دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت دیوار آتش (Firewall)

دانلود پاورپوینت دیوار آتش (Firewall)

Firewall در فرهنگ كامپيوتر يعني محافظت از شبكه هاي داخلي در مقابل شبكه هاي خطاكار . معمولا يك شبكه كامپيوتري با تمام دسترسي ها در طرف و در طرف ديگر شما شبكه توليدات شركت را داريد كه بايد در مقابل رفتارهاي مخرب محافظت شود. چند سوال مطرح مي شود كه آيا واقعا نياز به محافظت از يك شبكه داخلي داريم و سوال ديگر اينكه چگونه از طريق يFirewall در فرهنگ كامپيوتر يعني محافظت از شبكه هاي داخلي در مقابل شبكه هاي خطاكار .

تعريف ديوارههاي آتش:

ديواره‌هاي آتش يكي از مؤثرترين و مهمترين روشهاي پياده سازي "مصونيت شبكه" هستند و قادرند تا حد زيادي از دسترسي غير مجاز دنياي بيرون به منابع داخلي جلوگيري كنند.ديواره‌هاي آتش، مانند خندق‌هاي دور قلعه‌هاي دوران قرون وسطي عمل مي‌كنند. شكل 1 يكي از اين قلعه‌ها را نشان مي‌دهد. خندق دور قلعه باعث مي‌شود نفوذ به قلعه مشكل باشد.

انجمن Network Computer Security Association) NCSA) تعريف زير را از ديواره‌هاي آتش ارائه داده است."ديواره آتش يک سيستم يا ترکيبي از چندين سيستم است که يک سري محدوديت را بين دو يا چند شبکه اعمال مي‌كند."در واقع يك ديواره آتش با محدودكردن دسترسي بين دو شبكه سعي مي‌كند يكي را از ديگري محافظت كند. عموماً ديواره‌هاي آتش به منظور محافظت شبكه خصوصي ‌كه به يك شبكه عمومي يا مشترك متصل است به كار گرفته مي‌شوند. ديواره‌هاي آتش يك نقطه محدود كننده‌‌ را بين دو شبكه ايجاد مي‌كند.

عملكرد ديواره‌هاي آتش را مي‌توان در سه جمله خلاصه كرد:

- آنها افراد را موقع ورود در يك نقطه كاملاً كنترل شده محدود مي‌سازد.

- آنها از نزديك شدن خرابكاران به منابع داخلي جلوگيري مي‌كنند.

- آنها افراد را موقع خروج در يك نقطه كاملاً كنترل شده محدود مي‌سازند.

در واقع اين نقطه كاملاً كنترل شده در مثال قلعه‌هاي قرون وسطايي همان پل متحركي است كه تنها در مواقع ورود و خروج افراد مشخص بر روي خندق قرار مي‌گيرد و در ديگر موارد بسته است و در نقش درب قلعه عمل مي‌كند. ديواره آتش اغلب در نقطه‌اي ‌كه شبكه ‌داخلي به شبكه خارجي متصل است قرار داده مي‌شود (شكل 2). تمام ترافيكي كه از سمت شبكه خارجي به شبكه داخلي وارد مي‌‌شود و يا از شبکه داخلي به سمت شبکه خارجي، خارج مي‌‌شود از ديواره آتش عبور مي‌كند، به همين علت ديواره آتش فرصت و موقعيت مناسبي را داراست كه تشخيص دهد آيا ترافيك عبوري مورد پذيرش هست يا خير. اينكه چه ترافيكي مورد پذيرش هست به "سياست امنيتي" (Security Policy)شبكه باز مي‌گردد. سياستهاي امنيتي تعيين مي‌كنند كه چه نوع ترافيكهايي مجوز ورود و يا خروج را دارا هستند.

ميتوان گفت يك ديواره آتش:

- يك جداساز است.

- يک محدودساز (Restrictor) است.

- يك آناليزكننده (Analyzer) است.

يك ديواره آتش ممكن است:

- مسيريابي با چند ليست كنترل دسترسي باشد.

- نرم افزاري که روي يک PC يا يک سيستم Unix اجرا مي شود، باشد.

- يك جعبه سخت افزاري اختصاصي باشد.

انواع پيچيده تر ديواره هاي آتش به صورت ترکيبي از چندين سيستم و راه حلهاي Multi-computer و Multi-router پياده سازي مي‌شوند. شبکه هاي مختلف بسته به نيازهاي امنيتي مختلف و هزينه اي که براي تأمين امنيت در نظر گرفته اند از ديواره‌هاي آتش مختلف و روشهاي پياده سازي مختلف آنها استفاده مي‌كنند.

