دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت اصول پذیرفته شده حسابداری

دانلود پاورپوینت اصول پذیرفته شده حسابداری

بنیاد اصول پذیرفته شده عمومی درحسابداری مستمرا در حال تغییراست که شورایی از انجمن امریکایی حسابداران رسمی مستقل درحال ارائه طرح این تغییرات است که شرکتهاگزارش میکنند وبه جهت موارد افشا در گزارش های مالی تشکیل شده  است و توصیه های خاص این گروه غالبه برای 1 تقاضای اطلاعات بیشتراز شرکتهای بزرگ و2 اجبارشرکت ها به تفکیک افشای موارد مالی انها درقالب طبقه بندی های بیشتربه خاطر شفافیت وضعیتهای  مالی شرکت های چند بخشی پیشنهاد میشود طرح های پیشنهادی این شوراباید توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی هیات استاندارد  های حسابرسی وکمیسیون بورس واوراق بهاداربه تصویب برسد و توصی های انها بهمنظور نظرخواهی توزیع میشود

سیاست های تدوین استانداردهای حسابداری عبارتند از:

1- مدیران نمیخواهنداطلاعات زیادی از شرکتها خارج شود

2- سرمایه گذاران واعتباردهندگان اطلات بیشتری در مورد شرکتها میخواهندکه درهر دوموردحسابداران تحت فشار قرار میگیرند

استانداردهای حسابداری:
حسابداری مانندهرحرفه ای دارای نهادقانون گذاری است0درامریکا اصول پذیرفته شده عمومی درحسابداری تحت نفوذ هیاتاستانداردهای حسابداری مالی قرار داردکه این هیات دارای هفت عضودائم یک سر پرست وبودجه سالانه ای معادل14 میلیون دلارمیباشد وتحت حمایت مالی انجمن امریکایی حسابداران رسمی مستقل وسایرانجمنهای حرفه
ای قراردارد و یک سازمان مستقل می باشد واعلامیه هایی که تحت عنوان بیانیه های استانداردهای حسابداری مالی منتشر میشوند نحوه ترخورد با مبادلات مشخص واحد تجاری را مشخص میکند.

اصول پذیرفته شده عمومی در حسابداری شامل:

1- چارچوب نظری

2-هدف گزارشگری مالی

3- مفروضات اصول ومحدودیتهاو

4-صورت های مالی می باشد

چارچوب نظری:
هیات استاغنداردهای حسابداری مالی بلافاصله پس از تشکیل درسال 1973شروع به پایه ریزی طرح چارچوب نظری کردوهدف ان ایجاد نظامنامه ای تودتاماهیت ووظیفه حسابداری مالی را معرفی کنداصول حسابداری صرفا به جهت مقبولیت ان درجامعه تجاری پذیرفته میشوند واین اصول توسط افرادوسازمان هایی که برای امور حسابداری ومالی خود به راهنمایی نیاز دارند پذیرفته شده است

هدف گزارشگری مالی هدف اساسی گزارشگری مالی این است که اطلاعات مفیدی را برای تصمیمات سرمایه گذاری واعتباردهی دراختیار افراد قرار میدهد که بر اساس هیات استاندارد های حسابداری اطلاعات زمانی مفید هستند که مربوط بوده وازقابلیت اتکاوقابلیت مقایسه برخوردارباشداطلاعات مربوط در پیش بینی ها وارزیابی عملکرد گذشته مفید است یعنی باید ارزش پیش بینی باشنداطلاعات قابل اتکا باید عاری ازهرگونه اشتباه و با اهمیت و معتبر باشند و صحت اطلاعات نباید توسط کارشنا سان  خارج از واحد تجاری اثبات گردد اطلاعاتی که از قابلیت مقایسه و ثبات رویه برخوردارند باعث می شوند که به توان اطلاعات گزارش  شده رابا دورههای قبلی واحد تجاری همچنین باسایرواحدهای تجاری موجود درصنعت مقایسه کرد .

برای تعیین ارزش موجودی کالا که قابل اتکاباشدمدیریت باید فهرست قیمت های جاری کالا راازفروشنده بخواهد یاازارزیابان بخواهد کالارا ارزیابی کنند که این قابلیت باید درتمام اطلاعات حسابداری مالی کاربرد دارد

فرض شخصیت:
فرض شخصیت اساسی ترین فرض است و طبق ان باید مبادلات هر شخصیت جدا ازمبادلات همه سازمانهاوافراددیگرحتی فرد مالک ان شخصیت به حساب گرفته شود وباعث میشود که عملکردو وضعیت  مالی یک واحد تجاری ارزیابی گردد

شخصیت تجاری میتواند تک مالکی تضامنی ویا یک شرکت سهامی بزرگ باشد ودرمورد انواع واحدهای تجاری بزرگ کاربرد دارد و نباید مبادلات شخصی را با مبادلات موسسه ادغام کرد زیرا دیگر نمی شود به ارزیابی موسسه پرداخت دریک واحد تجاری نیز فرض شخصیت وجود دارد مثلا ممکن است دارای چند بخش باشد که باید فعالیت های هریک ازاین  بخشها رابطورجداگانه بررسی کنیم

شامل 32 اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,100 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Osule-pazirofteh-shodeh-hesabdari_2034492_6607.zip174.9k