فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود مقاله ارزشيابي عملكرد کارکنان

دانلود مقاله ارزشيابي عملكرد کارکنان

 درميان وظايف مديران منابع انساني ارزشيابي عملكرد يكي ازمهمترين وظايف تلقي            مي گردد و تاكنون مقالات متعددي درارتباط با ضرورت واهميت ارزيابي عملكرد كاركنان نوشته شده و هركدام ازاين نوشته ها به طريقي نقاط ضعف وقوت سيستم هاي ارزيابي عملكرد را مورد تجزيه وتحليل قرارداده اند. وجالب توجه اين است كه اكثرمتخصصين منابع انساني اذعان دارندكه عملكرد كاركنان رانمي توان ازنظر كمي وكيفي بادقت بالايي موردسنجش وارزيابي قرارداد.

به نظر مي رسد ارزيابي عملكرد تنها ابزارمؤثر در استفاده مطلوب ازظرفيت هاي منابع انساني نخواهدبود مگر اينكه عملكرد افراد به طور مستمر بااستفاده از طرح هاي بهبودوتوسعه مهارتهاي نيروي انساني وبابه كارگيري ابزارهاي برنامه ريزي، سازماندهي، انگيزش وكنترل ودرارتباط نزديك و تنگاتنگ با فرهنگ ونظام ارزشي موجود جوامع تحت مديريت ورهبري قرار گيرد.

دراكثر مواقع سيستم هاي ارزيابي عملكرد بين كاركنان ومديران تعارض ايجادمي كند كه اين تعارض اغلب اوقات ناشي از نگرش مديران وكاركنان به ارزشيابي ونقش ارزشيابي عملكرد در فرايندهاي عملكردي كاركنان مي باشد.ارزشيابي عملكرد كاركنان مي بايست به عنوان پايه اي براي تشخيص عادلانه، ارائه پاداش،ارتقاء، تشخيص نيازها وكمبودهاي مهارتي وبهبود عملكرد افراد بكار رود اما فقدان نگرش عقلائي نسبت به ارزشيابي عملكرد ، اين مهم را ازنقش اساسي آن دور نموده است.

برهمين اساس كارشناسان دردهه هاي اخير تلاش نموده اند تا درخصوص ارزشيابي عملكرد كاركنان نظامي را طراحي كنند كه ازطريق آن بتوانند نقش اساسي ارزشيابي عملكرد را كه بهبود عملكرد كاركنان است پر رنگ تر نمايند . عليرغم تلاش هاي صورت گرفته هنوز نظام كامل وجامع وبدون نقصي دراين زمينه طراحي واجرا نشده است.

دركشورما نيز ارزشيابي ازكاركنان درمؤسسات مختلف به عنوان يك ابزار مؤثر در كارآمدي وصلاحيت وشايستگي موردتوجه بوده وبه همين دليل،طرح ارزشيابي كاركنان دولت ازطرف سازمان مديريت وبرنامه ريزي دركشور به مورد اجراگذاشته شده است.

تعريف ارزشيابي

مي توان گفت كه ارزشيابي عملكرد كاركنان عبارتست ازفرايندعلمي ،منطقي ومنظم قضاوت كردن درمورد ارزش كار افراد ازبعدكيفي درفاصله زماني معين ، طبق ملاك هاي عيني وقابل قبول به منظور فراهم كردن مقدمات لازم براي تحقق هدفهاي سازماني و رشد شخصيتي و حرفه اي كارمند ازطريق شناخت نقاط قوت وضعف او.

طبق اين تعريف  ارزشيابي:

  • يك فرايند هدفدار است كه مي بايست بطور مستمر انجام شود.
  • به جنبه هاي كمي وكيفي توجه دارد وفقط ظواهر را نمي بيند.
  • به زمان توجه مي كند.
  • داراي ملاك هاي مشخصي است كه تقريباً مورد تأييد اكثريت مي باشند.
  • داراي دو نوع هدف سازماني وفردي است وهيچگاه قصدش تخريب يا مچ گيري افراد نيست.

فلسفه ارزشيابي

جنبه اول : ارزشيابي امري هدفگر است بررسي وتجزيه وتحليل جنبه هاي مختلف ارزشيابي ، فلسفه ارزشيابي را براي ما روشن مي سازد.

جنبه دوم: ارزشيابي امري ارزشگرا است.هدفها دربردارنده ارزشها هستند وچنانچه نتوانيم هدفي را با يكي از ارزشها تطبيق دهيم. آن هدف بي اعتبار است .درتعريف كلي مي گويند ارزش ، همان سودمندي است . همانطور كه گفته شد ارزشيابي بدنبال اطمينان ازدستيابي به يك هدف و رسيدن به هدف ، دستيابي به سود يا ارزش است.

جنبه سوم : ارزشيابي امري استدلالي، منطقي وقضاوتي است.چنانكه پيش از اين ذكر شد ارزشيابي نوعي تصميم گيري درباره ميزان درستي با نادرستي يك يا مجموعه اي ازرفتارها و عملكردهاست.

جنبه چهارم : ارزشيابي امري اصلاحي وتكاملي است. اساس ارزشيابي بر بررسي ميزان رشد و توسعه اي است كه از قبل در برنامه پيش بيني شده است. درحقيقت ارزشيابي در اولين قدم مي خواهد ازشكل گيري اصلاحات يا تكاملي كه مورد نظر بوده است ، اطمينان حاصل كند.

مباني ارزشيابي عملكرد

الف- مباني ديني :

 درقرآن كريم ، بارها از«عمل صالح »،«اجر» ،«عذاب»،«يوم الحساب»يادشده كه همگي بيانگر ارزشيابي عملكرد است. با جستجودرقرآن كريم(كه امروزه با برنامه هاي رايانه اي راحت تر شده است) به اين واقعيت پي مي بريم . اما دراين جا ، مجال آوردن همه اين آيات نيست وبه چند آيه از قرآن كريم اكتفاء خواهدشد.

شامل 20 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_679147_5327.zip17.9k

آخرین محصولات فروشگاه