دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت جریان های پرفرکانس

دانلود پاورپوینت جریان های پرفرکانس

جریان های پرفرکانس Highfrequency currents :

جریان هایی که بدلیل فرکانس بالا سبب تحریک اعصاب حسی و حرکتی نمی شوند. 

Hz  f>5x105

ü حداقال زمان تحریک= 0.01 ms
ü برای Hz  f = 5x105

5x105 = 0.001ms  x 1/2= زمان نیم سیکل

نوسان : به هر حرکت رفت و برگشت گویند. مانند جریان متناوب که در آن الکترون ها رفت و برگشت دارند.جریان پرفرکانس جریان متناوب با فرکانس بالا است.
نیروی محرکه القایی:
قانون فارادی: با تغییر شار مغناطیسی در یک سیم در آن نیروی محرکه القا می شود :

E=-dΦ/dt

قانون لنز : جهت جریان بوجود آمده چنان است که با جریان اولیه مخالفت می کند.

سلف:

با ورود جریان بداخل یک سلف میدان مغناطیسی درآن گسترش می یابد LI = Φ ودر نتیجه نیروی محرکه ای در آن القا می شود که با جریان اولیه مخالفت می کند(خود  القایی).

E=-L.dI/dt

فرکانس مدار LC:

همانطور که در آونگ فرکانس بستگی به طول دارد، در مدار LC نیز فرکانس بستگی به ظرفیت خازن و ضریب خودالقایی سلف دارد.

 f=1/2 p√LC

میراشدن نوسان ها:

همانطور که نوسانات آونگ بدلیل مقاومت هوا از بین می رود.بدلیل مقاومت اهمی مدار نیز بتریج از بزرگی جریان کاسته می شود.

انتقال انرژی میان دستگاه های نوسان کننده و تشدید:

دو آونگ که ویژگی فیزیکی یکسانی داشته باشند،با به نوسان درآمدن یکی نوسان را به دیگری منتقل می شود (با آشفته کردن هوای اطراف خود) : تشدید
یک مدار LC نیز در اطراف خود امواج الکترومغناطیسی تولید می کند که می تواند به مدار LCدیگر در نزدیکی خود انرژی بدهد.
اگر فرکانس طبیعی f=1/2 p√LC دو مدار یکی باشد موج
رادیویی تولید شده در یک مدار به مدار دیگر برخورد
کرده   ودر آن جریان پرفرکانس ایجاد می کند:تشدید
شرط تشدید بین دو مدار:L1c1=L2c2
 
 تولید گرما:
جریان های پرفرکانس مانند هرجریان الکتریکی دیگر تولید گرما می کنند.  
DC:Q=K.R.I2.t     AC:P=Ve.Ie.cosφ
بدن شامل مقاومت ها و خازن هایی است.
بخشی از جریان پرفرکانس که از مقاومت ها می گذرند تولید گرما می کند( 0= . ( φ
بخشی از جریان پرفرکانس که از خازن ها می گذرند تولید گرما نمی کند( 0 9= . ( φ
 
دیاترمی  Diathermy:
عبارتست از اثر گرمایی جریان های پرفرکانس.(البته از فراصوت نیز برای ایجاد گرما استفاده می شود).
امپدانس:مقاومتی که یک مدار در برابر جریان متناوب از خود نشان می دهد.
XL=Lω   XC=1/Cω
Z  RCمدار = √ R2+(1/Cω)2
Z  RLمدار = √ R2+(Lω)2
 
شامل 83  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,100 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jaryanhaye_porfrequency_2032852_4482.zip12.2 MB

دانلود پاورپوینت مبانی برق فصل سیزدهم جریان متناوب

دانلود پاورپوینت مبانی برق فصل سیزدهم جریان متناوب تاکنون با منبع DC یا مستقیم آشنا شدیم ، اکنون با منبع جدیدی به نام منبع متناوب و سپس منبع AC آشنا می شویم. جریان متناوب: جریان متناوب جریانی است که مقدار و جهت آن نسبت به زمان تغییر می کند و تکرار می شود. در باتری که ولتاژ مستقیم می باشد، جریان نیز مستقیم می باشد یعنی جریان همیشه از قطب مثبت خارج می شود. جریان متناوب یک جریان دو جهته می باشد یعنی الکترون ها ابتدا در یک جهت و سپس بر عکس جاری می ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,700 تومان

دانلود پاورپوینت حسگر های نور

دانلود پاورپوینت حسگر های نور اهميت نور در کشاورزی: تابش خورشیدی بعنوان منبع انرژی : –محاسبه تبخیر و تعرق گیاهان –گرمکن های خورشیدی خشک کن ها محصولات سیستم های حرارتی در مناطق دور افتاده و گلخانه ها   فتوسنتز گیاهان –امواج الکترومغناطيسی ساطع شده از خورشيد با طول موج  106 تا 1014 متر امواج مرئی 380 الی 760 نانومتر –نور  مرئی قابل استفاده برای فتوسنتز  اکسيژن + هيدرات کربن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان

دانلود پاورپوینت استفاده از تغيير مقاومت يا استرين گيج

دانلود پاورپوینت استفاده از تغيير مقاومت يا استرين گيج مقاومت هادی  با طول رابطه خطی مستقيم و با سطح مقطع رابطه معکوس دارد: با کشيدن سيم مقاومت از طريق افزايش طول و کاهش سطح مقطع افزايش می يابد جهت بهبود بازده سيم مقاومت را روی ورق نازک پلاسيکی می چسبانند (قطر سيم حدود 1 هزارم اينچ) مقاومت معمول هر استرين گيج  حدود (30 Ω to 3 kΩ (unstressed. جهت اندازه گيری دقيق بايد از تغييرات کم مقاومت استفاده نمود و به صورت پل   ضري ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان