فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود مقاله قانون دوم ترمودینامیک و آنتروپی و كار تلف شده

دانلود مقاله قانون دوم ترمودینامیک و آنتروپی و كار تلف شده The maximum efficiency which can be achieved is the Carnot efficiency Second Law: Heat Engines Second Law of Thermodynamics: It is impossible to extract an amount of heat QH from a hot reservoir and use it all to do work W . Some amount of heat QC must be exhausted to a cold reservoir. This precludes a perfect heat engine . This is sometimes called the "first form" of the second law, and is ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود تحقیق نیروی شناوری

دانلود تحقیق نیروی شناوری آيا تاکنون فکرکرده ايد که چرا برخی چيزها درون آب شناور هستند امابرخی ديگر ته آب مي افتند؟ يا چرا چوب روی آب شناور ولی يک ميخ آهنی ته ظرف آب می افتد و يااينکه آيا امکان دارد يک قطعه آهن شناوربماند تمامی اين موضوعات به نيرويی مربوط می شود که ارشميدس دانشمند يونان باستان کشف کرده است. قانون ارشمیدس و نیروی شناوری:  نیروی شناوری نیرویی است که از طرف آب بر جسم و به طرف بالا (خلاف جهت جاذبه) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله شکافت سه گانۀ اورانیوم 236 و 234

دانلود مقاله شکافت سه گانۀ اورانیوم 236 و 234 مطالعه ی جزئیات شکافت سه گانه ی اورانیوم 236 و 234 با استفاده از روش انطباق سه گانه و اندازه گیری انرژی سه پارامتری به منظور ایجاد قطعه ها، تکمیل شده است. بحث ها و گفتگوها بر اساس انرژی آزمایشگاهی، زاویه دار، و وفور همبستگی به جز شکافت سه گانه که به عنوان توضیح اطلاعات مشاهده شده بود، به منظور حذف پدیده ارائه شده است. از جمله ی تأثیرات مداخله ی  آن ممکن 1. اتفاق های غیر منتظره 2. نقوص ابزاری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود مقاله شکافت هسته ای

دانلود مقاله شکافت هسته ای واکنش X(a, b) Y را در صورتی شکافت ( واژه شکافت از زیست شناسان اخذ شده است که آن را در مورد تقسیم یاخته ها به کار می برند) می نامند که جرمهای b, Y حدود یکدیگر باشند. شکافت عمدتاً در اثر رقابت بین نیروهای هسته ای و کولنی در هسته های سنگین حاصل می شود. انرژی بستگی هسته ای کل تقریباً مناسب با A افزایش می یابد، در حالی که انرژی دافعۀ کولنی پروتونها به طور سریعتر، مثلاً متناسب با Z افزایش می یابد. هر گا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله ساختار اتم و مولکول

دانلود مقاله ساختار اتم و مولکول دلایل تجربی بسیار زیادی وجود دارد که نشانه تجزیه پذیر بودن اتم است مثل الکتریسیته- پرتوهای کاتودی- مواد رادیواکتیو- الکترولیز ذرات ریز اتمی: عبارتند از الکترون- ،پروتون+ و نوترونخنثی        الکترون me= 1/6×10-28g        پروتون mp=1/6×10-24g        نوترون mp=mn عدد اتمی(Z): بر تعداد پروتون های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود مقاله اتم چیست؟

دانلود مقاله اتم چیست؟ اتم کوچکترین واحد تشکیل دهنده یک عنصر شیمیایی است که خواص منحصر به فرد آن عنصر را حفظ می‌کند. تعریف دیگری آن را به عنوان کوچکترین واحدی در نظر میگیرد که ماده را میتوان به آن تقسیم کرد بدون اینکه اجزاء بارداری از آن خارج شود اتم ابری الکترونی، تشکیل‌شده از الکترون‌ها با بار الکتریکی منفی، که هستهٔ اتم را احاطه کرده‌است. هسته نیز خود از پروتون که دارای بار مثبت است و نوترون که از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,200 تومان

دانلود مقاله اصطکاک غلتشی

دانلود مقاله اصطکاک غلتشی محاسبه نیروی لازم برای نگه داشته شدن و نلغزیدن لاستیک روی سطح جاده از آنجا که هر لاستیک فشار معینی مثلا 30psi دارد، در این صورت ناحیه تخت زیر لاستیک به منظور تحمل وزن خودرو لزوما مساحت زیادی نخواهد داشت. چنانچه وزن وارد بر لاستیک را افزایش داده یا فشار باد لاستیک را کاهش دهید، در این صورت مساحت ناحیه تخت برای تحمل وزن خودرو ناگزیر باید افزایش یابد یک لاستیک با فشار باد مناسب و یک لاستیک کم‌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله الکترون , نوترون , پروتون

دانلود مقاله الکترون , نوترون , پروتون  اگر یک یا چند الکترون از یک اتم خنثی جدا شود ، باقی مانده که یون (از واژه یونانی به معنی رفتن) نامیده می شود ، دارای باری مساوی با مجموع بار الکترونهای جداشده از آن اتم ، ولی با علامت مخالف، خواهد بود. وقتی که سبکترین اتمها یعنی هیدروژن ، تنها الکترونش را از دست می دهد ، یون تولید شده یک ذره بنیادی است که پروتون (از واژه یونانی به معنی نخستین) نام دارد. جرم پرتون 1836 برابر جرم الکترون و با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود مقاله سختی برینل

دانلود مقاله سختی برینل سختی برینل ( Brinell Hardness ) اولین آزمون استاندارد و مورد قبول است که در سال 1900 توسط ج. ا. برینل ارائه شد. در این آزمون در سطح فلز به وسیله یک گلوله فولاد ی به قطر ده میلی متر با نیروی 3000 کیلوگرم فرورفتگی ایجاد می‏ شود. نیرو ی اعمال شده از طرف سنبه، برای فلزات نرم تا 500 کیلوگرم کاهش می یابد تا از عمیق شدن زیاد اثر فرورفتگی اجتناب شود و برای فلزات خیلی سخت از گلوله ای از جنس کارب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

دانلود مقاله سطح ایستابی آب (WATER TABLE)

دانلود مقاله سطح ایستابی آب (WATER TABLE) تعريف سطح ايستابي : مکان هندسي نقاطي است که در آن ها آب زيرميني تحت فشاري برابر 1 اتمسفر است.  شرايط زير در رابطه با سطح ايستابي و سفره آب زيرزميني وجود دارد.: در نبود جريان آب زيرزميني، سطح ايستابي به صورت تخت (flat) است. شيب دار بودن سطح ايستابي نمايانگر وجود جريان آب زيرزميني است. زون هاي خروجي و تخليه آب زيرزميني معمولاً در نقاط با وضعيت توپوگرافي پست مي باشند. سطح ايستابي معمولاً همان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,200 تومان
تعداد صفحه(5):

آخرین محصولات فروشگاه