ديواره‌هاي آتش اگر چه ‌كه از بروز مشكلات مختلف براي شبكه داخلي جلوگيري مي‌كنند اما بدون اشكال و عيب نيستند. در مثال ذكر شده، افراد ماهرتر قادر خواهند بود از خندق با شنا عبور كنند و در يك فرصت مناسب هنگامي كه پل باز است با لباس مبدل به قلعه وارد شوند. سؤال اينجاست كه با وجود اين اشكالات چرا ديواره‌هاي آتش مورد استفاده قرار مي‌گيرند؟ در پاسخ بايد گفت درست است كه در حالات خاصي ديواره آتش نفوذ پذير است و خرابكاران قادرند از آن عبور كنند، اما با اين حال اين ابزار از عبور بسياري از خرابكاران جلوگيري مي‌كند و موثرترين ابزار در كنترل دسترسي به شبكه به حساب مي‌آيد. در صورتي كه هيچ خندقي وجود نداشته باشد ورود افراد غير مجاز به قلعه بسيار آسانتر خواهد بود و آيا چون در حالات خاصي، افراد خاص ممكن است از خندق عبور كنند، هيچ خندقي وجود نداشته باشد؟

در هر حال يك ديواره آتش قادر است در جهت بالا رفتن سطح امنيتي شبكه اقدامات مفيدي را انجام دهد. در ادامه مواردي كه يك ديواره آتش قادر است انجام دهد و به امنيت شبكه كمك كند را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

تواناييهاي ديوارههاي آتش:

در اين بخش توانايي‌هاي ديواره‌هاي آتش را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

يك ديواره آتش مي‌تواند اجراي تصميمات امنيتي را در يك نقطه متمركزكند: همانطوركه‌گفته شد، ديواره آتش يك نقطه محدود كننده بين دو شبكه است. تمام ترافيك به داخل و از خارج بايد از اين نقطه باريك عبوركند و راه ديگري براي عبور ترافيك وجود ندارد. بدين ترتيب ديواره آتش قابليت اعمال كنترل شديدي را دارا خواهد بود و مي‌تواند با اعمال ابزار مختلف تأمين‌كننده امنيت در اين نقطه سطح قابل قبولي از امنيت را تضمين كند. در واقع چون همه چيز در يك كانال ارتباطي قابل كنترل است مي‌توان تصميمات مختلفي را در ارتباط با امنيت شبكه گرفت و به اجرا در آوردن آنها را در يك نقطه متمركز ساخت.

يك ديواره آتش مي‌تواند سياست امنيتي شبكه را به اجرا در آورد: مي‌دانيم سرويسهاي مختلفي در شبكه‌ها وجود دارند و با گسترش اينترنت تنوع و تعداد آنها بسيار افزايش يافته است. اغلب اين سرويسها ناامن هستند و هنگام استفاده و ارائه آنها بايد دقت كرد. سياست امنيتي شبكه‌هاي مختلف تعيين مي‌كند كه چه سرويسهايي در شبكه ارائه مي‌شود و چه افرادي مجازند از اين سرويسها استفاده كنند. ديواره‌هاي آتش قادرند با پاسباني و كنترل سرويسهاي مختلف تنها به سرويسهاي مجاز تعريف شده در سياست امنيتي اجازه عبور دهند و بدين ترتيب سياست امنيتي شبكه را به اجرا در‌آورند

سياستهاي امنيتي نهايتاً به تعدادي قوانين اجرايي تبديل مي‌شوند كه ديواره‌هاي آتش قادر خواهند بود تعداد زيادي از آنها را اجرا كنند. ديواره‌‌‌‌هاي آتش ممكن است سرويسهاي خطرناك و ناامن و را با اعمال محدويت تنها در شبكه داخلي اجازه دهند.

سياستهاي امنيتي مختلفي قابل اتخاذ هستند. مديران يك شبكه ممكن است تنها به يك سيستم داخلي اجازه دهند. با دنياي بيرون در ارتباط باشد، در اين صورت ديواره آتش تنها ترافيك متعلق به آن سيستم را از خود عبور خواهد داد.

ذكر اين نكته ضروري است كه پياده‌سازيهاي مختلف از ديواره‌هاي آتش تواناييهاي متفاوت در به اجرا در آوردن سياستهاي امنيتي دارند و بنابراين با استفاده از برخي از ديواره‌هاي آتش ممكن است نتوان برخي از سياستها را به اجرا در آورد.

يك ديواره آتش مي‌‌تواند فعاليتهاي مهم را ثبت كند: به اين علت كه تمام ترافيك از ديواره آتش عبور مي‌كند، ديواره آتش يك مكان مناسب براي ثبت مجموعه‌هاي مختلف از فعاليتهاست. به عنوان تنها نقطه دسترسي، ديواره آتش مي‌تواند ثبت كند كه چه اتفاقاتي بين شبكه محافظت شده و شبكه بيروني رخ مي‌دهند. با دسته بندي اين اطلاعات مي‌توان به نتايج خوبي در ارتباط با استفاده از شبكه، تهاجم‌هاي در حال شكل‌گيري، مزاحمان و متخلفان داخلي و خارجي و.... دست يافت.

