دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت اهم بندهای مرتبط با صنعت برق در قانون بودجه سال 1391 كل كشور

دانلود پاورپوینت اهم بندهای مرتبط با صنعت برق در قانون بودجه سال 1391 كل كشور

جزء 8 بند 7 قانون بودجه سال 1391:

حمايت از توليد:

به شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوطه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌ همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.

جزء 1-3 بند 24 قانون بودجه سال 1391:

واگذاري:

مجموع مبالغ حاصله فوق و يا واگذاريها، بابت مطالبات و ديون ناشي از رأي ديوان عدالت اداري و محاكم قضائي و نيز تعهدات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه قبل از سال 1391 دولت ودستگاههاي اجرائي مذكور و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اين قانون و قوانين بودجه سالهاي قبل، فروشندگان برق بخش خصوصي، صندوقها، بيمه‌ها و بانكهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب1389/12/4 ، طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي و حسب مورد پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه و يا تهاتر مي‌شود.

جزء 2-3 بند 24 قانون بودجه سال 1391:

مطالبات و تعهدات موضوع اين بند بايد درچهارچوب قوانين و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسي و تأييد وزير امور اقتصادي ودارايي با احتساب مبالغ و واگذاري‌هاي قبلي توسط دولت قابل اقدام است.

جزء 4-3 بند 24 قانون بودجه سال 1391:

درصورت وجود و تأييد مطالبات قانوني اشخاص ذيل به شرح مندرج در اين بند ازمحل منابع‌حاصله يا واگذاري‌ها در سقف پيش‌بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه ويا تهاتر قابل اقدام است:

الف ـ آستان قدس رضوي يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال

ب ـ آستان حضرت معصومه پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال

پ ـ ستاد اجرائي فرمان‌حضرت امام(ره) دوهزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال

ت ـ سازمان تعاون روستايي سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال

ث ـ شهرداري‌ها پانزده هزار و چهارصد ميليارد (15.400.000.000.000) ريال

ج ـ بانكهاي دولتي وغيردولتي پنجاه و پنج‌هزارميليارد (55.000.000.000.000) ريال

چ ـ باقيمانده تعهدات موضوع قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1389/12/14 به ازاي هر ماه شش ميليون (6.000.000) ريال هر ماه اسارت دوازده ميليون (12.000.000) ريال) بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال

بند 71 قانون بودجه سال 1391:

ايثارگران:

دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف مكلفند نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به خانواده‌ شهدا،‌ ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به آن تصريح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمايند.

جزء 5-3 بند 24 قانون بودجه سال 1391:

واگذاري:

موارد ذيل در پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني در اولويت هستند.

الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور تقويت صنايع دفاعي وپاكسازي ميادين مين معادل شصت هزارميليارد (60.000.000.000.000) ريال با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ب ـ وزارت نيرو معادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال

پ ـ مهار آبهاي مرزي سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال

ت ـ بابت مقاوم‌سازي ساختمان دانشگاهها و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريال

ث ـ صـندوقهاي حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي چهارهزارميليارد (4.000.000.000.000) ريال

تأمين مالي و اجراي برنامه‌ها و طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تكاليف اين بند از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها نيز مجاز است.

جزء 4 بند 24 قانون بودجه سال 1391:

به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلات توسط بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام‌دهد.

بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران مـوظف است اعطاي هر گونه تـسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.

تبصره ـ ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي درخصوص مصارف بند (3ـ 24) لازم‌الرعايه نمي‌باشد.

جزء 8 بند 24 قانون بودجه سال 1391:

به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود با رعايت اصول ذي‌ربط قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي خود را به‌فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل حسب مورد موضوع رديفهاي 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.

معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه كه ذيل رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون پيش‌بيني شده است، دراختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا حداقل نود و پنج درصد(95%) آن را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري، تعمير و تجهيز و تبديل به احسن اموال مذكور، انجام برنامه‌ها و تكاليف قانوني يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت كاركنان نمايند.

تا پنج درصد (5%) باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه و يا پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاه مي‌شود.

شامل 54  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Bandhaye_mortabet_ba_sanat_bargh_dar_boodje_sal_13_2072037_2171.zip837.5k

دانلود پاورپوینت یو پی اس ( UPS ) چیست

دانلود پاورپوینت یو پی اس ( UPS ) چیست یو پی اس چیست: UPS مخفف عبارت Uninterruptible power supply ، به معناي منبع تغذيه بدون وقفه است. یوپی اس یک منبع تغذیه الکترونیکی است که وظیفه اصلی آن ، تامین بدون وقفه ی توان مورد نیاز بار مصرفی می باشد ، این سیستم بین برق شهر و دستگاه مصرف کننده قرار گرفته علاوه بر تثبیت و تنظیم برق شبکه مانع از نفوذ نویز و اختلالات شبکه به تجهیزات حساس مصرف کننده می گردد . همچنین یوپی اس به عنوان منبع توان بدو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با تابلوهای فشار ضعیف

دانلود پاورپوینت آشنایی با تابلوهای فشار ضعیف اجزای تشکیل دهنده تابلو:1- اسکلت نگهدار:  آن قسمت از تابلو که به منظور نگهداری قسمت های مختلف دیگر و پوشش آن طراحی میشود 2- پوشش: قسمتی از تابلو است که برای تأمین حفاظت تجهیزات در برابر عوامل خارجی معینی طراحی شده و در همه جهات در برابر تماس مستقیم، درجه حفاظتی حداقل IP2X را تأمین میکند. 3- لوازم داخلی تابلو: شامل کلیدها (کلیدهای دستی یا اتوماتیک)، سیستم حفاطتی (کلیدفیوز، فیوز، رله ها و ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با لیزر و کاربرد های آن

دانلود پاورپوینت آشنایی با لیزر و کاربرد های آن فهرست عناوین: لیزر چیست و پرتوی لیزر چگونه تولید می شود؟ اجزاء لیزر کاربرد های لیزر ویژگی های پرتو های لیزر از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه کمیت های مرتبط با پرتو های لیزری اثرات بیولوژیکی پرتوهای لیزر ---------------------   لیزر چیست و پرتوی لیزرچگونه تولیدمی شود: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation LASER تقویت نور با گسیل القائی پرتو    نحوه تولید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,700 تومان