دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت تمركز زدايی در نظام سلامت , اهداف و چارچوب های تحليل تمركز زدايی

دانلود پاورپوینت تمركز زدايی در نظام سلامت , اهداف و چارچوب های تحليل تمركز زدايی
تمركز زدايي يكي از بزرگترين تغييرات ساختاري دربرنامه اصلاح نظام سلامت است
استراتژي تعريف شده مورد توافقي براي انجام تمركز زدايي وجود ندارد.
تمركز زدايي بايد مبتني بر شرايط سياسي، مديريتي و سازماني كشور صورت پذيرد.
 
اهداف تمركززدايي:
عدالت (Equity)
كيفيت (Quality)
كارايي (Efficiency)
پاسخگويي و انتخاب محلي Local  Choice and Accountability كارآمدی(Efficacy)
شفافيت (تراز) مالي (Financial soundness)
افزايش اثربخشي خدمات ارائه شده از طريق ايجاد سازگاري ميان شرايط و اهداف با نيازهاي محلي.
بهبود كارايي استفاده از منابع از طريق هم سو كردن مقامات محلي در خصوص توافق بر تركيب خدمات و هزينه ها.
افزايش آگاهي در خصوص هزينه كرد و كارايي خدمات از طريق ايجاد ارتباط نزديك ميان تخصيص منابع و بهره مندي از آن
افزايش انگيزش پرسنل بهداشتي از طريق نظارت محلي و ايجاد مشاركت استفاده كنندگان در امر نظارت و ارزيابي عملكرد و ........
بهبود پاسخگويي، شفافيت عملكرد و قانون گرايي از طريق ادغام ارائه خدمات درساختار مديريتي محلي.
افزايش مشاركت شهروندان در ارائه خدمات سلامت از طريق ايجاد سيستم ها و روشهاي ايجاد مشاركت در برنامه ريزي، تخصيص منابع، نظارت و ارزشيابي.
افزايش عدالت در ارائه خدمات از طريق توانمند سازي گروه هاي فقير و حاشيه نشين، در دسترسي به ارائه دهندگان خدمات سلامت و در تاثير بر تصميم گيري بر تركيب حدمات و هزينه ها.
افزايش نقش بخش خصوصي در ارائه خدمات سلامت از طريق جداسازي بخش گردش مالي از بخش ارائه خدمت.
 
موافقان و مخالفان تمركززدايي چه كساني هستند:
مخالفان:
اغلب صاحبان قدرت در مقابل انتقال قدرت به ساير افراد مقاومت مي كنند.
يكي از اصلي ترين مراكزي كه با تمركززدايي مخالف است سطح ملي وزارت بهداشت است.
حرفه اي هاي بهداشت در خدمات عمومي گروه ديگري هستند كه اغلب با تمركززدايي مخالفت مي كنند.
ارائه دهندگان خدمات در بخش دولتي  
 
موافقان:
ادارات بهداشت محلي و شهرستاني.
دولتهاي محلي منبع ديگري براي حمايت از تمركززدايي مي باشند.
رهبران جديد دموكراتيك و گروههاي سياسي كه اقدامات دموكراتيك را پايه گذاري مي كنند يا آن را گسترش داده اند.
انجمن هاي خيريه منبع ديگري براي حمايت و دفاع از تمركززدايي محسوب مي شوند .
 
چارچوب هاي تحليل تمركز زدايي:
رويكرد مديريت عمومي (Public Administration Approach)     
رويكرد گزينه هاي مالي محلي (Local fiscal choice Approach)
 رويكرد شهري اجتماعي (Social Capital approach)
رويكرد مدير و كارمند (Principle agent approach)
رويكرد فضاي تصميم گيري (decision space approach)
 
رويكرد مديريت عمومي :
روش مديريت عمومي اولين بار توسط دنيس روندينلي و جي شبير چيما  ارائه شد.
با كمك آن  ميتوان طيف وسيعي از فرآيندهاي تمركز زدايي را در كشورهاي در حال توسعه ارزيابي كرد.
اين رويكرد تمركز زدايي درمقالات وابسته به سازمان جهاني بهداشت (WHO) به وسيله، آن ميلز و همكاران  تحت عنوان" تمركز زدايي نظام سلامت، مفاهيم ، موضوعات و تجربيات كشوري"در سال 1990 منتشر شد.
اين روش امروزه ميان مجامع بهداشتي بين المللي از مقبوليت گسترده اي برخوردار است   
 
اين رويكرد 4 گونه شناخته شده از فرم هاي تمركززدايي را بسط داده است:
تراكم زدايي (Deconcentration): 
همان انتقال قدرت از ادارات مركزي به ادارات محيطي است كه  ساختار اداري يكسان دارند. مانند وزارت بهداشت و ادارات استاني (ادارات تابعه)
 
تفويض اختيار (Delegation) :
انتقال مسئوليت و اختيار به آژانسهاي نيمه مستقل است( مانند هيأتهاي امناي سلامت ، كميسيون مستقل نظارت و يا كميسيون اعتبار بخشي)
 
