دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت تهویه صنعتی

دانلود پاورپوینت تهویه صنعتی

بهداشت حرفه ای :

پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار به منظور پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار می باشد .

سه نوع اقدام کنترل اصلی :

1- روش مهندسی

2- روش مدیریتی

3- روش فردی

" که مهمترین شیوه کنترل عواعل زیان آور در محیط کار روش کنترل مهندسی می باشد ”

روشهای کنترل مهندسی :

1- طراحی و جا نمایی مناسب

2- حذف یا کاهش آلاینده در محل تولید :

الف ) متوقف کردن فرایند تولید

ب) جایگزینی مواد

ج) تغییر فرآیند

د) تعمیرات و نگهداری دستگاه

3-جداسازی:

الف ) استفاده از سیستم های بسته

ب)محصور کردن

ج) دیوارهای جدا کننده

د) فاصله

4 – تهویه صنعتی:

تهویه ترقیقی

تهویه موضعی                            

 5- روش تر

اهميت هواي پاك در محيط هاي كار صنعتي به خوبي شناخته شده است در صنعت امروزي با فرايندهاي پيچيده اي از تركيبات و مواد شيميايي متعدد روبه افزايشي استفاده مي شود كه تعداد زيادي از آنها داراي سميت بالايي هستند استفاده از اين مواد سمي ممكن است منجر به توليد، ذرات، بخارات و با ميست هايي در محيطهايي در محيط كار گرديده و مقدار آنها از حدود مجاز فراتر روند. علاوه بر مواد آلاينده تنش گرما نيز ممكن است در يك محيط كاري سبب عدم آسايش و ناايمن شده محيط كاري گردد. چنانچه حفاظت كارگران ضروري باشد طراحي مناسب و موثر تهويه مي تواند راه حل مشكلات فوق باشد از تهويه ممكن است در كنترل بو، رطوبت و ساير شرايط محيطي نيز استفاده نمود.

تهویه صنعتی:

برقراري سيستمي است كه به وسيله آن ذرات آلاينده شامل گرد و غبار،‌بخارات، دود و گازهاي شيميايي از طريق تأمين هواي پاك و يا تخليه هواي آلوده از محيط كار خارج شده و از تماس كارگران با مواد خطرناك در مقدار بيش از حد مجاز جلوگيري نمايد.

 تهویه صنعتی متداول ترین روش کنترل مهندسی برای آلاینده ها می باشد.

هدف از تهویه :

1- جلوگیری از افزایش تراکم آلاینده ونرسیدن به حداشتعال و انفجار (اهداف ایمنی )

2- کاهش تراکم آلاینده تا زیر حد استاندارد و زیر حد مجاز (اهداف بهداشتی )

 انواع سيستم هاي تهويه بكار رفته در صنعت :
1-سيستم مولد
2-سيستم مكنده
 
سیستم مولد:
اين سيستم براي توليد هواي فراوري شده جهت محيط كار مورد استفاده قرار مي گيرد و هواساز ناميده مي شود.
 
سيستم هاي مولد به دو منظور استفاده مي شوند:
الف) براي تامين آسايش (كولر، گرمكن)
ب) براي جايگزيني و تامين هواي تخليه شده از مجتمع
 
سیستم مکنده:
براي تخليه آلاينده هاي توليد شده بهداشتي بوسيله يك فرآيند بمنظور كنترل كيفيت هوايي محيط كار در حد قابل قبول و بهداشتي بكار مي رود.
 
تهويه صنعتي دو نوع است:
1- تهويه ترقيقي Dilution Ventilation
2- تهويه موضعي Local Ventilation
 
 تهویه ترقیقی یا عمومی :
یکی از راههای کنترل آلودگی ، رقیق سازی است. در این نوع تهویه کارگر با آلاینده تماس پیدا می کند .
 
اهداف تهویه ترقیقی :
 ایجاد آسایش نظیر کنترل دما ،رطوبت و بو
 تازه کردن وتعویض هوای محیط کار به گونه ای که تراکم آلاینده های موجود به زیر حد استاندارد برسد
 
روش هاي تهويه ترقيقي:
1- تهويه طبيعي natural vent
2-  تهويه مكانيكي mechanical vent
 
کاربردهای تهویه ترقیقی : 
آلاینده سمیت پایینی داشته باشد
آلاینده از نوع گاز و بخار باشد (گرد و غبار نباشد)
کم بودن مقدار تولید و انتشار آلاینده درهوای محیط کار
دور بودن کارگر از منبع تولید آلاینده
انتشار یکنواخت آلاینده درهوای محیط کار
آب وهوای محلی و محیطی معتدل باشد
 
نکات قابل توجه درتهویه ترقیقی :
جانمایی تجهیزات در ارتباط با محل ورود و خروج هوا باید به گونه ای باشد که آلاینده از منطقه تنفسی کارگر رانده شود
محل ورودی وخروجی هوانباید به گونه ای باشد که جریانهای مزاحم، مسیر عبور هوا را قطع کند و باعث پراکنده شدن آلاینده در محیط کار شوند
کیفیت هوای ورودی مورد توجه کارگر قرار گیرد
 
