فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
دانلود پاورپوینت سیستمهای کسب و کار سازمانی 6,700 تومان
دانلود پاورپوینت فصل سوم سیستمهای اطلاعاتی و طراحی کار 5,400 تومان
دانلود پاورپوینت سيستم های اطلاعات استراتژيک Strategic Information Systems 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت سیستمهای کنترل موجودی ERP 5,800 تومان
دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی حسابداری 5,900 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی سيستم های بهينه‌سازی گروه ذرات (pso) 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت فصل دهم مدیریت منابع انسانی , سیستم پاداش 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت سيستم اتوماسيون اداری 5,800 تومان
دانلود پاورپوینت دوره آموزشی سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001:1996 7,800 تومان
دانلود پاورپوینت دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه و ممیزی آن (IMS) 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت سيستم مديريت توليد MRP II 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت سيستم های اطلاعاتی مديريت پیشرفته , دكتر فرج اله رهنورد 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت سيستمهای اطلاعات مديريت 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت سيستم مديريت يكپارچه IMS 5,200 تومان
دانلود پاورپوینت سیستم مدیریتی شرکت برق منطقه ای یزد 7,900 تومان
دانلود پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات ISMS 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت سيستم اطلاعات مديريت (داده و اطلاعات) MIS 5,200 تومان
دانلود پاورپوینت سوپرآلیاژهای پایه نیکل 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت استراتژی های شركتی , آماده‌شدن برای تغيير اقليم (آب و هوا) شركت دوپونت 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در خرده فروشی 5,000 تومان
دانلود پاورپوینت استراتژی تکنولوژی 6,700 تومان
دانلود پاورپوینت كارگاه تدوين استراتژی منابع انسانی بر اساس مدل نقاط مرجع استراتژيک 7,100 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی استراتژی های بازاریابی ایرانسل 5,500 تومان
دانلود پاورپوینت استراتژی های مدیریت تغییر 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت استراتژی 7,800 تومان
دانلود پاورپوینت استانداردسازی خدمات (موضوع ماده 27 ق.م .خ.ک) 7,200 تومان
دانلود پاورپوینت استانداردسازی در آموزش ضمن خدمت 5,700 تومان
دانلود پاورپوینت استاندارد سازی standardization 7,600 تومان
دانلود پاورپوینت استاندارد های مراقبتی پرستاری 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی ISO 9001:2008 5,100 تومان
دانلود پاورپوینت آشنايی با سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 : 2000 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت استانداردهای امنیت 7,800 تومان
دانلود پاورپوینت استاندارد 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت نرم افزار spss 5,700 تومان
فصل پنجم سطوح مدیریت استراتژیک 5,100 تومان
دانلود پاورپوینت فصل هفتم سيستم های اطلاعاتی مديريت 6,700 تومان
دانلود پاورپوینت پروژه ارتقاء و بهينه سازی سيستم برنامه ريزی ( فاز مطالعاتی و طراحی ) نگهداری و تعميرات 6,200 تومان
دنلود پاورپوینت شرکت های آرمانی 5,800 تومان
دانلود پاورپوینت آلیاژهای حافظه دار 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت شناخت و تقویت توانمندی های سازمان 7,200 تومان
دانلود پاورپوینت شرایط محیط کار با کامپیوتر 6,900 تومان
دانلود پاورپوینت شاخص های سازمان های کارآفرين در قرن بيست و يکم (سازمان های دانايی محور) 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت شبيه سازی کوره های دوار در حالت پايا 6,400 تومان
دانلود پاورپوینت شبيه سازی سيستم بيمارستان با نرم افزار Arena 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت e-Service 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت سمينار تعميرات و نگهداری , مجتمع صنايع لاستيک كرمان (لاستيک بارز) 6,900 تومان
دانلود پاورپوینت سمینار ISO/IEC 17025:2005 8,100 تومان
دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر اسکرام 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت تئوریهای پیدایش جرم 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت سازماندهی (organizing) 7,900 تومان
دانلود پاورپوینت سازمان در عصر صنعت ، اطلاعات و دانايی 7,300 تومان
دانلود پاورپوینت سازمان و سازماندهی 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت سازمان های غیر دولتی 5,100 تومان
دانلود پاورپوینت سازماندهی 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت خلاصه سند استراتژیک شرکت پتروشیمی فارابی 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت روغن موتور 5,000 تومان
دانلود پاورپوینت رضايت شغلی و پيامدهای آن 6,500 تومان
رسالت يا ماموريت و معرفی شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت شيوه های ارزيابی وضعيت بدن در ارگونومی شغلی 7,900 تومان
دانلود پاورپوینت توليد آهن 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت روش های نوين مطالعه مواد 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت كارگاه آموزشی آشنایی با روشهای خودارزيابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM 5,100 تومان
دانلود پاورپوینت روش های احيا مستقيم آهن 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت روش تدوین برنامه کسب و کار 8,300 تومان
دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری خارجی وانواع ترتیبات حقوقی آن 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت مهندسی نرم‌افزار 2 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت مهندسی ارزش 5,900 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر و تحول سازمانی 5,700 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت پرسنلی 7,100 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت استراتژيک (مدل GE) 5,400 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت و مديران فناوری اطلاعات ITM 7,400 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت تغيير سازمانی 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت استراتژی های هجینگ برای درک حمايت از اوراق بهادار و سهام 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت سازمان های پیچیده 9,100 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت پروژه های فناوری اطلاعات , فصل سوم : طرح ریزی پروژه های کامپیوتری 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار 8,600 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت فرایند 9,100 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت اطلاعات 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک صنعتی (برنامه ریزی استراتژیک دانش) 5,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک , بخش چهارم استراتژی های سطح واحد تجاری 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک 7,800 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت دانش 7,700 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت بحران 5,700 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت بهره وری 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت ارزيابی کار و زمان 9,100 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت زنجيره‌های تامين (معماری سازمانی و زنجيره های تامين) 7,200 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی , موضوع :انگیزش 7,900 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت مشارکتی 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت فرآيندهای كسب و كار و معماری سازمانی يک كار توأم 5,400 تومان
دانلود پاورپوینت مدير الكترونيكی هزاره سوم 8,800 تومان
دانلود پاورپوینت مدلسازی اطلاعات سازمان 7,900 تومان
دانلود پاورپوینت مدل های تصمیم گیری چند معیاره 7,800 تومان
دانلود پاورپوینت مدلهای تعالی سازمانی 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت مدل‌های مديريتی بنگاه : مادر، هولدينگ و سرمايه‌گذاری 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت آشنايی با مدل تعالی سازمانی EFQM 8,100 تومان
دانلود پاورپوینت مدل جامع مشاركت ، خلاقيت و نوآوری در شرکت ایران خودرو 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت رويكرد مدیریت حفظ و نگهداری ساختمان ها در شرکت ایران خودرو 5,700 تومان
دانلود پاورپوینت متدولوژی فروش در هزاره سوم 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت متالورژی پودر 7,300 تومان
دانلود پاورپوینت معماری سرويس گرا و سيستم های مديريت فرايند كسب و كار 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت افزايش توان رقابت پذيری با کاهش هزينه 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت تصمیمات استراتژیک نامنظم (مأموریت ، چشم انداز، هدف سازمان) 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی - معرفی و کاربرد فاکتورها 5,000 تومان
دانلود پاورپوینت كوره كوپل 6,600 تومان
دانلود پاورپوینت مواد و مصالح 9,300 تومان
دانلود پاورپوینت توانمندسازی کسب و کارهای صنایع کشور 9,100 تومان
دانلود پاورپوینت مراحل و روش های تدوين برنامه ريزی استراتژيک 7,900 تومان
دانلود پاورپوینت مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی 5,000 تومان
دانلود پاورپوینت مبانی مديريت زنجيره تامين 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت مباحثی در ترموديناميک توليد آهن 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت کوره کوپل 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت كنترل آماری فرآيند SPC 7,800 تومان
دانلود پاورپوینت خوردگی (CORROSION) 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت خوردگی در فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت تعریف کیفیت و کیفیت در آموزش 7,200 تومان
دانلود پاورپوینت جوشکاری ترمیت 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت جوش و آزمايشهای كنترل كيفی آن (بخش دوم) 7,200 تومان
دانلود پاورپوینت تاسیسات جریان ضعیف 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت روشهای تولید 8,600 تومان
دانلود پاورپوینت ايمنی ابزار 5,400 تومان
دانلود پاورپوینت ایمنی و بهداشت کار 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت ایمنی در جوشکاری 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت هزینه یابی کایزن 7,200 تومان
دانلود پاورپوینت گریس 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت گزارش کار آزمايشگاه مکانيک خاک - آزمايش شماره 4 : ارزش ماسه ای (.S.E) 5,000 تومان
دانلود پاورپوینت گذار فاز 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت گچ 5,300 تومان
