فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود تحقیق بررسی راکتورهای احتراق سیکلونی

دانلود تحقیق بررسی راکتورهای احتراق سیکلونی

استفاده از راکتور سیکلونی برای اولین بار توسطtamir و همکارانش در سال 1984 گزارش شده است در این پروژه به بررسی راکتورهای سیکلونی پرداخته شده بطوریکه تعریف راکتورهای، سیکلونهای راکتور و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفته و به مدل سازی و کاربرد راکتورهای سیکلونی با دو جریان برخوردی در سیستم های جامد مایع و همچنین شبیه سازی راکتورهای سیکلونی با دو جریان برخورد کننده بااستفاده از دینامیک سیالات محاسباتی پرداخته شده و همچنین عملکرد وابسته به زمان کاتالیزور در سیستم گردشی سیکلون در یک بستر سیار پرداخته شده که به دلیل نوع عملکرد راکتور سیکلونی حائز اهمیت است و همچنین به بررسی راکتورهای احتراق سیکلونی پرداخته ایم که در فصلهای این کتاب به طور کامل توضیح داده می شود.

فصل اول : تعریف راکتور سیکلونی، سیکلونهای راکتور و اجزاء آن چکیده : در این فصل راکتور سیکلونی را تعریف کرده و سیکلونهای راکتور و اجزای ان را مورد بررسی  قرار می دهیم و به سیستم راکتور سیکلونی که یک سوپاپ راکتور کل با سیستم مرتفعی که تخلیه مواد به بخش پایین را بر عهده داشته با دو مرحله سیکلون که مد نظر ماست که با یک دیپ لگ تخلیه از طریق والو متعادل واقع شده در بخش بالایی بستر است می پردازیم.
تعریف راکتور سیکلونی: راکتورهای سیکلونی راکتورهایی هستد که به وسیله نودسان ذرات باز ناپیوسته داخل فاز پیوسته سبب افزایش نسبی زمان ماند ذرات ناپیوسته داخل فاز پیوسته می گردند. سيكلونهاي راكتور

  • سيكلونهاي راكتور جداسازي سيكلوني هستند كه جهت تفكيك بخارهاي هيدروكربن و جدا كردن بخار آب از كاتاليزور FCC بكار مي روند.
  • سيكلونهاي راكتور از فولاد كربن با پوشش نسوز يا فولاد آلياژ پايين و يا حتي فولاد ضد زنگ ساخته مي شود و تركيبات و اشكال بسيار مختلفي دارد.
  • سيكلونهاي راكتور را مي توان مستقيماً با استفاده از دومين طبقه در يك سيستم مزدوج بسته به بالابر متصل نمود يا اينكه مي تواند يك سيستم مزدوج باز باشد. همچنين آنها مي توانند يك سيكلون يك طبقه اي باشند كه جلوتر از دستگاه پاياني بالابر قرار مي گيرند.

 سيكلونهاي مولد تقويت كننده

  • اين سيكلون ها جهت تفكيك و جداسازي گازهاي دودكش(دود) كاتاليزور بكار مي رود كه زماني تشكيل مي شوند كه كربن يا كك حاصل از كاتاليزور FCC همراه با هوا مي باشند.
  • و طوري طراحي و ساخته شده اند كه در دماي 1450 درجه فارنهايت در برابر ساييدگي بالا بسيار مقاوم مي باشند.

   جداسازي طبقه سوم

سيستم هاي جداساز طبقه سوم از سيكلونها، يك مخزن بازدارنده (محدود كننده)، سيستم جريان زيرين، نگهداري و تخليه كاتاليزوري تشكيل مي شوند.

برخلاف واحدهاي طبقه سوم قديمي كه جهت دفع ذرات بزرگتر از قطر 10 ميكرون با سرعت هاي خروجي بالا طراحي شده اند و ويژگي اصلي آنها تعداد زياد سيكلونهاي كوچك مي باشد، سيستم هاي طبقه سوم Buell جهت جمع آوري مقدار بسيار زيادي كاتاليزور طراحي و ساخته شده اند، در حاليكه فرسودگي سيستم و ساييدگي كاتاليزور را كاهش مي دهند.

Buell Tss جهت در بر گرفتن قطر بزرگتر از يك مخزن فشار استفاده مي كنند، سيكلون هاي داراي بازدهي بالا جهت حفظ سرعت ورودي اندازه شده اند (با استفاده از سيكلون هاي داراي پوشش نسوز، فرسودگي سطح سيكلون تا سطح قابل قبولي كاهش مي يابد).

بر خلاف ديگر سيستم هايي كه براي عمليات صحيح به پاريز نياز دارند، سيستم Buell طرح Tss با امكان تخليه مواد جامد از مسير يك والو، به اين جريان، بي نياز است.

از قيف جمع آوري نهايي، خاكه ها به كلاهك مربوطه يا كانتينر دفع مواد انتقال مي يابد.

 سيستم مرحله چهارم و دهانه اساسي:

مخزن سيكلوني كه متداولترين قيف تخليه كاتاليزور سيكلوني محسوب مي شود، براي نگهداري كاتاليزور جمع آوري شده طي چند روز طراحي شده است. با اين حال، به طور طبيعي كاتاليزور مخزن سيكلوني به طور پيوسته با مقدار كمي گاز از 1 تا 3 درصد گازهاي ورودي به سيكلون ها، به مرحله چهارم، هدايت مي گردد.

در طول جابجايي از سيكلون مرحله چهارم بدون عايق، مقدار قابل توجهي از گرما از كاتاليزور و گازها تلف مي شود.

خنك سازي بيشتر كاتاليزور در مخزن جمع آوري خاكه ها صورت مي گيرد. گازهاي خروجي از سيكلون مرحله چهارم از دهانه اصلي زماني عبور مي كند كه فشار براي تخليه مواد در حد لازم كاهش يابد.

با بيرون ريختن مواداز مخزن جمع آوري خاكه ها به كاميون سربسته اي براي حمل آن به محل دفن مواد مربوطه، والو بالاي مخزن مورد نظر بسته شده و والو روي بالن براي رها كردن گاز يا هوا باز شده و والو زير مخزن نيز تا حدي باز مي شود كه كاتاليزور به كاميون مربوطه تخليه گردد.

فهرست مندرجات:

مقدمه. 1

فصل اول 1

تعریف راکتور سیکلونی، سیکلونهای راکتور و اجزاء آن.. 1

چکیده 

سيكلونهاي راكتور 2

سيكلونهاي مولد تقويت كننده 3

جداسازي طبقه سوم. 3

سيستم مرحله چهارم و دهانه اساسي.. 4

ديپ گلها (پايه هاي شيب دار) و سوپاپها 6

عمليات اصلي سيكلون.. 7

دلايل استفاده از ديپ لگهاي سيكلون .. 9

سيستم راكتور سيكلوني.. 12

سوپاپ هاي ديپ لگ متعادل.. 13

سوپاپ هاي مسدود ديپ لگ بدون پوشش.... 14

صفحه آب پاش... 15

فصل دوم. 16

مدلسازي و كاربرد راكتورهاي سيكلوني با دو جريان برخوردي در سيستم هاي جامد-مايع. 16

چكيده 16

  1. مقدمه. 16
  2. شرح وسايل و تجهيزات.. 17

2-1-راكتور 17

2-2-نازل ها 17

2-3-لوله هاي ورودي.. 17

2-4-پمپ... 18

2-5-روتامتر. 18

2-6-مواد آزمايش.... 18

2-7-ديسك دوار 18

2-8-موتور الكتريكي.. 18

2-9-منبع تغذيه. 18

  1. شرح فعاليت ها 19

3-1-موجودي و متوسط زمان اقامت... 19

3-2-توزيع زمان اقامت ذرات جامد (RTD) 21

3-3- مدل زنجيره اي ماركوف.. 23

پارامترهاي مدل ماركوف عبارتند از 23

4-بحث و نتيجه گيري.. 28


فصل سوم. 30

شبيه سازي راكتورهاي سيكلوني با دو جريان برخورد كننده با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي.. 30

چكيده 30

مقدمه. 31

ديناميك سيالات محاسباتي.. 32

شبيه سازي سيستم. 33

نتايج.. 37

نتيجه گيري.. 42

فصل چهارم. 43

راكتورهاي احتراقي سليكوني.. 43

چكيده مطالب... 43

ادعاهاي مطرح شده در رابطه با اين نوع راكتورها 43

شرح و توضيح سيستم. 47

شرح خلاصه اي از اين اختراع. 47

شرح جزئيات اتصالات مربوطه با توجه به الويت هاي آن.. 49

فصل پنجم. 58

عملكرد وابسته به زمان كاتاليزور در سيستم گردش سيكلوني در يك بستر سيال.. 58

مقدمه. 59

نظريه. 61

تغيير توزيع اندازه ذره از طريق ساييدگي.. 63

وابستگي زماني ساييدگي.. 64

طبقه بندي.. 70

آزمايشات.. 71

تاسيسات آزمايشي.. 71

تعيين ساييدگي مربوط به خواص ماده 71

عمليات سيستم جريان سيكلون در بستر سيال.. 75

كاتاليزورهاي به كار رفته. 76

نتايج و بحث و بررسي.. 77

ساييدگي وابسته به زمان.. 77

بكارگيري مدل.. 81

نتايج.. 85

منابع. 88

 

شامل 91 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_604833_5526.zip16.4 MB

آخرین محصولات فروشگاه