دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت الکتروشیمی صنعتی

دانلود پاورپوینت الکتروشیمی صنعتی

جایگاه درس:

درس الکتروشیمی صنعتی یک درس دو واحدی نظری همراه با یک واحد عملی از دروس اختیاری رشته شیمی کاربردی است.

طرح کلی درس:

بخش اول: قسمت نظری

کلیات

هدایت

نیروی الکتروموتوری

بخش دوم: قسمت صنعتی

اصول نظری در تهیه روکش های فلزی

آبکاری و مدل سازی به طریق الکترولیز

استخراج و تصفیه فلزات

الکترولیز هالوژنورهای قلیایی

-----

بخش اول

 قسمت نظری:

الکتروشیمی در باره روابط بین پدیده های شیمیایی و الکتریسیته بحث می کند.

انرژی بعضی از واکنش های شیمیایی از جمله یون ها را ممکن است به نیروی الکتروموتوری تبدیل کرد در حالی که به کار بردن نیروی الکتروموتوری در محلول محتوی یون ها یا نمکهای مذاب  موجب واکنش شیمیایی می شود .

باطری ها و سل های سوختی وسایلی هستند که با استفاده از واکنش های شیمیایی  در آنها نیروی الکترو موتوری تولید می شود .
 آبکاری ، نمونه سازی ، به روش الکترولیتی ،استخراج و تصفیه فلزات تعدادی از روشهای الکترو شیمی هستند که با بکار بردن نیروی الکترو موتوری لازم واکنش شیمیایی دلخواه را سبب می شوند.
خوردگی فلزات با دو دسته روش گفته شده در فوق متفاوت است .

خوردگی فلزات یک پدیده الکتروشیمی است که بر اساس آن اختلاف پتانسیلی ایجاد می شود که مورد نظر نمی باشد مطالعه این امر صرفاً برای تهیه وسایل مؤثر در جلوگیری از خوردگی می باشد .

سیم ها یا الکترودهایی که در داخل محلول قرار می گیرند به ترتیب آند و کاتد نامیده می شوند.

آند الکترودی است که از طریق آن الکتریسیته منفی یا به بیان دییگر الکترون محلول را ترک می کند .

کاتد الکترودی است که به توسط آن الکتریسیته منفی را وارد محلول می شود .

هر محلول به کار برده شده که جریان الکتریسیته را حمل می کند الکترولیت نام دارد.

یون هایی که به طرف آند حرکت می کنند آنیون ها و آنهایی که به طرف کاتد می روند کاتیون ها نامیده می شوند.

کاتد الکترودی است که از طریق آن الکتریسیته منفی وارد محلول می شود پس باید به منبع الکتریسیته منفی یا به عبارت دیگر به قطب منفی وصل باشد . کاتیون ها که به طرف کاتد مهاجرت می کنند باید دارای بار مثبت باشند .

آنیون ها دارای بار منفی هستند یون ها پس از رسیدن به الکترود ها بار الکتریکی خود را از دست داده و به صورت اتم یا مولکول خنثی در می آیند.

مقدار الکتریسیته q

واحد شدت جریان واحد الکتریسیته در ثانیه را در مدار انتقال می دهد . رابطه بین مقدار الکتریسیته و جریان به توسط رابطه زیر بیان می شود :

q=It

t  بر حسب ثانیه و qوI بر حسب واحد کولمب و آمپر اندازه گیری می شوند .

واحد عملی کار یا انرژی:

 ژول با حرف اختصاری j و بر حسب تعریف برابر است با کار انجام شده یا انرژی مصرف شده وقتی جریانی با شدت یک آمپر به مدت یک ثانیه از مداری بگذرد که در دو انتهای آن اختلاف پتانسیل E قرار داده شده باشد بطوری که:W=qE  

یک آمپر بین المللی جریانی است که بتواند مقدار 1.1180 میلی گرم نقره را از محلول آبی نیترات نقره استاندارد رسوب بدهد.
یک اهم بین المللی مقاومت صفر درجه ستون یکنواختی از جیوه به ارتفاع 106.30 سانتیمتر می باشد که محتوی 14.4521 گرم جیوه باشد.
یک کولمب بین المللی عبارت از مقدار الکتریسیته ای است که جریان با شدت بین المللی واحد را در مدت یک ثانیه از مدار عبور می دهد.
یک ولت بین المللی اختلاف پتانسیلی است که باید بر روی واحد بین المللی مقاومت قرار داد تا واحد بین المللی جریان از آن عبور کند.
 
روابط واحدهای بین المللی با واحدهای عملی:
آمپر مطلق 0.99986 = یک آمپر بین المللی
اهم مطلق 1.00048 = یک اهم بین المللی
کولمب مطلق 0.99986 = یک کولمب  بین المللی
ولت مطلق 1.00034 = یک ولت بین المللی
ژول مطلق1.00020 = یک ژول بین المللی

شامل 195  اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
industrial_electrochemistry_1785584_5797.zip895.8k





آخرین محصولات فروشگاه