دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت بررسی مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO

دانلود پاورپوینت بررسی مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO

(مطالعه موردي : بررسي توانمندي بالقوه و بالفعل صنايع كوچك و بزرگ استان همدان براي پيمانكاري فرعي صنعتي)

فهرست مطالب:

الف-

1-بررسی مستندات SPX ذیل برنامه های چشم انداز 20 ساله کشور
2-بررسی مستندات SPX ذیل برنامه چهارم توسعه کشور
3-بررسی مستندات SPX ذیل قانون اساسی
4-بررسی مستندات SPX ذیل اساسنامه سازمان صنایع کوچک   و شركت شهركهاي صنعتي  
5-بررسی مستندات SPX ذیل سند استراتژی توسعه صنعتی کشور و استان همدان
ب-
1-ایجاد زبان و ادبیات مشترک با SPX تحت حمایت UNIDO
1-1- ادبیات راهبردی پیمانکاری فرعی
1-2- ویرایش مستندات موجود اعم از ترجمه های صورت گرفته, اساسنامه و...
2-بررسی و تحلیل الگوهای مختلف برون سپاری
3-بررسی و کنکاش در SPXهای موجود در چین، هند، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ایتالیا
4-نظام های حقوقی و اخلاقی در SPX
5-مزیت های حضور در SPX
6-مطالعه توانمندی های تولیدی در پیمانکاری فرعی  SPX و اولویت بندی تا صنعت دهم استان همدان
7-مطالعه 3 اولویت اول شناسایی شده در بند 6 با مشخصات( ظرفیت ها و قابلیت های تولید، تجهیزات و ماشین آلات با مشخصات و ویژگی های فنی آن، کیفیت تولید اضافه برای فعالیت های پیمانکاری فرعی، انواع محصولات و خدمات قابل ارائه توسط پیمانکاری فرعی)
----------------------
مستندات SPX  در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب:
لف- در برنامه چهارم عمرانی(1351-1347):
دولت با در نظر گرفتن راهبردهای مختلفی از قبیل سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی اقتصادی به دنبال گسترش و حمایت از منابع نوزاد و توسعه صنایع سنگین محصولات   سرمایه ای و واسطه ای جهت تعمیق توسعه صنعتی بود.
 
ب-در برنامه پنجم عمرانی(1356-1352):
ایجاد صنایع جدید و توسعه صنایع بر اساس مزیت نسبی و افزایش صادرات صنعتی مد نظر قرار گرفت و به همین منظور مرکز توسعه صادرات تاسیس شد
در این برنامه توسعه صنایع کوچک و متوسط با تشویق بیشتر سرمایه گذاران، احداث صنایع اقماری و تغذیه کننده صنایع بزرگ، اعطای کمک های مالی، فنی، آموزشی، ایجاد مراکز پیمانکاری فرعی بین
صنایع کوچک و بزرگ مورد توجه زیاد قرار گرفت.
 
SPXمستندات در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
الف- در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1372-1368):
سیاست های توسعه صنعتی در برنامه اول دررابطه با صنایع کوچک بدین شرح است:
1-تاکید برا یجاد صنایع کوچک به منظور ایجاد امکان مشارکت گسترده تر مردم در فعالیت های صنعتی و افزایش اشتغال
2-حمات و هدایت صنایع کوچک و تقویت قابلیت های تولید و رقابتی آن ها
3-تشویق و حمایت از ایجاد تشكل های صنعتی  معدنی به منظور ایجاد امکانات مشارکت آن ها
 
ب-در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی(1378-1374):
فراهم کردن شرایط لازم جهت تحکیم پیوندهای داخلی و بین بخشی با توسعه اقماری صنایع کوچک و ایجاد توسعه زنجیره های تولید بین واحدهای کوچک ، متوسط و بزرگ صنعتي
 
ج-در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی(1383-1379):
 تشکیل سازمان صنایع کوچک (در سال 1380) به منظور وجود تصدی گری مستقیم صنایع کوچک
ارائه تسهیلات در طرح های اشتغال زا در صنایع کوچک
 
د-در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی(1388-1384):
 انحلال سازمان صتایع کوچک و ادغام آن با شرکت شهرک های صنعتی و تأسیس ”سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران“ در سال 1384.
حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ از طریق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی.
 
مستندات SPX در سند چشم انداز 20 ساله کشور:
دربخشی از سند استراتژی  توسعه صنعتی کشور (1404-1385) بر ایجاد و  تقویت پیوند بین صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگ ( پيمانکاری فرعی  صنعتی) و تشکیل خوشه های صنعتی تأکید شده
است .مستندات SPX در اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران:
در بخشی از اساسنامه، سازماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ در قالب پیمانکاری های فرعی، توسعه شبکه ها و خوشه های صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.
 
مستندات SPX در سند توسعه صنعتی استان همدان(1404-1385):
در بخشی از سند توسعه صنعتی استان همدان، ضمن تبیین توسعه نیافتگی بخش صنعت به ویژه صنایع بزرگ و مادر در استان همدان، فقدان زنجیره های تولید صنعتی را یکی از مشکلات بخش صنعت در
استان همدان مطرح نموده و بر رشد و توسعه صنایع تبدیلی و تشویق پیوند بین صنایع کوچک و بزرگ تأکید شده است.
 
