فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت تحليل سرمايه گذاري

دانلود پاورپوینت تحليل سرمايه گذاري

فهرست مطالب :

سرمايه گذاري وايجاد پروژه مهندسي

فرآيند تصميم گيري

نقش تحليل اقتصاد مهندسي

ماهيت سرمايه گذاري

طبقه بندي پروژه هاي سرمايه گذاري

روش هاي ارزيابي طرح هاي سرمايه اي

بودجه بندي سرمايه

تامين مالي پروژه

تغييرات سطح قيمت ها

روش هاي محاسبه استهلاك

برنامه ريزي مالياتي شركت ها

تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي
-----------
سرمايه گذاري وايجاد پروژه مهندسي:
اولاً هر سيستم مهندسي پيش از آنکه کسي منابعي را براي ساختن آن بکار گيرد، بايد از نظر فني امکان پذير باشد.
ثانياً، پروژه بايد توجيه اقتصادي داشته باشد.

آثار شکست يک سرمايه گذاري جديد:

 بخش خصوصي: اتلاف سرمايه گذاري و در نتيجه حذف از بازار
 بخش دولتي: در مورد پروژه هاي تامين نياز هاي اجتماعي کمتر آشکار است.

گزينه هاي سرمايه گذاري در يک شرکت:

يکي از مشکل ترين تصميماتي که مديران مالي با آن مواجه اند، تخصيص منابع مالي به گزينه هاي سرمايه گذاري است که شامل موارد زير است:

 خريد تسهيلات و تجهيزات
تعمير ونگهداري تسهيلات و تجهيزات
 توسعه محصولات جديد
 خريد مواد اوليه
 ...
فرآيند تصميم گيري:

اگر چه انگيزه ها و اهداف شروع پروژه در بخش خصوصي و دولتي متفاوت است، اما روال ارزيابي پروژه ها تقريباً شبيه است. بطور کلي فرآيند تصميم گيري براي آماده سازي پروژه ها شامل مراحل زير است:

– تعريف مساله
–تعيين اهداف و معيار ها
–تهيه طرح ها و برنامه
–ارزيابي و انتخاب
–اجرا و کنترل

تصميم به تخصيص منابع براي پروژه هاي عمومي:
تعهد به اجراي يک پروژه مهندسي عمومي، معمولاً معرف تخصيص مقداري اساسي از منابع اجتماعي براي کسب منافع اجتماعي قابل انتظار است.

ارزيابي پروژه هاي عمومي بسته به ماهيت شان معمولاً بر اساس يکي از اهداف زير صورت مي گيرد:

حداکثر کردن درآمد ملي
 حفظ تعادل بين توليد و توزيع درآمد
 تشويق به توسعه و بهبود کيفي محيط زيست

تصميم به سرمايه گذاري دراز مدت در بخش خصوصي:
اگرچه انگيزه اصلي سرمايه گذاري در بخش خصوصي کسب سود است، رايج ترين اهداف يک شرکت خصوصي براي سرمايه گذاري عبارتند از:

– حداکثر کردن سود

– حفظ و ارتقا موقعيت شرکت در بازار

معمولاً اين اهداف با در نظر گرفتن محدوديت هاي مقررات دولتي و قوانين مالياتي تعقيب مي شوند.

نقش تحليل اقتصاد مهندسي:

منظور از تحليل اقتصادي ايجاد فهم اساسي و پاسخ هاي محتملي است که از ديدگاه اقتصادي، در مورد سوالات «چه بايد کرد؟»، «کي بايد ساخت؟» و«آيا اصلا بايد ساخت؟» پديد مي آيد. به تعبير کلي، اين تحليل، اصولاً با مفاهيم و روش هاي تحليلي مربوط به مطالعه کارايي اقتصادي پروژه هاي مهندسي براي جامعه، بر حسب منافع حاصل از اين پروژه ها نسبت به هزينه آن ها، ارتباط دارد.

ماهيت سرمايه گذاري:

سرمايه گذاري را مي توان ايجاد تعهد براي مصرف منابع جهت انجام فعاليت اقتصادي با پيش بيني بازدهي يا منافع بيشتر در آينده تعريف کرد.

سرمايه گذاري در دارايي هاي واقعي جديد، چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي را سرمايه گذاري دراز مدت مي نامند.

سهام، اوراق قرضه و اوراق بهادار بانکي را که دعاوي دارايي هاي واقعي هستند، تضمين مالي مي نامند و خريد چنين دارايي ها و يا تضمين هايي سرمايه گذاري مالي نام دارد.

برتري زماني:

اگر به شخصي تعهد دريافت مبلغ پولي بيشتري در زمان آتي بدهند که رضايت بيشتري را فراهم مي کند، مي توان او را ترغيب کرد که مصرف بيش از ضروريات اوليه اش را به عقب بياندازد. برتري بين مصرف در دوره هاي مختلف زمان را با نرخ برتري زماني اندازه مي گيرند. به تعبير ديگر، نرخ برتري زماني براي يک سرمايه گذار در نرخ بهره اي منعکس مي شود که سرمايه گذار حاضر است آن را به جاي مصرف بلافاصله براي دوره اي از زماني قبول کند.

ديدگاه ساده شده اي در مورد اقتصاد بازار:

تعادل عرضه و تقاضا وقتي حاصل مي شود که مقدار سرمايه عرضه شده با مقدار سرمايه مورد تقاضا برابر باشد که در شرايط رقابت کامل رخ مي دهد.

نرخ بهره منطبق با نقطه تعادل در يک بازار رقابتي کامل را نرخ بهره بازار مي نامند.

طبقه بندي پروژه هاي سرمايه گذاري:

مهم است که مشخصات پروژه هاي سرمايه گذاري و روابط آن ها با يکديگر را بدانيم.

مستقل: پروژه سرمايه گذاري که از لحاظ امکانپذيري فني به تنهايي قابل اجرا باشد و سود مورد انتظار آن متاثر از قبول يا رد ديگر پروژه ها نباشد.
 وابسته
در ارزيابي اقتصادي، پروژه هاي بالقوه به صورت مجموعه اي از پيشنهادات سرمايه گذاري مستقل (جمع ناشونده) از هم هستند و بنابراين قبول يک سرمايه گذاري منجر به رد ديگر پروژه ها مي شود.

نيمرخ جريان نقدينگي پيشنهاد سرمايه گذاري:

جريان پرداخت ها و دريافت هاي يک پيشنهاد سرمايه گذاري طي افق برنامه ريزي را نيمرخ جريان نقدينگي آن سرمايه گذاري مي نامند.

جريان نقدينگي در مورد شرکت هاي خصوصي: درآمدهاي ناخالص و مخارج مورد انتظار

جريان نقدينگي در مورد پروژه هاي سرمايه گذاري دولتي:

سود هاي قابل اندازه گيري برحسب مقادير پولي وارد مي شوند و هزينه ها معرف بهايي است که اجتماع براي تحصيل سود مطلوب مي پردازد.

روش هاي ارزيابي طرح هاي سرمايه اي:

روش هاي مستقيم:
1-روش ارزش فعلي خالص
2-روش ارزش آتي خالص
3-روش ارزش خالص سالانه يكنواخت

روش هاي غير مستقيم:
1-روش نرخ بازده داخلي
2-روش دوره برگشت سرمايه

شامل 44 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
investment_analysis_1762674_6484.zip561.7k

آخرین محصولات فروشگاه