فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت اندازه‌گيري دانش

دانلود پاورپوینت اندازه‌گيري دانش
در اقتصاد جديد، تبادل دانش‌واطلاعات، بيش از محصولات وخدمات موجب اعتلاي سازمان‌ها ‌شده است. با بررسي شركت‌هاي با رشد سريع، درمي‌يابيم كه 50% آنها به تجارت دانش کارکنان خود پرداخته‌اند. همچنين با بلوغ و رشد در اين زمينه، تعيين معيار و اصولي براي ارزش‌گذاري دانش بعنوان دارايي مهم و کليدي دانشي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است.

دارايي‌هاي ناملموس و دارايي دانشي:
هنگامي كه راجع به دانش موجود در سازمان صحبت مي‌شود، منظور موضوع دارايي مبتني بر دانش سازمان است.
دارايي دانشي در اصل، مابه‌التفاوت ارزش بازاري مؤسسه از سرمايه‌هاي دفتري يا سرمايه مادي سازمان است
ارزش بازاري يك مؤسسه در بازار، قيمت خريد آن سازمان است
كه ارزش دفتري، مجموعه انواع دارايي‌هاي مادي (نظير ساختمان، تجهيزات و ...) ثبت شده در دفتر و اسناد حسابداري و ترازنامه‌اي سازمان هستند. تفاوت اين دو دارايي، به ميزان دانش و استفاده از آن و ايجاد ارزش در سازمان از اين نوع سرمايه بستگي دارد. دارايي دانش در دفترهاي بيلان معمولي سازمان نمايش داده نمي‌شود.
(ارزش دفتري) – (ارزش بازاري) = (ارزش سرمايه دانشي)
 
اجزاي دارايي دانش و ويژگيها ي آن:
سرمايه سازماني:
اطلاعات مفيد موجود
روش‌ها، مدل‌ها، فرآيندها، قواعد سازماني، ابزار و …
سرمايه ارتباطي:
قابليت‌هاي بالقوه فرهنگ سازماني، ارتباطات با مشتريان، تأمين كنندگان، سرمايه‌گذاران و ديگر گروه‌هايي كه آينده در موفقيت سازمان نقش بازي مي‌كنند.
سرمايه انساني:
قابليت‌هاي همكاران براي موفقيت‌هاي آتي مؤسسه‌از طريق توانايي، تجربه، شايستگي‌ها، ارزش‌ها و … افراد
 
الف) نمونه‌هايي از شاخص‌هاي سرمايه سازماني:
 چرخش كارهاي سازمان؛
قابليت (اطمينان بايگاني/مميزي) مشتريان؛
 وضعيت فرايندها؛
 تناسب زمان و انجام قراردادها؛
اطلاع‌رساني مناسب به مشتري و ايجاد آوازه مثبت؛
خدمات دفتري و گارانتي براي پشتيباني امور؛
نوآوري در ارايه محصول شامل: عرضه مناسب در زمان مناسب، طراحي مناسب از نگاه توليد و عدم فرسودگي و دوام محصولات؛
هدايت و كنترل ريسك؛
 ميزان ايجاد قابليت‌هاي اساسي در سال و استفاده اثربخش از دانش؛
 اثربخشي ارتباطات و استفاده از سيستم‌هاي اطلاعاتي مشخص؛
 سررسيد معين كارها (مدت ارايه عرضه محصول)؛
زمان متوسط كارها؛
زمان متوسط تصميم‌گيري‌ها؛
ارتباط با مؤسساتي كه به عنوان عرضه‌كننده دانش فني خدمت مي‌كنند؛
 حمايت‌هاي مشاوره‌اي از خبرگان در روز؛
ساختار سازماني (نسبت كارکنان در بخش‌هاي صف و ستاد).
 
ب) نمونه‌هايي از شاخص‌هاي دارايي ارتباطي:
اعتماد مشتري (ميزان متوسط ارتباط مشتري)؛
رضايت همكاران (ماندگاري كاركنان به سال)؛
 ظهور تيم/وفاداري به سازمان؛
رضايت مشتري؛
 تعداد مشتريان جديد/ارتباط با مشتريان؛
 تعداد مشتريان از دست داده شده/رها شده؛
نارضايتي مشتري؛
شكايت از كمبود دانش تخصصي كاركنان؛
ويژگي‌هاي مشتريان (تعداد، سن، شغل و ...)
 
پ)نمونه‌هايي از شاخص‌ها براي دارايي انساني:
 دانش فني كاركنان ؛
تخصص‌هاي موجود/مقدار به كارگيري آن؛
سن كاركنان؛
هزينه آموزش؛
متوسط ميزان تجربيات به دست آمده افراد كه در طول سال بر اثر رفع مشكلاتي که درحين كار برايشان بروز مي‌نمايد؛
 تجربه پروژه‌اي؛
 انگيزه كاركنان/شناسايي سازمان؛
 تعداد همكاران جديد/جدا شدگان.
 
اندازه گيري دانش:
براي ارزيابي پيشرفت مديريت دانش، نياز به اندازه‌گيري آن است، به گونه‌اي كه در هر اندازه‌گيري، نخست بايد هدف مشخص شود. هنگامي فرايند اندازه‌گيري به وجود مي‌آيد كه بدانيم، چه كاري مي‌خواهيم انجام دهيم و چه اقداماتي انجام شده است
اندازه‌گيري صرف، كار بيهوده‌اي است، چراکه اين کار بايد هدفمند، جهت‌دار و نيز دقيق و معتبر باشد. از اين رو، لازم است براي اين كار، نخست اهداف را كاملاً مشخص كرد؛ اهدافي که ضرورتاً تك‌منظوره نيستند و مي‌توانند چند منظوره باشند، ولي بايد بتوان آنها را از هم تفكيك كرد.
اندازه‌گيري معمولاً سنجش اطلاعات گذشته است، هر چند عملكرد گذشته، تضميني براي آينده نيست، ولي اين سنجش‌ها مي‌توانند با در نظر داشتن هدف، مشخص كنند تا چه اندازه با هدف فاصله داريم و اكنون بايد چگونه حركت كنيم.
 
معمولاً در مديريت دانش، اندازه‌گيري با اهداف زير انجام مي‌شود:
برگشت سرمايه‌گذاري در پروژه دانشي
رفع موانع مشاركت و تبادل دانش
موفقيت در جمع‌آوري و استفاده از دانش مشتريان
سنجش چگونگي احساس مردم از تبادل دانش
سنجش ميزان كارآمدي كوشش‌هاي مديريت دانش
سنجش ميزان كسب اهداف و به دست ‌آوردن استراتژي‌هاي لازم
سنجش كارآيي شيوه‌هاي استفاده شده
شناسايي كاستي‌هاي روش‌هاي استفاده شده
ارزيابي سرمايه‌هاي فكري و غير مادي
تداوم سلامت سيستم مديريت دانش
 
از جمله هدف‌هاي ديگر اندازه‌گيري دارايي دانش، مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
تخميني روشن از دانش همكاران و نمايش آن،
بهينه‌سازي پايه‌هاي دانش سازماني،
ثبت و ارزيابي پايه‌هاي دانش و نيز شاخص‌هاي مالي هدف‌هاي استراتژيك و عملياتي سازمان،
تعيين اقدامات مؤثر آموزش،
بهينه‌سازي موفقيت‌هاي سازماني،
برآورد ارزش سازمان و
ارايه تصويري بهتر از سازمان.
در سيستم‌هايي كه در آن اندازه‌گيري از عملكرد افراد صورت مي‌گيرد، نخست بايد افراد در اين رابطه توجيه شوند. آنان بايد بدانند كه هدف از اندازه‌گيري، آشكار شدن نقاط ضعف آنها نيست، بلكه هدف، ارتقا و ياري رسانيدن به آنها در جهت شناخت نقاط ضعف و قوتشان است. بنابراين، مي‌توان گفت که حاصل هر اندازه‌گيري، دستيابي به اطلاعات است.
 
در هر اندازه گيري بايد به نکاتي از قبيل وارد زير توجه کرد:
اندازه‌گيري بايد اقتصادي و اطلاعات حاصل از آن بايد نسبت به هزينه‌اي كه براي جمع‌آوري آن مي‌پردازيم، ارزشمند باشد.
نبايد همه چيز را اندازه‌گيري كنيم، بلكه بايد بر عناصر و پارامترهاي ضروري تمركز داشته باشيم.
براي هر سيستم، بايد سيستم اندازه‌گيري مرتبط و مناسب با آن را ايجاد كنيم.
حقايق بايد به شكلي كاملاً ملموس، جستجو و بيان شوند و نبايد آنها را بنا بر ذهنيات و به شكل غير عيني بيان كنيم.
اينكه علاوه بر اندازه‌گيري دقيق بايد بستري براي ارايه نتايج فراهم كرد.
 
نتايج و کاربردهاي اندازه گيري دانش:
استقرار و برانگيختن هدفمندتر همكاران
ارتقاي رضايت مشتري، ارتقاي اعتماد مشتري، ازدياد فروش
ارتقاي كيفيت خدمات، زياد شدن تقاضا، مزيت‌هاي رقابتي
ارزش دانش و از طريق آن ارزش سازمان به صورت واقعي، اندازه‌گيري شده و قابل هدايت و كنترل مي‌شود.
شناسايي و هدايت و كنترل (بهينه سازي) پارامترهاي تصميم‌ساز رقابتي مانند: روابط با مشتريان، كارايي همكاران، ساختار سازماني، محصولات و خدمات
استخراج شاخص‌هاي كيفي اندازه‌گيري
 
برخي از ويژگي‌هاي اندازه‌گيري سرمايه دانشي عبارت است از:
(بيلان) ترازنامه دانش با ترازنامه عادي سازمان قابل مقايسه نيست.
دانش نمي‌تواند به صورت آشكار ثبت شود.
همواره نمي‌توان فاكتورهاي مهم موفقيت بهبود يافته را مستقيما به دانش مرتبط ساخت.
شفاف‌سازي زياد دانش در آن، باعث بروز مشكلات از سوي همكاران مي‌شود (فرهنگ سازماني ـ رفتار سياسي).
خودِ اندازه‌گيري هدف نيست.
 
شامل 56 اسلاید POWERPOINT
 

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
measuring_knowledge_1762695_7770.zip335.6k

دانلود پاورپوینت مهارت های تصمیم‌ گیری در فرایند پژوهش

دانلود پاورپوینت مهارت های تصمیم‌ گیری در فرایند پژوهش فهرست مطلب: فرایند تصمیم‌گیری و اهمیت آن در پژوهش پیوند مهارتهای تصمیم‌گیری و حل مسئله سبکها و مدلهای مختلف تصمیم‌گیری تصمیم های مهم در پژوهش ◦تصمیم برای انتخاب موضوع و رویکرد پژوهش ◦تصمیم برای تامین منابع مالی مورد نیاز و همکاریهای پژوهشی ◦تصمیم برای گردآوری و تحلیل داده ها ◦تصمیم برای انتشار نتایج پژوهش جمع بندی، پرسش و پاسخ --------------- در شرایط واقعی، در اغلب تصمیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان

آخرین محصولات فروشگاه