ادبیات مربوط به SPX:
تعریف پیمانکاری فرعی ( Subcontracting):
پیمانکاری فرعی صنعتی یکی از راه های مدرن و موثر سازمانی برای تولید محصولات صنعتی از طریق همکاری واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ مکمل می باشد.
در نظام پیمانکاری فرعی توافق بین دو گروه یعنی پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی برای تولید قطعه ای از کالای قابل مونتاژ انجام می شود.
 
پیمانکار اصلی( Original equipment manufacturer):
اقدام به واگذاری تولید قطعات و اجزا قابل مونتاژ فرعی یا بخشی از خدمات مورد نیاز محصول نهایی به یک یا چند بنگاه تولیدی می کند.
 
پیمانکاری فرعی (Subcontractor):
بر اساس مشخصات فنی تعیین شده توسط پیمانکار اصلی، کار انجام می دهد.
 
انواع پیمانکاری:
پیمانکاری بین صنایع کوچک و بزرگ بر اساس حجم فعالیت و نوع همکاری به سه دسته تقسیم می شود:
 
الف- پیمانکاری فرعی (Subcontracting):
زمانی است که تمام تولیدات واحد کوچک صنعتی در اختیار صنایع بزرگ قرار می گیرد.
 
ب- صنایع اقماری( Ancillary Industries):
زمانی است که حداکثر 60% تولیدات واحد کوچک صنعتی در اختیار صنایع بزرگ و 40% تولیدات واحد کوچک صنعتی مستقیماً به بازار عرضه می گردد.
 
ج- مشارکت(Partnership) :
زمانی است که یک کارخانه بزرگ به دلیل ناتوانی از عرضه مستقیم تولیدات، مجموعه توانایی و خطوط تولید خود را زیر پوشش تولیدات یک کارخانه دیگر قرار می دهد.
 
انواع پیمانکاری فرعی بین صنایع کوچک و بزرگ:
1--انجام پیمانکاری براي ساخت قطعات و کالاهای نیمه ساخته صنعتی
2-انجام پیمانکاری براي تکمیل و مونتاژ قطعات و کالاهای صنعتی
3-انجام پیمانکاری براي انتقال اطلاعات و دانش فنی و ارتقای تکنولوژی
4-انجام پیمانکاری براي برگزاری تحقیق و طراحی صنعتی از یک طرح بزرگ و یا طرح توسعه واحدهای بزرگ.
 
تفاوت بین پیمانکاری فرعی(Subcontracting) و برون سپاری(Out- Sourcing):
در پیمانکاری فرعی، قسمتی از فعالیت های سازمان با کمک پیمانکاری فرعی انجام می شود، اما تجدید ساختاری در فرآیند تولید رخ نمی دهد.
در برون سپاری، یک تجدید ساختار در فرآیند تولید رخ می دهد. در برون سپاری تغییراتی در اجزا و قطعات، فرد، وظیفه و فرآیند بر طبق نظر پیمانکار اصلی رخ می دهد و در حقیقت عمل انتقال بعضی از فعالیت های داخل یک سازمان و واگذار نمودن حق تصمیم گیری به بیرون از واحد تولیدی بر طبق قرارداد رخ می دهد.
 
شامل 80  اسلاید POWERPOINT

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
barresiye_motale_va_tosee_nezame_peymankari_fari_v_1973037_1623.zip401.8k

دانلود پاورپوینت مديريت و اندازه گيری عملكرد

دانلود پاورپوینت مديريت و اندازه گيری عملكرد (مقدمه اي بر كاربرد شاخص هاي عملكردي) عملكرد چيست: عملكرد به عنوان يک مفهوم چالشي و پيچيده ذي نفعان متفاوت (مصرف كنندگان، ارائه دهندگان، دولت و ... ) با علايق و اولويت هاي متفاوت به سختي اندازه گيري مي شود. قبل از دهه 1980 اندازه گيري عملكرد بندرت صورت مي گرفت. با افزايش فشار از جانب افكار عمومي براي پاسخگويي، به اندازه گيري عملكرد توجه بيشتري شد. اطلاعات سخت (hard information) در مورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,700 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت دانش

دانلود پاورپوینت مدیریت دانش مدیریت دانش چیست: تلاشی منظم برای توانمند ساختن اطلاعات و دانش برای رشد، جریان یافتن و ایجاد ارزش. این تلاش درباره ایجاد و مدیریت فرآیندهایی است برای اینکه دانش مناسب در زمان مناسب در اختیار افراد مناسب قرار داده شود و به افراد در به اشتراک گذاری و عمل بر اساس اطلاعات برای بهبود عملکرد سازمان کمک کند. مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیتها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه‌های فکر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,700 تومان

دانلود پاورپوینت مدلی برای مديريت روابط عمومی حرفه ای

دانلود پاورپوینت مدلی برای مديريت روابط عمومی حرفه ای مباحث کاربردی در روابط عمومی روابط عمومی چیست؟ الف) تعریف مفهومی روابط عمومی: Public relations conceptual defintion ب) تعریف کاربردی روابط عمومی: Public  relations  working  definition تعاریف مفهومی روابط عمومی: روابط عمومی عبارت است از تلاش ها واقداماتی آگاهانه ، برنامه ریزی شده وسنجیده جهت استقرار وکسب تفاهم متقابل بین یک سازمان وگروههای مورد نظر آن تعریف کاربردی روابط عمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان