دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت انرژی زمين گرمايی

دانلود پاورپوینت انرژی زمين گرمايی
انرژي زمين گرمايي انرژي تجديد پذيري ميباشد واز حرارت
قابل استخراج ناشي ازگرماي توده هاي مذاب وتخريب مواد
راديواكتيو موجود دراعماق زمين بدست ميآيد.اين منبع انرژي
برخلاف انرژيهاي تجديد پذير ديگرمانند:خورشيدي،بادي،امواج
و....،يك منشاء انرژي پيوسته ميباشد.درقديم ازآن براي مداواي
امراض،پخت وپز،گرمايش محيط و.....استفاده ميشد. در قديم
اغلب بصورت چشمه هاي طبيعي آب گرم وبخارداغ به سطح
زمين مي آمدند.
 
اولين نيروگاههاي زمين گرمايي:
اولين استفادههاي مكانيكي از انرژي زمين گرمايي در سال 1897در لادرلو در ايتاليا
صورت گرفت.كه ظرفيت آن درسال 1914 به5/8مگا وات و در سال 1944به 127
رسيد.دراواخر جنگ جهاني دوم اين نيروگاه تخريب شد.ولي پس از جنگ دوباره بازسازي شد ودرسال1981به توليد 360مگا وات رسيد.درسال 1958 دومين نيروگاه دروايراكي نيوزلند ساخته شد.درسال 1967منابع گيزرز كاليفرنيا در آمريكا و پس از آن برخي منابع هيدروترمال از نوع مايع در ژاپن ونيوزلند گسترش يافت.
در سال 1967ميزان برق توليدي از اين انرژي به 1325مگاوات رسيد.
تاسال1995از اين انرژي درسطح دنيا حدود9000 مگا وات برق وبيش از 11000
مگا وات انرژي حرارتي  براي مصارف مختلف توليد ميگرديد.
 
انواع منابع انژي زمين گرمايي:
1 -انرژي هيدرو ترمال
2 -لايه هاي تحت فشار
3 -تخته سنگهاي خشك وداغ
4-توده هاي مذاب
 
1-انرژي هيدروترمال:
 بيش از ساير موارد توسعه پيدا كرده وتنها نوعي است كه تاكنون به علت قيمت قابل رقابت آن با ديگر منابع انرژي كاربرد تجاري پيدا كرده است.
به آبهاي داغ وبخاراتي كه در قسمتهاي با عمق كم يا متوسط پوسته زمين(4500-100متر) درون گسلها يا خلل وفرج سنگهاي متخلخل قرارگرفته اند را منابع هيدرو- ترمال گويند.اين منابع بيش از 90درصد منابع انرژي زمين گرمايي را تشكيل ميدهند.
منابع موجود در خوي وماكو در ايران نيز از اين نوع منابع مي باشند.
از انرژي سيال داغ اين نوع ازمنابع ميتوان بطور مستقيم براي كاربردهاي حرارتي وبطور غيرمستقيم در توليد برق بهره گيري كرد.
دوسوم اين منابع دمايي در حدود 150تا 200درجه سانتيگراد دارند.اين منابع براي توليد برق بايد دمايي در حدود 90تا 350درجه سانتيگراد داشته باشند.
غني ترين منابع هيدروترمال ، منابعي هستند كه داراي بخار خشك يا ميزان كمي مايع باشند.
عظيمترين منابع تحت بخار كشف شده در جهان در محدوده نيروگاه گيزرز آمريكا ميباشد.
 
2-لايه هاي تحت فشار:
 اين منابع حاوي گاز متان ميباشند كه در عمق 3تا6كيلومتري سطح زمين ،تحت فشار بالا حبس شده اند.
در عمل بندرت پيش آمده است كه دماي اين منابع به 150درجه برسد.
از مهمترين اين منابع،منابع حوضه هاي رسوبي سنوزوئيك با وسعتي معادل 160000كيلومتر مربع در خليج مكزيك ميباشد.
گستره ذخاير لايه هاي  تحت فشار هنوز ناشناخته مي باشد ولي آينده ي خوش آتيه دارد زيرا در صورت استخراج،امكان استفادهاز سه نوع انرژي مختلف:حرارتي ناشي ازسيالات گرم شده،هيدروليك ناشي از فشارهاي بالاي حبس شده، شيميايي ناشي از سوخت گاز متان محلول فراهم ميشود.
 
3-تخته سنگهاي خشك وداغ:
 اين منابع به منابع پتروترمال معروفند. بزرگترين منبع انرژي زمين گرمايي محسوب ميشوند.حاوي مقداري آب ميباشند.
دماي آنها حدود 150تا290درجه سانتيگراد ميباشد.ايده كلي براي استفاده از اين منبع براي توليد برق، ايجاد يك سفره زمين گرمايي مصنوعي ميباشد.كه ابتدا دوچاه باعمق 4000تا5000متردر داخل سنگهاي داغ حفاري ميگردد و پس از حفاري  با روشهاي انفجار هسته اي  ويا فشار هيدروليكي تركهاي در داخل اين سنگها ايجاد ميشود واين دو چاه به هم مرتبط مي شوند.وتبادل حرارتي بزرگي در داخل سنگها ايجاد ميشود. از طريق يكي از چاهها آب سرد به داخل زمين تزريق شده، وپس از جذب حرارت از سنگها بصورت آب داغ يا بخار آب گرم از طريق چاه ديگر به سطح زمين باز مي گردد.وباهدايت بخار به سمت توربين ، در نهايت انرژي الكتربكي توليد ميشود.
بيش از سي سال از آغاز اولين طرح تحقيقاتي توليد برق از اين منبع ميگذرد ولي هنوز اين منبع براي توليد برق اقتصادي نمي باشد.
 
پژوهش در زمينه هاي زير مي تواند موجب توسعه اين فن آوري شود:
1-توسعه روشهاي حفاري د رسنگهاي آذرين
2-توسعه دستگاههاي اندازه گيري خصوصيات مختلف سنگها
3-توسعه روشهاي شناسايي و رديابي سيستم شكافها
4-توسعه روشهايي كه ميزان آب تزريقي مفقود شده از طريق سنگها را كم كند.
 
4-تودههاي مذاب:
داراي درجه حرارتي بين 700تا 1200درجه سانتيگراد ميباشند.
چون عمق قابل دسترسي به آنها بين 3000تا10000تخمين زده ميشود بهره برداري از آنها مسكلتر ميباشد.در مورد بهرهبرداري از اين منابع اقدام موثري  صورت نگرفته است .
 
مشكلات بهره برداري از اين منابع :
1-مشكلات حفاري در سنگهاي نيمه مذاب كه دمايي حدود 800درجه دارند
2-نحوه آماده سازي و ساخت لوله جدار ته چاه براي استحصال حرارت
3-تعيين موقعيت دقيق توده هاي ماگمايي
 
شامل 33 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
zaminGarmayi_1905026_9981.zip718k

آخرین محصولات فروشگاه