دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت مديريت انرژی

دانلود پاورپوینت مديريت انرژی
چرا مديريت انرژي ؟
ضرورتهاي مديريت انرژي ؟
اتمام سوختهاي فسيلي
گرم شدن زمين
اصلاح و توسعه تكنولوژيهاي جديد در مديريت انرژي
اهداف مديريت انرژي ؟
 امنيت انرژي
حفاظت محيط زيست
توسعه اقتصاد پايدار
 
واژه شناسی  حوزه:
مدیریت انرژی              (Energy Management)
مدیریت سمت  مصرف      (Demand Side Management)
مدیریت بار                (Load Management)
پاسخ گویی بار             (Demand Response)
کارایی انرژی             (Energy Efficiency)
صرفه جویی انرژی        (Energy Conservation)
ممیزی انرژی           (Energy Audit)
حسابداری انرژی           (Energy Accounting)
 
اصول و مباني مديريت و مميزی انرژی:
مديريت انرژي:
مفهوم مديريت انرژي 
اهداف مديريت انرژي
محدوده فعاليت هاي حوزه مديريت انرژي
چرا اصول مديريت انرژي در اکثر واحدهاي صنعتي رعايت نمي شود ؟
 
مميزي انرژي:
 مفهوم مميزي انرژي
اهداف مميزي انرژي
محدوده فعاليتهاي مميزي انرژي
فوايد مميزي انرژي
ارتباط بين مميزي و مديريت انرژي  
انواع مميزي انرژي
مراحل انجام مميزي انرژي
 
مفهوم مديريت انرژي:
مديريت انرژي فعاليتي در راستاي کاهش هزينه هاي کلي انرژي به ازاي واحد توليد محصول مي باشد.
 مديريت انرژي فرآينــدي براي کاهش هزينه هاي انرژي وکاهــش توليد گازهاي گلخانه اي بطور همزمان مي باشد.
 
مثال:
 تغيير زمان تعميرات سيستمها
 
اهداف مديريت انرژي:
کاهش هزينه هاي انرژي
کاهش هزينه هاي تعميرات و نگهداري تجهيزات واحد
 کاهش آلاينده هاي زيست محيطي
 شفاف نمودن هزينه حاملهاي انرژي و افزايش حساسيت نسبت به مصارف و صرفه جوئي انرژي
کمک به امنيت عرضه انرژی
 کمک به گسترش عمر ذخاير انرژی
 
محدوده فعاليت هاي حوزه مديريت انرژي:
اطلاع رسانی و آموزش
کنترل و پايش مصارف انرژی
اجرای پروژه های مميزی انرژی
توسط شرکتهای مشاور
توسعه و بهبود تکنولوژی
 تجهيزات انرژی بر
پيگيری و حمايت از سرمايه گذاری
طرحهای بهينه سازی مصرف انرژی
تشکيل کميته انرژی
برنامه ريزی و سياست گذاری
 
چرا اصول مديريت انرژي در اکثر موارد رعايت نمي شود :
 فقدان اطلاعات لازم و مفيد در مورد مصارف انرژي
  محدوديت امکان سرمايه گذاري براي افزايش کارايي تجهيزات
  دسترسي نه چندان کافي و در اکثر مواقع عدم
 اطلاع از تکنولوژي هاي مدرن و جديد با بهره وري بسيار بالاي انرژي
  فقدان و يا ناکافي بودن پرسنل خبره و متخصص در هر بخش همراه با فرصتهاي کم جهت آموزشهاي لازم
شفاف نبودن هزينه حاملهاي انرژي
 
مفهوم مميزي انرژي:
مميزي انرژي شامل بررسي و شناخت جريانهاي انرژي در يک واحد صنعتي (يا ساختمان) از نظرکمي وکيفي بوده که در نتيجه آن موقعيت و ميزان پتانسيلهاي صرفه جوئي در واحد تعيين مي گردد.
 در مميزي انرژي با انجام مطالعات امکانپذيري (Feasibility Study) مصارف انرژي واحد بررسي شده وپيشنهادات لازم براي بهينه نمودن تجهيزات انرژي بر ارائه مي گردد. مميزي انرژي يک فعاليت اصلي براي کنترل مؤثر هزينه هاي انرژي واحد مي باشد.
مميزي انرژي يک ابزار بسيار کارآمد در تعيين وشفاف نمودن خط مشي برنامه هاي جامع مديريت انرژي درواحد مي باشد. در حقيقت مميزي انرژي با معرفي پتانسيل هاي صرفه جوئي و بازيافت انرژي ، فرصتهاي بهينه سازي ، امکان برنامه ريزي مناسب در راستاي کاهش هزينه هاي انرژي وشناخت راهکارهاي امکانپذير صرفه جوئي انرژي از نظر فني  و اقتصادي (با اولويت بندي) را براي مديران انرژي فراهم مي آورد. 
 
اهداف مميزي انرژي:
تعيين نوع و ميزان مصارف و اتلافهاي انرژي
شفاف نمودن هزينه هاي حاملهاي انرژي
تجزيه و تحليل راهکارهاي صرفه جوئي انرژي از  نظر امکانپذيري فني 
- توسعه و بهبود تکنيکهاي اپراتوري
- به کارگيري مناسب تجهيزات و تکنولوژي جديد
انجام تحليلهاي دقيق اقتصادي راهکارهاي امکانپذير صرفه جوئي و تعيين اولويت اجراي پيشنهادات ارائه شده
 
فوايد مميزي انرژي:
فوايد مالي: مميزي انرژي افزايش سود واحد را بدليل کاهش
هزينه هاي انرژي ، تعميرات و نگهداري ، تعويض تجهيزات و ... به دنبال خواهد داشت.
فوايد سازماني: مميزي انرژي راهنماي مدير انرژي وهدايت کننده مدير واحد جهت اتخاذ برنامه ها و تصميمهاي مناسب در راستاي افزايش بهره وري انرژي و ايمني واحد مي باشد.
فوايد زيست محيطي: اعمال راهکارهاي پيشنهادي از نتايج مميزي انرژي واحد سبب کاهش نشر آلاينده هاي زيست محيطي نظير NOx, CO2 و .... خواهد شد.
 
ارتباط بين مميزي و مديريت انرژي:
مميزی انرژي ابزار اصلي پياده نمودن اصول مديريت انرژي در هر واحد محسوب مي شود.
 
انواع مميزي انرژي:
مميزي انرژي مقدماتی (Preliminary Energy Audit)
مميزي انرژي موردی يا تک منظوره (Single Purpose)
مميزي انرژي جامع (Comprehensive Energy Audit)
 
مميزي انرژي مقدماتی  (Preliminary Energy Audit):
اين نوع مميزي انرژي کم هزينه ترين مميزي انرژي است که در نتيجه انجام بالانس انرژي کلي واحد، پتانسيل هاي صرفه جوئي انرژي به صورت کلي و مقدماتي نمايانگر مي گردد .
 
مميزي انرژي موردی يا تک منظوره (Single Purpose):
اين نوع مميزي انرژي در مورد يک يا چند نوع از پروژه های انرژی تحليلی با جزئيات ارائه می کند. پروژه های اين نوع مميزی می تواند حاصل يک مميزی مقدماتی باشد يا يک تأمين کننده تجهيزات آنرا پيشنهاد کند.
 
 مميزي انرژي جامع  (Comprehensive Energy Audit):
مميزي انرژي جامع يک مرحله بالاتر و جامعتر از مميزي انرژي مقدماتي واحدها مي باشد. در اين نوع مميزي انرژي ضمن بررسي چگونگي و ميزان مصرف انرژي در بخشهاي مختلف نظير روشنايي ، فرآيندها و ... با تجزيه و تحليل تفصيلي تجهيزات (و در صورت نياز به کمک مدلهاي آناليز کامپيوتري)، الگوي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف تعيين و عملکرد واحد تحت تأثير پارامترهاي مختلف پيش بيني مي گردد.
 
شامل 91  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modiriyate_energy_2034074_8237.zip4.7 MB

دانلود پاورپوینت نقش مديريت مصرف در اعمال مديريت بار و كاهش پيک مصرف

دانلود پاورپوینت نقش مديريت مصرف  در اعمال مديريت بار و كاهش پيک مصرف رئوس مطالب آشنايي با  : بحث مديريت مصرف انرژي و ضرورت اجراي آن در كشور چگونگي اجراي فرايند بهينه سازي مصرف انرژي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي چگونگي يك سيستم قدرت تمهيدات سيستم قدرت با اجراي مديريت بار در تغيير منحني بار ماهيت مديريت مصرف انرژي چيست ؟ بررسي دلايل تشديد اهميت اعمال مديريت مصرف انرژي الكتريكي روش ها و راهكارهاي اساسي در تغيير بار  برخي از ابزارهاي مديريت مص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود پاورپوینت مديريت انرژی در بخش تجاری و عمومی

دانلود پاورپوینت مديريت انرژی در بخش  تجاری و عمومی فهرست مطالب: در سال 90 ویژگی صنعت برق و وضعيت شبكه سراسري مروري بر وضعيت مصرف برق بخشهاي مختلف هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر مصرف آشنايي با انواع لامپ ومديريت روشنايي در مراكز تجاري و منزل  نگاهي كوتاه به جداول تعرفه بخش تجاري ------------- وضعيت صنعت برق در سال 88: قدرت نصب شده 47589 مگاوات(رشد به سال قبل 6.7%) حداكثر قدرت توليد شده همزمان نيروگاه هاي كشور 37580 مگاوات ( افزايش نس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت بررسی مدل های تحلیل قطعات الکترونیک مولکولی و تعیین ویژگی ها و کاربردهای آنها

دانلود پاورپوینت بررسی مدل های تحلیل قطعات الکترونیک مولکولی و تعیین ویژگی ها و کاربردهای آنها عناوین: مقدمه روش های مدل سازی مولکولی سیستم یکای اتمی تقریب ها و قضیه ها روش های آغازین روش نظریه تابعی چگالی مقایسه میان روش ها هارتری هارتری-فاک اثر همبستگی برهمکنش پیکر بندی اختلال مولر- پلست گروه جفت شده -------- چرا مولکول: 1-اندازه مولکول 2-انعطاف پذیری مولکول 3-قابلیت خودساز بودن بعضی از مولکول ها 4-یکسان بودن مولکول ها   تاریخچه: 1974 1984 1996 2001 شامل 24&n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان