دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت خواص مکانيکی خاک

دانلود پاورپوینت خواص مکانيکی خاک
1-مقاومت برشي
2-اصطكاك
3-چسبندگي

این خواص از دو جهت برای عملیات خاک ورزی اهمیت دارند:

عملکرد کششی تراکتور
1-نیروی مورد نیاز برای ادوات خاکورزی
 
قانون موهر- کولن:
گسیختگی در مواد موقعی رخ می دهد که تنش برشی در صفحه ای خاص از مقاومت برشی ماده بیشتر باشد
مقاومت برشی (S) در هر صفحه ای تابعی از تنش عمودی (Q) در ان صفحه است.

(S=f (Q

پوش گسیختگی در خاک Soil Failure Envelope:

روشهای اندازه گیری مقاومت برشی:

1-روش مستقیم Direct shear test
2- تست سه محوری The Triaxial test
 
انواع تست سه محوری:
زهکشی شده (Drained, (d
مقادير موثر
زهکشی در مرحله تحکیم
(Consolidation Undrained , (c-u
مقادير موثر
ub فشار اب موجود در خلل و فرج
زهکشی نشده   (Undrained, (u   
u فشار اب موجود در خلل و فرج
 
پوش گسیختگی درخاکهای غیر چسبنده Failure Envelope for Cohesionless soils:
زاویه اصطکاک داخلی برای خاک های غیر چسبنده بین 28 تا 42 درجه
این زاویه با افزایش دانسیته خاک افزایش می یابد
خاک های خیلی سبک و شل با ساختمان ناپایدار
ممکن است به زیر 10 درجه برسد
 
اندازه گیری مقاومت برشی به روش صحرایی:
روش استوانه ای تو پرRound shear box
روش استوانه ای تو خالي
 
روش پره اي  vane shear apparatus:
نسبت ارتفاع به شعاع برابر  4
 تغيير بار عمودي امكان پذير نيست
مثال:در يك ازمايش سه محوري فشار استاتيكي اوليه  s3=200kpa بوده است. نمونه در فشار  s`=280kpa و فشار اب خلل و فرج u=180kpa گسيخته شد. اگر گسيختگي در زاويه 57 درجه نسبت به سطح افق اتفاق افتد الف)  مقادير تنش برشي و عمودي را در سطح گسيختگي تعيين كنيد. ب) اگر مقدار همچسبي براي نمونه 80kpa باشد و زاويه اصطكاك داخلي ان 24 درجه باشد، نشان دهيد چرا گسيختگي در زاويه 57 درجه اتفاق افتاده است؟
 
جمع بندي مقاومت برشي (Resistance to shear (shear strength:
مقاومت خاك از طريق همچسبي cohesion و اصطكاك داخلي ايجاد مي شود
خاك هاي رسي اشباع اصطكاك داخلي ندارند
وزن بر روي مقاومت خاك رسي تاثير ندارد
خاك هاي شني چسبندگي ندارند بنابراين مقاومت آنها تنها در اثر اصطكاك داخلي است
در خاك شني تنها وزن باعث افزايش مقاومت مي گردد
 
اصطكاك  Friction:
اصطكاك بين خاك – جسم خارجي (فلز) m
اصطكاك بين خاك – خاك m` هنگام حركت نسبي بين توده هاي خاك‌. پس از گسيختگي در جعبه تست بدست مي ايد
اصطكاك داخلي   (Tan(j موقعي عمل مي كند كه گسيختگي در اثر اعمال نيروي برشي اتفاق افتد
 
چسبندگي:
همچسبي Cohesion
دگر چسبي Adhesion
–نيروي جذبي بين دو جسم ناهمسان
–در خاك در اثر لايه نازك رطوبت ايجاد مي شود
–نيروي جذبي بستگي به كشش سطحي اب دارد
در كاربرد هاي مكانيك نمي توان چسبندگي و اصطكاك را از هم منفك كرد
–اثر توام اين دو اصطكاك ظاهري ناميده مي شود.
 
اثر رطوبت بر اصطكاك ظاهري:
در رطوبت كم نيروي اصطكاك فقط در اثر لغزش
با افزايش رطوبت  اصطكاك بدليل افزايش چسبندگي زياد مي شود (اثر توام لغزش و چسبندگي)
افزايش بيش از حد رطوبت باعث روانكاري بين ذرات شده اصطكاك كم مي شود
 
بررسي مكانيك ابزار خاكورزي:
مطالعات تجربي از طريق اندازه گيري مستقيم نيروي مورد نياز
مطالعات نظري از طريق ارائه مدل هاي رياضي
–مدل Soehne ‌براي يك ابزار ساده براي مطالعه تقابل بين خاك و ابزار در حين حركت در داخل خاك براي برآورد نيروي كششي مورد نياز
 
فرضيات مدل:
عوامل تاثير گذار:
–اصطكاك بين خاك – فلز
–نيروي برشي در گسيختگي
–شتاب توده هاي خاك
–مقاومت برشي تيغه براي برش كف
‍Cutting Resistance
–جسم بدون شتاب حركت مي كند (تعادل استاتيكي)

 شامل 50 اسلاید POWERPOINTپرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1729624_1731.zip3.8 MB