واگذاري به ساير بخشهای دولتی (Devolution) :
  انتقال مسئوليت و اختيار از ادارات مركزي وزارت بهداشت به ساختارها مديريتي مجزا است كه هنوز تحت مديريت هاي دولتي اداره مي شوند ( مانند دولتهاي محلي استاني يا ايالتي و شهرداريها )
 
خصوصي سازي (Privatization) :
  انتقال مسئوليتهاي اجرايي و در بعضي موارد مالكيت به شركتهاي خصوصي است كه اغلب در قالب يك قرارداد انتظارات متقابل از بخش خصوصي و از صندوق عمومي دولت مشخص مي گردد، مثلاً تبديل بيمارستانهاي عمومي به مالكيت خصوصي به منظور ارائه خدمات خاص
در هركدام از اين گونه هاي تمركز زدايي اختيارات و مسئوليتهاي قابل توجه و با اهميت اغلب بر عهدة ادارات مركزي باقي مي ماند.  (نقش سياستگذاري و كنترل )
در بعضي موارد اين انتقال و جابجايي منجر به بازنگري در تعاريف مسئوليتهاي وظيفه اي ميشود.
 حيطة اصلي كار اغلب نواحي، شهرستانها و جوامع كوچك است.
 
1-نقاط ضعف:
اين رويكرد نمي تواند راهنمايي مناسبي براي تحليل عملكردها و وظايفي كه از يك سازمان رسمي به ديگــــري واگذار مي شود داشته باشد.
نمي تواند طيفي از گزينه ها براي تصميم گيرندگان را در هر سطح مشخص نمايد.
 
2-نقاط قوت:
يك دسته بندي آسان براي مشخص كردن ساختارهاي رسمي تمركز زدايي را فراهم ميكند.
اين رويكرد اغلب به درجات و ماهيت ساختاري توجه دارد كه، مسئوليت و اختيارات به آن واگذار مي شود يا ازآن سلب مي گردد.
 
رويكرد گزينه هاي مالي محلي:
رويكرد گزينه هاي مالي محلي (فدراليسم مالي)  توسط اقتصاددانها ارائه شد كه بتوانند تصميمات اخذ شده توسط دولتهاي محلي را در خصوص استفاده از منابع خود و منابعي كه از طريق سطوح مختلف دولت ميان دولتهاي محلي جابجا مي شود را تحليل كنند .
رويكرد گزينه هاي مالي محلي در واقع به تحليل هزينه كرد اعتبارات محلي و ملي بخش سلامت در كشورهايي كه به صورت فدرال اداره ميشود مي پردازد.
اين مسئله اغلب در سيستم هاي فدرال بكار گرفته شده كه سابقة تاريخي در نهادينه شدن قدرت و اختيار داشته و منابع قابل توجه محلي نيز در اختيار دارند.
 
محدوديت رويكرد گزينه هاي مالي محلي:
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه منابع محلي بخش كوچكي از هزينه هاي منطقه را تأمين مي كند.
تخصيص منابع قابل انتقال در ميان دولتهاي محلي با محدوديت هاي اجرايي بسياري همراه است  
 
شامل 40  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tamarkoz_zodayi_sar_nezame_salamat_2029094_3766.zip276.1k

دانلود پاورپوینت تامين منابع مالی و سرمايه

دانلود پاورپوینت تامين منابع مالی و سرمايه منابع تامين سرمايه مراحل سرمايه گذاري   سرمايه گذاري وتامين مالي: سرمایه ثابت: سرمایه مورد نیاز دوره بهره برداری سرمایه درگردش: سرمایه مورد نیاز دوره اجرای طرح   داراییهای ثابت در مرحله اجرای طرح خریداری و طی دوره بهره برداری مورد استفاده قرار می گیرندو شامل عوامل زیر  است: –مستهلک شونده مانند ماشین آلات ، غیر مستهلک شونده مانند زمین –مشهود مانند ساختمان وتجهیزات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود پاورپوینت تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات

دانلود پاورپوینت تاکتیک ها و تکنیک های تبلیغات شکل یک- عمده ترين شيوه هاي توسعه ارتباطات: تبليغات اطلاع رساني روابط عمومی جوان هيجده ساله ساكن پاريس مشتركات بيشتري با جوانان هيجده ساله ساكن نيويورك دارند تا والدين خودشان. آنها محصولات يكساني را خريداري مي كنند، فيلم هاي يكساني را تماشا مي كنند، موسيقي يكساني را گوش داده و نوشابه هاي يكساني را مي نوشند. ويليام ردي مديرعامل كانال تلويزيوني  MTV اروپا   بخش مهمي از رسانه ها تبليغ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت طرح تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين

دانلود پاورپوینت طرح تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين فهرست عناوین: بخش اول: جايگاه انسان در قرآن ضرورت تکريم ارباب رجوع تکريم ارباب رجوع نوعي مديريت اسلامي  وحدت در اهداف عدالت در رفتار صداقت در گفتار مديريت مستمر نتيجه نهائي   بخش دوم: مقدمه پيشنهاد طرح اهداف طرح تکريم ارباب رجوع مباني اعتقادي طرح تکريم ارباب رجوع مفهوم تکريم تعريف ارباب رجوع – تعريف مشتري انواع ارباب رجوع * از نظر نوع مراجعه * از نظر سطح رضايت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,300 تومان