فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود پروژه خطوط انتقال لوله و راه اندازی شبکه های گازرسانی

دانلود پروژه خطوط انتقال لوله و راه اندازی شبکه های گازرسانی

فصل 1 :

کلیات مشخصات اجرای عملیات شبکه های گازرسانی

1 ـ‌ تجهيز كارگاه

2 ـ‌ تهيه نقشه اجرائي و تعيين مسير لوله گذاري و پياده نمودن آن

3 ـ شكافتن آسفالت

4 ـ حفر كانال ( ترانشه )

5 ـ‌ زنگ زدائي و عايقكاري لوله ها

6 ـ روش بارگيري ،‌ حمل و تخليه لوله هاي عايقكاري شده ـ شيرها و اتصالات

7 ـ دسته كردن ،‌ريسه چيدن و رديف كردن لوله ها

8 ـ آماده سازي لوله ها قبل از جوشكاري

9 ـ جوشكاري

10 ـ گذاشتن لوله هاي جوشكاري شده بداخل كانال

11 ـ پر كردن كانالها بعد از لوله گذاري

12 ـ بازسازي مسير بحالت اوليه

13 ـ عبور از موانع اتوبانها ،‌راه آهن

14 ـ ساختن حوضچه شيرها و اتصالات عايق

15 ـ نصب علائم

16 ـ آزمايشات خطوط لوله گاز نصب شده

17 ـ بازديد كلي و اتصال به شبكه گازدار موجود و تخليه هوا و جايگزيني گاز و راه اندازي

18 ـ رعايت حريم اختصاصي خطوط لوله ( رايت ـ اف ـ وي )

 اجراي كليه عمليات شبكه هاي گازرساني بايستي مطابق مشخصات فني زير تحت نظارت و تائيد مهندس يا نماينده او انجام گردد .

1 ـ‌ تجهيز كارگاه

براي شروع عمليات لوله گذاري بايستي ابزار و لوازم لازم كه به تائيد مهندس يا نماينده او تكافوي شروع اجراي كار را بنمايد تهيه نموده بعلاوه دفتر كارگاهي پيمانكار و دستگاه نظارت ـ‌ محل انبار كارگاه و نگهبان باندازه كافي و ساير موارد مربوطه مهيا شود .

2 ـ‌ تهيه نقشه اجرائي و تعيين مسير لوله گذاري و پياده نمودن آن

پيمانكار بايستي زير نظر مهندس يا نماينده او با توجه به نقشه هاي  و نقشه هاي  تهيه شده از طرف كارفرما و اطلاعات ماخوذ از سازمانهاي آب و برق و تلفن و غيره مسير مناسبي جهت حفر كانال لوله گذاري انتخاب نمايد سپس با تائيد مهندس يا نماينده او اين مسير روي يك نسخه ترانسپارت نقشه هاي  معابر مسير لوله گذاري كه در اختيار پيمانكار قرار گرفته است ترسيم گردد . قبل از شروع حفاري لازم است ابتدا تعدادي حاله آزمايش در مسير انتخاب شده حفر گردد تا در صورتي كه مناسبترين مسير تشخيص داده شد اجازه حفاري كانال از طرف مهندس يا نماينده او صادر شود در غير اين صورت در قسمتهائي كه لازم است مسير محل حفر كانال تغيير مي يابد . پس از تصويب نهائي نقشه اجرائي توسط مهندس يا نماينده او پيمانكار بايستي دو نسخه اوزاليد از آن را براي گروههاي نظارت تهيه نمايد .

در خطوط كمربندي ( شبكه 250 پوندي ) ممكن است از نقشه هاي  استفاده شود .

در اين صورت فقط دو سري نقشه اوزاليد از نقشه هاي اجرائي به مقياس  تحويل پيمانكار خواهد شد .

 3 ـ شكافتن آسفالت

اين عمل پس از تعيين مسير و بوسيله ماشين آسفالت شكافي يا كمپرسور انجام مي شود قطعات شكافته شده بايد هنگامي برداشته شود كه عمل حفاري كانالها متعاقب آن انجام گيرد . ضمناً قطعات آسفالت بايد بلافاصله بعد از برداشتن بخارج از محيط كار و محلي كه از نظر شهرداري بلامانع است حمل گردد . ممكن است در بعضي از خيابانها يا پياده روها بجاي آسفالت از موزائيك يا سنگ فرش استفاده شده باشد در اين صورت بايد سعي نمود كه حداقل خسارت بآنها وارد شود .

4 ـ حفر كانال ( ترانشه )

ـ كندن كانال بوسيله بيل و كلنگ و ابزار دستي انجام مي شود در صورت اطمينان از عدم وجود تاسيسات زيرزميني و پيشنهاد پيمانكار با تائيد مهندس يا نماينده او استفاده از بيل مكانيكي مجاز خواهد بود .

ـ حداقل عمق كانال يكصد و ده سانتيمتر بعلاوه قطر لوله و عرض آن برابر چهل سانتيمتر بعلاوه قطر لوله مطابق نقشه استاندارد شماره SM – 6021/NO.4 خواهد بود .

ـ در نقاطي كه مي بايست عمليات جوشكاري و عايقكاري و عبور لوله ها با غلاف فولادي در داخل كانال انجام شود ابعاد كانال بايد آنقدر باشد تا جوشكار يا عايقكار بتوانند در داخل آن براحتي كار كنند .

