دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت طرح ريزی محل شركت و انگيزه های كاركرد غير مالی

دانلود پاورپوینت طرح ريزی محل شركت و انگيزه های كاركرد غير مالی

تأثير پيوسته روي كاركرد شركتي:

برخي پژوهشها  نشان مي‌دهد كه اجراي سيستم‌هاي طرح ريزي محل شركت EPR بهبود‌دهنده كاركرد شركت است در صورتيكه پژوهش ديگري نشان مي‌دهد كه مشمول انگيزه هاي كاركرد غير مالي NFPI در قرردادهاي جبراني اجرائي نيز افزايش دهنده كاركرد است . چون سيستم هاي EPR طراحي مي‌شوند براي تغيير شاخص هاي كاركرد كليدي در طبيعت بطور مالي و غيرمالي هستند . سوال پژوهش اوليه كه دراينجا آزمايش شد مي پرسد ، آيا پذيرش پيوسته EPR و استفاده NFPI حاصل دهنده تاثير همكاري كننده روي كاركرد شركتي است؟

در مطالعه جاري ، كاركرد توسط برگشت روي سرمايه ها ROA و برگشت كالاهاي ROS منعكس مي‌شود . روي هم رفته نتايج مطالعه نشان مي دهد كه استفاده تركيبي EPR و NFPI بطور چشمگير ROA بالاتر كوتاه مدت و دراز مدت و ROS را نسبت به شركت‌هاي فقط EPR مي‌دهد و ROA و ROS كوتاه مدت و ROS بلند مدت نسبت به شركتهاي فقط NFPI يافته هاي پژوهش پيشنهاد كننده بينش‌هاي با ارزش در قالب اشارات تئوريك وعملي پذيرش پيوسته EPR و NFPI است .

سيستمهاي طرح ريزي محل شركت EPR تبديل كننده فرآيندهاي تجارتي و تكنولوژيهاي اطلاعات به رشته همزمان رويه‌ها ، كاربردها و متريك‌ها است كه محدوديت ها و مرزهاي بين تجارتي و درون شركت تجارتي را مي سنجد . سيستم‌هاي EPR انتظار مي‌روند كه بهبود دهنده كاركرد روي همرفته شرتك است ابتدا بدليل فرايندهاي تجاري مجدداً طرح شده ، عملكردهاي تجارتي يكپارچه ، سيكل‌هاي گزارش شتابدار و تواناييهاي توسعه يافته اطلاعات . با ملاحظه مورد آخري ، سيستم هاي EPRنه تنها فراهم كننده متريك‌هاي مالي مرسوم براي تصميم گيرندگان هستند ، بلكه تواناي پيشنهاد شاخص هاي كاركرد غير مالي نيز مي‌باشد .

تئوري اقتصادي نشان مي‌دهد كه مشمول معيارهاي مالي محرك‌هاي كاركرد غيرمالي NEPI در قراردادهاي اجرايي مديريتي بايد افزايش دهنده كاركرد كل شركت باشد . همانطور كه مشخص شده بهتر كننده  اقدامات مديران بااهداف سرمايه گذاران است . هدف مطالعه جاري عبارت است از آزمون اندازه‌اي كه پذيرفتن تركيبي ERP و استفاده NEPI حاصل دهنده تاثير همكاري روي كاركرد شركت باشد .

حين آنكه يافته هاي روي تاثيرات كاركرد سيستم‌هاي EPR مبهم هستند ، دو مطالعه بطور چشمگير نشان دهنده بازگشت بيشتر روي كالاها ROS متكي بر اعلان اجراي EPR بوده و بطور چشمگيربازگشت دراز مدت بزرگتري از سرمايه ROS براي قبول‌كنندگان EPR نسبت به غير قبول ‌كنندگان هستند . با ملاحظه استفاده NFPI در قراردادهاي جبراني ، يك مطالعه تجربي اخير نشان مي دهد كه پذيرش ، همانطور كه با فير پذيرش مقايسه شده ، از NFPI بهبود‌دهنده ROS بلند و كوتاه مدت است و نيز ROA بلند مدت . مطالعه اخير توسعه دهنده اين دو خط پژوهش است توسط آزمودن مقداري كه به آن پذيرش پيوسته ERP و NFPI افزايش دهنده كاركرد شركت است ، همانطور كه توسط ROA و ROS منعكس شده است .

