فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود مقاله ارائه يک روش جديد برای تخمين دمای جوش نرمال مواد خالص بر اساس اشتراک اتمی

دانلود مقاله ارائه يک روش جديد برای تخمين دمای جوش نرمال مواد خالص بر اساس اشتراک اتمی

در اين مقاله روشي جديد براي محاسبه دماي جوش نرمال گروههاي مختلف ترکيبات آلي با استفاده از روش اشتراک ا تمي ارائه شده است. در اين روش دماي جوش نرمال تابعي از جرم ملکولي، نوع و تعداد اتمهاي تشکيل دهنده ترکيب، مقادير اشتراک اتمي  و نوع ايزومر ترکيب مي باشد.در رابطه ارائه شده براي هر گروه از مواد، سه ثابت در نظرگرفته شده که با استفاده از داده هاي تجربي به دست آمده است. همچنين با در نظر گرفتن پارامتر، امکان تشخيص ايزومرهاي مختلف يک  ترکيب وجود دارد. مقايسه نتايج حاصل از اين روش با داده هاي موجود در منابع علمی و داده هاي روشهاي اشتراک گروهي، نشان مي دهد که اين روش نسبت به آنها از دقت بالاتر و سادگي بسيار بيشتري برخوردار است. اين روش برای 277 ماده خالص تست شده است و خطای مطلق در محاسبه نقطه جوش نرمال برای اين تعداد ماده، 922/4 درصد است.

واژه های کليدی:  دماي جوش نرمال- ترکيبات آلی-  اشتراک اتمي

در مطالعه سيستم های شيميايی دسترسی به دمای جوش نرمال مواد خالص و مخلوط ها از اهميت ويژه ای برخوردار است.  مقادير دمای جوش نرمال بسياری از مواد در منابع علمی موجود نيست علاوه بر اين امکان اندازه گيری دقيق مقاديرآزمايشگاهی آنها نيزامکان پذير نيست. به همين دليل روشهای مختلفی به منظور تخمين دمای جوش نرمال مواد مختلف ارائه شده است. استفاده از يک روش تخمينی که مقادير دقيق دمای جوش نرمال را در اختيار قرار دهد در رسيدن به نتايج صحيح حاصل از مدل سازی يک فرايند بسيار اهميت دارد.

روش اشتراک گروهی[1]که در سال 1987 توسط جوبک و ريد[2] ارائه شده است، برای تخمين دمای جوش نرمال مواد خالص بسيار مورد استفاده قرار می گيرد. در اين روش دمای جوش تابعی از اشتراک گروههای تشکيل دهنده و تعداد هر يک از آنها در ترکيب می باشد. اين روش نسبت  به روشهای ارائه شده از سادگی بيشتری برخوردار است اما قادر به تشخيص ايزومرهای مختلف يک ترکيب نيست[1].

 برای رفع اين مشکل روشهای مختلفی ارائه شده است. کنستانتين و گانی[3] در سال 1994 روشی را ارائه دادند که امکان تخمين دمای جوش نرمال را از طريق اشتراک گروهی در دو مرحله فراهم می کند. اين روش قادر به تشخيص ايزومرهای مختلف يک ترکيب می باشد، اما در مقايسه با روش قبل بسيار پيچيده تر است و به همين دليل چندان مورد استفاده قرار نمی گيرد

در سال 1999، ماررو و پارديلو[4] روشی را ارائه دادند که در آن دمای جوش نرمال بر اساس اشتراک  پيوند بين اتمهای تشکيل دهنده ترکيب تعيين شده است. اين روش در مقايسه با روش جوبک پيچيده تراست ولی قادر به تشخيص ايزومرهای مختلف يک ترکيب می باشد[3] .

مدل ارائه شده در اين پژوهش

در اين مدل دمای جوش نرمال  يک ترکيب با استفاده از روش اشتراک اتمی محاسبه می شود که تابعی از حاصلضرب تعداد اتمهای موجود در هر ترکيب در مقدار اشتراک اتمی آن می باشد. مقادير اشتراک اتمی برای اتمهای در نظر گرفته شده با استفاده از تابع رگراسيون[5] نرم افزار MATLAB به گونه ای به دست امده که خطا در محاسبه دمای جوش نرمال را به حداقل می رساند.

در اين مدل دمای جوش نرمال از طريق رابطه زير محاسبه می شود.

شامل 9 صفحه فایل word قابل ویرایش

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_603242_3632.zip627.6k

آخرین محصولات فروشگاه