دانلود پاورپوینت کامپوزیت ها و کاربرد آنها 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت آزمایش گچ در آزمایشگاه مصالح ساختمانی 5,000 تومان
دانلود پاورپوینت فولادهای پر آلياژ 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت 5S 79,000 تومان
دانلود پاورپوینت فاز و نمودارهای فازی 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت نمودار فاز آهن کاربید و سازه های فلزی 5,300 تومان
دانلود پاورپوینت معرفی کامپوزیت 9,500 تومان
دانلود پاورپوینت چدن ها ، خصوصیات و روش تولید 9,500 تومان
دانلود پاورپوینت برج خنک کننده چیست و چگونه کار می کند 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت برش با استفاده از امواج لیزری (Laser Cutting) 6,900 تومان
دانلود پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالی منابع انسانی در دفتر مرکزی شرکت ملی صنايع پتروشيمی 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت بلورشناسی مواد 7,900 تومان
دانلود پاورپوینت بیوتکنولوژی در صنعت معدن 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت توليد و عمليات 8,700 تومان
دانلود پاورپوینت حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه (از طريق جاری سازی فرآيند ارزيابی عملکرد شرکت ها) 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت كيفيت جامع (TQM) 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت استراتژيک 8,700 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت بازاريابی 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت دوره آموزش مديريت و کنترل پروژه 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی جان براتون 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت آدیداس adidas 5,800 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مديريت پروژه (ساختار سيستمی مديريت پروژه) 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت مشاركتی با رويكرد استقرار نظام پيشنهادها 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت فصل ششم ریخته گری 1 (فرآیندهای ريخته گری) 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت فرآيند های قالب گيری 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت استراتژی تولید : یک دیدگاه تطبیقی 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت استراتژی رقابتی (تکنیک های تحليل صنعت و رقبا) 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت استخراج فلزات 1 (آماده‌سازی بار) 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت استخراج فلز کروم 5,200 تومان
دانلود پاورپوینت استفاده از میکروارگانیسم ها در استخراج طلا 5,200 تومان
دانلود پاورپوینت استانداردهای نامگذاری فولادها 5,500 تومان
دانلود پاورپوینت استانداردهای خدمات پس از فروش 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت استاندارد ISO/IEC 17025 و نحوه اخذ گواهینامه 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت استاندارد و خدمات الکترونیک 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت دوره آموزشی مدیریت کسب و کار و بهره وری 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت SWOT 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت راهبردی 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط 7,600 تومان
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم مدیریت منابع انسانی پیشرفته : ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت منابع انسانی موجود در سطح جامعه و بهره وری نيروی انسانی (مسئله خدمت نظام وظيفه) 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پیشرفته 7,400 تومان
دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی مديريت جامع كيفيت TQM 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت فروشگاه اینترنتی 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت فرآیندها و ارتباط با مشتریان 8,300 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت فرايند آموزش مطابق با استانداردهای بين المللی 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت فرآيند مدار در مدرسه 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تجهيزات توليد (ایران خودرو) 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت دانش , محور توسعه 6,900 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی 6,900 تومان
دانلود پاورپوینت دوره مديريت و ارزيابی ريسک 9,700 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت عملكرد و روش ارزيابی متوازن 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت كارگاه آموزشی مديريت عملكرد 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی 9,800 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت و کنترل پروژه 9,800 تومان
دانلود پاورپوینت علم مواد Materials Science 8,800 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتی SPX بر اساس روش UNIDO 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت و اندازه گيری عملكرد 9,700 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت دانش 8,700 تومان
دانلود پاورپوینت مدلی برای مديريت روابط عمومی حرفه ای 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت مدل تعالی استانداری‌ها (استانداری معیار) 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت معرفي شركت SAP و محصولات آن در حوزه ERP 5,800 تومان
دانلود پاورپوینت تعریف MIS و منابع کلیدی مرتبط با آن 8,400 تومان
دانلود پاورپوینت رويكرد مديريت حفظ و نگهداری تجهیزات تولیدی ایران خودرو 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت ساخت قطعات حافظه دار NiTi به روش متالورژی پودر جهت کاربردهای پزشکی 5,400 تومان
دانلود پاورپوینت استقرار معماری اطلاعات و فناوری ارتباطات مدرن در اکوسیستم سازمان بیمارستان 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت گذری کوتاه و مختصر به معماری سازمانی 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت خواص فیزیکی 2 (بخش اول : نفوذ) 5,800 تومان
دانلود پاورپوینت مواد شيميايی خطرناک 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت مسئولیت اجتماعی شرکت ها (مشارکت بخش خصوصی و عمومی) 8,700 تومان
دانلود پاورپوینت مسئوليت پذيری اجتماعی پيش نياز اخلاق حرفه ای 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت مسیر تعالی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت مسائل جاری نظام پذيرش و بررسی پيشنهادها 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت مارتنزیت martensite 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی خوردگی در دیگ های بخار (Boiler) مورد استفاده در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی 9,600 تومان
دانلود پاورپوینت منطق فازی 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت 82,000 تومان
دانلود پاورپوینت مکتب مدیریت علمی 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت استراتژیک 9,800 تومان
دانلود پاورپوینت مهارت های مسئله یابی و حل خلاق مسائل سازمانی 9,600 تومان
دانلود پاورپوینت مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری 6,300 تومان
دانلود پاورپوینت مفهوم سازمان و مديريت 5,300 تومان
دانلود پاورپوینت كارگاه آموزشی مفاهيم اجرای BPMS سازمان آموزش فنی و حرفه ای 5,000 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت استراتژيک : مفاهيم و كاربردها 8,800 تومان
دانلود پاورپوینت روش های شیمیایی تهیه نانو ذرات 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت مباحثی در سينتيک تولید آهن 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت تربيت ارزياب و خود ارزيابی بر اساس مدل سرآمدی EFQM 9,500 تومان
دانلود پاورپوینت خودارزيابی و سرآمدی سازمانی 8,700 تومان
دانلود پاورپوینت خانه داری صنعتی 5S 8,600 تومان
دانلود پاورپوینت كشف توانمندی ها 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع : آموزش Microsoft Office Project 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت كاربرد سيستم های بنگاهی و يكپارچگی فرآيند كسب و كار 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت کایزن چیست 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard 8,900 تومان
دانلود پاورپوینت هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت عمومی 9,700 تومان
دانلود پاورپوینت مدل های متداول کسب و کار در جهان 9,400 تومان
دانلود پاورپوینت مدل سرآمدی کیفیت اروپا EFQM 7,200 تومان
دانلود پاورپوینت هزينه های موجودی 5,700 تومان
دانلود پاورپوینت هزینه های لجستیک Logistics Costs 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت هزینه های کیفیت COQ 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت هزینه یابی کایزن 9,200 تومان
دانلود پاورپوینت هفت عامل چشمگیر در شکل دهی سازمان 60,000 تومان
دانلود پاورپوینت انتخاب گزينه‌های پياده‌سازی سيستم‌های ERP 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت گسترش عملکرد کیفیت QFD 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت دیدگاه قدرت , اختیار 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت گازها و بخارات 7,900 تومان
دانلود پاورپوینت گازهای محافظ Gas Shielding 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت فازها و ساختارهای تعادلی 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین SCM 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت پروژه‌های فناوری اطلاعات (اجرا و نظارت بر انجام پروژه) 5,300 تومان
دانلود پاورپوینت نیرویابی ، جذب و گزینش 6,300 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر 5,000 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت بر مبنای هدف 5,000 تومان
دانلود پاورپوینت شش سيگما (Six Sigma) 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت معرفی شرکت دل 6,200 تومان
دانلود پاورپوینت ارائه روشی جهت شناسایی فرآیندهای کلیدی سازمان با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت شبيه‌سازی و كاربرد آن در لجستيک و مديريت زنجيره تأمين 8,200 تومان
دانلود پاورپوینت نرم افزار مدیریت پروژه MSP 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه ريزی و كنترل پروژه (موازنه زمان و هزينه) 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مشارکت تامین کننده 5,300 تومان
دانلود پاورپوینت مشارکت کارکنان 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مروری جامع بر نظریه‎های مدیریت و سازمان 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت شرایط محیط کار با کامپیوتر 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت مهندسی دوباره سازمان بر اساس طراحی دوباره فرآيندهای كسب وكار 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر علوم رفتاری 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت مقدمه ‏ای بر علم مديريت (رويكرد علمی به تصميم‏گيری با استفاده از يادداشت‏ های Anderson S. Williams) 7,900 تومان
دانلود پاورپوینت سمينار آموزشی توسعه منابع انسانی و توانمند سازی كاركنان 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت سير تحول انديشه های مديريت 6,900 تومان
دانلود پاورپوینت سیستم چیست 5,500 تومان
دانلود پاورپوینت سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی 5,300 تومان
دانلود پاورپوینت سازمانهای نوین 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی سرفصل های هوش تجاری در دانشگاه های مختلف جهان 6,300 تومان
دانلود پاورپوینت اندازه گیری بهره وری در سازمان ها 7,800 تومان
دانلود پاورپوینت سنجش رضايت شغلی و ارائه راهكارهای بهبود رضايتمندی كاركنان 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت ساختارهای تقسيم كار پروژه 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت ساختار شکست کار در مدیریت پروژه WBS 9,500 تومان
دانلود پاورپوینت رویکرد استوار در مسائل جایابی و تخصیص با داده های غیر قطعی 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه ريزی استراتژيک صنعتی با استفاده از روش Miltenburg 7,300 تومان
دانلود پاورپوینت روش های تحقیق در مدیریت - فصل اول مقدمات پژوهش 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت روابط انسانی 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت آشنایی با پژوهش کیفی 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت اصطلاحات و تعاريف و اصول هشتگانه مديريت كيفيت بر مبنای استاندارد ISO 9000:2000 8,300 تومان
دانلود پاورپوینت اصول هشت گانه مديريت 5,300 تومان
دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم سازماندهی 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت 9,500 تومان
دانلود پاورپوینت رهبری 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت رهبری در پهنه فرهنگ ها 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت رهبری 7,600 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی نقش رفتار سیاسی در عملکرد نیروی انسانی (رضایت گروه های ذی نفع) 7,300 تومان
دانلود پاورپوینت اصول و مبانی مديريت - فصل اول 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت آشنايی با مفاهيم مديريت استراتژيک (ديدگاه‌های صاحب نظران برجسته معاصر) 5,600 تومان
دانلود پاورپوینت اصول سرپرستی 9,500 تومان
دانلود پاورپوینت اصول مدیریت زنجیره تامین و اندازه گیری عملکرد آن (SCM) 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت اصول كنترل ، بازرسی و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكی 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت مطالعه کاربرد ارگونومی در بهبود وضعیت زندگی معلولین و سالمندان 6,900 تومان
دانلود پاورپوینت ارگونومی در مشاغل اداری 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار یک صفحه ای 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت پویایی سیستم و سیستم پشتیبان تصمیم 8,800 تومان
دانلود پاورپوینت مراحل برنامه ريزی استراتژيک 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت راهنمای پياد‌ه‌سازی مديريت دانش در سازمان‌های بزرگ ايرانی 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت پياده‌سازی مديريت دانش 9,900 تومان
دانلود پاورپوینت نظام حقوق زن در اسلام 5,900 تومان
دانلود پاورپوینت نظام آراستگی 5S 5,500 تومان
دانلود پاورپوینت نمودار جريان داده ها (Data Flow Diagram (DFD 5,100 تومان
دانلود پاورپوینت مواد و فرآيندهای توليد 9,900 تومان
دانلود پاورپوینت بهبود تدارکات خدمات وزارت دفاع آمریکا از طریق بکارگیری رویکرد استراتژیک 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت دوره آموزشی بهبود مستمر فرآیندها (عارضه یابی و بهره وری) شرکت QMS ایران 9,800 تومان
دانلود پاورپوینت پروژه بهبود ساماندهی محيط كار با رويكرد 5S (ایران خودرو) 5,000 تومان
دانلود پاورپوینت بكارگيری سيستم Kanban در توليد اتوماتيک 8,600 تومان
دانلود پاورپوینت ارتباطات متقابل نظام پيشنهادها با 9 نظام مديريتی 7,600 تومان
دانلود پاورپوینت کارگاه ارتباطات درون سازمانی 6,400 تومان
دانلود پاورپوینت ارتباط و ارتباطات سازمانی 8,200 تومان
دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه منابع سازمان (ERP) 9,900 تومان
دانلود پاورپوینت ارگونومی و سلامت 5,000 تومان
دانلود پاورپوینت كاربرد اصول و دانش ارگونومی 8,700 تومان
دانلود پاورپوینت ارگونومی 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسكلتی و عضلانی ناشی از كار 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت انضباط در سازمان 6,700 تومان
دانلود پاورپوینت الزامات استاندارد 2008 : ISO 9001 8,900 تومان
دانلود پاورپوینت الزامات سری های ارزیابی ايمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007 8,100 تومان
دانلود پاورپوینت بازرسی فنی با استفاده از آزمون های غیر مخرب ( NDT ) 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم بازاريابی اجتماعی در حوزه آموزش سلامت 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت بسیج منابع 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه ريزی استراتژیک تبيين بيانيه رسالت 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک شرکت سینره 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد قطعی و فازی (مورد: شرکت لبنیات پاک) 5,100 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک 9,900 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه ريزی راهبردی (استراتژیک) 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان (1397 - 1394) 7,900 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه‌ ريزی استراتژیک , مرحله شناخت و توصيف سازمان 5,600 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه ريزی مهندسی حمل و نقل و تحليل جابجایی مواد 9,200 تومان
دانلود پاورپوینت فرم دهی فلزات (تغییر شکل فلزات) 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت فرايند عمومی برنامه ريزی استراتژیک (نگرش پيش تدبيری) 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت فرآيند و رويکرد فرآيندی 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت فناوری اطلاعات ابزار رقابت مدیران 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت فعاليت های آمادگی در لجستیک 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت چالش های مدیریتی استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS 5,400 تومان
دانلود پاورپوینت استفاده از مدل زنجيره ماركوف در تخمين فضاهای مورد نياز و خالی در مركز جراحی قلب جهت كاهش زمان انتظار بيماران 5,500 تومان
دانلود پاورپوینت استانداردهای اعتباربخشی در راستای برنامه حاکمیت بالینی 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت اصلاح ساختار مديريتی و اقتصادی بيمارستان 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت اصلاح نظام های مديريتی - مصوبات برنامه 3 از 7 برنامه تحول اداری 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت انضباط یا اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت بهينه سازی مصرف انرژی در شركت ايران خودرو 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت بهینه سازی و طراحی به کمک کامپیوتر 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه های مصوب ارتقا بهره وری و اصلاح الگوی مصرف شرکت فولاد آذربايجان 5,300 تومان
دانلود پاورپوینت آزمون های کنترل کیفی دستگاه های رادیوگرافی دیجیتال 9,900 تومان
دانلود پاورپوینت آزمون فرض‌های آماری 9,100 تومان
دانلود پاورپوینت عوامل موثر در کیفیت دوره های آموزشی و سطح رضایت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اراک در نیمه اول سال 1387 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت شناسايی نقاط بحرانی و عوامل مولد آلودگی واحدهای توليد بستنی بر اساس سيستم HACCP 7,800 تومان
دانلود پاورپوینت دوره آموزشی بهبود مستمر 9,500 تومان
دانلود پاورپوینت دستورالعمل های استاندارد آزمايشگاهی 9,600 تومان
دانلود پاورپوینت دستاوردهای نظام پيشنهادها در شرکت فولاد مبارکه 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی - 3 واحد درسی 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت فصل پنجم رفتار سازمانی - درک و تصمیم گیری فردی 5,500 تومان
دانلود پاورپوینت داده های پانلی و طولی 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی اثرات تخريبی طرح های توسعه بر قنوات و ارائه راهكار به منظور جلوگيری از اين تخريب 7,200 تومان
دانلود پاورپوینت تکنیک های ارزيابی پوسچر 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت ارزيابی کار و زمان 9,900 تومان
دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد و ارائه بازخورد 9,800 تومان
دانلود پاورپوینت ارزيابی خدمات پس از فروش به مشتريان ايساكو و نمايندگی ها 5,300 تومان
دانلود پاورپوینت انواع تحقيقات و روش های تحقيق 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت آنتروپومتری 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت اندازه گيری كيفيت خدمات در بخش عمومی (دولت) 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت راهبردهایی برای انبار كردن داروهای اساسی و ديگر وسايل سلامتی 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت راهنمای ارائه يک طرح مديريت استراتژيک بحران و چشم انداز آن 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت پروژه طراحی سیستم ارزيابی عملكرد شهرداری مناطق و سازمان های وابسته به شهرداری بر اساس مدل BSC 9,900 تومان
دانلود پاورپوینت پروژه مسیریابی و پروتکل های مسیریابی 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت پروژه اصلاح سیستم‌های روشنایی معابر (سابا) 5,100 تومان
دانلود پاورپوینت پیش بینی های مالی طرح 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت ماشین برداشت پنبه 6,900 تومان
دانلود پاورپوینت ماشين هاي اندازه گيری مختصات (Coordinate Measuring Machines (CMM 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت و برنامه‌ريزی استراتژیک - اجراي استراتژی 8,700 تومان
دانلود پاورپوینت پروژه اجرا و کنترل استراتژی شرکت ایران هاسکو 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت يكصد و ششمين اجلاس شورای عالی استاندارد 5,400 تومان
دانلود پاورپوینت اقدامات اصلاحی با توجه به نتایج ارزیابی های ارگونومیک 7,600 تومان
دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول و معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2010 7,800 تومان
دانلود پاورپوینت تعالی سازمانی در قالب مدل EFQM در شرکت پتروشیمی آبادان 9,800 تومان
دانلود پاورپوینت دوره خود ارزيابی بر اساس مدل EFQM 8,800 تومان
دانلود پاورپوینت دوره آموزش بازرسی انبارها 9,500 تومان
دانلود پاورپوینت دوره آموزشی هزینه های کیفیت COQ 9,900 تومان
دانلود پاورپوینت آموزش و تشريح استاندارد بين المللی ISO 10015 8,700 تومان
دانلود پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 (فصل 4 و 5 ) 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت اقدام پژوهی (Action Research) 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت روش مديريت ويل دان 5,300 تومان
دانلود پاورپوینت روش حریصانه (Greedy Approach) 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت پياده‌سازی ‌سيستم‌های ERP 8,200 تومان
دانلود پاورپوینت پياده سازی مهندسی مجدد و دلايل موفقيت و شکست پروژه ها 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت اصول طراحی برنامه مدیریت بحران (Emergency Management Planning) 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت اصول ارگونومی و شناسایی مغايرتها در محيط كار 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت اصول کلی کنترل خطر (General principles of Hazard control) 7,800 تومان
دانلود پاورپوینت اصول آزمایشهای غیر مخرب و زمینه بکارگیری آنها در صنایع 9,600 تومان
دانلود پاورپوینت آشنایی با عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 10,000 تومان
دانلود پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تخت های بستری 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت نظام مديريت استراتژيک فولاد مبارکه اصفهان 8,800 تومان
دانلود پاورپوینت نظام بهسازی و آراستگی در كار و محيط كار (5s) 8,200 تومان
دانلود پاورپوینت نمونه گیری حسابرسی 7,900 تومان
دانلود پاورپوینت نگرش سیستمی و تاثیر آن در افزایش سطح مشارکت مردمی 8,700 تومان
دانلود پاورپوینت نگرش سيستمی - استراتژیک آموزش منابع انسانی در سازمان ها 6,500 تومان
دانلود پاورپوینت آشنایی با الگوریتم ژنتیک دودویی (باینری) 8,800 تومان
دانلود پاورپوینت فاز اول نتايج ارزيابی نظرسنجی APO در معاونت توليد خودرو سواری 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت نقش ارزیابی در بهبود کیفیت نظام آموزش مهندسی 6,300 تومان
دانلود پاورپوینت نظام های مدیریت کیفیت - نیازمندیها 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت مطالعه استراتژیک رستورانهای زنجیره ای مک دونالد 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت مستندسازی نظام بهبود مستمر (کایزن) 6,400 تومان
دانلود پاورپوینت مبانی اقتصاد مهندسی (ارزيابی اقتصادی پروژه ها) 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM) 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت جايگاه کارت امتيازی متوازن در مدل مبنا 6,100 تومان
دانلود پاورپوینت مختصری از دستورهای برنامه اتوکد 6,100 تومان
دانلود پاورپوینت نگاهی دیگر به بهره وری 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت تولید آهن , آشنایی با فولادسازی 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت فصل سوم درس تئوری های مدیریت پیشرفته (محيط خارجی) 8,900 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management) 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت نرم افزارهای مدیریت پروژه MSP, P3e , EPM 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت نهاد تنظيم مقررات در صنعت آب و برق 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت مدلسازی تعاملی بصری - شبیه سازی گسسته پیشامد 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدل های بلوغ (Maturity Models) 8,400 تومان
دانلود پاورپوینت معرفی و برنامه های ستاد ويژه توسعه فناوری نانو 7,800 تومان
دانلود پاورپوینت ميكروسكوپ الكترونی روبشی (SEM) 6,200 تومان
دانلود پاورپوینت اندازه گيری با ميكرومتر 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت فرایندهای کسب و کار و معماری سرویس گرا 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت پروژه مكانيزه سازی سيستم داروخانه 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت ماشين کاری به روش الکترو شيميايی (ECM) 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت دستاورد های علمی ، فناوری و تکنولوژیک جمهوری اسلامی ایران 7,200 تومان
دانلود پاورپوینت منگنز 6,300 تومان
دانلود پاورپوینت کنترل موجودی 2 (قانون پارتو و آنالیز ABC) 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت كد گذاری فعاليت ها 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت كارت امتيازی متوازن 8,800 تومان
دانلود پاورپوینت كاربرد روش ارزيابی متوازن در ارزيابی فناوری جهت تجاری سازی 6,300 تومان
دانلود پاورپوینت سیستم کانبان 8,800 تومان
دانلود پاورپوینت ده قانون ذاتی اقتصاد دیجیتال (شبکه) 7,600 تومان
دانلود پاورپوینت برداشتن قدم های کوانتومی 9,100 تومان
دانلود پاورپوینت همسویی استراتژی و عملكرد سازمان با مدیریت سبد پروژه ها 6,700 تومان
دانلود پاورپوینت همبستگی كانونيكال 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت پروژه 9,900 تومان
دانلود پاورپوینت پروژه درس روش های تولید , ماشین های CNC 8,600 تومان
دانلود پاورپوینت شرکت پست و تجارت الکترونیک 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت چگونه یک پروژه را اجرا كنيم 6,600 تومان
دانلود پاورپوینت چالش های پياده سازی طرح های جامع فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ايران 6,300 تومان
دانلود پاورپوینت بهبود مستمر فرآیند 6,200 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت پروژه (فصل 21 درس مهندسی نرم‌افزار 2) 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت معرفی تکنیک FMEA و اهداف آن 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت فرق بين مهندسی معكوس و مهندسی همزمان در ساخت و توليد یک حشره كش فلزی 6,700 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی مدل های تجارت الکترونيک 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت آزمون های غیر مخرب (Non Destructive Tests (NDT 10,800 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی فعاليت های خطوط هوايی Qantas (استراليا) در جهت پياده سازی تجارت الکترونیک 6,100 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی عملکرد Bypass در محاسبات تنظیم مواد و راهکارهای بهره برداری در جلوگیری از تشکیل رسوبات مزاحم 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه ریزی پروژه نرم افزار (فصل 5) 7,900 تومان
دانلود پاورپوینت نرم افزار مدیریت پروژه فردی و سازمانی MSP و EPM 6,300 تومان
دانلود پاورپوینت آزمون های مکانیکی مواد (دستگاه تست کشش سنتام با ظرفیت 20 KN) 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت اجرای پروژه كانبان در مديريت مونتاژ 1و3 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت آزبست : وضعيت ايران و جهان 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت DNA و استفاده آن در صنعت 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت خلاصه ای از حوزه های دانش مدیریت پروژه 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی چيدمان و طراحی سيستم های حمل و نقلی 8,200 تومان
دانلود پاورپوینت بخار فلزات (Vapor Deposition) 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل پروژه با primavera 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت تئوری آشوب و پیچیدگی و سازمان یادگیرنده 6,900 تومان
دانلود پاورپوینت آنالیز روغن 9,000 تومان
دانلود پاورپوینت كارگاه تخصصی آموزشی داده كاوی و كاربردهای آن 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت بادامک (با کدام روش ها آن را تک سازی می کنند) 6,300 تومان
دانلود پاورپوینت آناليز تمايز , درس داده کاوی 8,300 تومان
دانلود پاورپوینت پیاده سازی رویکرد شش سیگما , مرحله اندازه گيری (measure) 9,500 تومان
دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی تربيت دبير نظام پيشنهادها 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت الگوريتم های جستجوی آگاهانه 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت الگوریتم ژنتیک 6,200 تومان
دانلود پاورپوینت آبکاری فلزی غیر فلزات , دانش های بنیادین 7,700 تومان
دانلود پاورپوینت اهمیت کنترل کيفيت در سازه های صنعتی و مسکونی 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت هواپیماهای ایرباس 10,000 تومان
دانلود پاورپوینت آلیاژها و مواد مغناطیسی غیر آهنی 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک , مدیریت آموزشی 6,900 تومان
دانلود پاورپوینت ساختار شکست کار - مديريت پروژه‌ها 7,400 تومان
دانلود پاورپوینت مدیریت امور اجرایی 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت مديريت عمومی 10,000 تومان
دانلود پاورپوینت معرفی مدل های مهم برتری سازمانی (BEM) 6,100 تومان
دانلود پاورپوینت مدل سازی مسئله تخصیص موقعیت های مکانی با تقاضای فازی 6,300 تومان
دانلود پاورپوینت مدل بلوغ فرایندی یکپارچه شده (CMMI) 7,300 تومان
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات آن (FMEA) 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت فازهای عمر یک پروژه 6,900 تومان
دانلود پاورپوینت فرآیندهای تصمیم گیری 7,500 تومان
دانلود پاورپوینت زندگینامه لوکوربوزیه و بررسی کلیسای نوتردام 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی طراحی فضاهای آموزشی (مدرسه) 10,300 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی ورزشگاه امام رضا مشهد 8,700 تومان
دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری ورزشگاه سانتیاگو برنابئو 6,300 تومان
دانلود پاورپوینت موزه یهود برلین 6,300 تومان
دانلود پاورپوینت تحلیل موزه گوگنهایم نیویورک 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک 10,800 تومان
دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی هتل سویسوتل برلین - HOTEL SWISS 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه فرش 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت موزه هنرهای معاصر ایران (فرم و هندسه موزه) 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت معرفی هرزوگ و دمورن و بررسی آثار معماری 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت تحلیل موزه هنرهای معاصر تهران 6,200 تومان
دانلود پاورپوینت تحلیل معماری موزه هنر دنور، اثر دنیل لیبسکیند 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت شناخت معماری پایدار و تاثیرش در اقلیم شمال (منطقه بومی مازندران) 9,700 تومان
دانلود پاورپوینت معماری و کامپیوتر 6,800 تومان
دانلود پاورپوینت معماری دیکانستراکشن و فولدینگ 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت معرفی نمونه ترمینال 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت ویژگی های معماری در اقلیم سرد 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت طرح مرمت و احیای مجموعه تاریخی مسعودیه تهران 8,500 تومان
دانلود پاورپوینت مبلمان شهری 6,200 تومان
دانلود پاورپوینت گره چینی در معماری و انواع آن 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت کناف 8,900 تومان
دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی کلیسای سنت استپانوس واقع در استان آذربایجان غربی 8,300 تومان

تعداد صفحه(21):

آخرین محصولات فروشگاه