دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت طراحی انبار

دانلود پاورپوینت طراحی انبار
تعريف انبار:
انبارمحلي براي نگهداري كالاها و مواد است، در صنعت براي نگهداري مواد اوليه ، كالاهاي نيم ساخته ، محصولات يك واحد توليدي، قطعات يدكي دستگاهها و ماشين آلات و اجناس اسقاط ، و در تجارت به منظور نگهداري اقلام و كالاهاي خريداري شده براي توزيع و فروش استفاده مي شود.
 
انواع انبار:
انبارهاي متنوع و مختلفي در عمل وجود دارد و تاكنون تقسيم بنديهاي مختلفي در مورد آنها شده است .
 
در اينجا از نظر نقطه نظرهاي زير انواع انبارها بررسي مي كنيم:
از نظر کالایی كه در آن نگهداري مي شود.
از نظر چگونگي و ماهيت عملكرد.
از نظر ساختماني.
ازنظرانجام عمليات انبار توسط انسان يا ماشين.
 
كليه مواد را مي توان به گروههاي زيرتقسيم كنيم:
اقلام جامد تكي مانند يك شاخه تير آهن،يك عدد ميلگرد،يك عدد پيچ اقلام جامد ظرف شده (كانتينرشده)مانند كانتينر صادراتي،يك صندوق كالا،يك پالت باراقلا جامد فله اي مانند گندم ،برنج،مواد اوليه معدني اقلام مايع كانتينر شدهمانند يك بشكه نفت،يك چليك اسيداقلام گازي شكل كانتينر شدهمانند كپسول گازاقلام گازي شكل فله ايمانند جريان گاز.
علاوه بر شكل و حالت مواد ، شرايط و خصوصيات كالا در نوع انباري كه براي نگهداري آن مورد نياز است، مؤثر مي باشند.
 
با توجه به اين مسائل مي توان انبارها را به صورت زير تقسيم نمود:
انبار كالاهاي معمولي:
منظور از انبار كالاهاي معمولي ،انباري است كه خصوصيات مواد اوليه ، مارابه استفاده از وسايل وتجهيزات مخصوص جهت كنترل شرايط آن مجبور نمي سازد.انباردر اين انبار معمولاً به شكل جامد كانتينر شده ،بسته ها و كارتن ها مي باشد.
 
انبار مواد قابل اشتغال يا انفجار:
 انبارهايي كه براي نگهداري اين قبيل مواد بكار مي روند ، بايد داراي شرايط ويژه بوده ،از ايمني كامل برخوردار باشند. در انبارهايي كه مواد قابل اشتعال وجود دارد بايد تدابير حفاظتي شديدي از نظر موقعيت و محل ، نوع ساختمان ،سيستم هاي جلوگيري از حريق و ... صورت گيرد. انبارهايي كه مواد قابل انفجار در آن نگهداري مي شود بايد به شكل مخصوص و متناسب با مواد انبارشده ، درمحلهايي دور از اماكن عمومي ساخته شوند.اقلام اين انبارها مي توانند به صورت جامد تكي ،جامد بسته بندي شده،يا به صورت مايع ظرف شده و يا گازي شكل باشند.بشكه هاي نفت ، بشكه هاي بنزين،چليكهاي حاوي مواد آتشگير و كپسولهاي گازهاي قابل احتراق ، نمونه هايي از اين مواد مي باشند.
 
انبار كالاهاي فاسد شونده:
بسياري از مواد از قبيل : مواد غذايي، دارويي ، و شيميايي وجود دارد كه بايد در درجه حرارت هاي ويژه اي انبار شوند. به عنوان مثال ،براي نگهداري مواد غذايي به سردخانه (انـــبار سرد)نياز مي باشد.سردخانه ها خود بر حسب نوع مواد و اقلامي كه در آن نگهداري مي شوند به دو دسته سردخانه بالاي صفر درجه و سردخانه زير صفر درجه سانتيگراد تقسيم مي شوند . از سردخانه هاي بالاي صفر درجه براي نگهداري اقلامي مانند محلول هاي شيميايي ،سرم ها،داروهاي ظهور فيلم ، فيلم ،ميوه جات سبزيجات ، پنيرو...استفاده
مي شود.در سردخانه هاي زير صفردرجه ، كه دماي آنها گاهي تا32درجه سانتي گرادزيرصفرنيزمي رسد.لاشه هاي گوشت منجمدگاو،گوسفند،مرغ،كره،....نگهداري مي گردد.
 
انبار مواد شيميايي و سموم:
مواد شيمياي غالباً خواص مختلف خطرناكي دارند،به طوري كه ممكن است در تماس با اعضاي بدن ، اقلام ديگر انبار،ساختمان انبار و تجهيزات حمل ونقل اثرات نا مطلوبي برجاي گذارند.بسياري از مواد شيميايي با پخش شدن در فضا ، در دراز مدت مي توانند تاثيراتي برروي حس بينائي و لامسه افرادي كه با آنها سروكار دارند ،بگذارند.تاثيرات  تخريبي سموم برروي بدن انسان نياز به توضيح ندارد.لذاچنين موادي بايد در انبارهاي جداگانه با درنظر گرفتن كليه شرايط ايمني و حفاظتي نگهداري شوند.
 
انبار مواد فله اي:
اين گونه انبارها غالباًبراي نگهداري يك نوع از مواد فله اي بكار مي روند،ولي ممكن است از يك انبار درطول زمان براي نگهداري مواد مشابه استفاده نمود.مشخص بودن نوع موادي كه قرار است انبار شوند جهت طراحي سازه اي و ساخت آنها از ابتدا لازم است، سيلوهاي غلات ، سيمان ، تانك هاي مواد شيميايي و نفتي از اين نوع انبارها هستند. خصوصيات ويژه اين اقلام ، نحوه طراحي و ساخت آنها را از ساير انواع انبار جدا مي سازد. براي مثال ، حمل و نقل مواد جامد فله اي عمدتاً به وسيله سيستم هاي نقاله و انتقال مواد مايع فله اي توسط موتور پمپ هاي الكتريكي و لوله هاي فولادي مخصوص صورت مي گيرد.
 
انواع انبار از نظر چگونگي و ماهيت عمل:
اگر چه تمامي انبارها براي نگهداري اقلام مختلف كالا بكار مي روند ليكن مسايلي از قبيل:
محل و موقعيت انبار
نحوه ساختن انبار
تأسيسات مورد نياز
تنوع كالاهايي كه به انبار وارد مي شوند
ميزان حجم يا وزن مواد كه در طي زمان معييني به انبار داخل يااز آن خارج مي شود.
موقعيت انبار در ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي جامعه
وجود دارند كه به همراه پاره اي مسايل ديگر،انبارها را از نظر چگونگي و ماهيت عمل آنها از يكديگر متمايز مي سازد.
 
براين اساس مي توان انبارها را به صورت زير تقسيم نمود:
انبارهاي گمركي و ترانزيت
 
حجم فعاليت در اين انبارها فوق العاده زياد است ، و از راه ارتباطات هوائي ، دريايي ، راه آهن و جاده اي وظيفه تحويل اقلام و محصولات وارداتي و يا ارسال اقلام صادراتي انجام مي شود. اقلام در اين گونه انبارها ، عمدتاً به صورت واحد بار از قبيل :كانتينرهاي استاندارد ، واحد هاي بار پالتي،صندوقها و در پاره اي موارد اقلام تكي حجيم و يا وزين مي باشند. حجم بالاي مواد و اقلام ، اجازه انبار كردن آنها را به شكل ساده و به صورت انباشته(كپه اي) مي دهد . فعاليت هاي عمده در اين انبارها عبارت است دريافت ، انتقال به محل انبار ،انبار نمودن و سپس ارسال است. قابل ذكر است كه مقدار قابل ملاحضه اي از اقلام ، به خاطر بسته بندي خاصي كه دارند و به علت اينكه در محيط باز فاسد نشده و از ميان نمي روند و يا مانند آهن آلات دچار زنگ زدگي و پوسيدگي نمي گردند در اين گونه انبارها ودر محوطه سر باز نگهداري مي شوند.
 
انبار هاي توزيع محلي:
اين انبارها جهت توزيع اقلام و محصولات مختلف براي يك ناحيه يا شهر ،يا براي انبار نمودن نيازهاي ساليانه موسسات و سازمانهاي خدماتي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرند.در اينگونه انبارها فعاليتهاي ارسال بيش از دريافت مي باشد ، زيرا اقلام به صورت واحد بار به مقدار زياد دريافت مي شود و سپس به صورت دسته هاي كوچكتر و يا قطعات منفرد تحويل متقاضيان مي گردد. تنوع اقلام در اين گونه انبارها ،در مقابل وزن و حجم اقلام متوسط است. استفاده از سيستمهاي قفسه بندي در چنين انبارهايي مشاهده مي شود.درطراحي و تعين محل اين گونه انبارها نيز بايد نكات ويژه اي در نظر گرفته شود.
 
