دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت کشش ورزشی

دانلود پاورپوینت کشش ورزشی

قوس کف پا:

1-  به حالت قائم روی یک صندلی یا زمین بنشینید و یک پا را بصورت ضربدر در بالای زانوی پای دیگر قرار دهید.

2-  مچ پایتان را با یک دست بگیرید و نگه دارید.

3-  سطح زیرین انگشتان پا را گرفته و نگه دارید.

4-  بازدم نمائید و انگشتان رابه طرف عقب بکشید (انگشتان رابه طرف عقب باز کنید.)

5-  حالت کششی را نگه داشته سپس استراحت نمائید.

----

1-  به حالت قائم بایستید و یک پا را جلوتر از پای دیگر قرار دهید.

2-  بازدم نمائید و وزن بدنتان را روی سینه پای جلو متمایل نموده و به طرف پائین فشار وارد کنید.

3-  حالت کششی را نگه داشته سپس استراحت نمائید.

----

1-  به حالت قائم در دو یا سه قدمی از یک دیوار بایستید.

2-  یک پا را به طرف جلو خم کرده پای دیگر را راست نگه دارید.

3-  به آرامی در مقابل دیوار تکیه دهید (پشت به دیوار)

4-  پای عقب تان را در پائین، هم سطح و موازی با رانها نگه دارید.

5-  بازدم نمائید، پاشنه پای عقب را از زمین بلند کرده، وزنتان را روی سینه منتقل نموده و با پای عقب تان، بطرف پائین فشار وارد کنید.

6-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

----

1-  به حالت چهار دست و پا زانو بزنید بطوریکه سطح انگشتان روی زمین قرار گیرد.

2-  بازدم نمائید و نشیمنگاه را بطرف عقب و پایین ببرید.

3-  حالت کششی را نگه داشته سپس استراحت نمائید.

-----

1-  به حالت قائم بایستید بطوریکه یا یا هر دو دست روی لگن باشد. اگر احتیاج است، از یک دیوار جهت تعادل و حمایت استفاده نمائید.

2-  یک پا را بچرخانید بطوریکه بخش بیرونی نوک پا بر روی زمین قرار گیرد.

3-  بازدم نمائید و به آرامی مچ پا را بچرخانید و پا را به طرف پائین فشار دهید.

4-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

----

1-  به حالت قائم بنشینید در روی زمین به نحوی که پاها کشیده و با فاصله از همدیگر قرار داشته باشد.

2-  بازدم نمائید و از ناحیه کمر بطرف جلو خم شوید و هر دو پا را بگیرید. اگر قادر نیستید که پایتان را بگیرید دو حوله در اطراف دو پا بیندازید و انتهای آنها را بگیرید.

3-  بازدم نمائید و به آرامی مچ هر دو پا را بچرخانید (به طرف داخل بچرخانید).

4-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

-----

1-  به پشت دراز کشیده، هر دو پا را بلند کنیدو نشیمنگاه را در مقابل یک دیوار قرار دهید.

2-  هر دو پا را از همدیگر باز کنید.

3-  بازدم نمائید و به آرامی مچ ها را بچرخانید (بطرف داخل بچرخانید.)

4-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

-----

1-  با توجه به شکل به حالت قائم بر روی سطحی که دارای شیب 45 درجه از هر دو طرف می باشد بایستید.

2-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

1-  به حالت قائم بایستید، بطوریکه پشت و پاشنه های پا هم سطح، در مقابل یک دیوار قرار گیرد.

2-  پاها را یک تا دو قدم دور از دیوار قرار دهید. و پا را بطرف داخل بچرخانید، همچنین مچ ها را نیز بچرخانید.

3-  بازدم نمائید و به آرامی به جلو خم شوید.

4-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

-----

«اگر شما در ناحیه پشت ناراحتی دارید به جای اینکه با یک قوس پشت بلند شوید، بالاتنه را گرد کنید.»

1-  به حالت قائم بایستید و یک میله یا ستون را جهت حمایت با هر دو دست بگیرید.

2-  پاها را باز کنید و فاصله بین رانها را عریض تر نمائید، مچ را چرخانده، پا را تقریبا 30 سانتیمتر دور از میله به طرف داخل بیاورید.

3-  بازدم نمائید و از ناحیه کمر خم شوید و مفاصل ران را به طرف عقب برده و یک زاویه 45 درجه با پایتان بسازید.

4-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

5-  بازدم نمائید از میله یا ستون جهت حمایت استفاده نموده و هنگامی که به وضعیت شروع بر می گردید زانوها را خم کنید.

تاندون آشیل – عضلات پشت ساق پا:

1-  با پای راست به پشت دراز بکشید.

2-  یک پا را خم کنید و آن را به طرف نشیمنگاه ببرید.

3-  پای مقابل را بلند کنید یا بالا بیاورید بطرف صورت و پشت زانو را بگیرید.

4-  بازدم نمائید و پا را به آرامی به طرف صورت خم کنید.

5-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

-------

«اگر شما در ناحیه پشت ناراحتی دارید پای راست شده را خم کنید و به آرامی آن را به طرف زمین پائین آورید.»

1-  یک وضعیت زانو زده به خود بگیرید.

2-  نفس کشیده، یک پا را به آرامی به جلو ببرید و آن را هم سطح با زمین قرار دهید.

3-  بازدم نمائید و به جلو خم شوید.

4-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

------

1-  به حالت قائم بایستید، پاها بهم چسبیده و دستها روی رانها باشد.

2-  به وضعیت I چرخیده پاشنه ها نزدیک به همدیگر باشد و انگشتان بطرف بیرون بطوریکه یک زاویه 90 درجه را تشکیل دهید.

3-  سطحی را جهت حمایت و تعادل بگیرید.

4-  بازدم نمائید و به آرامی زانوها را خم کرده، شروع به چرخش از قسمت لگن نمائید.

5-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

-----

1-  به حالت قائم بایستید، پاها نزدیک به همدیگر و دستها روی رانها باشد.

2-  به وضعیت II چرخیده، پاشنه در حدود 30 سانتیمتر جدا از هم و پنجه ها رو به طرف بیرون در یک زاویه 90 درجه و پاها در یک خط باشند.

3-  سطحی را جهت حمایت و تعادل بگیرید.

4-  بازدم نمائید و به آرامی زانو را خم کنید و چرخش را از ناحیه لگن شروع کنید.

5-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

-----

1-  به حالت قائم بایستید، پاها نزدیک به همدیگر و دستها در روی رانها باشد.

2-  به وضعیت I I I چرخیده همچنانکه پاها در یک خط است، آنها را به همدیگر فشار دهید، پاشنه یک پا را در قوس یا خمیدگی پای دیگر قرار داده بطوریکه پنجه ها دور از هم باشند (در جهت خلاف همدیگر).

3-  یک سطحی را جهت حمایت و تعادل بگیرید.

4-  بازدم نمائید و به آرامی زانوها را خم کنید و از ناحیه لگن شروع به چرخش نمائید.

5-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

-----

1-  به حالت قائم بایستید، پاها نزدیک به همدیگر و دستها روی رانها باشد.

2-  به وضعیت IV چرخیده، یک پا تقریبا 30 سانتیمتری در جلوی پای دیگر، پاشنه از پای جلو در یک خط با پنجه های پای عقب و پا در جهت مخالف باشد.

3-  یک سطحی را جهت حمایت و تعادل بگیرید.

4-  بازدم نمائید و به آرامی زانوها را خم کنید و از ناحیه لگن شروع به چرخش نمائید.

5-  حالت کششی را نگه داشته و سپس استراحت نمائید.

شامل 52  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
KESHESH-VARZESHI_2057360_9838.zip3.4 MB