تهويه مكانيكي:
به طور كلي تهويه ترقيقي مكانيكي كاربرد بيشتري در محيط كار دارد. در اين روش معمولاً با استفاده از فن هاي محوري هوا جابجا مي گردد و خود به چند دسته تقسيم مي شود:
الف- تهويه مكانيكي دمشي بدون جهت مشخص
ب- تهويه مكانيكي مكشي بدون جهت مشخص
ج- تهويه دمشي جهت دار
د- تهويه مكانيكي مكشي- دمشي
 
در هريك از اهداف فوق اصول زير بايستي د رتهويه ترقيقي رعايت شود:
1- مقدار هواي لازم جهت رقيق كردن هوا و تأمين دو هدف فوق فراهم گردد.
2- محل خروج آلودگي حتي الامكان نزديك سرچشمه آلودگي باشد.
3- مسير عمودي هواي تهويه طوري باشد كه سرچشمه آلودگي بين كارگر و خروجي قرار گيرد.
4- از ورود مجدد هواي خارج شده به داخل سالن جلوگيري شود.
 
تهویه موثر:
وقتي سيستم تهويه كار مي كند و هوا را از محل خارج مي كند، تمامي اين هوا حاوي آلودگي نبوده و مقداري از هواي تميز را نيز به همراه هواي آلوده از محيط خارج مي كند. تهويه مؤثر ميزان هوايي است كه تمامي آلودگي را با خود حمل نموده و از محيط خارج مي سازد و برابر است با :
K ضريب ثابت تهويه مؤثر است كه  مي باشد (هر قدر كمتر باشد يعني تهويه مؤثرتر است). به اين ضريب (K) ، ضريب ايمني هم گفته مي شود زيرا داريم:                  Q=KQ’   
ميزان K به عواملي نظير سميت آلاينده، توزيع تهويه در محل، نوع فرآيند و نوع توليد آلودگي ميزان تهويه طبيعي، محل استقرار پرسنل و ... بستگي دارد.
مثلاً هرچه سميت ماده بيشتر باشد K بيشتر خواهد بود.
ميزان هواي مورد نياز براي رقيق كردن هوا به منظور رساندن آلودگي به حد استاندارد (TLV)
 
تهویه موضعی تخلیه ای:
تهويه موضعي يعني گرفتن آلودگي در منبع توليد و انتقال آن به خارج از محيط كار و تصفيه هوا در صورت نياز . این سیستم برای بدام انداختن آلاینده درمنبع یا نزدیک منبع تولید پیش از آنکه آلاینده فرصت انتشار در هوای محیط کار رابیابد مورد استفاده قرار می گیرد.
اين سيستم در مقايسه با تهويه ترقيقي كارايي بالاتري دارد و به ميزان هواي كمتري نيز نيازمي باشد.
زمانی که آلاینده زیادتر از حد مجاز بوده و کارگر نباید با آلاینده مواجهه باشد .
 
شرایط استفاده :
خطر : آلاینده نسبتا خطرناک است
محل استقرار کارگر : کارگر در نزدیکی منبع تولید آلاینده کار میکند
نرخ انتشار : نسبت به زمان متغییر است
میزان انتشار : منابع آلاینده بزرگ و تعداد آنها کم است
منابع آلاینده : ثابت می باشد
استاندارد: استانداردها استفاده از تهویه موضعی را لازم می سازند
 
هودهاي مكنده موضعي:
سيستم هاي تهويه براساس دريافت و دفع آلاينده ها از پراكنده شدن در محيط كار طراحي  مي شوند.
هود مكنده موضعي نقطه ورودي سيستم تهويه بوده و شامل كليه نقاط باز و بدون هود مكنده به شكل ظاهري آنهاست. كار اساسي هود تامين گسترده اي از مكش هوا براي دريافت موثر و انتقال آن به درون هود مي باشد.
 
در انتخاب هود عوامل متعددي از جمله موارد زير دخالت دارند:
الف)خواص آلاينده
ب) اثرات اينرسي
ج) چگالي موثر
د) اثر مسير متلاطم
 
هود (HOOD):
با هدف بهینه سازی ربایش آلاینده و افزایش راندمان تهویه موثر طراحی و محاسبه می گردد. عبارت است از جمع آورنده ی هوای آلوده یا به عبارت دیگر دهانه ای که به وسیله آن هوای آلوده به سیستم راه پیدا می کند. عقیده بر این است که مهم ترین قسمت یک تهویه موضعی همان هود است.
در طراحی و یا انتخاب یک هود بایستی به شکل، اندازه، میزان جریان هوای لازم و محل قرار گرفتن هود توجه نمود.
 
شامل 91  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tarahi_tahvie_sanati_2064997_3780.zip8.3 MB

دانلود پاورپوینت تهويه صنعتی (industrial ventilation)

دانلود پاورپوینت تهويه صنعتی (industrial ventilation) تعريف: برقراري سيستمي است كه به وسيله آن ذرات آلاينده شامل گرد و غبار،‌بخارات، دود و گازهاي شيميايي از طريق تأمين هواي پاك و يا تخليه هواي آلوده از محيط كار خارج شده و از تماس كارگران با مواد خطرناك در مقدار بيش از حد مجاز جلوگيري نمايد. اهداف كلي تهويه صنعتي: 1- كنترل آلوده كننده ها و رساندن آنها به سطحي پايين تر از حد انفجار و يا اشتعال (LEL) 2- كاهش آلاينده ها و رساندن آنها به ميزان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان