فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود مقاله تحلیلی بر حقوق شهروندي اقلیتهاي مذهبی در مجموع قوانین و مقررات کشور

دانلود مقاله تحلیلی بر حقوق شهروندي اقلیتهاي مذهبی در مجموع قوانین و مقررات کشور شهروندي نوعی هویت انسانی است که هیچ تفاوت حیثیتی از جمله جنس، رنگ، نژاد و مذهب را نمیپذیرد. در این مقاله به بررسی حقوق شهروندي اقلیتهاي مذهبی پرداخته شده است و به دنبال بررسی این موضوع بودهایم که حقوق شهروندي در قوانین و مقرارت ایران تا چه اندازه تحت تاثیر اعتقادات مذهبی بوده است. با بررسی پارهاي از قوانین و مقررات کشور در ارتباط با حقوق شهروندي اقلیتهاي دینی در کشور به این نتیجه رسیدیم که با توجه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

دانلود مقاله نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه فضایی شهرها (مطالعه موردي: بازارچه مرزي سیرانبند بانه)

دانلود مقاله نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه فضایی شهرها (مطالعه موردي: بازارچه مرزي سیرانبند بانه) بازارچه هاي مرزي در غرب کشور به دلیل داشتن صدها کیلومتر مرز مشترك با دو کشور عراق و ترکیه، در سال هاي اخیر جایگاه ویژهاي پیدا کردهاند. در این مقاله به بررسی بازارچه سیرانبند و تاثیرات آن بر روي توسعه شهرستان بانه پرداخته شده است. این بازارچه در فاصله 20 کیلومتري شهرستان بانه و در جوار روستاي تخلیه شده سیرانبند از توابع بخش ننور قرار دارد. بازارچه سیرانبند در سال 1373 تاسیس شد و در سال 1374 رسماً ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود مقاله بررسی تاثیر زمین ها ي کارستی بر تغذیه منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردي حوضه رودخانه چله گیلانغرب)

دانلود مقاله بررسی تاثیر زمین ها ي کارستی بر تغذیه منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردي حوضه رودخانه چله گیلانغرب) منطقه مورد مطالعه در زون زاگرس (چین خورده) واقع شده است که با توجه به خصوصیات زمین شناسی، تکتونیکی و ،50000 : اقلیم گذشته حاکم بر آن اشکال کارستی مشخصی شکل گرفته است. براي دستیابی به نتایج، نقشه ها ي توپوگرافی 1 50000 منطقه به عنوان ابزارهاي اصلی پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. : 100000 ، عکسهاي هوایی 1 : زمین شناسی 1 اشکال کارستی عمده منطقه شامل غارها، غارهاي آبی، چاه ها، اشکال بدون فرم، سفرها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود مقاله مطالعه تغییرات آب و هوایی شهر سنندج با استفاده از روش من کندال

دانلود مقاله مطالعه تغییرات آب و هوایی شهر سنندج با استفاده از روش من کندال تغییرات اقلیمی یکی از چالشهاي اصلی در قرن حاضر می باشد که جوامع بشري براي به حداقل رساندن آثار مخرب این تغییرات حداکثر تلاش خود را به کار می گیرند . وقوع پدیده هایی از قبیل افزایش یا کاهش ناگهانی دما و غیره طی یک یا چند سال را می توان دلیلی بر تغییر اقلیم منطقه دانست. افزایش میانگین دماي کره زمین و تغییرات آن نمایهاي ازتغییرات اقلیمی است که در تمامی نظریههاي تغییر اقلیم به آن توجه شده است. با توجه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله آشکارسازي تغییرات سالانه و فصلی دماي شهرستان ایلام

دانلود مقاله آشکارسازي تغییرات سالانه و فصلی دماي شهرستان ایلام تغییراقلیم و افزایش درجه حرارت یکی از مسائل مهم زیست محیطی بشر بهحساب می آید. به منظور بررسی و آشکارسازي تغییرات اقلیمی، پارامتر دما اهمیت بسیاري دارد. براي آشکارسازي تغییرات سالانه و فصلی دماي شهرستان ایلام از آمار بلند مدت 40 ساله از سال 1964 تا 2003 ایستگاه کلیماتولوژیک ایلام استفاده شده است. روش تحقیق به صورت آماري- تحلیلی می باشد. آمار لازم به صورت و تصادفی بودن براساس آزمون Runtest ماهانه و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلودجزوه مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید شیر ، ماست و خامه بسته بندي

دانلودجزوه مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید شیر ، ماست و خامه بسته بندي شیرپاستوریزه شیري است که با یکی از روشهاي معمول پاستوریزاسیون :(Pasteurized milk) شیر پاستوریزه تهیه شده باشد، بگونه اي که کلیه میکروبهاي بیماریزاي غیراسپوردار آن از بین رفته و تعداد میکروبهاي غیربیماریزاي آن به حداقل رسیده و کمترین تغییرات در ترکیب آن حاصل شده باشد. شیر به طور کلی عبارت است از تراوش هاي غدد پستانی حیوانات پستاندار- معمولاً گاو - که عاري از کلستروم بوده و از دوشش کامل یک یا چند حی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله ازدواج آسان در پرتو اخلاق اسلامی

دانلود مقاله ازدواج آسان در پرتو اخلاق اسلامی اخلاق اسلامی یکی از حوزه‏های سه‏گانه دین است که بسیاری از معارف اسلامی را شامل می‏شود و رفتار انسان را با معیارهای الهی میزان می‏سازد و انسان را در تمام کارها و صفات به سوی الهی شدن رهنمون می‏شود. اگر دامنه اخلاق اسلامی به ازدواج کشیده شود، بسیاری از مشکلات به برکت خُلق ملکوتی برطرف می‏گردد و با ازدواج اسلامی به جای مشکل، برکت پیدا می‏شود و مبارک‏ترین اتفاق زندگی پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله طرز تهیه پنیر پیتزا

دانلود مقاله طرز تهیه پنیر پیتزا در صورت لزوم چربی شیر را می توان به وسیلۀ تفکیک کنندۀ  مکانیکی به 3 درصد چربی شیر تنظیم کرد. شیر استاندارد شده را در 6/161 درجۀ فارنهایت (72 درجۀ سانتیگراد) به مدت 16 ثانیه پاستوریزه می کنند، سپس شیر را تا 90 درجۀ فارنهایت (2/32 درجۀ سانتیگراد) خنک  کرده، به وسیلۀ پمپ به تانک پنیرسازی منتقل می کنند. آماده ساختن شیر              ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,200 تومان

دانلود مقاله هفته‌ پژوهش و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده

دانلود مقاله  هفته‌ پژوهش و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده يكي از مهمترين عوامل موثر در پيشرفت جوامع ، توجه به پژوهش و تحقيق و ارج نهادن به جايگاه پژوهشگران و پژوهندگان عرصه‌ي دانش‌بخصوص در جامعه‌ي آموزش و پرورش است . آن دسته از جوامعي كه ابتدا زمينه‌ و بستر مساعد پژوهش و تحقيق را مهيا ساخته و آن را خمير مايه امورشان قراداده‌اند ، مدارج ترقي و بالندگي را هر چه مطلوبتر و در زمان كوتاهتري سپري كرده‌اند . بي‌ترديد دستيابي ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

دانلود مقاله مبانی سرمایش جذبی

دانلود مقاله مبانی سرمایش جذبی کوزه سفالی اگر برای شما پیش آمد نکرده است که این گونه کوزه ها را ببینید، لابد شنیده یا خوانده اید که چنین کوزه هایی، آب را سرد می کنند. کوزه های سفالی، ویژگی جالبی دارند و آن این است، که آب داخل آن ها، از محیط اطراف سردتر می شود. راز عمل سردکننده ی این کوزه ها، بسیار ساده است. آب از دیواره های سفالی به خارج تراوش می کند و سپس به تدریج بخار می شود و ضمن تبخیر، از کوزه و آب درون آن، گرمای لازم ( ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(13):

آخرین محصولات فروشگاه