دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها

دانلود پاورپوینت تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها

نام درس: تجزيه و تحليل سيستمها و روشها

تعداد واحد: 3

منبع: تجزيه و تحليل سيستمها و روشها

مولف: دکتر شمس السادات زاهدي

ناشر: دانشگاه پيام نور

-------------

اهداف درس:

1-آشنايي دانشجو با نظريه سيستمي
2-شناخت انواع سيستمها
3-وظايف تجزيه و تحليل سيستمها و روشها
4-اهداف آشنايي با فنون تجزيه و تحليل سيستمها و روشها
5-جدول تقسيم کار، نمودار جريان کار، طرح جا و مکان
6-روشهاي برنامه ريزي شبکه اي و روشهاي کارسنجي
 
فهرست مطالب:
فصل اول- سيستم و نگرش سيستمي
فصل دوم- تجزيه و تحليل سيستم چيست و تحليل کننده سيستم کيست ؟
فصل سوم- مراحل تجزيه و تحليل سيستمها
فصل چهارم- اصول و مفاهيم کلي سازماندهي
فصل پنجم - فنون تجزيه و تحليل سيستمها
فصل ششم - بررسي جريان کار
فصل هفتم- بررسي و کنترل فرمها
فصل هشتم- بررسي جا و مکان کار
فصل نهم- سيستمها و روشهاي بايگاني
فصل دهم- بررسي تکنيکهاي کمي
فصل يازدهم- کارسنجي
---------------------
فصل اول- سيستم و نگرش سيستمي:
در اين فصل ابتدا کلياتي در باره سيستم مي آيد و ضمن ارائه تعريف جامعي از سيستم به بررسي عناصر متشکله آن پرداخته ميشود. سپس به بعضي از انواع طبقه بندي هاي سيستمي اشاره ميگردد و ويژگيهاي سيستمهاي باز مطرح مي شود. در پايان فصل ضمن توضيح درباره نظريه عمومي سيستمها و نگرش سيستمي, نحوه عملکرد فردي که طرز تفکر و نحوه نگرش خود را بر سيستم نگري استوار مي سازد, توضيح داده مي شود.
 
سيستم چيست:
سيستم مجموعه اي است از اجزاي به هم وابسته که به علت وابستگي حاکم (روابط متقابل) بر اجزاي خود کليت جديدي را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصي پيروي مي نمايد و در جهت تحقق هدف معيني که دليل وجودي آن است فعاليت مي کند.
 
نمونه هايي از سيستم :
سيستمها بيشمار هستند. برخي از نمونه هاي سيستم عبارت است از:
مولکولها؛ سلولها؛ نباتات؛ حيوانات؛ انسانها؛ جوامع؛ ماشينها و ديگر نظامهاي مکانيکي؛ منظومه هاي کيهاني؛ نظامهاي اجتماعي, سياسي, اقتصادي و فرهنگي؛ سيستم اطلاعات؛ کامپيوتر؛ نظامهاي توليدي, آموزشي, تامين اجتماعي, خدمات درماني, ارتباط جمعي؛ حسابداري بايگاني؛ نظام حقوق و دستمزد, بازنشستگي, ارزشيابي, کارکنان و کنترل و ... . در اين کتاب مفاهيم نظام و سيستم مترادف گرفته شده است.
ترکيب سيستم:
هر سيستم از اجزايي تشکيل شده است و هر جزء نقش خاصي را در جهت تحقق هدف سيستم ايفا مي کند. ترکيب سيستم را مي توان در شکل زير نشان داد:
 
درونداد Input:
دروندادها يا داده ها عبارتند از کليه آنچه که به نحوي وارد سيستم مي شود و تحرک و فعاليت سيستم را سبب مي گردد. بديهي است که بدون تزريق داده, ادامه حرکت و زيست سيستم ممکن نخواهد بود. در يک نظام توليدي، داده ها عبارتند از مجموعه اي از نيروي انساني با درجات متنوعي از مهارتها و تخصصها, مواد اوليه, سرمايه, انرژي, تکنولوژي, اطلاعات و غيره.
فرايند تبديل (ميانداد)
 
Process:
دروندادي که به سيستم وارد مي شود طبق برنامه سيستم در جريان تغيير و تبديل قرار مي گيرد در واقع کار در سيستم انجام مي شود و در نتيجه در داده ها تغيير به وجود مي آيد در نظام دانشگاهي دانشجو که يکي از داده هاي سيستم است در فرايند تبديل قرار ميگيرد و ذهن او با مفاهيم واژه ها و مطالب علمي آشنا مي شود و در نگرش او تغييراتي پديد مي آيد.
 
برونداد (ستاده ها) Out put:
داده هايي که در فرايند تبديل قرار مي گيرند, طبق نظم و سازماني که بر سيستم حاکم است, به صورت کالا يا خدمت, از سيستم به محيط صادر مي شوند. دانشجوي فارغ التحصيل, تحقيق و پژوهش, برخي از ستاده هاي نظام دانشگاهي هستند. کالاي توليد شده ستاده يک نظام توليدي است. خدمات عمومي از ستاده هاي  بعضي از سازمانهاي اجتماعي مي باشند.
 
بازخور (بازداد) Feedback:
بنا به نظر «لودويک فون برتا لانفي»
(Ludwig Von Bertanffy)بازخور فرايندي دوراني است که در آن قسمتي از ستاده, به عنوان اطلاعات به درونداد پس خوانده ميشود و به اين ترتيب, سيستم را خود کنترل ميسازد مثل ترموستات که وظيفه حفظ دماي ثابت را بر عهده دارد. به عبارتي ديگر بازخور يعني يک مدار ارتباطي که نحوه عملکرد سيستم را مشخص مي نمايد و انحرافات را تعيين مي کند.
 
محيط سيستم:
هر سيستم در محيطي قرار دارد و از عوامل محيط تاثير ميپذيرد و بر آنها اثر مي گذارد. به عبارت ديگر, سيستم و عوامل محيطي, مانند عوامل طبيعي, فرهنگي, ايدئولوژيکي, اجتماعي, سياسي و اقتصادي بر هم تاثير  و تاثر متقابل دارند. به اين ترتيب, محيط هر سيستم را عواملي تشکيل مي دهند که اگر چه جزء سيستم نيستند, اما تغيير در هر يک از آنها مي تواند موجب تغييراتي در سيستم شود.
 
طبقه بندي سيستم ها :
الف: سيستم هاي اصلي و فرعي:
سيستم ها به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم شده اند. سيستم هاي فرعي جزيي است که بر خود نظارت دارد و وظيفه خاصي را انجام ميدهد و براي رسيدن به هدف معيني مي کوشد . با ديد گسترده تري اين سيستم فرعي که نقش ويژه اي را ايفا ميکند خود يکي از اجزاي تشکيل دهنده سيستم بزرگتري است که مي توان آن را سيستم اصلي نام نهاد. بنابراين سيستم اصلي از به هم پيوستن چند سيستم فرعي پديد مي آيد.
 
ب: تقسيم سيستم ها به باز و بسته:
سيستم بسته سيستمي ساده است که با محيط خود ارتباطي برقرار نميکند. سيستم باز سيستمي است که با محيط خود در ارتباط است. سيستم هاي بسته در برخورد با محيط سازمان خود را از دست ميدهند يا جهت فعاليتشان تغيير مي کند.
در هر سيستم عواملي وجود دارند که در خلاف جهت نظم سيستم عمل مي کنند و مختل کننده انتظام سيستم هستند. اين عوامل را «آنتروپي» (entropy)  مي خوانند. آنتروپي به دو گونه تقسيم مي شود: آنتروپي مثبت که عملکردش در خلاف جهت نظم سيستم است و آنتروپي منفي که عملکردش در خلاف جهت آنتروپي مثبت است يعني: براي ايجاد تغييرات و تعديلاتي در جهت اصلاح انحرافات و به منظور بقاي سيستم در محيط عمل ميکند. 
 
خواص سيستم هاي باز:
1- کليت و جامعيت وجودی
2- سلسله مراتب
3- همبستگی بين اجزاء
4- تناسب بين اجزاء
5- گردش دايره وار
6- خاصيت توليد مثل
7- همپايانی
8- گرايش به فنا
9- گرايش به تکامل
10- گرايش به تعادل يا خود  نگهداری

شامل 272  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tajzie_tahlil_sistemha_2028743_4262.zip2.6 MB

دانلود پاورپوینت بررسی رفتار مصرف کننده

دانلود پاورپوینت بررسی رفتار مصرف کننده رفتار مصرف کننده چیست: مصرف کنندگان هر روز تصمیمات جدیدی می گیرند و بازاریاب توجه خود را به تصمیمی معطوف می کنند که آن ها برای خرید می گیرند. بازاریاب ها اغلب با سوالات زیر مواجهند: از کجا می خرند؟ چقدر می خرند؟چرا می خرند؟ چگونه می خرند؟ و ... مفهوم بازار یابی : یک صنعت فرآیند ارضا کننده مشتری است و نه فرآیند تولید کالا. صنعت با شناخت مشتری و نیازهای او آغاز می شود و نه با مواد خام و مهارت ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی و مدیریت اطلاعات

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی و مدیریت اطلاعات Safety analysis and management information هدف آنالیز: 1- تعیین اهداف تجزیه و تحلیل-میزان و نوع آن به منظور جلوگیری از صرف وقت و هزینه 2- استنباط و درک واضح از روش و شرایط کار 3- استنباط ارتباط دقیق بین پدیده های اطراف دنیای خود 4- فراهم نمودن شرایط مناسب برای اتخاذ تصمیم صحیح توسط مدیران 5- انجام آنالیز بر مبنای قوانین و مقرراتی می باشد که افراد را ملزم به تکمیل و ارایه تجزیه و تحلیل می کند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,600 تومان