فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود تحقیق تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه

دانلود تحقیق تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه

کراتين به عنوان يک مکمل نيروزاي مؤثر در بين ورزشکاران شناخته شده است. هدف از اين پژوهش مطالعه تأثير مکمل سازي کوتاه مدت کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه ( با وزن 935/7 ± 87/67 کيلوگرم ، سن 72/3 ± 75/22 ) عضو تيم  تکواندو آمن ، که دست کم مدت 3 سال سابقه عضويت در يکي از تيمهاي شرکت کننده در ليگ استان تهران را داشته اند ، بود. به همين منظور 20 ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفي و در يک طرح دوسوکور به دو گروه کراتين ( 10n= ) و دارونما ( 10n= ) تقسيم شدند. سپس گروه مکمل کراتين به مدت 6 روز ،  هر روز 20 گرم کراتين در 4 وعده ( 5 × 4 گرم ) مصرف کردند در حاليکه گروه دارونما به همين شکل و اندازه ، گلوکز مصرف کردند. در پيش آزمون و پس آزمون ابتدا  وزن و توده بدون چربي آزمودنيها توسط دستگاه تجزيه و تحليل ترکيب بدن ارزيابي شد. سپس آزمودنيها آزموني را که شامل ده نوبت پدال زدن با حداکثر سرعت وتوان به مدت 6 ثانيه  ( 6 × 10 ثانيه ) با30 ثانيه استراحت غير فعال بين هر تکرار ، بر روي دوچرخه کارسنج بود انجام دادند که بلافاصله بعد از اين آزمون از وريد بازوئي آزمودنيها در حالت نشسته توسط يک متخصص خونگيري مي شد. در ضمن حداکثر سرعت در هر 6 ثانيه رکاب زدن  يادداشت مي شد و در انتها ميانگين حداکثر سرعت در کل 10 تکرار محاسبه شد. در انتها از آزمودنيها آزمونهاي 40 يارد سرعت و چابکي ايلينويز  به عمل آمد. نتايج اين پژوهش نشان داد که ميزان آمونياک خون گروه کراتين ، در پس آزمون با کاهش چشمگيري مواجه شده است. که اين کاهش به لحاظ آماري معني دار بود. علاوه بر اين ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن درگروه کراتين از 82/8 ± 02/163 دور در دقيقه در پيش آزمون به 51/8 ± 12/174 دور در دقيقه در پس آزمون رسيده بود که اين افزايش نيز  به لحاظ آماري معني دار بود( 00/0 p= ). رکورد زمان اجراي آزمون سرعت و چابکي آزمودنيهاي گروه کراتين در پس آزمون ها به ترتيب 38/0و 70/0 ثانيه بهبود يافته بود که اين مقادير هم به لحاظ آماري به ترتيب در سطح 02/0p= و 01/0p= معني دار بود. وزن هر دو گروه کراتين و دارونما نيز به ترتيب 5/1 و 53/0 کيلوگرم و توده بدون چربي گروه کراتين و دارونما نيز به ترتيب 56/1 و 68/0 کيلوگرم افزايش يافته بود که اين افزايش ها نيز به لحاظ آماري معني دار بود . به طور کلي با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت که مصرف مکمل کراتين عليرغم اينکه باعث کاهش تجمع آمونياک در خون مي شود، سرعت عملکرد را نيز در فعاليتهاي تناوبي در سطح بالاتر حفظ مي کند. همچنين مصرف مکمل کراتين باعث بهبود سرعت و چابکي و همچنين افزايش وزن و توده بدون چربي آنها مي شود.

بعضي از ورزشکاران در سطوح رقابتي ممکن است براي دستيابي به سطوح بالاي عملکردي، تمرينات بيش از حدي انجام  دهند. در چنين حالتهايي ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بيشتر عملکرد به استفاده از موادي که براي افزايش توان جسماني ، نيروي رواني يا تحريک مکانيکي طراحي شده اند متوسل شوند. در سالهاي اخير صدها مکمل غذائي مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر اين محصولات مانند نوشيدنيهاي ورزشي و پودرهاي آمينو اسيد و پروتئيني به منظور دسترسي کافي به سوخت و مصرف بهينه آن قبل و يا در حين تمرين، افزايش بازسازي انرژي بعد از تمرين، افزايش تحمل فشار تمرين يا بازگشت به حالت اوليه موثر بعد از تمرين طراحي شده اند. رايج ترين مکمل غذائي که در بازار براي ورزشکاران به عنوان ماده اي نيروزا به وفور به فروش مي رسد کراتين[1] مي باشد(56). کراتين يا اسيد متيل گوانيدين استيک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کليه ساخته مي شود و همچنين مي تواند از طريق تغذيه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتين در سارکوپلاسم به فسفوکراتين (PCr)[2] فسفريله مي شود و يک سوم باقيمانده کراتين آزاد عضلات اسکلتي در حال استراحت را تشکيل مي دهند(43،33) . مطالعات قديمي وجديد فراواني ارتباط اين ماده را با تمرين و عملکرد ورزشي تصديق کرده اند(56).

از سال 1990 به بعد  تحقيقات  گسترده اي  تأثيرات  مصرف  خوراکي مکمل هاي  کراتين را  در  مقادير و مدتهاي  مختلف مورد ارزيابي  قرار دادند . رايج ترين و در دسترس ترين نوع کراتين، کراتين مونو هيدرات مي باشد که دراغلب مطالعات تحقيقي از آن استفاده شده است(56). کراتين مونو هيدرات يک پودر سفيد، بي مزه و بي بو و تا اندازه اي قابل حل در آب مي باشد که در آزمايشگاهها ساخته     مي شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن يک دوز 5 گرمي کراتين مونو هيدرات، غلظت کراتين خون را به اندازه قابل توجهي افزايش مي دهد که حدوداً يک ساعت بعد از خوردن به اوج خود مي رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اوليه خود بر مي گردد. در اين پژوهش براي حفظ ميزان  افزايش يافته کراتين در خون در طول روز ، توصيه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتين ، هر دو ساعت يک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. اين مقدار مصرف کراتين اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزايش معني داري در کل محتواي کراتين عضلات مي شود(41). مطالعات ديگري نيز افزايش ذخائر کراتين بدن بعد از مصرف همين مقدار مکمل کراتين را تاييد کرده اند(48،37). گزارش شده است افزايش کل کراتين  عضله 10  تا  37% مي باشد . بيشترين بارگيري کراتين در دو روز اول  اتفاق مي افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتين در روز، از کراتين اشباع مي شوند و به حداکثر ميزان خود که 155 تا 160 ميلي مول در هر ليتر عضله خشک مي باشد، مي رسد(33).

همچنين گزارشات فراواني از تأثير مکمل سازي کوتاه مدت (4 تا 7 روز) کراتين بر ترکيب بدني ، قدرت ، سرعت و توان آزمودنيهاي مختلف ارائه شده است. گزارشات مبني بر اين است که مکمل سازي کراتين ، وزن بدن و جرم خالص بدن را به اندازه معني داري افزايش داده است(74،54،51،49،45،31). تحقيقاتي نيز نشان داده اند که تکرار هاي قدرتي پرس سينه و اسکوات پس از مکمل سازي کراتين پيشرفت معني داري داشته است(70،60،33،11). محققين پيشرفتهاي بدست آمده بعد از مکمل سازي کراتين را به افزايش حضور کراتين – که در انباشتگي سريع ADP توليدي از هيدروليز ATP ، مخصوصاً در تارهاي عضلاني نوع II ، نقش بافري ايفا مي کند - ، افزايش در ميزان دوباره سازي فسفو کراتين طي دوره هاي بازگشت به حالت اوليه در فعاليت هاي تناوبي شديد ، سطوح بالاي فسفو کراتين در شروع تمرين و کاهش زمان مورد نياز براي استراحت عضله بعد از انقباض نسبت داده اند(78،1). پژوهشهايي نيز بر روي عوارض جانبي کراتين انجام شده است که نشان داده اند ، مصرف مقدار توصيه شده کراتين در افراد سالم از نظر پزشکي ايمن مي باشد(33،5). همچنين  سازمانهاي بين المللي ورزشي، تاکنون کراتين را بعنوان يک ماده شيميايي غير قانوني معرفي نکرده اند(15،5).

1-2. بيان مسئله

از آنجا که انرژي  ذخيره شده  به عنوان PCr  براي حفظ و توليد ATP در جريان فعاليت خيلي شديد بسيار حائز اهميت است و همچنين بازسازي ذخائر PCr  دوره هاي استراحتي بين تکرارهاي ورزشي شديد اهميت دارد ، بنابراين حفظ محتواي کراتين در حد مطلوب براي حفظ ذخائر PCr  در حد بالا ضروري است. اگر ذخائر PCr افزايش يابد بلافاصله ظرفيت اين منبع غير هوازي افزايش مي يابد و احتمالا مقدار ATP توليدي هنگام فعاليت خيلي شديد را بالا مي برد(26). تحقيقات اخير به روشني نشان داده اند که ظرفيت ذخيره سازي کراتين و فسفو کراتين از طريق خوردن مکمل کراتين مونوهيدرات افزايش مي يابد(،41،33،26).

گرين هاف[3] و همکارانش در بررسي گسترش کارآيي عضله ( يا به تاخير افتادن خستگي) در فعاليتهاي شديد بعد از افزايش محتواي مجموع کل کراتين[4] (TCR) وPCr  با مصرف کراتين اضافي ، نشان دادند  که اوج گشتاور عضله در باز شدن ايزوکينتيکي بيشينه ارادي در5 ست و يک دقيقه استراحت بين هر ست، در افرادي که کراتين  مصرف کرده اند ، بيشتر شد. آنها اين بهبود را به بالاتر بودن محتواي فسفوکراتين عضله قبل از شروع هر ست نسبت دادند و اين امر را ناشي از افزايش توانايي بازسازي مجدد فسفوکراتين در دوره هاي استراحتي دانسته اند. همين محققين به طور مستقيم تاثير کراتين خوراکي را بر بازسازي مجدد فسفوکراتين آزمايش کردند. در اين پژوهش بازسازي فسفوکراتين در جريان 120 ثانيه دوره استراحتي پس از مکمل سازي کراتين در عضله پهن جانبي و درشت نئي قدامي افزايش داشت، ولي اين افزايش معني دار نبود(33).  باز همين محققين در تحقيق ديگري نشان داده اند دونده هاي نيمه استقامتي تمرين کرده پس از مصرف کراتين نسبت به گروه مصرف کننده شبه دارو به پيشرفتهاي معني داري در دويدن مسافتهاي 300 و 1000 متري که 4 بار با 3 تا 4  دقيقه استراحت بين هرنوبت انجام مي شد ، دست يافتند(26). اسکير[5] و همکارانش گزارش دادند که مکمل سازي کوتاه مدت کراتين زمان سرعت 100 متر و کل زمان 60 ×6 متر سرعت را در دونده هاي بزرگسال تمرين کرده کاهش داد(43). موجيکا[6] و همکارانش گزارش دادند که مکمل گيري کوتاه مدت کراتين عملکرد متناوب سرعتي (15 × 6 متر سرعت با 30 ثانيه استراحت) را بهبود بخشيد و افت ناشي از خستگي در توانايي پريدن را در 17 بازيکن حرفه اي فوتبال را کاهش داد(53). اکثريت پژوهشهاي  بارگيري  کوتاه مدت (4-6 روزه) کراتين افزايش معني داري در وزن بدن در حدود 5/1 تا 2 کيلوگرم نشان داده اند(72،63،50،48،33،31). از ديگر تاثيرات کراتين افزايش حداکثر قدرت مي باشد. نشان داده شده است که عملکردهاي قدرتي ايزوکينتيک ، ايزوتونيک و ايزومتريک ، در افراد مصرف کننده کراتين بهبود يافته است(78،76). تحقيقات ديگري نيز اجراي تکرارهاي بيشتر  پرس سينه و اسکوات را در افراد مصرف کننده کراتين  نسبت به گروه کنترل  نشان داده است (60،53،47،12). در مقابل تحقيقاتي نيز نشان دادند که مصرف کراتين هيچ تاثيري بر عملکرد ورزشي ندارد(43،33).گيليام[7] و همکارانش عملکرد ايزوکينتيک شامل 5 ست و 30 تکرار را با مصرف کراتين مورد بررسي قرار دادند و هيچ تأثير سودمندي از مکمل سازي کراتين گزارش ندادند(33). گرين هاف و همکارانش در بررسي تأثير مصرف 20 گرم کراتين در روز به مدت 6 روز نشان دادند که برون داد توان هيچ کدام از گروههاي مصرف کننده کراتين ومصرف کننده شبه دارو، طي  3 نوبت آزمون وينگيت[8] با 2 دقيقه بازگشت به حالت اوليه بين هر نوبت ، تغيير معني داري نداشت(43).

با شرط پذيرفتن اين موضوع که ميزان دسترسي به فسفوکراتين در تارهاي نوع دوم معمولا ظرفيت ورزشي را در طي فعاليت هاي ورزشي شديد و بيشينه محدود مي کند ، افزايش غلظت فسفوکراتين در تارهاي عضلاني نوع دوم بر

فهرست مطالب:

فصل اول : طرح تحقيق........................................................................................................................

1-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

1-2. بيان مساله.............................................................................................................................................

1-3. ضرورت و اهميت تحقيق....................................................................................................................

1-4. اهداف تحقيق........................................................................................................................................

1-5. متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................................

1-6. فرضيات تحقيق....................................................................................................................................

1-7. محدوديتهاي تحقيق...........................................................................................................................

1-8. تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق.................................................................................................

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق.........................................................................................

2-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

2-2. مباني نظري تحقيق.............................................................................................................................

   2-2-1. کراتين.........................................................................................................................................

     2-2-1-1. تاريخچه کراتين................................................................................................................

     2- 2-1-2. منابع کراتين....................................................................................................................

     2-2-1-3. سنتز دروني و مکانيزم کراتين.......................................................................................

     2-2-1-4. نقش کراتين در بدن........................................................................................................

     2-2-1-5. عوارض جانبي...................................................................................................................

   2-2-2. آمونیاک .......................................................................................................................................

         2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی........................................................................

     2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش..................................................................................

     2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین..........................................................................................

     2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی.....................................................................................

     2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی..................................................................................................

          2-2-2-6. سازگاري آثار مرکزی و محیطی آمونیاک.....................................................................

     2-2-2-6-1. خستگی مرکزی.............................................................................................................

     2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی..........................................................................................................

     2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده.....................................

   2-2-3. سيستم غالب توليد انرژي در تکواندو و تأثير کراتين بر آن..........................................

   2-2-4. وزن..........................................................................................................................................

     2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن..........................................................................................................

   2-2-5. وزن بدون چربي ....................................................................................................................

   2-2-6. چربي و مهارتهاي ورزشي.......................................................................................................

   2-2-7. سرعت.....................................................................................................................................

     2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهاي آن............................................................................................

     2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت.....................................................................................................

   2-2-8. چابکي.....................................................................................................................................

     2-2-8-1. آزمون هاي چابکي...........................................................................................................

2-3. تحقيقات انجام شده در زمينه مکمل هاي کراتين......................................................................

   2-3-1.  تحقيقات داخلي.....................................................................................................................

   2-3-2. تحقيقات خارجي.....................................................................................................................

     2-3-2-1.  مکمل سازي کوتاه مدت..............................................................................................

     2-3-2-2. مکمل سازي کراتين و قدرت.........................................................................................

     2-3-2-3. مکمل سازي کراتين و سرعت.......................................................................................

     2-3-2-4. مکمل سازي کراتين و توان...........................................................................................

     2-3-2-5. مکمل سازي کراتين و چابکي.......................................................................................

     2-3-2-6. مکمل سازي کراتين و ترکيب بدني.............................................................................

     2-3-2-7. مکمل سازي کراتين و آمونیاک......................................................................................

فصل سوم : روش شناسي تحقيق......................................................................................................

3-1. مقدمه...................................................................................................................................................

3-2. روش تحقيق.......................................................................................................................................

3-3. مشخصات آزمودنيها............................................................................................................................

3-4. مکمل سازي آزمودنيها................................................................................................

3-5. تمرينات ورزشي آزمودنيها................................................................................................................

3-6. متغير هاي تحقيق...............................................................................................................................

3- 7. ابزار هاي اندازه گيري......................................................................................................................

3-8. روشهاي اندازه گيري متغيرها..........................................................................................................

  3-8-1. قد..................................................................................................................................................

   3-8-2. خونگيري.....................................................................................................................................

     3-8-2-1. تحليل نمونه هاي خوني.................................................................................................

   3-8-3. ترکيبات بدن.............................................................................................................................

   3-8-4. آزمون 40 يارد سرعت............................................................................................................

   3-8-5. آزمون چابکي ايلينويز..............................................................................................................

3-9. روشهاي آماري تحليل داده ها.........................................................................................................

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها...............................................................................................

4-1- مقدمه...................................................................................................................................................

4-2. تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها.....................................................................................................

   4-2-1. آمونیاک.......................................................................................................................................

   4-2-2. سرعت..........................................................................................................................................

  4-2-3. چابکي...........................................................................................................................................

   4-2-4. وزن بدن......................................................................................................................................

   4-2-5. توده بدون چربي.......................................................................................................................

   4-2-6. مايعات بدن.................................................................................................................................

   4-2-7. کراتينين......................................................................................................................................

   4-2-8. ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن......................................................................................

4-3. آزمون فرضيه هاي تحقيق................................................................................................................

   4-3-1. فرضيه اول..................................................................................................................................

  4-3-2. فرضيه دوم...................................................................................................................................

   4-3-3. فرضيه سوم.................................................................................................................................

   4-3-4. فرضيه چهارم.............................................................................................................................

   4-3-5. فرضيه پنجم...............................................................................................................................

   4-3-6. فرضيه ششم...............................................................................................................................

   4-3-7. فرضيه هفتم...............................................................................................................................

   4-3-8. فرضيه هشتم..............................................................................................................................

   4-3-9. فرضيه نهم..................................................................................................................................

  4-3-10. فرضيه دهم...............................................................................................................................

4-4. متغيرهاي وابسته به تحقيق..............................................................................................................

فصل پنجم : بحث ، بررسي و نتيجه گيري........................................................................................

5-1. مقدمه.....................................................................................................................................................

5-2. خلاصه تحقيق................................................................................................................................

5-3. بحث و بررسي..................................................................................................................................

5-4. نتيجه گيري.........................................................................................................................................

5-5. پيشنهادات............................................................................................................................................

منابع..................................................................................................................................................................

 شامل 135 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_687779_7312.zip360.1k

آخرین محصولات فروشگاه