ـ‌ در محل هائي كه لوله گاز بايد از موانع زيرزميني ( بجز كابل برق و خطوط لوله ايكه داراي مواد قابل اشتعال مي باشد ) از قبيل حوضچه هاي مخابراتي ،‌ لوله هاي آب و غيره عبور نمايد بايستي روي لوله گاز 40 سانتيمتر تا زير مانع فاصله داشته باشد . در صورت محدوديت اين فاصله با نظر مهندس يا نماينده او قابل تغيير تا 35 سانتيمتر مي باشد . در موارد برخورد با كابل برق و خطوط لوله محتوي مواد قابل اشتعال مطابق مقررات حريم مصوبه هيئت مديره و نظر مهندس عمل خواهد شد .

ـ پيمانكار مسئول رعايت كليه موارد ايمني در حين عمليات حفاري براي عابرين و ساكنين محل و همچنين كاركنان خود بوده كه در نتيجه ملزم به استفاده از اين نوع وسائل از قبيل تابلوهاي اخطاركننده و آگاهي دهنده ،‌ پايه هاي مجهز به طناب كشي و استفاده از چراغهاي چشمك زن گردان ( در خيابانها ) و يا نوار شبرنگ در شب مي باشد طبق نقشه شماره SM – 6021/NO.14‌ ، SM – 6021/NO.13

ـ مقدار طول كانال باز بنابر مقتضيات مكاني و زماني با نظر مهندس يا نماينده او تعيين مي شود .

ـ پيمانكار موظف به ايجاد پوشش ، تخته كشي ،‌ حائل و پايه براي كانالهاي نامطلوب كه داراي ريزش است از شروع كندن تا هنگام پر نمودن آنها مي باشد .

ـ در معابري كه دو طرف آن لوله گذاري مي شود حفاري همزمان در دو طرف آن مجاز نمي باشد .

5 ـ‌ زنگ زدائي و عايقكاري لوله ها

اجراي عمليات زنگ زدائي و عايقكاري گرم يا سرد لوله ها مطابق مشخصات فني و دستورالعملهاي مندرج در فصل دوم مي باشد .

6 ـ روش بارگيري ،‌ حمل و تخليه لوله هاي عايقكاري شده ـ شيرها و اتصالات

الف ـ لوله ها بايستي با وسائل و تجهيزات مناسبي بارگيري شده و براي چيدن آنها روي وسيله نقليه از بالشتك هاي مناسب استفاده شود .

ب ـ چيدن لوله ها روي وسيله نقليه از نظر تعداد و روش چيدن بايستي چنان باشد كه در اثر وزن لوله ها و حركت هيچگونه آسيبي به عايق لوله وارد نشده بطوريكه رعايت كليه ضوابط ايمني حمل و نقل و ترافيك شده باشد .

ج ـ زمان حمل و نقل لوله هاي عايق شده با نظر مهندس و نماينده او تعيين خواهد شد .

د ـ تخليه لوله ها از وسيله نقليه با وسائل و تجهيزات مناسب لوله هاي عايق شده بايستي انجام گردد . چيدن و انبار نمودن لوله هاي عايق شده بايد چنان باشد كه لوله هاي عايق شده با سطح زمين تماس نداشته و بين لوله ها بالشتك مناسب تعبيه گردد .

هـ ـ لوله هائي كه روي هم چيده مي شوند بايستي از يك قطر بوده و ارتفاع لوله هاي چيده شده بسته به قطر لوله توسط مهندس يا نماينده او تعيين مي گردد .

و ـ جهت انبار نمودن متعلقات لوله از قبيل شير و اتصالات و نوارهاي عايق شده اجناس ايستگاهها و اجناس حفاظت از زنگ و غيره بايد از انبارهاي مسقف و در صورت لزوم از روكشهاي پلاستيكي استفاده نمود . ضمناً دو سر شيرها بايد مجهز به درپوشهاي چوبي و يا پلاستيكي به منظور جلوگيري از ورود خاك و كثافات بداخل آن باشد .

7 ـ دسته كردن ،‌ريسه چيدن و رديف كردن لوله ها

الف ـ لوله هائيكه در كنار كوچه يا خيابان رويهم چيده مي شوند مي بايست اولاً در لابلاي آنها حتماً از بالشتك استفاده شود . ثانياً از درپوشهاي چوبي و پلاستيكي جهت جلوگيري از نفوذ آب ،‌ خاك و غيره در دو طرف آن استفاده كرد . از قرار دادن آنها در مسير مجاري آب و فاضلاب بايستي خودداري گردد .

ب ـ لوله ها بايستي در آن سمت از كانال ريسه شوند كه حداقل عبور و مرور را داشته باشند .

ج ـ در صورتي كه براي رديف كردن لوله ها از پايه هاي فلزي استفاده شود بايستي بستر پايه ها مجهز به گوني و پلاستيك باشد .

8 ـ آماده سازي لوله ها قبل از جوشكاري

آماده سازي لوله ها قبل از جوشكاري مطابق مشخصات فني و دستورالعملهاي مندرج در فصل سوم مي باشد .

9 ـ جوشكاري

اجراي عمليات جوشكاري مطابق مشخصات فني و دستورالعملهاي مندرج در فصل چهارم مي باشد.

فهرست مندرجات:

عنوان

کلیات مشخصات اجرای عملیات شبکه های گازرسانی

زنگ زدائی و عایقکاری

آماده سازی لوله های فولادی قبل از عملیات جوشکاری

جوشکاری

شامل 58 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,800 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
progeh_631171_1777.zip995.3k

آخرین محصولات فروشگاه