مطابق با تئوري كنترل مقايسه بين دستگاه اعصاب انسان با دستگاه مكانيكي ، تصميم گيرندگان نياز دارند به دريافت بازخورد روي شاخص‌هاي كاركرد كليدي در زمان كافي براي اعلان انحرافات غير انتظاري ، اقدام عمل مناسب و مشاهده پاسخ هاي سيستمي . اگر كاركرد مديريتي تا حدي قضاوت شود توسط شاخص هاي غير مالي مديران نياز دارند به اجراي پروسه ها، رويه‌ها ، سيستم ها و متريك‌ها  كه ساده كننده حلقه بازخورد سايبرنتيك ( مقايسه اي ) هستند ، مزاياي تركيبي به رسميت شناسي EPR و NFPI بايد ترقي دهنده كاركرد شركت‌هايي باشد كه پذيرنده فقط EPR يا NFPI است .

نتيجه اين مطالعه يك نتيجه گيري مسلم نيست . بهرحال ، چون نتايح ديگر پتانسيل وجود دارند . براي نمونه ، ممكن است كه EPR فقط اجرا مي‌شود استفاده موثر معيارهاي كاركرد غير مالي قابل دسترسي را مي كند كه مشمول NFPI قراردادهاي جبراني تاثير حاشيه اي چشمگيري روي كاركرد شركت نخواهد داشت . نيز قابل امكان سنجي است كه پذيرندگان فقط NFPI سيستم هاي اطلاعاتي سازماني موثزي طرح كردهاند كه بطور چشمگير پاسخگو و به رسميت شناخته شده است .

بطوريكه افزودن سيستم هاي  EPR مقدار افزايش مهم به استفاده NFPI نمي افزايد . هسته سوال پژوهشي كه در اينجا وضع شده است مي پرسد : آيا استراتژي هاي EPR , NFPI  مكمل هستند يا جانشين ؟ يافته‌هاي مطالعاتي مي‌تواند افزاييش دهنده تئوري موجود و عمل باشد . چون پژوهشگران بينشي براي تاثيرات منحصر و پيوسته EPR و NFPI بدست مي‌آورند و سرمايه گذاران ومديران دوباره همكاري نسبي هر دو براي كاركرد شركت مي آموزند .

بخش بعدي مرور كننده مطبوعات مربوط بوده و ارائه دهنده سئوال پژوهشي است . دو بخش بعدي سبك پژوهشي را ارئه داده و تحليل كننده نتايج است . بخش نهايي بحث كننده يافته‌هاي پژوهشي است .

 طرح ريزي محل شركت:

به رسميت شناسي EPR منعكس كننده يك استراتژي تجارتي دراز مدت است . اجراي EPR مناسب دخيل كننده فرآيندهاي تجارتي طرح مجدد از جزاير اتوماسيون رو به تبادلي مصالحه اي براي ائتلاف شركتهاي متكي بر معلومات است . طي تلاش هاي تغيير شكل فرآيند تجاري ، شركتها بايد آموزش تكميلي و رويه‌ها و تكنولوژيها را يكي كنند براي ساده سازي اساس پيش بيني نشده است . معماري نتيجه‌اي انتظار مي‌رود كه بهبود دهنده كارايي كل و موثر بودن شركت باشد . پژوهش هايي سعي شده است به تاييد كردن تاثيرات در پذيرش EPR .

شامل 41  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
TARH-RIZI-MAHAL-SHERKAT_2045779_6448.zip162k