دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت تحليل مالی و ارزيابی سرمايه ‌گذاری

دانلود پاورپوینت تحليل مالی و ارزيابی سرمايه ‌گذاری

اهداف تحليل مالی

جنبه‌های اصلی تحليل مالی و مفاهيم ارزيابی سرمايه‌گذاری

برآورد هزينه‌های پروژه

صورت‌های مالی اساسی

روش‌های ارزيابی سرمايه‌گذاری

تأمين مالی پروژه

نسبت‌ها

ارزيابی (تحليل) مالی تحت شرايط عدم اطمينان

ارزيابی اقتصادی

------------------

اهداف تحليل مالی:

تعريف واژه‌ها

اهداف اصلی

تعريف واژه‌ها:

مطالعات امكان‌سنجی

سرمايه‌گذاری

تأمين مالی پروژه

مطالعات امكان‌سنجی:

 » مطالعات امكان‌سنجی « به مجموعه مطالعاتی اطلاق می‌گردد كه در نهايتابزاری جهت سرمايه‌گذاران و وام‌دهندگان بالقوه يك پروژه ايجاد می‌كند كه بتوانند تصميم بگيرندكه آيا در اين پروژه سرمايه‌گذاری كنند يا نه و از سوی ديگر اين مطالعات منجر به اين نتيجه‌گيری خواهد شد كه آيا و چگونه بايستی اين پروژه را تأمين مالی نمود.

سرمايه‌گذاری:

» سرمايه‌گذاری « يك تعهد بلندمدت در راستای تخصيص منابع اقتصادی به‌منظور ايجاد و تحصيل درآمد خالص (علاوه بر بازگشت مبلغ اوليه سرمايه‌گذاری) در آينده می‌باشد. جنبه اصلی اين تعهد، انتقال منابع مالی (حاصل از صدور سهام به سرمايه‌گذاران – سرمايه مؤسسين و يا وجوه وام گرفته ‌شده) به دارايی‌های مولد می‌باشد. منظور از دارايی‌های مولد، همان سرمايه‌گذاری‌های ثابت و خالص و سرمايه در گردش است كه در مدت استفاده از آن‌ها، وجوه نقد (و به عبارتی درآمد خالص) ايجاد می‌كند.

تأمين مالی پروژه:

به طراحی يك ساختار مناسب مالی يك پروژه، تأمين مالی پروژه اطلاق می‌گردد

كه در اين ساختار، كليه شرايط و امكاناتی كه می‌توان توسط آنها وجوهی را در دسترس پروژه قرار داد، درنظر گرفته می‌شود و همچنين در آن، نوع تأمين مالی اتخاذشده برای سرمايه‌گذاران و مؤسسين شركت بهينه خواهد بود.

اهداف اصلی:

هدف اصلی تحليل مالی، تحليل و تفسير كليه تبعات مالی يك سرمايه‌گذاری است كه جهت تصميم‌گيری سرمايه‌گذاران و تأمين‌كنندگان مالی می‌تواند مفيد واقع گردد. از سوی ديگر تحليل مالی بايستی در سطح اطمينان معقولی، در رابطه با موارد ذيل به تصميم‌گيرندگان مالی اطمينان دهد كه:

1- جذاب‌ترين انتخاب ممكن در رابطه با تصميمات سرمايه‌گذاری تحت شرايط عدم‌اطمينان انجام شده است.

 2-  متغيرهای اصلی از يك طرف و استراتژی‌های لازم براي مديريت و كنترل ريسك تعريف گرديده‌اند.

3-  جريان منابع مالي موردنياز در طول سرمايه‌گذاري و فازهاي مقدماتي و عملياتي پروژه تعيين شده و منابع مالي در دسترس به كمترين هزينه و در زميان موردنظر تأمين و به كاراترين و مؤثرترين روش به مصرف رسيده‌اند.

جنبه‌های اصلی تحليل مالی و مفاهيم ارزيابی سرمايه‌گذاری:

جنبه‌های اصلی

علايق گروه‌های دخيل در پروژه

منافع عمومی

معيارهای اصلی برای تصميمات سرمايه‌گذاری

سيستم‌های حسابداری

  قيمت‌گذاری ورودی‌ها و خروجی‌های پروژه

برنامه‌ريزی زمانی و طول عمر پروژه

ريسك و عدم‌اطمينان

جنبه‌های اصلی:

الف-ارزيابي و تحليل مالي از آغازي‌ترين نقطه پروژه تا پاياني‌ترين نقطه آن انجام مي‌گيرد و منوط به يك مرحله خاص نخواهد بود. در حقيقت تحليل مالي از مراحل تبيين اهداف پروژه و بررسي منابع موجود تا مرحله توليد پروژه انجام مي‌شود.

ب-انواع تصميم‌گيرندگان مالي ارزش‌هاي متفاوتي براي انواع معيارهاي ارزيابي قائلند و آن‌ها را به شكلي متفاوت به‌كار مي‌گيرند. تحليلگر مالي بايستي همواره هوشيار باشد تا از اين نيازهاي متفاوت آگاهي داشتهوآن‌هارا به موقع تأمين نمايد و از سوي ديگر خود را در ارائه اطلاعات مفيد، محدود به درخواست‌هاي آن‌ها ننمايد.

علايق گروه‌هاي دخيل در پروژه:

اساساً دو گروه در تأمين مالي پروژه دخيل هستند: حقوق صاحبان سهام و وام‌دهندگان، كه اين دو گروه علايق متفاوتي در پروژه و سودهاي آتي آن دارند. در واقع هزينه فرصت سرمايه و بازده مورد انتظار اين دو گروه متفاوت بوده و ريسك‌هاي متفاوتي براي هر گروه قائلند. تحليلگر مالي با علم به اين مطلب بايستي اطلاعات لازم را به درستي و به‌موقع به تصميم‌گيرندگان ارائه نمايد.

منافع عمومي:

جهت موفقيت يك پروژه سرمايه‌گذاري، اهداف پروژه بايستي در راستاي تأمين اهداف اقتصادي و اجتماعي جامعه باشد. به‌عنوان مثال استفاده مؤثر و كارا از منابع محدود و كمياب اقتصادي، توسعه ملي و مواردي از اين قبيل بايستي در ملاحظات ارزيابي سرمايه‌گذاري درنظر گرفته شود.

معيارهاي اصلي براي تصميمات سرمايه‌گذاري:

1- آيا تضادي مابين اهداف پروژه (شركت) و اهداف توسعه اقتصادي –اجتماعي  در حال و آينده وجود دارد؟

2- تا چه ميزان استراتژي‌هاي پيشنهادي در جهت حصول اهداف پروژه مناسب و مفيد است؟ آيا در اين راستا استرتژي‌هاي گوناگوني مدنظر بوده‌اند و چرا اين استراتژي برگزيده شده است؟

3- پروژه چگونه طراحي شده است؟ به عبارت ديگر آيا هدف از اجراي پروژه، مسدله بازاريابي، ظرفيت توليد، تكنولوژي و مكان اجراي پروژه و… با استراتژي اصلي پروژه و منابع دردسترس، همخواني دارد يا نه؟

4- آيا اجراي پروژه موجب استفاده كارا و مؤثر از منابع اقتصادي مي‌گردد و آيا روش بهتري براي استفاده از ورودي‌هاي اصلي موردنياز پروژه وجود دارد؟

5- آيا پيش‌بيني كل هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري-توليد و بازاريابي در سطح اطمينان مورد قبولي انجام شده است؟

6- آيا كل هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مطابق با محدوديت‌هاي مالي موجود مي‌باشد؟

7- آيا ساختار جريان‌هاي نقدي ورودي و خروجي پروژه، پاسخگوي حداقل نيازها و انتظارات سرمايه‌گذاران و تأمين‌كنندگان مالي مي‌باشد؟

8- آيا عرضه پول داخلي و خارجي براي ايفاي تعهدات مالي در هر زمان از طي پروژه كافي است؟

9- ميزان حساسيت بازده‌هاي تنزيل‌شده و بازده‌هاي سالانه حسابداري طي دوره برنامه‌ريزي زماني پروژه نسبت به اشتباهات در برآوردها و طراحي پروژه، تورم، تغيير در محيط تجاري (شامل رقبا – مشتريان – بازار و سياست‌هاي دولت) چقدر است؟

10- آيا متغيرهاي اصلي (بحراني) تعريف شده‌اند؟ چه خطراتي اين متغيرها را تهديد مي‌كند و چه استراتژي‌هايي براي مديريت و كنترل اين خطرات وجود دارد؟

 تبعات مالي ريسك‌هاي فوق چيست؟ به عبارت ديگر آيا اين موارد خطر، چيزي به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، نيازهاي مالي، هزينه‌هاي توليد و بازاريابي اضافه مي‌كند و يا باعث كاهش توليد موردانتظار، حجم و قيمت فروش مي‌گردد؟

سيستم‌هاي حسابداري:

كيفيت تحليل مالي و ارزيابي سرمايه‌گذاري اساساً بر قابل اتكاء بودن اطلاعات توليدشده و به روش به‌كارگرفته شده در توليد اين اطلاعات بستگي دارد. سيستم‌هاي حسابداري برخي از اطلاعات فوق را توليد نموده و نقش مهمي را در تحليل مالي بازي مي‌كند.

قيمت‌گذاري ورودي‌ها و خروجي‌هاي پروژه:

قيمت‌هاي بازار(صريح) يا قيمت‌هاي سايه‌اي (تلويحي)

قيمت‌هاي مطلق و يا قيمت‌هاي نسبي

قيمت‌هاي جاري و يا قيمت‌هاي ثابت

شامل 84  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahlile_mali_va_arzyabie_sarmaye_gozari_2028288_5182.zip262.1k

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تصمیم گیری فهرست مطالب: یادآوری ( روش AHP گروهی) حل مسائل نمونه روش ترتیب روشهای ادغام روش LINMAP کلیات روشهای تصمیم گیری چندهدفه ------------ یادآوری: روش AHP گروهی، به عنوان روشی برای ادغام نظر چند تصمیم گیرنده مطرح شد. برای یادآوری مثالهایی از این روش در ادامه مطرح می کنیم: مثال 1: تعداد تصمیم گیرنده: 3 تعداد گزینه :2 ( گزینه های A و B ) اهمیت افراد: یکسان ماتریسهای مقایسات زوجی   حل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود پاورپوینت نظام تامین و تعدیل منابع انسانی

دانلود پاورپوینت نظام تامین و تعدیل منابع انسانی بخش اول : طرح برنامه ريزي (برنامه ريزي) منابع انساني: žهر قدر كه دامنه تغييرات و تحولات از محيط سريع تر باشد، مدت زماني كه براي رسيدن به هدف طرح در نظر گرفته مي شود بايد كوتاهتر باشد، زيرا در اين صورت امكان پيش بيني و برآورد احتياجات بلند مدت منابع انساني امكان پذير نخواهد بود. طرح ريزي منايع اتساني يكي از وظايف اصلي مدير منابع انساني است.  طرح ريزي (برنامه ريزي) منابع انساني: طرح ريزي منا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,600 تومان

دانلود پاورپوینت تحليل کسب و کار در سطح صنعت

دانلود پاورپوینت تحليل کسب و کار در سطح صنعت 5 نیروی شکل دهنده و موثر در یک صنعت: تازه واردان خریداران کالاهای جانشین تامین کنندگان رقبا نیروهای رقیب: رقبای موجود دریک صنعت می توانند  با استفاده از تاکتیکهای قیمت ، تنوع  محصولات ، تبلیغات و.... با یکدیگر به رقابت بپردازند و این رقابت تحت شرایط زیر می تواند تشدید گردد : رقبای زیاد با مقیاس یکسان رشد  بطئی صنعت که تلاش برای افزایش سهم بازار را تشدید می کند.  عد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان