فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود تحقیق درس ریاضی عمومی وآمار (جبرگزاره ها)

دانلود تحقیق درس ریاضی عمومی وآمار (جبرگزاره ها)

تعریف گزاره:

گذاره جمله ایست خبری که درستی ونادرستی آن ممکن است برمامعلوم نباشد.

مثال 1:  پنج عددفرد است .

مثال 2:عدد11231 اول است.

مثال 3:سحردانشجوی عمرا ن است.                                                        

 - نمایش گزاره ها:

گزاره ها راباحروف لاتین (p,r,s,f,…)نمایش میدهند.

نکته:

    نیزعلامت نقیض یاناارز است.

- ارزش یک گزاره وناگزاره:

p

t

f

مثال: اگر                       n=1      21=2

 

 

مثال:اگر                    n=2        22=4    

Q

P

T

T

F

T

T

F

F

F

 

                   (معادل یا هم ارز)

- رابطه گزاره ها:           (نماد)             (معنی)

1)واو  عطف                        ^                     و

2)یای فاصل                                        یا

3)شرطی                                             اگر.........انگاه

4)دوشرطی                              اگروفقط اکر
   

اگر((    if  and  only  اگر((2شرطی است     i.f.f

                                         

-گزاره های مرکب:

1)ترکیب عطفی:                          q^p  (گزاره یاخبر)

2) فصلی :                                  q7p  :                          تالی:q

 

3)شرطی :                                   p         q             نکته:           مقدم:p

-ارزش گزاره های مرکب:

1-ترکیب عطفی:

زمانی درست است که هردوگذار درست باشند.

((دربقیه حالات نادرست است))               

2)ترکیب فصلی : زمانی درست است که حداقل یکی ازگزاره هادرست باشد.                                                                                 

3)ترکیب شرطی:

زمانی نادرست است که مقم درست وتالی آن نادرست باشد

((در بقیه ی موارد درست میباشد))

4)دوشرطی

ترکیب دوشرطی زمانی درست است که دوگزاره متحدالارزش باشد.

((هردو درست یاهردونادرست باشند))  دربقیه مواردنادرست است.

-جدول ارزش درستی گذاره ها:             

دوشرطی       شرطی         فصلی          عطفی

P    q

P    q

q7p

    p

Q

p

T

T

T

T

T

t

F

F

T

F

F

T

F

T

T

F

T

F

T

T

F

F

F

F

 مثال: 1

ارزش گزاره های زیر رامعلوم کنید:

-(         q8 p)

نکته :ترکیب عطفی زمانی درست است که هردودرست باشند.

  q    8 p

q

q

p

F

F

t

t

t

T

F

t

F

F

t

F

F

T

F

F

مثال:2(p  7q    )      فصلی

q7   p

p

q

p

t

F

t

t

F

F

F

t

t

T

t

F

t

T

F

F

 

مثال:3(p      q    )

                          تالی       مقدم

p       q

p

Q

p

t

F

T

t

t

F

F

t

t

t

T

F

F

t

F

F

 

مثال :(4p       q     )

 

p        q

q

p

q

p

t

F

F

t

t

F

t

F

F

t

F

F

T

t

F

t

t

T

F

F

 

ارزش گزاره های زیررا معلوم کنید:

 -سوال گزاره ها:

1)اگر P^      q )     )و  r    درست باشندارزش گزاره های زیرراباذکردلیل معلوم کنید؟

                                                                                                 الف)  r     P

ب)  q         p

                                                                           P=t

                                                           Q=f        Q=t             P^q=t

                                                                             

 نکته:ترکیب عطفی زمانی درست میباشدکه هردوگزاره درست باشند.

r= t            r=f                  

 الف)t           f  (نادرست)

ب)f           t      (درست)   

 -گزاره نما:

عباراتی هستندکه د رآن متغییریامتغییرهایی به کاررفته باشند که به آن گزاره نما گویند

مثال:

 1p(x):3x+4=7:

p(x):4x+7y=11:2

 نکته:درگزاره نما د امنه متغییرومجموعه جواب مشخص باشد.

1:                                  گزاره                 گزاره نما                         =د امنه

2:                                  گزاره                 گزاره نما                         =مجموعه جواب

مثالها:

1:درگزاره نمای  3x+9=-3   = p(x)دامنه متغییرومجموعه جواب رابیابید؟

                                         -4 X=-12/3=          =-3-9 3x          3x+9+3=0

 

مجموعه جواب=    4    

2: درگزاره نمای     p(x)=            x+3       =5     د امنه متغییرومجموعه جواب رابیابید؟

2                                             -  x

                          X=13/4            0  5x-10=x+3     5x-x-10-3= 0       4x-13= x-2=0     x=2     R-{2} 

 مجموعه جواب         

 3) ( 3 =      8-4x   p(X) (د امنه متغییرومجموعه جواب رابیابید؟

8-4>0 8-4x>0 -4x>-8 x>-8/4 x>2 x<2

دامنه:R=(-&,2)

8-4=9  8-4X-9=0 -4X-1=0 X=-1/4

 

مجموعه جواب=            -

 

              

         2n

N EN,F(X)=      g(X)

 

انگاه                           {g(x)>0     DF={X                    

-سورها:

سورچیست: علائمی هستند که به جلوی گذاره نما اورده میشود تاازانهاب درستی

یانادرستی نتیجه بگیریم.

انواع سورها:                 (نماد)                            (معنی)

1:سورعمومی                                                    (همه .هر)

2:سور وجودی                                                  (برخی/بعضی/حداقل یک مقدار)

3:دروحدت یایگانه           !                            (فقط یک مقدار)

 

شامل 51 صفحه فایل WORD قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,400 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
JABR-GOZAREHA_606600_4906.zip4.4 MB

آخرین محصولات فروشگاه