انبارهاي كارخانه هاي صنعتي:
كارخانه داراي انبارهاي متعددي هستند . تعيين محل و برآورد فضاي انبار كارخانه ها در ارتباط تنگاتنگ با طراحي كلي كارخانه ،صورت مي گيرد.
 
انبارهاي مختلفي كه معمولاً در كارخانه ها وجود دارند عبارتند از:
انبار مواد اوليه
انبار محصول
انبار قطعات نيمه ساخته
انبار ابزار
انبار قالب
انبار قطعات يدكي
دستگاه ها و ماشين آلات
انبار آهن آلات و پروفيلها
انبار ضايعات و قراضه ها
انبار ملزومات و لازم مصرفي پرسنل
 
موضوع قابل توجه در انبار كارخانه ها ، مشخص بودن تعداد ،مقدار، نوع مواد وقطعات ويا محصولاتي است كه در انبارها نگهداري مي شود،و به اين ترتيب و با استفاده از آمار و اطلاعات و پيشبينيهايي كه صورت مي گيرد مي توان با تقريب بسيار خوبي نياز به فضا تجهيزات حمل و نقل ،تجهيزات نگهداري و ظروف مورد نياز انبارها را محاسبه نمود.نكته قابل توجه ديگر ، به خصوص در انبار مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته ، تنوع اقلام و طرح ظروف و روشهاي مناسب براي نگهداري آنهاست اين تنوع اقلام ،استفاده از انواع روشهاي قفسه بندي را در انبارهاي كارخانه ها معمول كرده است.
 
شامل 60  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tarahi_anbar_2029429_1336.zip2.4 MB

دانلود پاورپوینت تنوع ، اکتساب و تجدید ساختار (استراتژی های سطح شرکت)

دانلود پاورپوینت تنوع ، اکتساب و تجدید ساختار (استراتژی های سطح شرکت) تنوع مرتبط با محصول: ورود به بازارهای جدید محصول یا فعالیتهای کسب و کار که با بازارها و فعالیتهای موجود شرکت مرتبط اند.   تاکید بر هم افزایی عملیاتی : تکنولوژی های معمول، بازاریابی و تولید افزایش در رقابت ماورای آنچه که می توانیم از طریق بازارهای محصول و فعالیتهای کسب و کار بصورت جداگانه بدست اوریم. 5=2+2 که بعنوان صرفه جوئیهای مقیاسی یا صرفه جویی های مقیاس شناخته شده اند.   تنوع غ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود پاورپوینت تمرين عارضه يابی

دانلود پاورپوینت تمرين عارضه يابی هفت ابزار کنترل کیفیت: 1- نمودار جریان فرآیند (Process Flowchart) 2-برگه بررسی (Check Sheet) 3-گراف (هیستوگرام) ( ستونی، xy، راداری، پای کیک) 4-تجزیه تحلیل پارتو 5-نمودار علت و معلول(Cause and Effect Diagram) یا fish-bone 6-نمودار پراکندگی (Scatter Diagram) 7-نمودارهای کنترل (Control Chart)   تاريخچه نمودار استخوان ماهي (FISH BONE) : اولين نمودار علت و معلول به وسيله پرفسور «ك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان

دانلود پاورپوینت تامین مالی بین المللی

دانلود پاورپوینت تامین مالی بین المللی تامین مالی بین المللی: تامين منابع مالي واعتباري جهت سرمايه گذاري در توليد يا تجارت   تامين مالي: 1-داخلي 2-بين المللي   تامين مالي: 1-سرمايه گذاري در امور توليدي 2-تجارت   تامين مالي تجارت: 1-نقدي 2-حساب باز(اماني) 3-پيش پرداخت 4-برات 5-اعتبار اسنادي L/C   تامين مالي خارجی سرمايه گذاريهاي توليدي وصنعتي: 1-استقراض مستقيم: 2-فاينانس 3-يوزانس 4-سرمايه گذاري مستق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,200 تومان