دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت تحليل مالی و ارزيابی سرمايه ‌گذاری

دانلود پاورپوینت تحليل مالی و ارزيابی سرمايه ‌گذاری

اهداف تحليل مالی

جنبه‌های اصلی تحليل مالی و مفاهيم ارزيابی سرمايه‌گذاری

برآورد هزينه‌های پروژه

صورت‌های مالی اساسی

روش‌های ارزيابی سرمايه‌گذاری

تأمين مالی پروژه

نسبت‌ها

ارزيابی (تحليل) مالی تحت شرايط عدم اطمينان

ارزيابی اقتصادی

------------------

اهداف تحليل مالی:

تعريف واژه‌ها

اهداف اصلی

تعريف واژه‌ها:

مطالعات امكان‌سنجی

سرمايه‌گذاری

تأمين مالی پروژه

مطالعات امكان‌سنجی:

 » مطالعات امكان‌سنجی « به مجموعه مطالعاتی اطلاق می‌گردد كه در نهايتابزاری جهت سرمايه‌گذاران و وام‌دهندگان بالقوه يك پروژه ايجاد می‌كند كه بتوانند تصميم بگيرندكه آيا در اين پروژه سرمايه‌گذاری كنند يا نه و از سوی ديگر اين مطالعات منجر به اين نتيجه‌گيری خواهد شد كه آيا و چگونه بايستی اين پروژه را تأمين مالی نمود.

سرمايه‌گذاری:

» سرمايه‌گذاری « يك تعهد بلندمدت در راستای تخصيص منابع اقتصادی به‌منظور ايجاد و تحصيل درآمد خالص (علاوه بر بازگشت مبلغ اوليه سرمايه‌گذاری) در آينده می‌باشد. جنبه اصلی اين تعهد، انتقال منابع مالی (حاصل از صدور سهام به سرمايه‌گذاران – سرمايه مؤسسين و يا وجوه وام گرفته ‌شده) به دارايی‌های مولد می‌باشد. منظور از دارايی‌های مولد، همان سرمايه‌گذاری‌های ثابت و خالص و سرمايه در گردش است كه در مدت استفاده از آن‌ها، وجوه نقد (و به عبارتی درآمد خالص) ايجاد می‌كند.

تأمين مالی پروژه:

به طراحی يك ساختار مناسب مالی يك پروژه، تأمين مالی پروژه اطلاق می‌گردد

كه در اين ساختار، كليه شرايط و امكاناتی كه می‌توان توسط آنها وجوهی را در دسترس پروژه قرار داد، درنظر گرفته می‌شود و همچنين در آن، نوع تأمين مالی اتخاذشده برای سرمايه‌گذاران و مؤسسين شركت بهينه خواهد بود.

اهداف اصلی:

هدف اصلی تحليل مالی، تحليل و تفسير كليه تبعات مالی يك سرمايه‌گذاری است كه جهت تصميم‌گيری سرمايه‌گذاران و تأمين‌كنندگان مالی می‌تواند مفيد واقع گردد. از سوی ديگر تحليل مالی بايستی در سطح اطمينان معقولی، در رابطه با موارد ذيل به تصميم‌گيرندگان مالی اطمينان دهد كه:

1- جذاب‌ترين انتخاب ممكن در رابطه با تصميمات سرمايه‌گذاری تحت شرايط عدم‌اطمينان انجام شده است.

 2-  متغيرهای اصلی از يك طرف و استراتژی‌های لازم براي مديريت و كنترل ريسك تعريف گرديده‌اند.

3-  جريان منابع مالي موردنياز در طول سرمايه‌گذاري و فازهاي مقدماتي و عملياتي پروژه تعيين شده و منابع مالي در دسترس به كمترين هزينه و در زميان موردنظر تأمين و به كاراترين و مؤثرترين روش به مصرف رسيده‌اند.

جنبه‌های اصلی تحليل مالی و مفاهيم ارزيابی سرمايه‌گذاری:

جنبه‌های اصلی

علايق گروه‌های دخيل در پروژه

منافع عمومی

معيارهای اصلی برای تصميمات سرمايه‌گذاری

سيستم‌های حسابداری

  قيمت‌گذاری ورودی‌ها و خروجی‌های پروژه

برنامه‌ريزی زمانی و طول عمر پروژه

ريسك و عدم‌اطمينان

جنبه‌های اصلی:

الف-ارزيابي و تحليل مالي از آغازي‌ترين نقطه پروژه تا پاياني‌ترين نقطه آن انجام مي‌گيرد و منوط به يك مرحله خاص نخواهد بود. در حقيقت تحليل مالي از مراحل تبيين اهداف پروژه و بررسي منابع موجود تا مرحله توليد پروژه انجام مي‌شود.

ب-انواع تصميم‌گيرندگان مالي ارزش‌هاي متفاوتي براي انواع معيارهاي ارزيابي قائلند و آن‌ها را به شكلي متفاوت به‌كار مي‌گيرند. تحليلگر مالي بايستي همواره هوشيار باشد تا از اين نيازهاي متفاوت آگاهي داشتهوآن‌هارا به موقع تأمين نمايد و از سوي ديگر خود را در ارائه اطلاعات مفيد، محدود به درخواست‌هاي آن‌ها ننمايد.

علايق گروه‌هاي دخيل در پروژه:

اساساً دو گروه در تأمين مالي پروژه دخيل هستند: حقوق صاحبان سهام و وام‌دهندگان، كه اين دو گروه علايق متفاوتي در پروژه و سودهاي آتي آن دارند. در واقع هزينه فرصت سرمايه و بازده مورد انتظار اين دو گروه متفاوت بوده و ريسك‌هاي متفاوتي براي هر گروه قائلند. تحليلگر مالي با علم به اين مطلب بايستي اطلاعات لازم را به درستي و به‌موقع به تصميم‌گيرندگان ارائه نمايد.

منافع عمومي:

جهت موفقيت يك پروژه سرمايه‌گذاري، اهداف پروژه بايستي در راستاي تأمين اهداف اقتصادي و اجتماعي جامعه باشد. به‌عنوان مثال استفاده مؤثر و كارا از منابع محدود و كمياب اقتصادي، توسعه ملي و مواردي از اين قبيل بايستي در ملاحظات ارزيابي سرمايه‌گذاري درنظر گرفته شود.

معيارهاي اصلي براي تصميمات سرمايه‌گذاري:

1- آيا تضادي مابين اهداف پروژه (شركت) و اهداف توسعه اقتصادي –اجتماعي  در حال و آينده وجود دارد؟

2- تا چه ميزان استراتژي‌هاي پيشنهادي در جهت حصول اهداف پروژه مناسب و مفيد است؟ آيا در اين راستا استرتژي‌هاي گوناگوني مدنظر بوده‌اند و چرا اين استراتژي برگزيده شده است؟

3- پروژه چگونه طراحي شده است؟ به عبارت ديگر آيا هدف از اجراي پروژه، مسدله بازاريابي، ظرفيت توليد، تكنولوژي و مكان اجراي پروژه و… با استراتژي اصلي پروژه و منابع دردسترس، همخواني دارد يا نه؟

4- آيا اجراي پروژه موجب استفاده كارا و مؤثر از منابع اقتصادي مي‌گردد و آيا روش بهتري براي استفاده از ورودي‌هاي اصلي موردنياز پروژه وجود دارد؟

5- آيا پيش‌بيني كل هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري-توليد و بازاريابي در سطح اطمينان مورد قبولي انجام شده است؟

6- آيا كل هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مطابق با محدوديت‌هاي مالي موجود مي‌باشد؟

7- آيا ساختار جريان‌هاي نقدي ورودي و خروجي پروژه، پاسخگوي حداقل نيازها و انتظارات سرمايه‌گذاران و تأمين‌كنندگان مالي مي‌باشد؟

8- آيا عرضه پول داخلي و خارجي براي ايفاي تعهدات مالي در هر زمان از طي پروژه كافي است؟

9- ميزان حساسيت بازده‌هاي تنزيل‌شده و بازده‌هاي سالانه حسابداري طي دوره برنامه‌ريزي زماني پروژه نسبت به اشتباهات در برآوردها و طراحي پروژه، تورم، تغيير در محيط تجاري (شامل رقبا – مشتريان – بازار و سياست‌هاي دولت) چقدر است؟

10- آيا متغيرهاي اصلي (بحراني) تعريف شده‌اند؟ چه خطراتي اين متغيرها را تهديد مي‌كند و چه استراتژي‌هايي براي مديريت و كنترل اين خطرات وجود دارد؟

 تبعات مالي ريسك‌هاي فوق چيست؟ به عبارت ديگر آيا اين موارد خطر، چيزي به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، نيازهاي مالي، هزينه‌هاي توليد و بازاريابي اضافه مي‌كند و يا باعث كاهش توليد موردانتظار، حجم و قيمت فروش مي‌گردد؟

سيستم‌هاي حسابداري:

كيفيت تحليل مالي و ارزيابي سرمايه‌گذاري اساساً بر قابل اتكاء بودن اطلاعات توليدشده و به روش به‌كارگرفته شده در توليد اين اطلاعات بستگي دارد. سيستم‌هاي حسابداري برخي از اطلاعات فوق را توليد نموده و نقش مهمي را در تحليل مالي بازي مي‌كند.

قيمت‌گذاري ورودي‌ها و خروجي‌هاي پروژه:

قيمت‌هاي بازار(صريح) يا قيمت‌هاي سايه‌اي (تلويحي)

قيمت‌هاي مطلق و يا قيمت‌هاي نسبي

قيمت‌هاي جاري و يا قيمت‌هاي ثابت

شامل 84  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahlile_mali_va_arzyabie_sarmaye_gozari_2028288_5182.zip262.1k

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تصمیم گیری فهرست مطالب: یادآوری ( روش AHP گروهی) حل مسائل نمونه روش ترتیب روشهای ادغام روش LINMAP کلیات روشهای تصمیم گیری چندهدفه ------------ یادآوری: روش AHP گروهی، به عنوان روشی برای ادغام نظر چند تصمیم گیرنده مطرح شد. برای یادآوری مثالهایی از این روش در ادامه مطرح می کنیم: مثال 1: تعداد تصمیم گیرنده: 3 تعداد گزینه :2 ( گزینه های A و B ) اهمیت افراد: یکسان ماتریسهای مقایسات زوجی   حل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود پاورپوینت نظام تامین و تعدیل منابع انسانی

دانلود پاورپوینت نظام تامین و تعدیل منابع انسانی بخش اول : طرح برنامه ريزي (برنامه ريزي) منابع انساني: žهر قدر كه دامنه تغييرات و تحولات از محيط سريع تر باشد، مدت زماني كه براي رسيدن به هدف طرح در نظر گرفته مي شود بايد كوتاهتر باشد، زيرا در اين صورت امكان پيش بيني و برآورد احتياجات بلند مدت منابع انساني امكان پذير نخواهد بود. طرح ريزي منايع اتساني يكي از وظايف اصلي مدير منابع انساني است.  طرح ريزي (برنامه ريزي) منابع انساني: طرح ريزي منا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,600 تومان

دانلود پاورپوینت تحليل کسب و کار در سطح صنعت

دانلود پاورپوینت تحليل کسب و کار در سطح صنعت 5 نیروی شکل دهنده و موثر در یک صنعت: تازه واردان خریداران کالاهای جانشین تامین کنندگان رقبا نیروهای رقیب: رقبای موجود دریک صنعت می توانند  با استفاده از تاکتیکهای قیمت ، تنوع  محصولات ، تبلیغات و.... با یکدیگر به رقابت بپردازند و این رقابت تحت شرایط زیر می تواند تشدید گردد : رقبای زیاد با مقیاس یکسان رشد  بطئی صنعت که تلاش برای افزایش سهم بازار را تشدید می کند.  عد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان