دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت مدیریت شبکه های مخابراتی (TMN)

دانلود پاورپوینت مدیریت شبکه های مخابراتی (TMN)

عناوین:

بخش اول -ساختمان اطلاعاتي TMN و مديريت شبكه در مخابرات

بخش دوم -یک مثال از شبکه مدیریت مخابراتی برای شبکه موبایل GSM

 -------------------

بخش اول -ساختمان اطلاعاتي TMN و مديريت شبكه در مخابرات:

ساختمان اطلاعاتي TMN و مديريت شبكه در مخابرات:

1-مدل اطلاعات مديريتي
2-مبادله اطلاعات مديريتي
3-مديريت شبكه در سيستمهاي انتقال TMN
4-مديريت شبكه در سيستمهاي سوئيچ TMN
 
کلا" ساختار اطلاعاتي TMN  از دو جنبه مدل اطلاعات مديريتي و مبادله اين اطلاعات قابل بررسي ميباشد .
1- مدل اطلاعات مديريتي:
مدل اطلاعات مديريتي وظايفي چون مراحل زير را شامل ميشود :
اين مدل محدوده اطلاعاتي را که ميتواند بطور استاندارد مبادله شود ،مشخص مينمايد .
عمليات مربوط به اين مدل در لايه کاربردي تجزيه و تحليل ميشود.
در اين مدل ذخيره سازي اطلاعات و پردازش آنها صورت ميگيرد.
اين مدل نمايش دهنده جنبه هاي مديريتي تجهيزات شبکه مخابراتي و فعاليتهاي مديريتي ميباشد .
 
2- مبادله اطلاعات مديريتي
 در اين بخش که شامل DCF  و MCF  ميباشد اجازه اتصال اجزا فيزيکي به شبکه ارتباطي را ميدهد و مبادله اطلاعات از طريق Object Oriented  صورت ميگيرد .
 
3-مديريت شبکه در سيستم هاي انتقال TMN:
شبکه  مديريت مخابرات با در نظرداشتن حجم شبکه انتقال و اتصال به ديگر شبکه ها و بدليل وسيع بودن شبکه و وظايفي مختلف که بايد انجام شود بهيچوجه در قالب يک سوپرکامپيوتر قابل پياده سازي نميباشد و بايد ساختار آن را طوري طراحي کرد که شبکه بصورت لايه بندي و در هر لايه بصورت دسته بندي جداگانه تقسيم بندي شود .
همچنين در هر لايه بايد پيش بيني هاي لازم جهت سرويسهاي آينده که وارد شبکه ميشوند را در نظر گرفت . جهت اينکه بتوانيم وظايف مديريت و پياده سازي بهينه کار را در شبکه تعريف کنيم بايستي ابتدا وظايف کلي کارگزاران شبکه هاي فعلي را مرور نمود ، ضمنا" براي معرفي و برقراري TMN  در شبکه لازم است سازمانهاي موجود مورد ارزشيابي و بررسي قرار بگيرد که آيا سازمانها و وظايف مربوطه بدون تغيير بمانند يا اينکه منطبق بر شرايط جديد گردند .
 
بطور کلي مسئوليتها و وظايف کارگزاران مخابراتي بصورت زير تعريف ميشود:
عمليات :
  اين بخش شبکه را تجزيه و تحليل ميکند و تجهيزات را جهت استفاده بهينه و کنترل دقيق مورد سنجش قرار ميدهد و در نتيجه دستورالعملهاي مناسب جهت بروز خرابي و آلارمها براي بخش نگهداري صادر ميکند .
 
نگهداري :
اين بخش که هدف اصلي آن رفع عيب و تعمير جزئي تجهيزات خراب شده در مراکز ميباشد ، با داشتن امکانات لازم در جهت کنترل و دستورالعملهايي که از بخش عمليات دريافت کرده است در پي نقص يا اعلام خرابي به واحدهاي مربوطه مي باشد .
 
طراحي و تدارکات :
در اين بخش با توجه به اينکه توسعه آينده به چه صورت انجام خواهد گرفت و نيازمنديهاي توسعه شبکه ها به چه صورت خواهد بود ، در قالب طرحهاي چند ساله تامين و پيش بيني تجهيزات را در نظر گرفته و تدارک لازم را در اين جهت انجام ميدهد که اين بخش برعکس بخشهاي قبل بايستي بصورت متمرکز عمل کند.
در شبکه هاي انتقال PDH  موجود بررسي و کنترل وضعيت تجهيزات توسط واسط خاص هر سازنده انجام ميپذيرد . اما هدف بررسي و کنترل و مديريت شبکه انتقال و ديگر شبکه ها بدون توجه به سازنده تجهيزات ميباشد  براي اين هدف لازم است اولا" تمام عناصر شبکه ( NE) داراي مدل اطلاعاتي استاندارد بوده  و ثانيا"  مجهز به يک واسط استاندارد (Q) بوده تا توسط OS  از طريق شبکه واسطه قابل کنترل باشند .
واحدهاي عملياتي TMN ، واسطهاي بين آنها و همچنين عناصر شبکه در استانداردهاي سري M  توضيح داده شده اند . برعکس تجهيزات PDH  کليه تجهيزات SDH  داراي مدل اطلاعاتي و واسطهاي استاندارد ميباشند .
 
در مديريت شبکه انتقال که به صورت آنالوگ و ديجيتال کنترل ميشود اهداف زير مورد بررسي قرار ميگيرد:
·ايجاد و اجراي هماهنگي در سطح شبکه
·رفع اشکال از قطعي هاي بوقوع پيوسته در سطوح براي SDH  و PDH
·اجراي دستورمداريها و جابجاييها در سطوح
·پيگيري نواقص و نيازهاي تدارکاتي
·مديريت بر سيستمهاي نظارت و کنترل يا سوپروايزرهاي موجود در سطح شبکه
·تهيه گزارش روزانه به مديريتهاي سطوح بالاتر
·تهيه و تدوين برنامه آزمايشات دوره اي و نظارت براي اجراي آنها
·همکاري و همفکري در زمينه مسائل فني شبکه و راهنمايي به مراکز نگهداري
·اخذ گزارش و پيگيري قطعي هاي ايستگاههاي زميني
·مديريت بر آلارمها Fault Management
·مديريت بر کيفيت خطوط ارتباطي
 
4- مديريت شبکه در سيستمهاي سوئيچ TMN:
مديريت سوئيچ بر اساس مفاهيم TMN  و ايجاد يک شبکه نگهداري متمرکز بصورت زير دسته بندي ميشود :
·مديريت خرابيها و بررسي عملکرد مراکز ( Fault & Performance)
·تغيير شکل دادن و يکنواخت کردن ( Configuration )
·محاسبه حق المکالمه ( Accounting )
·ايمني و بررسي عملکرد خطوط مشترکين و واگذاري سرويسها
·مکانيزه کردن ، تهيه ، ارسال ، اجرا و تطبيق دستورمداريها
 
مديريت خرابيها و بررسي عملکرد مراکز( Fault & Performance ) :
جهت کنترل و مديريت عملکرد مراکز و بررسي آلارمهاي بوجود آمده در سوئيچ ميتوان بصورت يک مديریت متمرکز مورد نقد و بررسي قرار داد .
 
اين مديريت درجهت رفع مراحل زير ضروري ميباشد :
دريافت آلارمها و گزارشات خرابي به منظور آناليز ، دسته بندي و تهيه نمودار به منظور پيدا کردن راه حل
تهيه آمار از مطلوبيت برقراري ارتباط به منظور بررسي علل عدم برقراري ارتباط موفق
تهيه آمار از حجم عملکرد کانالها جهت اخذ اجاره کانال
مديريت بر شبکه سيگنالينگ
برقراري منظم آزمايشات روي کانالها بطور خودکار جهت ارزيابي کانالها در سرويس
تنظيم و تهيه امار گرافيکي از ترافيک کانالها و مسيرها بمنظور توسعه
بررسي و دريافت و تنظيم قطعي کانالها
تقسيم زمان منطقي و الويت در رفع خرابيها ي بوجود آمده
برطرف کردن کمبود متخصصان در مراکز و تسريع در برطرف کردن خرابيها
دريافت آمار گزارشات جهت منظم نمودن مصرف تجهيزات
 
شامل 19  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
porojeye_TMN_2069835_1982.zip458.5k

دانلود پاورپوینت پرداخت الکترونیک

دانلود پاورپوینت پرداخت الکترونیک تعریف پرداخت الکترونيکي: 1-ارائه خدمات مالي از طريق شبکه هاي ثابت و بي سيم اينترنت و ساير شبکه هاي کامپيوتري به بنگاه‌هاي اقتصادي ، افراد و خانوارها . 2-عبارت است از پرداخت پول در مقابل كالا و خدمات در تجارت الكترونيك از طريق وسايل الكترونيكي بخصوص اينترنت .   اهميت پرداخت اينترنتي: در سيستمهاي پرداخت قديمي مصرف كنندگان از پول نقد ، چك و كارتهاي اعتباري براي پرداختهاي خود استفاده مي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با GUI در متلب

دانلود پاورپوینت آشنایی با  GUI در متلب واسط گرافیکی کاربر  GUI) graphical user interface): همان طور که برای خیلی از زبانهای برنامه نویسی پایه مثل Basic و قسمتی به نام visual ایجاد شده است ، MATLAB هم ابزاری به نام GUIDE دارد که توسط آن می توان رابط های گرافیکی مثل دکمه ها (PUSH BUTTON) ، لیست ها (LIST BOX) ، اسلایدرها( SLIDER) و. . . ایجاد کرد. این ابزار زمانی به درد می خورد که شما آن را برای افرادی که احتمالا با کار با دستو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان

دانلود پاورپوینت موبایل و بررسی اندروید

دانلود پاورپوینت موبایل و بررسی اندروید موضوعات: نقش موبایل در زندگی نسل‌های موبایل سیستم‌عامل‌های موبایلی تاریخچه اندروید و ویژگی‌های آخرین نسخه کالبدشکافی اندروید روش‌های برنامه‌نویسی و درآمدزایی   شامل  99  اسلاید POWERPOINT ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان