فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت اکستروژن - Extrusion

دانلود پاورپوینت اکستروژن - Extrusion

تعریف :

اکستروژن یکی از روشهای تولید پروفیل با مقاطع مختلف : توخالی ، توپر ، میلگرد و تسمه می باشد که در این روش بر اثر تغییر شکل ماده و یا شمش (Billet) مورد نظر تحت اثر فشار زیاد،و عبور دادن آن از طریق کنتینر (Container) به سوراخ قالب (Die) پروفیل خاصی از نظر سطح مقطع و استحکام بدست می آید.

تاریخچه :

 پرس اکستروژن در سال 1810 میلادی توسط اس.براهمای (S.Bramuh) انگلیسی اختراع گردید. شخص مزبور پرس را برای اکسترود سرب ساخته بود. اساس پرس مزبور همانست که امروزه برای تولید لوله های سربی بکار می رود. روش فوق اولین بار بطور موفقیت آمیزی توسط دیک (A.Dick) آلمانی در 1890 برای آلیاژهایی که دارای نقطه ی ذوب بالا هستند بکار برده شد . او با گذاشتن یک قطعه ی فولادی به نام دامی از فروریختن رام (سمبه) به داخل شمش گداخته جلوگیری نمود و حاصل کار نتیجه ای بسیار مهم دربرداشت که آن تعمیم عمل اکستروژن بر روی آلیاژهای دیگر بود.سایر پیشرفتهایی که در صنعت مزبور تا کنون بوقوع پیوسته ، بسیار بطئی بوده و این پیشرفتها عبارت از اصلاحات درنصب ساختمان مکانیکی هیدرولیکی پرس ، و در ساخت ابزار تولید و وسایل مورد نیاز این صنعت و در کاربرد فولاد گرم کار می باشد.

روش اکستروژن بسیار ساده و در عین حال تا حدود زیادی قابل تعمیم می باشد. برحسب نوع شمش و قالب بکار رفته مقاطع بسیار پیچیده فلزی را می توان بدین طریق تولید نمود . عمل اکستروژن ممکن است بدون حرارت دادن شمش و یا بالعکس انجام پذیرد. در شکل چگونگی انتقال فشار از رام (Ram) ، (سمبه) هیدرولیکی و یا مکانیکی به دامی (Dumy Block) و سپس به شمش نشان داده شده است.

ساختمان کنتینر از دو سیلندر اصلی با جداره ی ضخیم تشکیل شده که به طریق گرم و سرد در داخل یکدیگر فرورفته اند تا تنش های شعاعی را تحمل کنند. جداره ی داخلی یا لاینر (Liner) بایستی در مقابل حرارت و فشار و فرسایش مقاوم باشد. تنش های محوری به قسمت قالبندی و جلوی پرس اعمال می شوند که این وسایل بایستی تحمل تنش مزبور را داشته باشند.

روشهای عملی اکستروژن از لحاظ رفتار و عملکرد به چهار دسته تقسیم می شوند :

الف)حرکت نسبی رام در هنگام اکسترود : سیستم های اکسترژن مستقیم و غیر مستغیم

ب)وضعیت ساختمان پرس اکستروژن : عمودی یا افقی

ج)نوع محرکها : هیدرولیکی (روغن و یا آب) و یا روشهای مکانیکی

د)نحوه اعمال فشار : به صورت معمولی و متداول و یا روش هیدرواستاتیکی
 
روشهای اکستروژن :
صفات اختصاصی و مختلف جریان خمیری در آلیاژهای گوناگون قابل اکسترود و روابط پیچیده بین عوامل اکستروژن و الگوهای جریان در کانتینر ، مسجل می سازد که ، با استفاده از یک روش ، اکسترود همه مواد امکان پذیر نیست. روشهای بخصوصی ، براساس نحوه عملکرد می گیرد . به گونه ای واضح محصولاتی در انواع مختلف ، به روشهای تولیدی مخصوصی نیاز دارند.
 
دو روش اصلی و پایه در شکل نشان داده شده است:
الف)پرس مستقیم با حرکت اکستروژن به سمت جلو
ب)پرس غیر مستقیم با حرکت اکستروژن به سمت عقب(با استفاده از رام تو خالی)
 
پرس اکستروژن معمولی :
یکی از مهمترین روشهای مورد استفاده در صنعت اکستروژن ، استفاده از پرس مستقیم (معمولی) می باشد که دارای 5 مرحله متوالی است :
الف)قرار گرفتن شمش و دامی در پرس  و در درون کانتینر (Loading)
ب)اکسترود کردن شمش
ج)تخلیه فشار پرس ، جدا شدن کنتینر از سطح قالب ، برای جداسازی دامی و ته شمش
د)برش ته شمش توسط قیچی پرس
ه)برگشت قیچی-کنتینر و رام برای شروع حرکت جدید آماده می شوند
 
سطح شمش در تماس با جدار کنتینر ، تحت بار اکستروژن ، ضمن اصطکاکی شدید ، به سمت جلو می لغزد و میزان راحتی و یا سختی تولید ، به نوع آلیاژ مورد مصرف و یا به عمل روغنکاری بستگی خواهد داشت. در هر دو صورت مقادیر متنابهی از نیروی اکستروژن (به نسبت طول شمش) در فائق شدن به نیروی اصطکاک جدار کنتینر و یا در نیروی برشی قسمت میانی سریع الحرکت تر از لایه های خارجی شمش چسبیده به کانتینر تلف خواهد شد.

در اکستروژن مستقیم ، بار اولیه پرس هنگام فشردن شمش تا پرشدن حجم کانتینر سریعا" افزایش می یابد. سپس تا خروج ابتدای پروفیل از قالب افزایش دیگری نیز در منحنی به چشم می خورد. و منطقه تغییر شکل نسبتا" مخروطی نیز در مقابل دهانه قالب ایجاد می شود، همچنین در این ناحیه است که حداکثر سرعت تغییر بعد نسبی بوجود می آید. بعد از حداکثر بار هنگامی که طول شمش کوتاه شده فشار اکستروژن به حداقل می رسد ، و سپس در انتهای تولید مجددا" به سرعت افزایش می یابد. دلیل این افزایش فشار ، به علت جاری شدن مواد از ته شمش ، به گونه ای شعاعی به سمت سوراخ قالب است.

مقاومت تغییر شکل با کاهش ضخامت پروفیل بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

اکستروژن مستقیم با روغنکاری و غلاف و یا بدون آن :

در اکستروژن مستقیم ، استفاده از روغنکاری و غلاف و یا بدون آن تولید عملی است، مواد مورد مصرف اگر آلیاژی چسبده به جدار کنتینر باشد، جریان خمیری غیر یکنواخت به وقوع می پیوندد. در ابتدا ناحیه ی مرکزی شمش به سمت قالب جریان یافته و در انتها پوسته خارجی شمش اکسترود خواهد شد.

 از آنجا که سطح خارجی شمش ریخته شده دارای ناخالصی ها و اکسید است ، جدا شدن مواد خالص مرکز شمش از پوسته ی خارجی و باقی ماندن این پوسته که حاوی مواد ناخالص می باشد،در درون کنتینر ، سبب بهبود تولید است. این کار، اکستروژن با غلاف شناخته شده و معمولا برای فلزات سنگین و به منظور جلوگیری از ترکهای طولی در انتهای تولید ، بکار می رود ، که توسط الکساندر دیک(Alexander Dick) ابداع شده است. در این روش قطر دامی حدود 1/5 تا 2 میلیمتر کمتر از قطر کنتینر بوده و سبب جداسازی هسته خالص مواد در داخل شمش از ناخالصیهای سطح شمش است.غلاف تشکیل شده از ناخالصی ها و باقیمانده درون کنتینر،در انتهای هر سیکل کار برای شروع تولید بعدی با دامی دیگری که تلرانس جزئی مثبت با قطر اصلی کنتینر دارد ، به بیرون رانده خواهد شد.

در اکسترود آلیاژهای آلومینیوم ترجیحا" از دامی با تلرانس بسیار کم نسبت به قطر کنتینر استفاده می شود که در نتیجه هیچ نوع غلافی ایجاد نخواهد شد.

از آنجائیکه آلومینیوم برخلاف فلزات سنگین به جداره کنتینر می چسبد ، سطح خارجی شمش در هنگام اکستروژن ، به طرف مرکز قالب جریان نیافته و ناخالصی ها در انتهای شمش بصورت ته شمش باقی می مانند .

همچنین اختلاف درجه ی حرارت بین شمش و کانتینر کم بوده و اختلاف سرعت جریان سیال ناحیه ی مرکزی از ناحیه ی محیطی ، بسیار کمتر از موارد مشابه در اکستروژن فلزات سنگین است.

 در اثنای پیشروی دامی در حین عمل اکستروژن ، ناخالصی سطح شمش جدا شده و در ته شمش متمرکز می شود، به همین دلیل ته شمش باقیمانده بایستی بقدر کافی ضخیم باشد تا به تولید لطمه ای وارد نشود در صورتیکه اکستروژن همراه با روغنکاری مناسبی بین جدار خارجی شمش و کانتینر باشد ،  در مقایسه با روشهائی تولیدی که نه روغنکاری شده و نه غلاف بجای می ماند نتیجه ی کار، سرعت تغییر بعد نسبی یکنواخت درتمام مقاطع شمش خواهد بود .

شامل 130 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Extrusion_1762107_8550.zip2.4 MB

آخرین محصولات فروشگاه