يك ديواره آتش قادر است سطوح مختلفي از امنيت را براي بخشهاي مختلف پياده‌سازي كند: از ديواره‌هاي آتش گاهي براي جدا نگه داشتن يك بخش از بخشهاي ديگر استفاده مي‌شود. اين حالت زماني اتفاق مي‌افتد كه يك بخش از شبكه بيشتر از بخشهاي ديگرحساس باشد و نيازمند امنيت بيشتري ‌باشد. بدين ترتيب با استفاده از ديواره‌هاي آتش مي‌توان بخشهاي مختلف با سطوح امنيتي مختلف را ايجاد نمود. اين مسأله باعث مي‌شود بروز مشكلات امنيتي نتواند تمام سرتاسر شبكه را تحت تأثير قرار دهد و برخي بخشهاي مهمتر و حساس‌تر مصون بمانند. ديواره‌هاي آتش در مجموع قادرند شبكه را در برابر تهديدات مختلف تا حد زيادي مورد محافظت قرار دهند، اما آنها راه حل امنيتي كامل و بدون عيبي نيستند. برخي از خطرات و مشكلات از كنترل ديواره آتش خارج هستند و براي مقابله با آنها بايد از روشهايي مانند ايجاد مكانيزم‌هاي قوي امنيت فيزيكي، ‍" مصونيت ميزبان" و آموزش كاربران و مديران و... استفاده كرد.

ناتواني‌هاي ديواره‌هاي آتش:

در ادامه برخي از ناتواني‌هاي ديواره‌هاي آتش را مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

يك ديواره آتش نمي‌تواند شبكه و منابع آن را از خرابكاران داخلي محافظت‌كند: ديواره آتش ممكن است بتواند از اينكه اطلاعات مفيد سازمان از طريق خط ارتباطي شبكه به بيرون انتقال يابند جلوگيري كند اما هنگامي كه اين اطلاعات از خط ارتباطي عبور نمي‌كنند نمي‌تواند هيچ‌كاري انجام دهد. كاربري ممكن است با استفاده از يك ديسك، Floppy، CD و يا تعدادي ورقه كه آنها را در كيفش قرار مي‌دهد اطلاعات حساس سازمان را به بيرون انتقال دهد. در مقابله با اين نوع كاربران (كه ممكن است اطلاعات داخل را عمداً و يا سهواً از روي غفلت افشا كنند)،

ديواره‌هاي آتش ناتوان هستند و هيچ‌كاري از دستشان ساخته نيست. برخي از افراد داخلي سطوح دسترسي بالايي را در شبكه دارا هستند و مجازند به منابع مختلف در شبكه دسترسي داشته باشند، اين افراد قادر خواهند بود سخت افزارها را خراب كنند، نرم افزارها و برنامه‌هاي مختلف را دچار مشكل‌كنند، به طور ماهرانه‌اي برنامه‌ها را تغييردهند، سطوح دسترسي‌ها را دستكاري كنند و.... واقعيت اين است كه ديواره‌هاي آتش در مقابله با اين مشكلات كاري نمي‌توانند انجام دهند.

يك ديواره آتش نمي‌تواند از بروز تمام مشكلات امنيتي جلوگيري‌كند: ديواره آتش براي مقابله با خطرات شناخته شده طراحي شده است. مديران شبكه با شناختي كه از حملات و خطرات مختلف دارند و با تصويب تعدادي قوانين و اجراي آنها توسط ديواره آتش سعي مي‌كنند از بروز آنها جلوگيري كنند، اما واقعيت اين است كه روز به روز حملات و مشكلات امنيتي جديدي به وجود مي‌آيند و ديواره آتش نمي‌تواند به طور خودكار با اين خطرات مقابله كند. ديواره آتش نيز مانند تجهيزات ديگر توسط مدير سيستم پيكربندي مي‌شود و پيرو دستوراتي است كه مدير مي‌دهد. يك پيكربندي خوب تا حدودي قادر خواهد بود از خطرات جديد نيز جلوگيري‌كند. در اين پيكربندي هيچ ترافيكي عبور داده نمي‌شود غير از ترافيك مربوط به تعداد بسيار اندكي سرويس مطمئن. خرابكاران به طور مرتب راههاي جديدي براي نفوذ و خرابكاري پيدا مي‌كنند. آنها يا از سرويسهاي مطمئن شناخته شده سوء استفاده مي‌كنند ويا مشكلاتي كه تا كنون براي كسي رخ نداده (و بنابراين هيچ كس راجع به آنها چيزي نمي‌داند و به همين دليل در هيچ ديواره آتشي در نظر گرفته نشده) را به كار مي‌بندند. يك ديواره آتش را نمي‌توان يك بار پيكربندي كرد و انتظار داشت براي هميشه شبكه را از هر خطري مورد محافظت قرار دهد.

شامل 22  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
FIREWALL_2043954_2730.zip279.2k