دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت تهويه صنعتی (industrial ventilation)

دانلود پاورپوینت تهويه صنعتی (industrial ventilation)

تعريف:

برقراري سيستمي است كه به وسيله آن ذرات آلاينده شامل گرد و غبار،‌بخارات، دود و گازهاي شيميايي از طريق تأمين هواي پاك و يا تخليه هواي آلوده از محيط كار خارج شده و از تماس كارگران با مواد خطرناك در مقدار بيش از حد مجاز جلوگيري نمايد.

اهداف كلي تهويه صنعتي:
1- كنترل آلوده كننده ها و رساندن آنها به سطحي پايين تر از حد انفجار و يا اشتعال (LEL)
2- كاهش آلاينده ها و رساندن آنها به ميزان TLV
 
تهويه صنعتي دو نوع است:
1- تهويه ترقيقي Dilution ventilation
2- تهويه موضعي local ventilation
 
تهويه ترقيقي   Dilution vent:
يعني رقيق كردن هواي آلوده به وسيله هواي پاك و تميز، در موارد زير از آن مي توان استفاده كرد
1- سميت آلوده كننده كم باشد.
2- منبع توليد آلودگي نزديك كارگر نباشد.
3- تراكم مواد آلوده كننده در هوا زياد نباشد.
4- مواد آلوده كننده به صورت گاز يا بخار باشد(نه گرد و غبار)
5- آلاينده به طور يكنواخت در محيط پراكنده شود.
6- شرايط آب و هوايي معتدل باشد.
7- به وسيله تميز كننده نياز نباشد
 
روش هاي تهويه ترقيقي:
1- تهويه طبيعي natural vent
2-  تهويه مكانيكي mechanical vent
 
تهويه مكانيكي:
در اين روش معمولاً با استفاده از فن هاي محوري هوا جابجا مي گردد و خود به چند دسته تقسيم مي شود:
الف- تهويه مكانيكي دمشي بدون جهت مشخص
ب- تهويه مكانيكي مكشي بدون جهت مشخص
ج- تهويه دمشي جهت دار
د- تهويه مكانيكي مكشي- دمشي
به طور كلي تهويه ترقيقي مكانيكي كاربرد بيشتري در محيط كار دارد.
 
اين تهويه با يكي از دو هدف زير در محيط كار مورد استفاده قرار مي گيرد:
1- كاهش ميزان آلودگي و رساندن آن به حد TLV يا كمتر.
2- كاهش ميزان گازها و بخارات قابل اشتعال يا انفجار و رساندن آن به حد LEL يا كمتر.
 
در هريك از اهداف فوق اصول زير بايستي درتهويه ترقيقي رعايت شود:
1- مقدار هواي لازم جهت رقيق كردن هوا و تأمين دو هدف فوق فراهم گردد.
2- محل خروج آلودگي حتي الامكان نزديك سرچشمه آلودگي باشد.
3- مسير عمودي هواي تهويه طوري باشد كه سرچشمه آلودگي بين كارگر و خروجي قرار گيرد.
4- از ورود مجدد هواي خارج شده به داخل سالن جلوگيري شود.
 
تهويه مؤثر:
وقتي سيستم تهويه كار مي كند و هوا را از محل خارج مي كند، تمامي اين هوا حاوي آلودگي نبوده و مقداري از هواي تميز را نيز به همراه هواي آلوده از محيط خارج مي كند. تهويه مؤثر ميزان هوايي است كه تمامي آلودگي را با خود حمل نموده و از محيط خارج مي سازد و برابر است با :
 K ضريب ثابت تهويه مؤثر است كه  مي باشد (هر قدر كمتر باشد يعني تهويه مؤثرتر است). به اين ضريب (K) ، ضريب ايمني هم گفته مي شود زيرا داريم:                  Q=KQ’   
ميزان K به عواملي نظير سميت آلاينده، توزيع تهويه در محل، نوع فرآيند و نوع توليد آلودگي ميزان تهويه طبيعي، محل استقرار پرسنل و ... بستگي دارد.
مثلاً هرچه سميت ماده بيشتر باشد K بيشتر خواهد بود.
ميزان هواي مورد نياز براي رقيق كردن هوا به منظور رساندن آلودگي به حد استاندارد (TLV)
 
تهویه ترقیقی بر مبنای تعویض هوا:
تهويه موضعي  LOCAL VENTILATION:
تهويه موضعي يعني گرفتن آلودگي در منبع توليد و انتقال آن به خارج از محيط كار و تصفيه هوا در صورت نياز .
اين سيستم در مقايسه با تهويه ترقيقي كارايي بالاتري دارد و به ميزان هواي كمتري نيز نيازمي باشد.
 
اجزاء اين سيستم عبارت است از :
1- هود (يك يا چند هود)
2- كانال هاي انتقال
3- وسيله تميز كننده هوا
4- فن
5-دودكش
 
در يك سيستم تهويه 3 نوع فشار وجود دارد:
- فشار استاتيك (static pressure) :فشاري است كه هوا در تمام جهات به جدار كانال اعمال
 مي كند. اين فشار همان انرژي پتانسيل است كه در كانال تبديل به افت فشار مي شود. اين فشار در قسمت مكش منفي و در قسمت دمش مثبت است.
 
- فشار سرعت (velocity per): فشاري است كه در اثر سرعت جريان هوا به وجود مي آيد. اين فشار همواره مثبت است (اگر هوا ساكن باشد اين فشار صفر است ولي فشار استاتيك همواره وجود دارد).
 
- فشار كل (total per): مجموع فشارهاي استاتيك و سرعت    TP=VP+SP
 
شامل 66  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahvie_sanati_2064775_7357.zip3.7 MB