوجه به اين كه جزاير مجاور اين جزيره نيز در سده اخير داراي اسامي عربي مانند شيخ شعيب و ابوموسي و غيره بوده­اند، چندان بعيد به نظرمي­رسد كه قيس هم نام شخصي بوده است (صهبا ، 1386).

 نام قديم كيش، «كيان» بوده وتاريخ احداث شهر آن كه داراي باروئي مستحكم بوده را به قرن ششم هجري قمري نسبت مي­دهند. دوران عظمت و شكوفايي تاريخ جزيره كيش از قرن چهارم هجري پس از وقوع زلزله در بندر تاريخي سيراف آغاز شد و سيراف پس از ويراني جاي خود را به جزيره كيش داد.

بنا به نوشته­هاي مورخين ، نام كيش دردوره ايلخانيان مغول با اسامي و لايات معتبري چون بغداد، بحرين و هندوستان همراه بوده و پيوسته پيشوند دولت خانه در زمان اتابكان قبل از عنوان كيش ذكر مي­شده است.

ويرانه­هاي به جا مانده از شهر حريره در شمال جزيره نيزاز عظمت جزيره كيش در دوران­هاي گذشته حكايت مي­كند (ويسه، ١٣٧٩)

همچنين درعصر غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان و مغول جزيره كيش مركز بازرگاني خليج فارس بوده است.

١ـ٢ـ٢ـ موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي جزيره كيش

جزيره كيش با مساحتي درحدود 90 كيلومتر مربع و شكل كلي بيضي شكل در ٢٠٠ كيلومتري بندر عباس قرار گرفته است كه بين مدار  عرض شمالي و طول شرقي نسبت به نصف­النهار گرينويچ قراردارد.

طول جزيره حدود ١٥ كيلومتر در محور شرقي ـ غربي و پهناي آن ٧ كيلومتر در محور شمالي ـ جنوبي مي­باشد.

ارتفاع نسبي جزيره كيش از سطح دريا، حدود ٣٢ متر ( درمحل فرودگاه)مي­باشد بلندترين نقطه جزيره حدود ٤٥ متر از سطح دريا ارتفاع دارد كه در شرق جزيره واقع شده است. بخش كيش داراي دو دهستان به نامهاي كيش و لاوان است به عبارتي ديگر اين جزيره هم مركز دهستان و هم مركز بخش كيش از شهرستان بندر لنگه، استان هرمزگان است.

سطح جزيره كيش فاقد توپوگرافي ويژه مانند كوه و تپه است. فرودگاه بين­المللي كيش در مركز جزيره و در بخش مرتفع آن احداث شده است بيشترين شيب جزيره از شمال همين فرودگاه به طرف ساحل (هتل شايان) است (سازمان منطقه آزاد كيش، 1379) .

سيستم حمل ونقل كنوني جزيره از سه زير سيستم هوايي، دريايي، زميني تشكيل شده است فاصله هواي منطقه كيش تا تهران 1052 كيلومتر است.

١ـ٢ـ٣ـ خصوصيات زمين شناسي جزيره كيش

جزيره كيش از لحاظ زمين­شناسي جزء منطقه زاگرس چين خورده محسوب مي­شود اين جزيره از لحاظ ساختمان زمين­شناسي يك تاقديس با محور غرب ـ جنوب شرقي است كه از نظر ساختماني با ساختمان هاي عمومي زاگراس يكسان است. جنس سنگهاي تشكيل دهنده جزيره كيش از آهك­هاي خارك باسن پليوسن پاياني است كه در حقيقت معادل كنگلومراي بختياري درنواحي جنوب ايران مي­باشد (سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، ١٣٨٣)

ارتباط اين كنگلومرا و آهك­هاي خارك بصورت بين انگشتي بوده و در قسمت پايين با يك دگرشيبي مشخص مي­شود كه تحت تأثيرچين خوردگي وبالاآمدگي زاگرس در فاز نهايي آلپ است . بيشترين درصد مخازن گازي اين جزيره در ساختمان تاقديسي آن قرار دارد با توجه به اين كه تاقديس­ها و ناوديس­هاي زاگرس هرچه از محور اصلي دو سپرعربستان و ايران فاصله گرفته و آرام­تر شده­اند، لذا دامنه آنها كمتر و طول موج آنها بيشتر مي­شود. چنين مكانيسمي سبب شده كه در طول دوران چهارم با تغيير سطح اساس (نوسانات سطح آب) در خليج فارس تعداد اين جزاير دستخوش تغيير شود و بعضاً به خشكي متصل شوند يا بطور كلي به زير آب بروند براي مثال در دوران سرد يخچالي با خشك شدن خليج اينگونه جزاير بخشي از پيكر زاگرس را تشكيل مي­دادند و دردوران ميان يخچالي با بالا آمدن سطح آب خليج فارس تا ارتفاع 60 متر كه بالاترين تراس دريايي قابل رديابي است بسياري از اين جزاير از جمله جزيره كيش به زيرآب رفته ناپديد شدند.

بيرون زدگي و رخنمون­هاي موجود درايران جزيره در حقيقت در اثر نيروهاي تكتونيكي تحت پديده گنبدهاي نمكي انجام يافته است گنبدهاي نمكي خليج فارس جزايركوچكي را بوجود آورده كه نهشته­هاي دوران سوم را بدون داشتن جهت خاصي قطع كرده­اند. سطوح برخورد اين گنبدها با نهشته­هاي دوران سوم از نوع دياپيريك بوده، از اين رو مي­توان سن آنها را ازژوراسيك مياني قديمي­تر دانست.

بطور كلي بايد گفت كه آن چه در سطح جزيره رخنمون دارد شامل:

ـ رسوبات ماسه­اي ساحلي متعلق به عهد حاضر

ـ رسوبات ماسه­اي ساحلي متراكم شد وهمراه با صدف­هاي دريايي (كواترنر)

ـ رسوبات رسي ـ ماسه­اي سخت شده همراه با ماسه­هاي درشت دانه معادل كنگلومراي بختياري

ـ رسوبات رسي قرمز رنگ سخت شده معادل تشكيلات خارك ( ميوپليوسن)

ـ رسوبات رسي ماسه­داركاملاً سخت شده گروه فارس ( ميوپليوسن)

رسوبات ماسه­اي همراه با شن و خرده­هاي صدفي كه اصطلاحاً كوكينا ياد شده داراي سيماني است آهكي و ميزان دياژنز صورت گرفته در آن براي تشكيل دادن يك صخره كم است ولي اين لايه همراه با لايه­هاي زيرين آن كه از استحكام بيشتري برخوردار است از ساحل به مركز جزيره عمق بيشتري پيدا مي­كند، كه مانند يك لايه محافظ لايه­هاي رسي زيرين را پوشش مي­دهد. اين قشر در مركز جزيره ضخامتي در حدود ٢٠ متر پيدا مي­كند. سطح جزيره كيش بيشتر از مارن­هاي حاصل از فرسايش سطحي پوشيده شده است كه همگي متعلق به دوران چهارم بوده است و قدمت زيادي ندارند                     (سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ، 1383).

١ـ٢ـ٤ـ خاك جزيره كيش

خاك جزيره كيش غالباً منشاء سنگ­هاي رسوبي بالاخص سنگ­هاي آهكي ـ مرجاني داشته و بخش عمده اراضي كيش صخره­اي و داراي پوشش كم خاك و ميزان زيادي مواد درشت بوده كه بيشتر اين اراضي غير قابل كشت هستند. اراضي قابل كشت نيز در پائين­ترين نقاط جزيره قرار دارند و بصورت قطعات كوچك و يا پراكنده هستند كه داراي بافت نسبتاً ريز مي­باشند كه از سطح بالاتر بوسيله آبها و سيلاب­ها منتقل شده و دراين مناطق به جا گذاشته شده است.

خاك سطح جزيره بطور كلي مخلوطي از رس، سيلت، ماسه و شن و كم وبيش خاكي از بقاياي پوسيده نسوج حيواني ( كود طبيعي) و بقاياي گياهي ( هوموس) است. خاك بخش مركزي جزيره اكثراً مرجاني است و سطح آن را از مركز تا ساحل غالباً تركيبي از رس و خاك­هاي پوسيده مي­پوشاند. سطح نوار ساحلي شرقي و جنوب شرقي نيز از ماسه­هاي مرجاني تقريباً يكدست و سفيد و درخشان پوشيده شده است. ديواره­هاي سنگي نوار سواحل شمال شرقي و شرق كه درمعرض ضربات امواج قرار دارند از شن و قلوه سنگهاي متخلخل تشكيل شده است.دراين جزيره خاك از ٢ لايه تشكيل شده است.

لايه اول ماسه به رنگ قهوه­اي روشن و سفيد است كه مقداري سيلت  و رس نيز درآن وجود دارد. لايه دوم از سيلت و رنگ آن خاكستري مايل به سبز و سخت مي­باشد. خاكهاي جزيره كمي شورو قابليت الكتريكي آن عمدتاً از ٢ و يا حتي ١ كمتر است خاك جزيره به دليل تنك بودن پوشش گياهي و خوردن شاخ و برگ گياهان بوسيله دام­ها بدون لايه هوموس يا خاكبرگ است.

١ـ٢ـ٥ ـ اقليم و آب و هواي جزيره كيش

بر اساس تقسيم­بندي اقليم­هاي حياتي كه درآن اقليم تأثير عواملي توأم از بارش و دما، يعني نسبت ميزان بارندگي به ميلي­متر بردرجه حرارت در طول سال معين مي­شود و اگر ميزان بارش از دو برابردرجه حرارت كمتر باشد آن اقليم  خشك به حساب مي­آيد كيش در منطقه­اي بسيارخشك قراردارد و شرايط اقليمي آن در كل خشك و نيمه استوايي است. وضع رطوبت نسبي جو و ضريب ميزان شرايط اقليمي حاكم بر جزيره، آب و هواي آن را بحري ساخته است. به جز ايام فصول سرد، بقيه ايام سال رطوبت آن بالاي 60 درصد است. در ماه­هاي آبان تا ارديبهشت هواي كيش ملايم ونوسان حرارت آن بين 25 ـ 18 درجه سانتي­گراد است بارش­هاي كيش معمولاً درماه­هاي آذر و اسفند صورت مي­گيردبارش­هاي آذرماه تقريباً نامنظم و شدت متغير دارد. اما بارش­هاي اسفندماه، منظم، وضعي نسبتاً ثابت و داراي ميانگيني در حدود ٣١ ميلي متر است (صهبا، 1386).

برآوردهاي نسبي چند ساله نشان مي­دهد آغاز فصل بارش معمولاً آبان ماه و پايان بارندگي تقريباً ارديبهشت ماه است و ايام بارندگي آن در مجموع چند ساعت است و چند روز صورت مي­گيرد. عامل عمده بارش­هاي فصلي كيش و علت پراكندگي و زمان وقوع آن مربوط به ورود توده­هاي هوا روي آب­هاي خليج فارس است. جزيره كيش با آن كه طبق آمار، داراي ميانگين متوسط ميزان بارش ساليانه حدود ١٩٠ ميلي متر است و تبخير ساليانه آن در حدود 1650 ميلي­متر ، يعني بيش از ٩ برابر بارش­ مي­باشد و بايد آب و هواي بري داشته باشد، ولي به علت موقعيت محلي يعني واقع بودن در بخش آبهاي كم عمق و گرم خليج فارس با رطوبت بالاي نزديك به حد اشباع ( در اسفند 55 ـ 50 در مرداد درحدود ٦٠ درصد ) كه باعث شرجي بودن هواي آن در بيشترايام سال مي­شود و اقليم و آب و هواي بحري دارد.

فهرست مطالب:

چكيده ........................................ 1

مقدمه ........................................ 3

فصل اول : كليات .............................. 4

1-1 كليات زمين شناختي خليج فارس .............. 6

1-1-1 تاريخچه پيدايش خليج فارس ............... 7

2-1-1 ريخت شناسي خليج فارس ................... 7

1-2 كليات و خصوصيات جغرافيايي ................ 8

1-2-1 پيشينه تاريخي جزيره كيش ................ 8

1-2-2 موقعيت جغرافيايي و توپوگرافي جزيره كيش . 9

1-2-3 خصوصيات زمين شناسي جزيره كيش .......... 11

1-2-4 خاك جزيره كيش ......................... 12

1-2-5 اقليم و آب و هواي جزيره كيش ........... 13

1-2-6 پوشش گياهي جزيره كيش .................. 20

1-2-7 هيدرولوژي جزيره كيش ................... 21

1-2-8 حيات جانوري در جزيره كيش .............. 21

1-2-9- نگرشي بر نقشه زمين شناسي جزيره كيش ... 23

1-2-10- تكنونيك و لرزه خيزي جزيره كيش........ 24

1-2-11 كشاورزي و دامداري جزيره كيش .......... 25

1-2-12- امكانات زمين گردشگري در جزيره كيش ... 26

1-2-13- ويژگي هاي انساني جزيره كيش........... 27

1-2-14 – جايگاه ژئوپولتيك، استراتژيك و نظامي در جزيره كيش    27

1-2-15 كيش در سفرنامه ها و آثارمورخان........ 28

1-2-16- آبسنگ‌هاي مرجاني جزيره كيش ........... 28

فصل دوم : روش هاي مطالعاتي .................. 29

2-1 – موقعيت جغرافيايي ايستگاههاي نمونه برداري 30

2-2- ابزار و مواد مورد نياز ................. 32

2-3 – نمونه برداري .......................... 32

2-4- آماده سازي نمونه‌ها جهت مطالعات روزن داران 33

2-5- معرفي ايستگاه‌ها......................... 35

فصل سوم : مطالعات بوم شناختي و فيزيكو شيميايي 47

3-1 مشخصات فيزيك و شيميايي آب‌هاي سواحل جزيره كيش    48

3-2- تعيين ميزان كل مواد آلي رسوبات.......... 52

3-3- نتايج حاصل ازاندازه گيري ميزان كل مواد آلي 52

فصل چهارم : نتايج مطالعات ميكروفونيستيك وسيستماتيك  55

فصل پنجم : ماكروفوناي جزيره كيش.............. 66

فصل ششم : بحث و نتيجه گيري .................. 69

فصل هفتم : اطلس برگزيده روزن داران مطالعه شده 76

شامل87 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_691897_3450.zip23.5 MB

آخرین محصولات فروشگاه