دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه بیوشیمی (جهت رشته شیمی) یک واحد درسی

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه بیوشیمی (جهت رشته شیمی) یک واحد درسی

(بر اساس سر فصلهای مصوب دانشگاه)دانشگاه پیام نور

کاربرد اسپکترو فتو متری در بیو شیمی:

1 – اسپكتروفتومتري:

بوسيله اسپكتروفتومتر شدت رنگ محلولها را با دقت اندازه گيري مي كنند.

دستگاههائي كه براي رنگ سنجي به كار برده مي شوند الكتروفتومترو يا اسپكتروفتومتر ناميده مي شوند. 

شماي ساده زير قسمتهاي مختلف يك الكتروفتومتر را نشان مي دهد.

بطور كلي هر اسپكتروفتومتر:

يك منبع نوراني،

يك وسيله ايجاد نور تكرنگ با طول موج مشخص

 يك سلول يا لوله مخصوص براي جادادن محلول رنگي

، يك سلول فتوالكتريك و يك گالوانومتر دارد.

اندازه گيري غلظت يك محلول:

به دو روش مي توان غلظت يك محلول را اندازه گيري كرد:

الف) از راه اندازه گيري نوري كه از محلول رنگي خارج مي شود و به آن ،Transmitance   ،یا عبور می گویند؛

ب) اندازه گيري مقدار نوري كه جذب محلول رنگي مي شود و به آن دانسيته اپتيك   (OPTICAL DENSITY) O.D يا آبسوربنس مي گويند.

الف) دانسيته اپتيك يا آبسوربنس:

نوري كه از يك محلول رنگي عبور مي كند مقداري از آن جذب محلول رنگي مي شود .

اگر Io شدت نور اوليه و I شدت نور خارج شده از محلول باشد بنابراين  I a شدت نوري است كه جذب محلول رنگي گرديده است.

Ia   = I  - Io

Log Io   - log I =OD = Absorbanc

logI/I0=OD

 (1) log I0/I=OD

جذب از دو قانون پيروي مي كند:
مطابق قانون بيرولامبرت (BEER & LAMBERT) هنگاميكه نور يك رنگ از محلول رنگي عبور ميكند مقدار نوري كه به وسيله محلول جذب مي شود ويا مقدار نوري كه از محلول خارج مي شود؛
 به غلظت ماده رنگي موجود در محلول
به ضخامت لوله ايكه نور از آن عبور كرده بستگي دارد گردد.یعنی: 
OD=KCL   = جذ ب
 
 قانون بیر لامبرت:
logIo/I= KCL
كه در آن K  ضريب جذب ماده مورد آزمايش، C  غلظت جسم مورد آزمايش و L قطر لوله مي باشد و چون معمولاً قطر لوله را مساوي يك سانتي متر اختيار ميكنند بنابراين خواهيم داشت:    OD= log I0/I=KC    
K يا ضريب جذب ماده براي مواد مختلف فرق مي كند و به آساني قابل اندازه گيري است.
 
میزان عبور یا ترا نسمیتانس:
ب) ترانسميتانس(عبور) :
مقدار نوري است كه از محلول رنگي مورد آزمايش خارج مي شود،
 اگر شدت نور اولي  I0  و نور خارج شده I باشد:
I0-I=Ia                                               
 I/I0=T         Log I0/I=Log1/T      OD=Log1/T
 
مثال در مورد جذب وعبور :
اگر نور وارد شده در محلول 100 و نور خارج شده از آن 10 درصد نور اوليه باشد خواهيم داشت:
OD= log 100 –log 10
OD= 2-1
OD =1
 
 نحوه درجه بندی دستگاه اسپکتروفوتومتر:
روي صفحه مدرج دستگاه در قسمت بالا درصد نور عبور كرده يا ترانسمیتانس
در قسمت پائين درست در مقابل درجات ترانسمیتانس OD،یا ابز ربنس قرار مي هند.
، درجات میزان عبور همه با هم مساوي است.
درجات O D به علت لگاريتمي بودن نامساوي هستند.
 
روش كار و اندازه گيري جذب يك محلول:
آزمايش 1 – بهترين طول موج براي اندازه گيري غلظت يك محلول رنگي چيست؟
مي دانيد كه از تجزيه نور سفيد نورهاي مختلف رنگي حاصل مي شود كه در قسمت مرئي داراي طول موجهاي زير مي باشد.
بنفش 420-430، آبي470-490،   سبز520-550 ، زرد580
 
انتخاب طول موج مناسب جهت اندازه گیری جذب:
محلول مورد آزمايش رادرمعرض تابش نورهايي با طول موجهاي مختلف قرارداده OD هاي قرائت شده  را يادداشت مي كنيم.
نمودار جذب برحسب طول موج را رسم می کنیم.
طول موج منا سب ،طول موجی است که ماکز یمم جذب را دارد.
 
روش انجام آزمایش:
آزمايش 2 – جهت رسم منحني دانسيته اپتيك بر حسب غلظت هاي مختلف:
6 لوله آزمايش انتخاب كرده آن ها را از 1 تا 6 شماره گذاری کنید
به ترتیب در آنها 0 ؛1، 2، 4، 6 و 8 میلی لیتر محلول بروموفنل( mg/L10 )  بریزید.
سپس به ترتیب 10 ، 9 ،8 ، 6 ،4 و2 میلی لیتر آب مقطر بریزید.
 
شامل 119  اسلاید POWERPOINT  


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
AZMAYESHGAHE-BIO-SHIMI_2038465_5888.zip979.7k