دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت ویژگی نوآوری

دانلود پاورپوینت ویژگی نوآوری
ویژگی برجسته مدیریت منطقه ای در شرکتهای چند ملیتی دقیقا به ضرورت ارتباط میان دانش  مورد استفاده در فعالیتهای محلی و و نوآوری به دست آمده در سطوح جهانی توسط شرکتهای چند ملیتی برمی گردد. برای روشن شدن این روند, به یک چارچوب نوآوری تسهیل شده منطقه ای نیازمندیم که  در این مقاله به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است
*الگوهای توسعه جهانی در روند تکامل خود، تغییرات گسترده‏ای را طی می‏نمایند، بطوری‏که در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و یا به تعبیر بهتر عصر فراصنعتی ویژگی‏های جدیدی در عرصه زندگی جوامع ظهور یافته‏اند.
 اقتصاد سبک‏ باارزش، دارائی‏های غیر ملموس‏، جامعه فرا صنعتی و مدیریت دانش جایگزین اقتصاد پرحجم کم‏ارزش، دارائی‏های ملموس و مدیریت علمی شده‏اند. این روند موجب بروز و ظهور پاپرادایم جدید وتحولات گسترده در جامعه جهانی گردیده است.
در این روند دگرگونی؛ الگوی منابع-پایه به تدریج به سمت الگوی دانش پایه سوق یافته است. الگوی دانش پایه دارای سلسله مراتب چهارگامی از داده ها به اطلاعات? سپس به دانش و در نهایت به خرد است. داده ها؛ روشهای بیان واقعیت هستند و اطلاعات؛ هماهنگ کردن وتنظیم داده ها در قالب های معنا دار می باشند. منظور از دانش؛کاربرد و استفاده مولد از اطلاعات است و با لاخره خرد به معنای کاربرد آگاهانه و شعورمند دانش است 
روش تحقیق:
پروسه نوآوریهای منتشره از طریق شرکتهای چندملیتی در سراسر جهان توسط گروهی از محققان مورد بررسی قرار گرفته است. زال من? دانکن و هل بک  در 1973 و گوشل و بارتلت در 1988 یک مدل مرحله ای( stage model) از نوآوری شرکتهای چند ملیتی را ارائه دادند که شامل سه پروسه: ادراک - پاسخ و اجرا است. در سال 2001 فردی به نام دوزت آل مدل مشابهی را از پروسه نوآوری درون شرکتهای چندملیتی ترسیم نمود. این چارچوبهای کاری فرض را براین نهاده اند که نوآوری نه تنها از طریق مرکز بلکه توسط هر یک از بخشهای یک شرکت می تواند آغاز شود. بسته به نوع هرگونه نوآوری جهانی؛ آن نوآوری از لحاظ نظری می تواند در هرجهتی جریان پیدا کند. گوشل و بارتلت چهار الگوی نوآوری شرکتهای چندملیتی را که دارای ارتباط خاصی با تحقیق حاضر هستند را ترتیب داده اند: 1- مرکز برای جهانی(center-for-global) 2-  محلی برای محلی( local-for-local) 3- محلی برای جهانی(local-for-global) و 4- جهانی برای جهانی( global-for-global). الگوی نوآوریهای مرکز برای جهانی به آن دسته از نوآوریها اطلاق می شود که مرکز یک شرکت؛ یک محصول? یک روند و یا یک سیستم جدید را برای استفاده جهانی تولید می نماید. الگوی نوآوری محلی برای محلی به آن دسته ای گفته می شود که توسط زیرمجموعه های ملی و کاملاً در سطح محلی خلق و اعمال می گردند. الگوی محلی برای جهانی؛ آن دسته ازنوآوریهایی می باشند که برای استفاده بومی و محلی پدید می آیند اما متعاقباً در موقعیتهای چندگانه نیز قابل اعمال به نظر آمده و لذا به بقیه واحدهای سازمانی نیز گسترش می‏یابند. نهایتاً الگوی جهانی برای جهانی است که بوسیله ادغام منابع و توانهای واحدهای سازمانی مختلف و متفاوت درون یک شرکت چندملیتی به وجود آمده ویا به عنوان یک راه حل عمومی مشترک؛ به صورت یک فرصت جهانی پدیدار می گردد.
 
شامل 7 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
innovation_1851277_3086.zip128.6k

آخرین محصولات فروشگاه