دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت میکروکنترلر AVR

دانلود پاورپوینت میکروکنترلر  AVR

فهرست مطالب:

فصل اول : آشنايي با ميکروکنترلر

تفاوت هاي ميکروکنترلر با سيستم کامپيوتر

قسمت هاي مختلف يک ميکروکنترلر

خانواده هاي مختلف ميکروکنترلر

فصل دوم : ميکروکنترلر هاي َAVR

ويژگي هاي ميکروکنترلر هاي

فصل سوم : ميکروکنترلر ATMEGA32

خصوصيات ATMEGA32

معماري ATMEGA32

ترکيب پايه ها در ميکروکنترلر ATMEGA32

فصل چهارم : محيط برنامه نويسي BASCOM

 فصل پنجم : چند مثال عملي

----------

گزارش اخير شرکت Sun Microsystems ادعا کرد در همين دهه اي که گذشت به طور متوسط در هر خانه  بين 

50 تا 100ميکروکنترولر وجود دارد. تلفن هاي ديجيتالي، ماشين ظرف شويي، تنظيمات تلويزيون، کنترل از راه دورتلويزيون اجاق ماکروويو، سيستم امنيتي خانه و ....

ميکروکنترلرها غير از استفاده هاي خانگي تجارت الکترونيک را نيز رشد داده است به طور مثال يک کارت هوشمند ميتواند در جابجايي اسکناس ها به مردم کمک کند.

ميکرو کنترولر در موارد بيشتري کاربرد دارد که ذکر بعضي از آن ها خالي از لطف نيست.

يک اتومبيل ساده حدود 15 پردازنده دارد.

از 65 ميکرو درBMW در سال 1999 کمپاني مرسدس بنز در محصولات خود 63 پردازنده به کار برده بود ودر همين سال

محصولات خود استفاده مي برد

تعجب آور نيست اگر تنطيم کننده ضربان قلب يک ميکرو کنترولر باشد.

با توجه به پيشرفت روزافزون ميکروکنترلر ها و استفاده از آن در زمينه هاي مختلف شرح مختصري از ميکروکنترلرهاي

در اين مجموعه گرد آورده شد که اميد است سمع و نظر علاقه مندان را جلب نمايد. AVR

AVR در اين مجموعه ابتدا در فصل اول با ميکرو کنترلر آشنا مي شويم سپس در فصل دوم در مورد ميکروکنترلرهاي

وتفاوت آن با ديگر ميکرو ها مطالبي بيان مي شود. در فصل سه، خصوصيات ATMEGA32 از سري ميکروکنترلرهاي MEGAAVR را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم.

و در آخر با چند مثال عملي کار خود را پايان مي دهيم.

 ----------

فصل اول-آشنايي با ميکرو کنترلر:

با توجه به آشنايي سيستم کامپيوتر، براي شناخت ميکروکنترلر کافي است فقط تفاوت بين آن دو را بيان کنيم .

تفاوت سيستم کامپيوتر با ميکروکنترلر:

 دارد زيرا برنامه هاي کاربران نياز به فضاي زيادي براي اجرا شدن دارند. ROM  بيشتري نسبت به RAM سيستم کامپيوتر

 آن است. RAM   بزرگتر از ROM اما در يک ميکروکنترلر فضاي

 فقط به عنوان حافظه موقت استفاده مي گردد در  RAM آن ذخيره مي شود و از ROM در ميکرو برنامه کنترلي  در

 ذخيره مي شود و هم از آن به عنوان حافظه موقت استفادهRAM صورتي که در سيستم کامپيوتر هم برنامه کنترلي در مي شود

 در يک مدار قرار دهيم تا مورد I/Oيک پردازنده به تنهايي نمي تواند عملي انجام دهد و بايد آن را با حافظه و وسايل

 ، وسايل وروديCPUاستفاده قرار گيرد اما يک ميکرو کنترلر مي تواند به تنهايي استفاده شود. در واقع آن داراي يک

 قرار داده شده است.IC-خروجي و حافظه داخلي مي باشد که بر روي يک

قسمت هاي مختلف ميکروکنترلر:

CPU
Program Memory
(Data Memory (SRAM
Clock Oscillator
Reset Circuitry
Serial Ports
Digital I/Os
Analog I/Os
Timers
 
PROGRAMکردن ميکرو:
 نوشته مي شود. اين برنامه در محط برنامه نويسي که براي ميکرو ها طراحي شده ،program memoryبرنامه ميکرو داخل
ميکروflash به حافظه programer  به اضافه يک مدار وي به وسيله يکUSBنوشته مي شود سپس توسط پورت سريال يا انتقال مي يابد. 
 
خانواده هاي مختلف ميکروکنترلر:
امروزه خانواده هاي مختلفي از ميکروکنترلر وجود دارد که موارد زير نمونه هايي از آنها مي باشد.
intel شرکت 8048 و 8051
Motorola   شرکت68HC11
Zilog  شرکتZ8
Microchip  شرکت  PIC
Hitachi  شرکت  H8
atmel  شرکت  AVR
استAVRبا توجه به تنوع در ميکروکنترلر ها هدف ما در فصل هاي آينده تشريح و توضيح در مورد ميکروکنترلر هاي 8 بيتي
 
فصل دوم-ميکرو کنترلر هاي AVR:
ميکروکنترلر هايAVR:
و زبان هاي سطح بالا  AVR
استفاده از تکنولوژي حافظه کم مصرف غير فرار
، کاهش و بهينه سازي کد ها  AVR
استفاده از 32 رجيستر همه منظوره
RISC انجام عمليات در يک کلاک سيکل توسط معماري
 افزايش سرعت 4 يا 12 برابري نسبت به ديگر ميکرو ها
 
مختصري راجع به AVR:
به سرعت در حال تبديل شدن به زبان برنامه نويسي (HIGH LEVEL LANGUAGE) HLLزبان هاي سطح بالا يا همان 
C وBASIC حتي براي ميکرو هاي 8 بيتي کوچک هستند. زبان برنامه نويسي (MCU) استاندارد براي ميکروکنترلر ها   
بيشترين استفاده را در برنامه نويسي ميکرو ها دارند ولي در اکثر کاربرد ها کد هاي بيشتري را نسبت به زبان برنامه نويسي اسمبلي توليد مي کنند. 
ايجاد تحولي در معماري، جهت کاهش کد به مقدار مينيمم را درک کرد که نتيجه ATMEL
هستند که علاوه بر کاهش و بهينه سازي مقدار کد ها به طور واقع عمليات را تنها در AVRاين تحول ميکروکنترلر هاي 
استفاده(ACCUMULATOR) انجام مي دهند و از 32 رجيستر همه منظوره RISCيک کلاک سيکل توسط معماري   
مي کنند که باعث شده 4 تا 12 بار سريعتر از ميکرو هاي مورد استفاده کنوني باشند.
ها مورد استفاده قرار گرفته است در نتيجهAVR براي برنامه ريزي ATMELتکنولوژي حافظه کم مصرف غير فرار شرکت
داراي 1، AVR هستند. ميکروکنترلر هاي اوليه (ISP) در داخل مدار قابل برنامه ريزي EEPROM وFLASHحافظه هاي  
 و به صورت کلمات 16 بيتي سازماندهي شده بودند.FLASH 2 و 8 کيلو بايت حافظه
با دستورات فراوان طراحي شده اند که باعث مي شود حجم کد توليد شده کم و RISC ها به عنوان ميکرو هاي AVR
سرعت بالاتري بدست آيد.
 
عمليات تک سيکل:
AVR با انجام تک سيکل دستورات، کلاک اسيلاتور با کلاک داخلي سيستم يکي مي شود. هيچ تقسيم کننده اي در داخل
 قرار ندارد که ايجاد اختلاف فاز کلاک کند.
 اکثر ميکرو ها کلاک اسيلاتور به سيستم را با نسبت 1:4 يا 1:12 تقسيم
ها 4 تا 12 بار سريعتر و مصرف آنها نيز 4 تا 12 بار نسبت AVRمي کنند که خود باعث کاهش سرعت مي شود. بنابراين 
، مصرف توانAVR استفاده شده در ميکرو هاي CMOSبه ميکروکنرلر هاي مصرفي کنوني کمتر است زيرا در تکنولوژي 
 سطح منطقي متناسب با فرکانس است.
 
طراحي براي زبان هاي C و BASIC:
 دارند. تا امروزه معماري بيشتر ميکرو ها HLL بيشترين استفاده را در دنياي امروز به عنوان زبان هاي C و BASICزبان هاي 
حمايت کرده اند.HLLبراي زبان اسمبلي طراحي شده و کمتر از زبان هاي 
 مفيد باشد. به طور مثال در زبان هايHL طراحي معماريي بود که هم براي زبان اسمبلي و هم زبان هاي ATMELهدف 
مي توان يک متغير محلي به جاي متغير سراسري در داخل زير برنامه تعريف کرد، در اين صورت فقط در زمان BASIC و C
 براي متغير اشغال مي شود در صورتي که اگر متغيري به عنوان سراسري تعريف گرددRAMاجراي ريز برنامه مکاني از حافظه 
را اشغال کرده است.FLASH ROMدر تمام وقت مکاني از حافظه 
 ها داراي 32 AVRبراي دسترسي سريعتر به متغير هاي محلي و کاهش کد، نياز به افزايش رجيستر هاي همه منظوره است. 
 متصل شده اند، و تنها در يک کلاک سيکل به اين واحد (ARITMETIC LOGIC UNIT) ALUرجيستر هستند که مستقيما به 
دسترسي پيدا مي کنند. سه جفت از اين رجيستر ها مي توانند به عنوان رجيستر هاي 16 بيتي استفاده شوند.
 هستند.RISC با سرعت بالا و سازماندهي AVRنتيجه تمام موارد بحث شده، ميکروکنترلر هاي 
 تقسيم بندي شده اند.MEGAAVR و TINYAVR ، AVR يا AT90S به سه نوع  AVRميکروکنترلر هاي
به دليل تنوع در ميکروکنترلر هاي AVR ازبين آنها ميکروکنترلر ATMEGA32 را از دسته MEGAAVR برگزيده و در فصل سوم به تشريح آن مي پردازيم.

شامل 50 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileAVR_1908619_3924.zip700.4k

آخرین محصولات فروشگاه