دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت نظام تامین و تعدیل منابع انسانی

دانلود پاورپوینت نظام تامین و تعدیل منابع انسانی

بخش اول : طرح برنامه ريزي (برنامه ريزي) منابع انساني:

žهر قدر كه دامنه تغييرات و تحولات از محيط سريع تر باشد، مدت زماني كه براي رسيدن به هدف طرح در نظر گرفته مي شود بايد كوتاهتر باشد، زيرا در اين صورت امكان پيش بيني و برآورد احتياجات بلند مدت منابع انساني امكان پذير نخواهد بود. طرح ريزي منايع اتساني يكي از وظايف اصلي مدير منابع انساني است.
 طرح ريزي (برنامه ريزي) منابع انساني:

طرح ريزي منابع انساني عبارت است از :

1- طرح ريزي منابع انساني به آينده توجه دارد و به منظور برقراري هدف هاي منابع انساني سازمان، از طريق تجزيه و تحليل شرايط گذشته و حال و پيش بيني وقايع در آينده انجام مي شود.

2- طرح ريزي (برنامه ريزي) منايع انساي عبارت است از پيش بيني نيازهاي سازمان از لحاظ منابع انساني و مراحلي كه براي آوردن آن نيازها بايد طي شود.

3- طرح ريزي (برنامه ريزي) نيروي انساني عرضه و تقاضاي آتي سازمان براي كاركنان را به طور منظم پيش بيني مي كند.

پيش بيني تقاضا و عرضه منابع انساني:

اگر ساختار سازماني، وظيفه اي، ماتريسي، پروژه‌اي، شبكه اي يا سازمان مجازي طراحي شود، نيازهاي متفاوتي براي منابع انساني مطرح خواهد بود.

طبعاً هر يك از ساختارهاي سازماني در راستاي استراتژي انتخاب شده شيوه هاي متفاوت طراحي مشاغل را مي طلبد كه باعث ايجاد نيازهاي متفاوت در حوزه منابع انساني مي شود.

روش هاي پيش بيني تقاضا

روش ها پيش بيني تقاظا را معمولاً به دو دسته نقسيم مي كنند. :

روش ذهني (تجربي)

روش عيني (كمي)

الف- روش هاي ذهني (تجربي):

از جمله روش هاي متداول در پيش بيني منابع انساني روش قضاوت كارشناسي و فن دلفي مي باشد.

1- قضاوت كارشناسي يكي از متداول ترين و ساده ترين روش ها به حساب مي آيد زيرا با نظر خواهي از كارشناسان از بالا به پايين سازمان و از پايين به بالا سازمان و از پايين به بالا، نظريات كارشناسي كسب و بر مبناي آن منابع انساني مورد نياز در آينده برآورد مي شود. در اين روش بيش ترين به نظر مديران به ويژه مديران با سابقه تر سازمان توجه مي شود.

2- فن دلفي روش است كه آينده را با استفاده از نظر خبرگان پيش بيني مي كند. در اين روش از حضور خبرگان در كنار يكديگر ممانعت مي شود.

با دريافت نظريات مستقل خبرگان در مورد منابع انساني مورد نياز در آينده، و جمع بندي از كل نظريات، نتايج براي خبرگان نظريه دهنده ارسال و در مورد جمع بند انجام شده مجدداً از آن ها نظرخواهي مي شود. اين اقدام سه تا پنج بار انجام مي شود تا بالاخره در مورد پيش بيني انجام شده به يك توافق قابل قبول رسيده شود.

 به منظور بالا بردن دقت روش دلفي لازم است توصيه هاي زير انجام گيرد:
 به افراد خبره انتخاب شده به ميزان كافي اطلاعات داده شود.
 در نظرخواهي به جاي پرسش در مورد تعداد دقيق منابع انساني در هر بخش، مثلاً درصد افزايش يا كاهش احتمالي منابع انساني خواسته شود.
 از سوال شوندگان اطلاعات دقيق خواسته نشود، بلكه از آن ها خواسته شود به طور تقريب نظر خود را ابراز كنند.
 بايد اطمينان حاصل شود كه در و برداشت خبرگان از پرسش‌ها يكسان است.
 اهميت نظرخواهي براي پاسخ دهندگان توضيح داده شود.
 
ب- روش هاي عيني (كمي):
اين روش ها عمدتا مبتني بر اطلاعات تاريخي ثبت شده در سازمانها انجام مي‌شود و معمولاً متكي بر فنون آماري است. برخي از اين روش ها به شرح زير است:
 
1- تجزيه و تحليل روند:  در اين روش اطلاعات تاريخي كه معمولاً به صورت سري زماني عنوان مي‌شوند، ملاك پيش بيني قرار مي گيرند. در اين روش قدم هاي شش گانه زير بايد برداشته شود.
يك يا چند متغير كه مستقيماً به تعداد كاركنان مرتبط است مشخص مي‌شود.
 تغييرات مرتبط با آن متغير يا متغيرها با اندازه نيروي كار مشخص و روي محور مختصات رسم مي‌شود.
 ميانگين نتيجه كار  براي هر نفر در سال محاسبه مي‌شود كه اين شاخ، بهره‌وري نيروي كار ناميده مي‌شود.
 روند بهره‌وري نيروي كار در سالهاي گذشته محاسبه مي شود.
 تصميمات لازم در روند به دست آمده انجام مي‌شود
 منابع انساني براي زمان هدف پيش بيني مي‌شود.
 
2- روش برآورد فروش :  معمولي ترين روش پيش بيني احتياجات منابع انساني در سازمان هاي كسب و كار است. بر اساس اين روش ابتدا ميزان فروش در آينده مورد نظر پيش بيني مي‌شود، سپس با توجه به نسبت فعلي و گذشته فروش، احتياجات منابع انساني برآورد مي‌شود.
 
3- پيش بيني عرضه منابع انساني: پيش بيني منابع عرضه انساني به مراتب از پيش بيني تقاضا پيچيده‌تر است زيرا عوامل مداخله‌گر داخلي و مخارجي متعددي در اين زمينه دخالت دارد و به همين جهت، پيش بيني عرضه منابع انساني چه از بازار كار داخلي و چه بازار كار خارجي را دشوار مي‌كند.
 
روش هاي پيش بيني عرضه به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
الف – روشهاي قطعي:
در روش قطعي، ريزش ها و جابجايي هاي منابع انساني براي زماني كه طرح برنامه ريزي در آن مدت مود نظر است محاسبه مي‌شود و از اين طريق، منابع انساني موجود به عنوان عرضه منابع انساني از بازار داخلي در نظر گرفته مي‌شود.
 
روش تجزيه و تحليل جابجايي هاي داخلي:
جابجايي هاي داخي منابع انسانيباعث ايجاد خالي شدن بعضي پست هاي سازماني و حائز شرايط شدن بعضي كاركنان بر اي پست هاي بالاتر يا بازنشستگي و مواردي نظير اين ها مي‌شود كه نهايتاً براي اين منظور مي‌توان از روش هايي نظير جدول جايگزيني استفاده كرد.
روش استفاده از جدول جايگزيني
ب- روش هاي احتمالي:
در روش احتمالي، مانند روش تجزيه و تحليل روند، تغييرات را بر حسب فراواني وقوع احتمالي آنها پيش بيني مي كنند. يكي از روش هاي متداول در اين زمينه، روش تجزيه و تحليل ماركف است.
در پيش بيني تغييرات منابع انساني مي‌توان مدل ماركف را به كار برد، كه در آن از قانون احتمالات و ماتريس جابجايي استفاده شده است.
 
ج- استفاده از فنون پژوهش عملياتي:
به رغم دشواري هايي كه در مورد اطلاعات دقيق و به موقع در زمينه منابع انساي در سازمانها وجود دارد، در بعضي موارد استفاده از فنون پژوهش عملياتي براي پيش بيني منابع انساني امكان پذير است.
از جمله فنون پژوهش عملياتي كه بيش‌تر از ساير فنون در اين زمينه به كار گرفته شده برنامه ريزي خطي و برنامه ريزي پوياست.
 
ارزيابي عملكرد طرح:
« تعادل و توازن مطلق در يك سازمان فقط روي نمودار سازماني وجود دارد. يك سازمان زنده و فعال هميشه در گوشه‌اي در حال رشد و توسعه است و در گوشه ديگر در حال تحليل رفتن و كوچك شدن. در
يك مورد بيش از حد تأكيد مي‌شود در حالي كه مورد ديگري دچار اغماض و بي توجهي است.»
همراه با تهيه طرح هاي نيروي انساني، لازم است روش هاي كنترل و ارزيابي اجراي طرح نيز به وجود آيد تا طراح بتواند نتيجه تلاش و پيش بيني هاي خود را ارزيابي كند.
هدف اصلي سيستم كنترل ايجاد بهبود در پياده شدن طرح هاي منابع انساني است.

شامل 28  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,600 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Tahlil_raftari_va_modiriyat_manabee_ensani_2028281_1658.zip1.7 MB

دانلود پاورپوینت تحليل کسب و کار در سطح صنعت

دانلود پاورپوینت تحليل کسب و کار در سطح صنعت 5 نیروی شکل دهنده و موثر در یک صنعت: تازه واردان خریداران کالاهای جانشین تامین کنندگان رقبا نیروهای رقیب: رقبای موجود دریک صنعت می توانند  با استفاده از تاکتیکهای قیمت ، تنوع  محصولات ، تبلیغات و.... با یکدیگر به رقابت بپردازند و این رقابت تحت شرایط زیر می تواند تشدید گردد : رقبای زیاد با مقیاس یکسان رشد  بطئی صنعت که تلاش برای افزایش سهم بازار را تشدید می کند.  عد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت تحقیق در عملیات 1

دانلود پاورپوینت تحقیق در عملیات 1  تحقیق در عملیات1 ترجمه وتاليف: دکتر عادل اذر مشخصات اموزشي: تعداد واحد :  3واحد پيش نياز درس: 1-رياضيات وكاربرد ان در مديريت1 2- رياضيات وكاربرد ان در مديريت2 هدف کتاب(درس):     افزایش مهارت تصمیم گیری در دنیای پیچیده مدیریت امروز سازمانها فهرست مطالب: فصل اول- كليات فصل دوم: برنامه ریزی خطی  Linear Programing مدل سازی Model Formu ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

دانلود پاورپوینت تحول اداری در دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت تحول اداری در دانشگاه علوم پزشکی عناوین اقدامات انجام شده در خصوص تحول اداری در دانشگاه علوم پزشکی: الف: گزارش مربوط به جلسات و تصمیمات اجرا شده ب: گزارش مربوط به کمیته مرکزی حفظ و ارتقاء کرامت انسانی ج: گزارش مربوط اصلاح فرآیند و روشها د: گزارش مربوط به آموزش و بهسازی نیروی انسانی ه: گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اصلاح ساختار مدیریتی و اقتصادی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) ی:برنامه عملیاتی حوزه معاونت پشتیبانی - تفویض اخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان