فایل ویکی ساعت فایل ویکی فایل ویکی فایل ویکی فایل ویکی فایل ویکی فایل ویکی

دانلود مقاله راهنمای تصویری گام‌به‌گام نصب ویستا

دانلود مقاله راهنمای تصویری گام‌به‌گام نصب ویستا  نصب ویندوز ویستا یكی از داغ‌ترین بحث‌ها در میان علاقمندان‌ تازه‌های نرم‌افزار است. شاید جدید بودن این سیستم‌عامل، شما را نیز دچار تردیدكند كه آیا قادر به نصب صحیح ویندوز ویستا هستید؟ خبر خوش آن ‌است كه نصب ویستا از نصب ویندوز اكس‌پی نیز ساده‌تر است و با دنبال كردن توضیحات این راهنما به راحتی قادرید ویستا را نصب كنید. پس دی‌وی‌دی ویستا را تهی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی چاپ و تثبيت ابعادي كالا

دانلود گزارش کارآموزی چاپ و تثبيت ابعادي كالا اين گزارش كار آموزي در كارخانه تكميل تهران پايون نوشته شده اين كارخانه به طور كلي به فعاليت چاپ و تثبيت ابعادي مشغول مي باشد ، چاپ در اين كارخانه با ماشين چاپ ترانسفر صورت مي گيرد و عمليات تثبيت براي چاپ ترانسفراگر از نوع Star باشد با ماشين فيكسه انجام مي شود و عمليات تثبيت ابعادي و خشك كردن بوسيله استنتر صورت مي گيرد . براي پارچه هايي كه لازم باشد تكميل خارزني و تيغ زني انجام مي شود. در ابتداي كا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله نقش سیستم هاي اطلاعات گردشگري در ارتقاي گردشگري روستایی

دانلود مقاله نقش سیستم هاي اطلاعات گردشگري در ارتقاي گردشگري روستایی امروزه گردشگري از جمله رهیافتهاي مورد توجه در برنامه ریزي هاي روستایی است و تلاش جهت ارتقا گردشگري روستایی از اهمیت به سزایی برخوردار است. گردشگري روستایی می توان د به کلیه فعالیت ها و خدماتی گفته شود که به وسیله کشاورزان، مردم و دولتها براي تفریح، استراحت و جذب گردشگران و نیز فعالیت هایی که به وسیله گردشگران در نواحی روستایی صورت می گیرد گفته شود. در این راستا سیستم هاي اطلاعات گردشگري و پیادهساز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

دانلود مقاله بررسی محورهاي زیست محیطی و توسعه پایدار ( مطالعه موردي شهرستان زرین دشت)

دانلود مقاله بررسی محورهاي زیست محیطی و توسعه پایدار ( مطالعه موردي شهرستان زرین دشت) ازآنجا که محمل زندگی انسان طبیعت است، رابطه متقابل دوقطب انسان وطبیعت کنش هاي متفاوتی را به وجود میآورد. در این جریان اگر عامل اصلی یعنی انسان سعی نماید که خیلی منطقی در طبیعت گام نهد با کنشهایی روبه رو خواهد بود که محیط را می مکد ولی آن را نابود نمی سازد . اگر جریان غیر از این باشد در کوتاه مدت ابتدا محیط زیست انسان دراثر فعالیت هاي غیر منطقی او متلاشی خواهد شد وسپس خود انسان در درازمدت در اثر نا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,300 تومان

دانلود مقاله تحلیلی بر حقوق شهروندي اقلیتهاي مذهبی در مجموع قوانین و مقررات کشور

دانلود مقاله تحلیلی بر حقوق شهروندي اقلیتهاي مذهبی در مجموع قوانین و مقررات کشور شهروندي نوعی هویت انسانی است که هیچ تفاوت حیثیتی از جمله جنس، رنگ، نژاد و مذهب را نمیپذیرد. در این مقاله به بررسی حقوق شهروندي اقلیتهاي مذهبی پرداخته شده است و به دنبال بررسی این موضوع بودهایم که حقوق شهروندي در قوانین و مقرارت ایران تا چه اندازه تحت تاثیر اعتقادات مذهبی بوده است. با بررسی پارهاي از قوانین و مقررات کشور در ارتباط با حقوق شهروندي اقلیتهاي دینی در کشور به این نتیجه رسیدیم که با توجه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

دانلود مقاله نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه فضایی شهرها (مطالعه موردي: بازارچه مرزي سیرانبند بانه)

دانلود مقاله نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه فضایی شهرها (مطالعه موردي: بازارچه مرزي سیرانبند بانه) بازارچه هاي مرزي در غرب کشور به دلیل داشتن صدها کیلومتر مرز مشترك با دو کشور عراق و ترکیه، در سال هاي اخیر جایگاه ویژهاي پیدا کردهاند. در این مقاله به بررسی بازارچه سیرانبند و تاثیرات آن بر روي توسعه شهرستان بانه پرداخته شده است. این بازارچه در فاصله 20 کیلومتري شهرستان بانه و در جوار روستاي تخلیه شده سیرانبند از توابع بخش ننور قرار دارد. بازارچه سیرانبند در سال 1373 تاسیس شد و در سال 1374 رسماً ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود مقاله بررسی تاثیر زمین ها ي کارستی بر تغذیه منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردي حوضه رودخانه چله گیلانغرب)

دانلود مقاله بررسی تاثیر زمین ها ي کارستی بر تغذیه منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردي حوضه رودخانه چله گیلانغرب) منطقه مورد مطالعه در زون زاگرس (چین خورده) واقع شده است که با توجه به خصوصیات زمین شناسی، تکتونیکی و ،50000 : اقلیم گذشته حاکم بر آن اشکال کارستی مشخصی شکل گرفته است. براي دستیابی به نتایج، نقشه ها ي توپوگرافی 1 50000 منطقه به عنوان ابزارهاي اصلی پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. : 100000 ، عکسهاي هوایی 1 : زمین شناسی 1 اشکال کارستی عمده منطقه شامل غارها، غارهاي آبی، چاه ها، اشکال بدون فرم، سفرها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود مقاله مطالعه تغییرات آب و هوایی شهر سنندج با استفاده از روش من کندال

دانلود مقاله مطالعه تغییرات آب و هوایی شهر سنندج با استفاده از روش من کندال تغییرات اقلیمی یکی از چالشهاي اصلی در قرن حاضر می باشد که جوامع بشري براي به حداقل رساندن آثار مخرب این تغییرات حداکثر تلاش خود را به کار می گیرند . وقوع پدیده هایی از قبیل افزایش یا کاهش ناگهانی دما و غیره طی یک یا چند سال را می توان دلیلی بر تغییر اقلیم منطقه دانست. افزایش میانگین دماي کره زمین و تغییرات آن نمایهاي ازتغییرات اقلیمی است که در تمامی نظریههاي تغییر اقلیم به آن توجه شده است. با توجه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله آشکارسازي تغییرات سالانه و فصلی دماي شهرستان ایلام

دانلود مقاله آشکارسازي تغییرات سالانه و فصلی دماي شهرستان ایلام تغییراقلیم و افزایش درجه حرارت یکی از مسائل مهم زیست محیطی بشر بهحساب می آید. به منظور بررسی و آشکارسازي تغییرات اقلیمی، پارامتر دما اهمیت بسیاري دارد. براي آشکارسازي تغییرات سالانه و فصلی دماي شهرستان ایلام از آمار بلند مدت 40 ساله از سال 1964 تا 2003 ایستگاه کلیماتولوژیک ایلام استفاده شده است. روش تحقیق به صورت آماري- تحلیلی می باشد. آمار لازم به صورت و تصادفی بودن براساس آزمون Runtest ماهانه و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلودجزوه مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید شیر ، ماست و خامه بسته بندي

دانلودجزوه مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید شیر ، ماست و خامه بسته بندي شیرپاستوریزه شیري است که با یکی از روشهاي معمول پاستوریزاسیون :(Pasteurized milk) شیر پاستوریزه تهیه شده باشد، بگونه اي که کلیه میکروبهاي بیماریزاي غیراسپوردار آن از بین رفته و تعداد میکروبهاي غیربیماریزاي آن به حداقل رسیده و کمترین تغییرات در ترکیب آن حاصل شده باشد. شیر به طور کلی عبارت است از تراوش هاي غدد پستانی حیوانات پستاندار- معمولاً گاو - که عاري از کلستروم بوده و از دوشش کامل یک یا چند حی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان
تعداد صفحه(12):

آخرین محصولات فروشگاه