دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت دوره آموزشی تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

دانلود پاورپوینت دوره آموزشی  تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

واژگان و تعاريف:

1)  فرآيند اندازه گيري (Measurement Process) :

در اين جزوه، اندازه گيري به اين گونه تعريف مي شود:

"تخصيص اعداد به موارد مشخص به منظور تبيين روابط بين ويژگي هاي خاص"

اين تعريف نخستين بار در ١٩٦٣ توسط "آيزنهارت" ارائه شد.

فرآيند تخصيص دهي عدد به عنوان فرآيند اندازه گيري تعريف مي شود، و مقدار تخصيص داده شده به عنوان مقدار اندازه در نظر گرفته مي شود.

از اين تعريف چنين بر مي آيد که فرآيند اندازه گيري مي تواند به عنوان يك فرآيند توليدي در نظرگرفته شود که خروجي آن عدد )داده(است .چنين نگرشي به سيستم اندازه گيري از آن جهت مفيد است که به ما اجازه مي دهد مفاهيم، اصول و ابزاري را در تجزيه و تحليل سيستم اندازه گيري به کار ببنديم که قبلا" در کنترل آماري فرآيند (SPC)  به کار گرفته بوديم.

٢) سنجه :(Gage)

هر وسيله اي که براي دستيابي به اندازه ها مورد استفاده قرار مي گيرد، گاهي اوقات اختصاصا" براي وسايلي که نقش ابزار برو/ نرو را در کارگا هها ايفا مي کنند، به کار گرفته مي شود.

٣) سيستم اندازه گيري :(Measurement System)

مجموعه عمليات، روش ها، سنجه ها و ساير ابزار، نرم افزار ها و نفراتي که براي تخصيص يك عدد به يك ويژگي مورد اندازه گيري مورد استفاده قرار مي گيرد

٤( تبعيض، قابليت خواندن، ريزنگري (تجهيزات) : (Discrimination, Readability, Resolution)

 کوچكترين واحد قابل خواندن، ريزنگري اندازه گيري يا حد مقياس دستگاه نام دارد.

٥) مقدار مرجع :(Reference Value)

عبارتست از ارزش پذيرفته شده براي يك محصول يا مصنوع.

٦)مقدار واقعي :(True Value)

مقدار حقيقي از يك محصول يا مصنوع که معمولاً ناشناخته مي باشد

٧) گرايش (Bias) :

اختلاف بين ميانگين اندازه گيري هاي انجام شده با مقدار مرجع گرايش نام دارد

٨) ثبات (Stability):

عبارتست از کنترل آماري يك فرآيند اندازه گيري با توجه به موقعيت آن در طول زمان، يا به عبارت ديگر تغييرات گرايش در طول زمان و تحت کنترل آماري بودن آن ثبات نام دارد.

٩) ارتباط خطي (Linearity):

عبارتست از تغييرات گرايش در گستره طبيعي و عملياتي يك سيستم اندازه گيري

10)دقت(Precision) :

عبارتست از نزديك بودن مقادير اندازه گيري شده، هنگامي  که تكرارهاي اندازه گيري روي قطعه يا قطعات ثابت انجام مي پذيرد.

١١)تكرارپذيري :(Repeatability)

عبارتست از نوسانات بدست آمده از يك سيستم اندازه گيري هنگامي که يك ابزار اندازه گيري ، به وسيله يك بازرس چند بار براي اندازه گيري يك مشخصه خاص از قطعه (يا قطعات) مورد استفاده قرار مي گيرد.

١٢)  تجديدپذيري :(Reproducibility)

عبارتست از نوسانات بين ميانگين اندازه گيريهاي بدست آمده، هنگامي که چند بازرس با يك ابزار مشخصه اي از قطعه(يا قطعات) را اندازه گيري مي نمايند.

١٣ ) گيج  R&Rیا (GRR):

ترکیب تكرارپذيري و تجديدپذيري بصورت توام، که براي يك سيستم اندازه گيري تخمين زده مي شود.

١٤) توانمندي سيستم اندازه گيري :(Measurement System Capability)

تخمين از نوسانات سيستم اندازه گيري در کوتاه مدت (مانند GRR به همراه نمودارهای مربوطه)

١٥) عملكرد سيستم اندازه گيري :(Measurement System Performance)

تخمين از نوسانات سيستم اندازه گيري در بلند مدت(مانند نمودارهاي کنترل در بلند مدت)

١٦) سازگاري :(Consistency)

عبارتست از ميزان تغييرات تكرارپذيري در طول زمان

١٧) تناسب :(Uniformity)

عبارتست از تغييرات تكرارپذيري در گستره طبيعي و عملياتي سيستم اندازه گيري يا

بعبارت ديگر يكنواخت بودن تكرارپذيري در اين گستره

١٨)عدم اطمينان (Uncertainty) :

يك تخمين از بازه اي که با توجه به مقدار اندازه گيري شده ، مقدار واقعي مي تواند در آن قرار گيرد.

 روش محاسبه ثبات:

١- نمونه اي را که معمولاً در حيطه وسط توليد قراردارد انتخاب مي نمائيم.

٢- اين نمونه را طي دوره هاي مشخص سه تا پنج بار اندازه گيري مي نمائيم. اندازه گيري مي بايست بر اساس آگاهي هاي لازم از سيستم اندازه گيري صورت پذيرد و در واقع بايستي زمانهاي اندازه گيري طوري تعيين شود تا مجال وقوع علل خاص به سيستم اندازه گيري داده شود.

٣- ميانگين و برد اندازه گيري هاي مكرر را بر روي نمودار (X , R) ترسيم مي نمائيم.

٤- محدوده هاي کنترل را محاسبه نموده ، نقاط خارج از حدود کنترل را بر اساس تجزيه و تحليل هاي انجام شده ، پس از حذف ريشه علل آن، از فرآيند خارج نماييد.

مثال:

بمنظور مشخص کردن ثبات براي يك ابزار اندازه گيري جديد، تيم مربوطه يك قطعه را که نزديك حيطه وسط توليد قرار دارد انتخاب نموده و اين قطعه توسط آزمايشگاه ٢٠ بار (هر بار ٥ مرتبه( اندازه گيري  شده است . بعد از ٤ هفته داد ههاي جمع آوري شده و نمودار (X, R) آن مطابق، با شكل زير ترسيم شده اند.

روش محاسبه BIAS:

١- يك نمونه انتخاب نموده و مقدار مرجع آن را مشخص مي نمائيم.(مي توان از قطعه اي که تقريباً در حيطه وسط توليد قرارداد يا گيج بلوك يا ... استفاده نمود).

٢- قطعه مذکور را به تعداد 10≤ r  اندازه گيري نماييد .( در يك تحليل گرافيكي مي توان هيستوگرام اندازه گيري هاي مكرر را رسم نموده، بايستي تقريباً نرمال باشد. در غير اينصورت بايستي علل خاص آن شناسايي و حذف شود).

٣- ميانگين اندازه گيري هاي مكرر را محاسبه نماييد.

 شامل 109  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tajziye_va_tahlile_systeme_andazegiriye_MSA_2028978_6553.zip1.8 MB

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات آن FMEA

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات آن FMEA FMEA پیشینه: žانتشار یک راهنمای تجزیه و تحلیل حالات خطا در ارتش آمریکا در سال 1949 žاستفاده توسط ناسا، 1960، اعزام اولین انسان به ماه ž سال 1970، استفاده توسط شرکت ماشین سازی فورد در دهه 1990 توسط کمیسیون مشترک اعتباربخشی به سیستم سلامت وارد شد   FMEA چیست: یک فرایند سیستماتیک برای شناسایی خطاهای بالقوه در طراحی و اجرای فرایند قبل از روی دادن انها، با هدف حذف و یا کاهش خطر مرتبط با آنها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت چگونگی تجزیه و تحلیل شغل

دانلود پاورپوینت چگونگی تجزیه و تحلیل شغل پایه و اساس(HRIS) داشتن اطلاعات درباره مشاغل است.از آن جا که مشاغل عامل اصلی در کارایی سازمان است پیشرفت سازمان در جهت اهداف خود بستگی به طراحی و اجرای دقیق و صحیح مشاغل دارد  در غیر این صورت کارایی افت و سود کاهش می یابد   تعریف: تکنیک یا جریانی است که به وسیله آن اطلاعات مربوط به شغل کشف و ثبت می گردد.و پایه و اساس همه فعالیتهای و وظایف مدیریت منابع است. مانند: استخدام. گزینش.ارزیاب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,600 تومان

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تصمیم گیری فهرست مطالب: یادآوری (MODM) روش معیار جامع مروری بر روشهای مقدماتی روش وزن دهی به اهداف روش توابع حددار روش لکسیکو گراف  ------------ مفاهیم اولیه: جواب بهینه: جوابی است که همزمان تمامی اهداف را بهینه کند. راه حل موثر ضعیف: هيچ راه حل دیگری وجود ندارد که در تمام اهداف بهتر از راه حل موثر ضعیف باشد. راه حل موثر قوی: راه حلی است که نمی توان هیچ تابع هدفی را بهبود بخشید بدون آنکه همز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان