دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت حسابداری ميانه 1 , حسابداری موجودی كالا

دانلود پاورپوینت حسابداری ميانه  1 , حسابداری موجودی كالا

موجودی مواد و کالا به  دارایی  اطلاق می گردد :

1-برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری می گردد.
2-برای ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرایند تولید قرار میگیرد.
3-برای ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرایند تولید خریداری و نگهداری می گردد.
4-ماهیت مصرفی دارد و به طور غیر مستقیم در تولید دخالت دارد.
 
نکات اصلی مرتبط باحسابداری موجودی :
-مالکیت موجودی مواد وکالا
کدام اقلام باید در زمره موجودی مواد وکالا قرار بگیرد.
-بهای تمام شده موجودی مواد وکالا
تعیین بهای که باید به موجودی مواد وکالا تخصیص می یابد.
-فرضهای جریان بهای تمام شده
-ارزیابی
تعیین زمان و چگونگی گزارش موجودی به خالص ارزش فروش
 
تعیین موجودی کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته :
بهای تمام شده  موجودیها تابع دو متغیر است:         
- تعداد واحدهایی که در زمره موجودی کالا جای می گیرد.
- بهای تمام شده تخصیص یافته به این موجودی ها.
تعیین مالکیت موجودیها
 
واحدهایی در زمره موجودی کالا قرار می گیرد:
- واحد تجاری مالک قانونی آنها باشد.
برای احراز مالکیت باید قرارداد حمل ونقل مورد  بررسی قرار بگیرد.
 
مالکیت موجودی :
احتساب یک قلم کالا درفهرست موجودی های پایان سال بستگی  به زمان انتقال مالکیت آن دارد .
زمان انتقال مالکیت کالا نیزبستگی به شرایط مورد توافق طرفین دارد. درصورتی که درازای فروش کالا وجه نقد ویا مابه ازای دیگری از خـریدار دریـافت نشود، انتقال مـالکیت تا زمـان تـحویل کالا به تعویق می افتد.     
مفاد و نوع قرارداد فی مابین طرفین معامله زمان تحویل کالا را مشخص می کند.
 
انواع شرایط (قراردادهای) مربوط به حمل و نقل کالا:
 شرط FOB:
قیمت فروش کالا درقرارداد مزبور(علاوه برقیمت سیاهه) شامل کلیه هزینه ها تا هنگام تحویل کالا در عرشه کشتی می باشد.
 کلیه هزینه ها و خطرات احتمالی مربوطه تا زمان عبور کالا از ( نرده ) کشتی توسط فروشنده تقبل می شود.
زمان انتقال مالکیت، هنگام تحویل  کالا درعرشـه کـشتی کـشور مبدا می باشد.
 
شرط C&F:
درایـن نـوع تـوافـق قـیمت فـروش کالا شـامل هـزینه بـارگیـری، جابجایی و کرایه حمل تا بندرمقصد می باشد ولیکن هزینه بیمه ازبندرمبدا تا مقصد وهزینه تخلیه وسایرهزینه ها در بندر مقصد به عهده خریدار می باشد.                                       
کلیه هزینه ها و خـطرات احتمالی مربوطه تا زمان عبـور کالا از نرده کشتی توسط فروشنده تقبل می شود
بنابراین دراین نوع قرارداد نیز، زمان انتقال مالکیت ازفروشنده به خریدار به هنگام تحویل کالا در بندر مقصد می باشد. 
 
شرط (FOB  Factory   Ex  Factory):
به معنی تحویل کالا درکارخانه می باشد.
در ایـن روش به محض آنکه کالا در مـبدا یا کـارخانه بـارگیری گردید، انتقال مالکیت نیز از فروشنده به خریدار انجام می شود
کلیه هزینه های حمل و بیمه و تخلیه کالا به عهده خریدار می باشد.
 
شرط COD :
نوعی قرارداد بین خریدار و فروشنده که در آن شرط می شود که تحویل کالا و پرداخت بهای آن به طور همزمان انجام گیرد.
انتقال مالکیت در این نوع قرارداد به هنگام تحویل همزمان کالا و وجه آن از سوی طرفین معامله ، انجام می گیرد.
 
شرط FAS:
فروشنده ملزم میکند با هزینه خود کالا را به کشتی معین شده در قرارداد برساند.
 
بهای تمام شده موجودی ها:
بهای تمام شده شامل کلیه بهای لازم برای آماده سازی کالا به قصد فروش است.
بهای تمام شده موجودی ها در برگیرنده اقلام زیر می باشد:
 
 مخارج خرید:
( شامل هزینه های حمل، بیمه ، حقوق وعوارض گمرکی ، وسایرهزینه های مستقیم پس از کسرتخفیفات تجاری)
 
مخارج تبدیل:         
 سایـرمخـارجی که واحـد تجـاری در جـریان فعـالیت معـمول خود جهت رساندن موجودی به شرایط بهره برداری انجام داده است.
 
نکات مرتبط با بهای تمام شده موجودیها:
-در شرایطی خاص مخارج تامین مالی را می توان  به   بهای تمام شده موجودیها منظور کرد.
-مخارجی را که در فرایند تولید برای انبارداری محصولاتی که نیاز بیشتر به پردازش دارند انجام می شود را میتوان به بهای تمام شده اضافه نمود.
-در صورت ثبت خرید به صورت ناخالص ‍تخفیفات نقدی استفاده شده در قالب تخفیفات خرید نمایش داده می شود و در تعین بهای تمام شده کالای فروش رفته از حساب خرید کسر می شود.
در روش خالص در صورتیکه از ‍تخفیفات نقدی استفاده نشود در بدهکار حساب ‍تخفیفات نقدی از دست رفته ثبت خواهد شد.(درروش خالص فرض بر استفاده ا ز ‍تخفیفات نقدی است وخرید به صورت خالص ثبت میگردد)
این حساب  به بهای تمام شده محصول اضافه نشده بلکه این حساب هزینه دوره محسوب خواهد شد.
تعییین بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی کالا در هر یک از فرضهای بهای تمام شده به سیستم مورد استفاده برای ثبت موجودی ها نیز بستگی دارد.
 
گردش موجودی ها:
جریان ورود و خروج مـوجودی ها در یک واحد اقتصادی شامل گردش فیزیکی و گردش بهای تمام شده می باشد.
گردش فیزیکی موجودی.
گردش فیزیکی موجودی ها با توجه به عواملی از قبیل دوام و یا نحوه انبار کردن آن می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد. بـدیـن معنی که کالاهای کم دوام تروقابل دسترس ترزودتـرازبقیه کالاها فروخته شود.
 
 سیستم های ثبت موجودی:
سیستم ثبت ادواری موجودی ها:
در این سیستم در پایان هر دوره مالی و یا هر زمان که تشخیص داده شود ، شمارش فیزیکی موجودی انجـام و سپـس بـرحسب یکی از روشهای مـعمول، قـیمت گذاری می شود.
در سیستم مزبور در حساب موجودی کالا در طی دوره هیچگونه ثبتی انجام نشده و مانده آن همواره نشان دهنده موجودی کالا در ابتدای دوره می باشد
 
سیستم ثبت دایمی موجودی ها:
در این سیستم هریک ازاقلام خرید یا فروش و معاملات مرتبط به آن به محض وقوع درحساب موجودی ها منعکس می گردد.
در این سیستم نیز در پایان دوره مالی انبارگردانی انجام و نتیجه آن با مانده دفاتر شرکت مطابقت داده می شود.
درسیستم دایمی برای هریک ازاقلام موجودیها کارت جداگانه ای تـحت عـنوان کارت نقدی و جنسـی کـالا اختصاص یافتـه واقـلام وارده یا خارجه درآن ثبت می گردد.
 
شامل 67  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
HESABDARI-MOJODI-KALA_2038402_7936.zip60.9k